Ogłoszenia, decyzje 2022

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.KN1 z dnia 13.12.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2022.KN1 z dnia 12.12.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.KN1 z dnia 08.12.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.KN1 z dnia 08.12.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Zespołu Elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 100 MW".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.14.2022.KN3 z dnia 06.12.2022

Obwieszczenie OS.6220.14.2022.KN3 z dnia 06.12.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 44, 45/2 obręb Piekarzew, gm. Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.14.2022.KN1 z dnia 14.11.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 44, 45/2 obręb Piekarzew, gm. Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.11.2022.MCh5 z dnia 14.11.2022

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę OS.6220.1.11.2022.MCh4 dla decyzji OS.6220.1.11.2022.MCh3 z dnia 12.10.2022 r. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 29 w obrębie Suchorzew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.12.2022.KN4 z dnia 08.11.2022 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.12.2022.KN4 z dnia 08.11.2022 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  "Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, w tym złomu".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.11.2022.MCh3 z dnia 12.10.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 29 w obrębie Suchorzew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.13.2022.KN1 z dnia 13.10.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Instalacja stacji i miejsca demontażu pojazdów oraz skupu złomu, znajdującego się docelowo na działkach ewidencyjnych nr 76/2, 76/7, 10/1, 11/4, obręb Lubomierz, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.5.2022.KP9 z dnia 10.10.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa centrum logistycznego oraz hali centrum obróbki zgrubnej dla potrzeb zakładu FAMOT PLESZEW Sp. z o. o. na terenie działek 2243/4, 2247/4, obręb miasto Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.12.2022.KN1 z dnia 29.09.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, w tym złomu".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.5.2022.KP8 z dnia 08.09.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.5.2022.KP8 z dnia 08.09.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa centrum logistycznego oraz hali centrum obróbki zgrubnej dla potrzeb zakładu FAMOT PLESZEW Sp. z o. o. na terenie działek 2243/4, 2247/4, obręb miasto Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.11.2022.MCh3 z dnia 08.09.2022

Obwieszczenie OS.6220.11.2022.MCh z dnia 08.09.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 29 w obrębie Suchorzew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2022.KP6 z dnia 11.08.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr. 175 obr. 0007, Grodzisko"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.9.2022.KN3 z dnia 14.07.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o wyłożeniu do publicznej wiadomości raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Ferma drobiu o początkowej obsadzie 4159,344 DJP wraz z infrastrukturą techniczną - Bronów dz. nr 6/3, gm. Bronów".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2022.KP5 z dnia 11.07.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2022.KP5 z dnia 11.07.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr. 175 obr. 0007, Grodzisko".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2020.MCh23 z dnia 15.06.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn "Zbieranie i przetwarzanie odpadów" na działkach o nr ewid. 2242/6 i 3698, obręb Miasto Pleszew, Gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP14 z dnia 14.06.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. " Budowa ul. Zagajkowej w Jarocinie"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadominienie OS.6220.3.2022 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 02.06.2022

Zawiadominienie OS.6220.3.2022 Burmistrza Gminy Chocz z dnia 02.06.2022 dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:" Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 5 MW realizowanej w granicach działki o nr ew.: 232/1 obręb Piła (woj. Wielkopolskie gm. Chocz) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem".

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Gminy Chocz z dnia 03.06.2022

Informacja Burmistrza Gminy Chocz z dnia 03.06.2022 dotyczącej postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW realizowanej w granicach działek o nr ewid. 617, 618, 619, 620, 621,  622, 623, obręb Olesiec (woj. wielkopolskie, gm. Chocz) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.6.2022.KP4 z dnia 31.05.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla planowanego przedsięwzięcia pn "Zmiana lokalizacji hali namiotowej magazynowej na terenie zakładu FAMOT PLESZEW, Sp. z o. o."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2021.KP6 z dnia 26.05.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Przebudowa dróg powiatowej nr 4334P na odcinku Prokopów-Broniszewice"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2021.KP6 z dnia 20.05.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Janków- i Kuczków ? do granicy gminy"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP10 z dnia 12.05.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP10 z dnia 12.05.2022 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa ul. Zagajkowej w Golinie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2020.KP21 z dnia 12.05.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2020.KP21 z dnia 12.05.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: "Zbieranie i przetwarzanie odpadów".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2022.KP6 z dnia 09.05.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn: "Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 30m3/h w Pardelaku (dz. nr ewid. 40, obręb Pacanowice)?"

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP9 z dnia 28.04.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP9 z dnia 28.04.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: "Budowa ul. Zagajkowej w Golinie".

Pobierz dokument format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2021.KP5 z dnia 20.04.2022 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2021.KP5 z dnia 20.04.2022 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn: "Przebudowa drogi powiatowej nr 4334 na odcinku Prokopów-Broniszewice".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2021.KP5 z dnia 20.04.2022 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2021.KP5 z dnia 20.04.2022 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn:  "Rozbudowa drogi krajowej nr 11 na odcinku Janków-Kuczków polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowościach: Janków i Kuczków - do granicy gminy".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2022.KP1 z dnia 20.04.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy 1,1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr. 175. 0007, Grodzisko".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.5.2022.KP1 z dnia 15.04.2022r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa centrum logistycznego oraz hali centrum obróbki zgrubnej dla potrzeb zakładu FAMOT PLESZEW Sp. z o. o. na terenie działek 2243/4, 2247/4, obręb miasto Pleszew ".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.6.2022.KP1 z dnia 12.04.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Zmianie miejsca lokalizacji hali namiotowej magazynowej na terenie zakładu FAMOT PLESZEW Sp. z o.o".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2022.KP5 z dnia 06.04.2022

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2022.KP5 z dnia 06.04.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn " Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru 30 m3/h w Pardelaku (dz. nr ewid. 40, obręb Pacanowice)".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP6 z dnia 28.03.2022 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP6 z dnia 28.03.2022 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa ul. Zagajkowej w Golinie"

Pobierz plik - format pdf

Opinia sanitarna ON-NS.9011.6.10.2022 z dnia 18.03.2022

Opinia sanitarna ON-NS.9011.6.10.2022 z dnia 18.03.2022 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na "Budowie do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW realizowanej w granicach działek o nr ew. 617,618,619,620,621,622,623; Obręb Olesiec (woj. wlkp., gm Chocz) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.11.2021.KP7 z dnia 14.03.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ew. 20, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew "

Pobierz plik - format pdf

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chocz z dnia 09.03.2022 r.

Zawiadomienie Burmistrza Gminy Chocz z dnia 09.03.2022 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  "Budowie do 14 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW realizowanej w granicach działek o nr ewid. 617, 618, 620, 621, 622, 623, obręb Olesiec ( woj. Wielkopolskie, gm. Chocz) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem"

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP5 z dnia 02.03.2022 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2021.KP5 z dnia 02.03.2022 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Budowa ul. Zagajkowej w Golinie"

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.10.2021.MCh9 z dnia 28.02.2022 r.

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę OS.6220.1.10.2021.MCh9 dla decyzji OS.6220.1.10.2021.AJ4 z dnia 14.10.2021 r. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn "Przebudowa istniejącej infrastruktury drogowej na ulicach: Wąskiej, Małej, Barwickiego, Targowej, Wodnej, Hallera, Wolności, Śródmiejskiej, Szpitalnej, Dąbrowskiego, Wrocławskiej i Paderewskiego w Jarocinie".

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.14.2021.KP5 z dnia 24.02.2022

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 2 w obrębie Nowa Wieś, gmina Pleszew".

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2021.MCh7 z dnia 22.02.2022

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Budowa instalacji fotowoltaicznej do  5 MW zlokalizowanej na działce nr 115/1, obręb Janków, gmina Pleszew, woj. wielkopolskie"

Pobierz plik - format pdf

Decyzja RG-OŚ.6220.2.9.2021 z dnia 25.01.2022 r.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 84/1 i 81 w obręb Tursko, gm Gołuchów"

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2021.KP6 z dnia 14.01.2022 r.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 53, obręb Pacanowice"

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie SKO - 4220A/38/21 z dnia 17 stycznia 2022r.

Obwieszczenie SKO - 4220A/38/21 z dnia 17 stycznia 2022r. o wydaniu decyzji, utrzymującej w mocy w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 października 2021r znak OS.6220.1.4.2020AJ54 w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa fermy drobiu z infrastrukturą w miejscowości Baranówek, nr działek 6/2,7/8 obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew.

Pobierz plik - format pdf