Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań dobiega końca.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań dobiega końca. Trzeba się spisać do 30 września.

W związku z tym, Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie w dniach 29 i 30 września będzie czynny dla osób chcących się spisać w godz. 7.30-20.00.

Gminne Biuro Spisowe w Pleszewie uruchamia Mobilny Punkt Spisowy

Dnia11 września 2021 r. (sobota) w godzinach od 15:00 do 18:00 będzie można dokonać samospisu w Publicznym Przedszkolu w Marszewie, Marszew 3b, 63-300 Pleszew.

 

Dnia 12 września 2021 r. (niedziela) w godzinach od 13:00 do 16:00 będzie można dokonać samospisu w Salonie Fryzjerskim za Lewiatanem w Lenartowicach, Lenartowice 28, 63-300 Pleszew.

 

W dniach od 13 do 17 września 2021 r. w godzinach od 11:00 do 14:00 będzie można skorzystać z pomocy rachmistrza w ZUS Biuro Terenowe w Pleszewie, ul. Ogrodowa 3A.

 

Jak zweryfikować rachmistrza spisowego?

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczynają wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. W prosty sposób można sprawdzić tożsamość rachmistrza spisowego.

Poproś rachmistrza aby wylegitymował się identyfikatorem i zweryfikuj jego tożsamość poprzez:

 • specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://spis.gov.pl/ ,
 • kontakt z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99, wybierz 1 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, a następnie 2 - weryfikacja tożsamości rachmistrza.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, zaistniały incydent należy niezwłocznie zgłosić na infolinię spisową lub do właściwego Gminnego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania.

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet lub nie realizowały spisu przez wywiad telefoniczny z rachmistrzem.

Przypominamy, że zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem.

Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Spisz się w niedzielę!

W związku z trwającym, obowiązkowym Narodowym Spisem Powszechnym, zapraszam mieszkańców do spisania się w Urzędzie Miasta i Gminy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ratusza. W Urzędzie  uruchomiony jest gminny punkt spisowy, gdzie można dokonać samospisu  z pomocą członków Gminnego Biura Spisowego.

Dodatkowo, w dniu 27 czerwca 2021 r. (niedziela) w godzinach od 800 do 1400 organizujemy dla Państwa OTWARTY URZĄD. Wystarczy zabrać ze sobą dowód osobisty i z naszą pomocą się spisać!

23 czerwca 2021 r. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że z dniem 23 czerwca 2021 r. rachmistrze terenowi, realizujący dotychczas zadania spisowe wyłącznie w formie wywiadu telefonicznego, uzyskali zgodę na pracę w terenie, co oznacza, że będą mogli prowadzić wywiady bezpośrednie w miejscu zamieszkania osoby spisywanej. Udział rachmistrza w tej formie zbierania danych jest dobrowolny.

 Rachmistrz spisowy to osoba, która przeszła przeszkolenie, zdała egzamin i została zatrudniona przez urząd statystyczny do realizacji spisu na terenie województwa. Wyposażona ona została w identyfikator ze zdjęciem, na którym widnieje imię i nazwisko rachmistrza, a także numer identyfikatora. Posiada także urządzenie elektroniczne - smartfon - z którego odczytuje pytania spisowe i na którym zapisuje odpowiedzi respondentów.

Zanim wpuścimy rachmistrza do domu i przekażemy mu informacje możemy sprawdzić jego tożsamość. Możemy to uczynić na dwa sposoby: poprzez aplikację: sprawdź tożsamość rachmistrza na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99. W obu przypadkach podając imię, nazwisko i numer identyfikacyjny rachmistrza, którego chcemy sprawdzić. Wiele gmin opublikowało już listę rachmistrzów w gazetach gminnych lub na stronie internetowej.

Nadal też prowadzony jest wywiad telefoniczny, który przeprowadzi rachmistrz. Przypominamy, że dzwoni on z numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii 22 279 99 99. Można również samemu zadzwonić na infolinię pod numer 22 279 99 99 (wew. 1) i wybrać opcję połączenia z rachmistrzem "spis na żądanie". Wszystkie formy gwarantują taki sam - wysoki - poziom bezpieczeństwa i poufności zebranych danych.

Przypominamy, że udział w badaniu, zgodnie z ustawą z 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r., jest obowiązkowy! Podstawową formą udziału w spisie jest samospis przez Internet na stronie: spis.gov.pl.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - jak przygotować się na wizytę rachmistrza?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 - jak przygotować się na wizytę rachmistrza?

Do 30 września trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Obowiązkową formą udziału w badaniu jest samospis przez Internet. Możemy go zrealizować samodzielnie na własnym urządzeniu elektronicznym - komputerze, tablecie, smartfonie lub w punktach spisowych zorganizowanych m.in. przez urzędy gmin. Możemy też zadzwonić na infolinię 22 279 99 99 i wybrać opcję "Spis na żądanie", wtedy spisze nas rachmistrz telefoniczny - od razu lub w umówionym terminie. Od maja pracują też rachmistrze, którzy aż do teraz wykonywali swoje zadania wyłącznie telefonicznie. Dzwonią oni do mieszkańców województwa z numeru 22 828 88 88 lub numeru infolinii. Już od 23 czerwca będziemy mogli spotkać ich w swojej miejscowości. Ruszają do pracy w terenie by umożliwić wypełnienie obowiązku spisowego wszystkim tym, którzy -  z różnych względów - nie mogli tego uczynić przez Internet lub telefonicznie.

Wielu mieszkańców województwa czekało na ten moment, wielu pytało rachmistrzów kiedy będą mogli spotkać się z nimi bezpośrednio. To zarówno Ci, którzy z powodu braku dostępu do komputera, złego stanu zdrowia, bądź innych przyczyn, nie mogli wypełnić samodzielnie formularza spisowego, czy dotrzeć do punktu w urzędzie gminy.  Zanim jednak rachmistrz zapuka do naszych drzwi warto się do tego spotkania przygotować. Co zatem powinniśmy wiedzieć? Jak rozpoznać rachmistrza? Jak sprawdzić jego tożsamość? O co rachmistrz może zapytać, a jakich pytać zadawać nie może?

Jak się przygotować do wizyty rachmistrza!

Rachmistrz spisowy to osoba, która przeszła przeszkolenie, zdała egzamin i została zatrudniona przez urząd statystyczny do realizacji spisu na terenie województwa. Wyposażona ona została w identyfikator ze zdjęciem, na której widnieje imię i nazwisko rachmistrza, a także numer identyfikatora. Posiada także urządzenie elektroniczne - smartfon - z którego odczytuje pytania spisowe i na którym zapisuje nasze odpowiedzi.

Możemy też, zanim wpuścimy rachmistrza do domu i przekażemy mu informacje, sprawdzić tożsamość rachmistrza. Możemy to uczynić na dwa sposoby: poprzez aplikację: sprawdź tożsamość rachmistrza na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99. W obu przypadkach podając imię, nazwisko i numer identyfikacyjny rachmistrza, którego chcemy sprawdzić. Wiele gmin opublikowało listę rachmistrzów w gazetach gminnych lub na stronie internetowej.

Formularz spisowy zawiera szereg pytań, począwszy od pytania o PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, stan cywilny, przynależność do mniejszości narodowych i etnicznych, związków wyznaniowych i kościołów, związków partnerskich, posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności i samooceny zdrowia, migracje i aktywność zawodową po warunki mieszkaniowe - w tym powierzchnię mieszkania, rodzaj własności i tytułu prawnego do zamieszkania, liczbę pokoi i kuchni, sposób ogrzewania i instalacje. Przed spotkaniem z rachmistrzem warto przejrzeć ich listę lub odwiedzić wersję demonstracyjną formularza - obie dostępne na spis.gov.pl. Można zastanowić się czy chcemy odpowiadać na pytania o niepełnosprawności, religię i związki partnerskie - udzielenie na nie odpowiedzi nie jest obowiązkowe, choć warto to zrobić. Jeśli zdecydujemy, że tak dobrze jest zadbać o własną prywatność, aranżując spotkanie w sposób gwarantujący nam prywatność.

Rachmistrz nie może nas pytać o: numer dowodu osobistego, konto w banku, pin do karty, wartość oszczędności, wysokość dochodów, wartość mieszkania czy domu, posiadany majątek, w tym samochody, wartościowe przedmioty. Nie może nas prosić o okazanie, ani podpisanie jakichkolwiek dokumentów. Aby zrealizować wywiad rachmistrz nie musi oglądać mieszkania. Jeśli chcemy, i mamy takie warunki, możemy rachmistrza przyjąć np. w ogrodzie. Co więcej, rachmistrz nie może od nas żądać wpuszczenia do mieszkania czy domu. Nie może kopiować przekazanych przez nas danych z urządzenia, na które od razu powinien wprowadzać informacje. Nie ma potrzeby robienia notatek. Nie może też udostępniać zebranych danych osobom trzecim, nawet jeśli o dane te zapytają nasi bliscy. 

Zasady te sprawiają, że wszystkie formy udziału w spisie gwarantują ten sam, wysoki poziom bezpieczeństwa, a żadne dane osobowe nie zostaną udostępnione czy rozpowszechnione, chronione są bowiem tajemnicą statystyczną. Wszystkie osoby pracujące przy spisie składają przyrzeczenie jej zachowania.

Spiszmy się bo: Liczymy się dla Polski!

 

 

 

 

Nabór na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego 2021

 

 

 

GMINNY KOMISARZ SPISOWY W PLESZEWIE

OGŁASZA NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH
DO PRZEPROWADZENIA NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2021

 

Dnia 27 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r.  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 2019 r. poz.1775, z późn.zm.) - zwanym dalej NSP 2021, Pan ARKADIUSZ PTAK - Gminny Komisarz Spisowy w Pleszewie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert: 1 - 9 lutego 2021 r.

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 Informacje ogólne:

1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.

2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

3. Kandydat na rachmistrzazobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych (w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego - jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.

7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a) jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,
b) format pliku - JPG,
c)  rozmiar rzeczywisty zdjęcia - 23x30mm, co odpowiada:

  • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
  • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych, w zależności od aktualnej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu (interaktywną aplikację formularzową), które zostanie mu przekazane na podstawie protokołu przekazania stanowiącego załącznik do umowy zlecenia;

2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej;

3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie z powodu rezygnacji, zachorowań itp. lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

 Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza - Formularz-oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania, format pdf, format docx), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktowe:

a. imię (imiona) i nazwisko,
b. datę urodzenia,
c. adres zamieszkania,
d. numer telefonu,
e. adres e-mail,

2. oświadczenie o:

a. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
b. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
c. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
d. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 Składanie ofert:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego w NSP 2021 może składać dokumenty osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1, Biuro Obsługi Interesanta (parter) lub za pośrednictwem: poczty elektronicznej na skrzynkę e-mailową Urzędu: sekretariat@pleszew.pl, platformy ePUAP albo operatora pocztowego (w tym m.in. Poczty Polskiej, firm kurierskich). O dacie wpływu dokumentów decyduje:

a)    w przypadku osobistego złożenia dokumentów do urzędu lub doręczenia ich za pośrednictwem kuriera - data dostarczenia do Urzędu,
b)    w przypadku wysłania dokumentów pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mailową Urzędu wskazaną w ogłoszeniu - data wprowadzenia zgłoszenia do środka komunikacji elektronicznej nadawcy (data wysłania wiadomości e-mail),
c)    w przypadku wysłania dokumentów poprzez platformę ePUAP - data wysłania zgłoszenia przez nadawcę, która powinna być równoznaczna z datą wpływu na urzędową skrzynkę na ePUAP (pojawienie się zgłoszenia w systemie teleinformatycznym),
d)    w przypadku przesłania dokumentów Pocztą Polską - data stempla pocztowego.

2. Oferty kandydatów złożone po terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu lub bez kompletu wymaganych dokumentów, nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Pleszewie - nr tel. 62 7428 317, e-mail: vkarwowska@pleszew.pl.

 

     Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

         dr hab. Arkadiusz Ptak

 

 

 

 

 Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.) "RODO", administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

I.  Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Pleszewie (dane GKS).

II.  Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

- pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew,
- pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@pleszew.pl.

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

III.  Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

- art. 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24  ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn. zm.), dalej - ustawa o NSP 2021.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

IV.  Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

V.  Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

VI.  Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

- dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
- sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych,
- sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

VII.  Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

VIII.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.