Ogłoszenia, decyzje 2023

Obwieszczenia OS.6220.1.11.2023.KN1 z dnia 17.03.2023 r.

Obwieszczenia OS.6220.1.11.2023.KN1 z dnia 17.03.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Rozdzielnie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic:  Wiśniowej (od Zielonej), Osiedlowej, Poznańskiej (od Zachodniej), Curie-Skłodowskiej, Drobnika, Kopernika, Ciołkowskiego, Zachodniej (od Pomorskiej), Karczewskiego, Dąbrowskiego, Gdyńskiej w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenia OS.6220.1.10.2023.KN1 z dnia 17.03.2023 r.

Obwieszczenia OS.6220.1.10.2023.KN1 z dnia 17.03.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Rozdzielnie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Bogusza, Poznańska, Szkolna, Kościelna w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenia OS.6220.1.9.2023.KN1 z dnia 15.03.2023 r.

Obwieszczenia OS.6220.1.9.2023.KN1 z dnia 15.03.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Rozdzielnie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Szpitalnej, Prusa, Gałczyńskiego, Fredry, Tuwima, Żeromskiego, Konopnickiej, Asnyka, Bałtyckiej, Olsztyńskiej, Toruńskiej i Helskiej w Pleszewie."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN3 z dnia 03.03.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN3 z dnia 03.03.2023 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Janków" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 96/1, 96/2, 95/1, 94 i 93 obręb Janków, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.3.2022.KN3 z dnia 28.02.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.3.2022.KN3 z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zebrania wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny", na terenie części działki o nr ewid.: 2/1, ark1, obręb Brzeziestosownie do wszczętego postępowania z wnioskuPRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO TRANS-KOL Zenon Sobczak Sp. k., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.KN6 z dnia 20.02.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.KN6 z dnia 20.02.2023 r. w sprawie oceny oddziaływania  na środowisko  dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW" na działce o numerach 192/1, 192/3, 200, 201 obręb Lenartowice, gm. Pleszew, pow. Pleszewskim, woj. wielkopolskim

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.12.2022.KP8 z dnia 13.02.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.12.2022.KP8 z dnia 13.02.2023 r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn.: "Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, w tym złomu"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2023.KN1 z dnia 14.02.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2023.KN11 z dnia 14.02.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do przetwarzania odpadów - gilotyna do cięcia metali (zużytych katalizatorów)" zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 285/4, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.6.2023.KN1 z dnia 09.02.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.6.2023.KN1 z dnia 09.02.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 96/1 w obrębie Janków w gminie Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.3.2023.KN1 z dnia 27.01.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.3.2023.KN1 z dnia 27.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2021.KN15 z dnia 24.01.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę OS.6220.1.4.2021.KN15 dla decyzji OS.6220.1.4.2021.AJ14 z dnia 17.09.2022 r. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 16.01.2023 r.

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 16.01.2023 r. o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w obrębach 0001 i 0004 gmina Kotlin, powiat jarociński oraz w obrębie 0023 gmin Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie"       

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument załacznika- format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN1 z dnia 17.01.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN1 z dnia 17.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Janków" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 96/1, 96/2, 95/1, 94 i 93 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.KN5 z dnia 13.01.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.KN3 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie oceny oddziaływania  na środowisko  dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 100 MW".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.14.2022.KN4 z dnia 09.01.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 44, 45/2 obręb Piekarzew, gm. Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN1 z dnia 04.01.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka -  Brzezie)".

Pobierz dokument - format pdf