Ogłoszenia, decyzje 2023

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.JB10 z dnia 20.12.2023r.

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.JB10 z dnia 20.12.2023r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW" na działkach o numerach ewidencyjnych 192/1, 192/3, 200, 201 obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

 Pobierz dokument - format pdf

 

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.JB8 z dnia 20.12.2023r.

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.JB8 z dnia 20.12.2023r. o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW" na działkach o numerach ewidencyjnych 192/1, 192/3, 200, 201 obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

 

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2022.JB10 z dnia 20.12.2023r.

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2022.JB10 z dnia 20.12.2023r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW" na działce o numerze ewid. 82, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2022.JB7 z dnia 20.12.2023r.

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2022.JB7 z dnia 20.12.2023r. o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW" na działce o numerze ewid. 82, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.JB8 z dnia 19.12.2023r.

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.JB8 z dnia 19.12.2023r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 100 MW"  na działkach o numerach ewidencyjnych 5, 40, 44/2, 48, 49, 50, 51, 52, 54/1, 56, 60/1, 60/2, 144/2, 143/1, 140, 139, 136 obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.JB6 z dnia 19.12.2023r.

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.JB6 z dnia 19.12.2023r. o odwieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 100 MW"  na działkach o numerach ewidencyjnych 5, 40, 44/2, 48, 49, 50, 51, 52, 54/1, 56, 60/1, 60/2, 144/2, 143/1, 140, 139, 136 obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2023.JB5 z dnia 15.12.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2023.JB5 z dnia 15.12.2023 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznej oraz magazynu energii na działkach nr 15/1, 22/3, 22/4, obręb Suchorzew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN15 z dnia 15.12.2023r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN15 z dnia 15.12.2023r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka-Brzezie)".

Pobierz dokument - format pdf

Opinia Sanitarna ON-NS.9011.6.44.2023 z dnia 12.12.2023 r.

Opinia Sanitarna ON-NS.9011.6.44.2023 z dnia 12.12.2023 r dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie 2 elektrowni wiatrowych, każda o mocy 5,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 211/3 i 214/2, obręb Brzezie, gm. Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.21.2023.JB1 z dnia 05.12.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.21.2023.JB1 z dnia 05.12.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Zawady DS metodą odkrywkową w granicach działki nr ewid. 45/2 ark. mapy 1 obręb Zawady, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN14 z dnia 17.11.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN14 z dnia 17.11.2023r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie)".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2023.JB8 z dnia 30.10.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2023.JB8 z dnia 30.10.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Wykonanie studni w rejonie ujęcia wody Lenartowice w II etapach: etap I - wykonanie wiercenia pilotażowego  (dwa warianty), etap II -  wykonanie wiercenia docelowego (dwa warianty) oraz wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych w miejscowości Lenartowice na działce nr 163/14 obręb 0012 Lenartowice, Gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.14.2023.JB4 z dnia 26.10.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.14.2023.JB4 z dnia 26.10.2023 r. o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa do 6 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 112 w obrębie Janków, gminie Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.12.2023.MCh5 z dnia 13.10.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę OS.6220.1.12.2023.MCh5 dla decyzji OS.6220.1.12.2023.MCh4 z dnia 24.08.2023 r. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "BUDOWA I EKSPLOATACJA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 4 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ na działce nr. 46/6 obręb Nowa Wieś, gm. Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GPG.6220.20.2022 z dnia 09.10.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.20.2022 z dnia 09.10.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w obrębach 0001 i 004 gmina Kotlin, powiat jarociński oraz w obrębie 0023 gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Pobierz decyzję - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2023.JB4 z dnia 12.10.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2023.JB4 z dnia 12.10.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce nr 49, AM-24, obręb Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2023.JB4 z dnia 12.10.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2023.JB4 z dnia 12.10.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, magazynem energii, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny" na działce nr 46/9 obręb Nowa Wieś, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN13 z dnia 29.09.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN13 z dnia 29.09.2023r. o przedłużeniu terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie)".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2023.JB1 z dnia 26.09.2023r.

Obwieszczenie OS.6220.1.19.2023.JB1 z dnia 26.09.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kompleksu elektrowni fotowoltaicznej oraz magazynu energii na działkach nr 15/1, 22/3, 22/4, obręb Suchorzew, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie WOO-II.420.46.2023.ZP.3 z dnia 21.09.2023 r.

Zawiadomienie WOO-II.420.46.2023.ZP.3 z dnia 21.09.2023 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych, każda o mocy do 5,5 MW, wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 211/3 i 214/2 obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2023.JB7 z dnia 22.09.2023r.

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2023.JB7 z dnia 22.09.2023r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Wykonanie studni w rejonie ujęcia wody Lenartowice w II etapach: etap I - wykonanie wiercenia pilotażowego  (dwa warianty), etap II -  wykonanie wiercenia docelowego (dwa warianty) oraz wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych w miejscowości Lenartowice na działce nr 163/14] obręb 0012 Lenartowice, Gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.13.2023.JB8 z dnia 20.09.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.13.2023.JB8 z dnia 20.09.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja, Łaszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.9.2023.JB7 z dnia 19.09.2023r.

Obwieszczenie OS.6220.1.9.2023.JB7 z dnia 19.09.2023r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Szpitalnej, Prusa, Gałczyńskiego, Fredry, Tuwima, Żeromskiego, Konopnickiej, Asnyka, Bałtyckiej, Olsztyńskiej, Toruńskiej i Helskiej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2023.JB3 z dnia 12.09.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2023.JB3 z dnia 12.09.2023r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce nr 49, AM-24, obręb Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2023.JB3 z dnia 12.09.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2023.JB3 z dnia 12.09.2023r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, magazynem energii, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny" na działce nr. 46/9 obręb Nowa Wieś, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2023.MCh1 z dnia 24.08.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.18.2023.MCh1 z dnia 24.08.2023 w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa i eksploatacja zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce nr 49, AM-24, obręb Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.MCh z dnia 29.08.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.MCh8 z dnia 29.08.2023 r. w sprawie wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Janków" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 96/1, 96/2, 95/1, 95/2, 94 i 93 obręb Janków, gmina Pleszew".

Pobierz dokumert - format pdf

Obwieszczenia OS.6220.1.12.2023.MCh5z dnia 24.08.2023 r.

Obwieszczenia OS.6220.1.12.2023.MCh5z dnia 24.08.2023 r. w sprawie wydania decyzji dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "BUDOWA I EKSPLOATACJA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 4 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ   na działce nr. 46/6 obręb Nowa Wieś, gm. Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenia OS.6220.1.9.2023.KN14 z dnia 24.08.2023 r.

Obwieszczenia OS.6220.1.9.2023.KN14 z dnia 24.08.2023 r. w sprawie umorzenia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Ferma drobiu o początkowej obsadzie 4159,344 DJP wraz z infrastrukturą techniczną - Bronów dz. nr 6/3 i 7, gm. Bronów".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2023.KN1 z dnia 22.08.2023 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 6 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, magazynem energii, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny"

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie WOO-II.420.38.2023.ET.3 z dnia 18.08.2023r.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o numerze ewidencyjnym 222 obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.9.2023.KN5 z dnia 02.08.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.9.2023.KN5 z dnia 02.08.2023 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn."Rozdzielnia kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Szpitalnej, Prusa, Gałczyńskiego, Fredry, Tuwima, Żeromskiego, Konopnickiej, Asnyka, Bałtyckiej, Olsztyńskiej, Toruńskiej i Helskiej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.13.2023.KN7 z dnia 24.07.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.13.2023.KN7 z dnia 24.07.2023 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.  "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja, Łaszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.11.2023.KN8 z dnia 17.08.2023 r

Obwieszczenie OS.6220.1.11.2023.KN8 z dnia 17.08.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Rozdzielnie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic:  Wiśniowej (od Zielonej), Osiedlowej, Poznańskiej (od Zachodniej), Curie-Skłodowskiej, Drobnika, Kopernika, Ciołkowskiego, Zachodniej (od Pomorskiej), Karczewskiego, Dąbrowskiego, Gdyńskiej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN12 z dnia 11.08.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN12 z dnia 11.08.2023 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie)".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.8.2023.KN7 z dnia 07.08.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.8.2023.KN7 z dnia 07.08.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Punkt zbierania odpadów, w tym złomu" na działkach ewidencyjnych 8/1, 10/1, 78/3, 11/4, 11/13, 11/8, 11/10, 11/11, 13/4, 15/2, 76/2, obręb Lubomierz, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2023.KN3 z dnia 28.07.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2023.KN3 z dnia 28.07.2023 r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa 2 elektrowni wiatrowych, każda o mocy 5,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnym 211/3 i 214/2, obręb Brzezie, gmin Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN6 z dnia 28.07.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN6 z dnia 28.07.2023 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.  "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Janków" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 96/1, 96/2, 95/1, 94 i 93 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.6.2023.KN5 z dnia 07.07.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę OS.6220.1.6.2023.KN5 dla decyzji OS.6220.1.6.2023.KN4 z dnia 09.02.2023 r. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn."Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 96/1 w obrębie Janków w gminie Pleszew."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2023.KN1 z dnia 07.07.2023 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Wykonanie studni w rejonie ujęcia wody Lenartowice w II etapach: etap I - wykonanie wiercenia pilotażowego  (dwa warianty), etap II - wykonanie wiercenia docelowego (dwa warianty) oraz wykonanie urządzenia wodnego służącego do ujmowania wód podziemnych w miejscowości Lenartowice na działce nr 163/14] obręb 0012 Lenartowice, Gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2022.KN6 z dnia 29.06.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2022.KN6 z dnia 29.06.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Instalacja do przetwarzania odpadów - gilotyna do cięcia metali (zużytych katalizatorów)"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN11 z dnia 30.06.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN11 z dnia 30.06.2023 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.13.2022.KN9 z dnia 21.06.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Instalacja stacji i miejsca demontażu pojazdów oraz skupu złomu, znajdującego się docelowo na działkach ewidencyjnych nr 76/2, 76/7, 10/1, 11/4, obręb Lubomierz, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.11.2023.KN5 z dnia 20.06.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.11.2023.KN5 z dnia 20.06.2023 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.  "Rozdzielnie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic:  Wiśniowej (od Zielonej), Osiedlowej, Poznańskiej (od Zachodniej), Curie-Skłodowskiej, Drobnika, Kopernika, Ciołkowskiego, Zachodniej (od Pomorskiej), Karczewskiego, Dąbrowskiego, Gdyńskiej w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

Protokół kontroli nr KAL 167/2023 z dnia 19.06.2023 r.

Protokół kontroli nr KAL 167/2023 z dnia 19.06.2023 r. przeprowadzonej przez Wielkopolski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie ochrony środowiska wydanych dla wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego przy ul. Piaski, dz. nr ew. 2209/3, 2204/1, 2203/3, 2202/1, 220/3, 2199/3, 2185/3, 2184/3 obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.8.2023.KN5 z dnia 20.06.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.8.2023.KN5 z dnia 20.06.2023 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Punkt zbierania odpadów, w tym złomu".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenia OS.6220.1.9.2022.KN12 z dnia 14.06.2023 r.

obwieszczenia OS.6220.1.9.2022.KN12 z dnia 14.06.2023 r. w sprawie  zebrania wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Ferma drobiu o początkowej obsadzie 4159,344 DJP wraz z infrastrukturą techniczną Bronów dz. nr 6/3 i 7, gm. Bronów"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4220A/28/22 z dnia 31.05.2023 r.

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu znak SKO-4220A/28/22 dotyczące umorzenia postępowania odwoławczego dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ul. Zagajkowej w Golinie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.10.2023.KN4 z dnia 01.06.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Rozdzielnie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Bogusza, Poznańska, Szkolna, Kościelna w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN6 z dnia 30.05.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN6 z dnia 30.05.2023 r. dotyczące przekazania odwołania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu dla przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Janków" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 96/1, 96/2, 95/1, 94 i 93 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.5.2023.KN6 z dnia 15.05.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.6.2023.KN4 z dnia 15.05.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 96/1 w obrębie Janków w gminie Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2023.KN5 z dnia 15.05.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2023.KN5 z dnia 15.05.2023 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Instalacja do przetwarzania odpadów - gilotyna do cięcia metali (zużytych katalizatorów)".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN4 z dnia 08.05.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Janków"  metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 96/1, 96/2, 95/1, 94 i 93 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument -- format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN9 z dnia 28.04.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN9 z dnia 28.04.2023 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie".

Pobierz dokument -- format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.13.2022.KN8 z dnia 28.04.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.13.2022.KN8 z dnia 28.04.2023 r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Instalacja stacji i miejsca demontażu pojazdów oraz skupu złomu, znajdującego się docelowo na działkach ewidencyjnych nr 76/2, 76/7, 10/1, 11/4, obręb Lubomierz, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie WOO-II.240.17.2023.JS.1 z dnia 13.04.2023r.

Zawiadomienie WOO-II.240.17.2023.JS.1 z dnia 13.04.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa drogi ekspresowej S11 na odcinku Jarocin - Ostrów Wielkopolski".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.13.2023.KN1 z dnia 14.04.2023 r.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobra Nadzieja, Łaszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.6.2023.KN3 z dnia 03.03.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.6.2023.KN3 z dnia 03.003.2023 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.  "Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 96/1 w obrębie Janków w gminie Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.5.2023.KN5 z dnia 06.04.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.5.2023.KN5 z dnia 06.04.2023 r. o  zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.  "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.3.2023.KN4 z dnia 05.04.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2022.KN6 z dnia 28.03.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.16.2022.KN6 z dnia 28.03.2023 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  na środowisko  dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW" na działce o numerze 82 obręb Lenartowice, gm. Pleszew, pow. Pleszewskim, woj. wielkopolskim.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wójta Gminy Kotlin GPG.6220.20.2022 z dnia 23.03.2023 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kotlin GPG.6220.20.2022 z dnia 23.03.2023 r. w sprawie toczącego się postępowania dotyczącego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana w obrębach 0001 i 0004 gmina Kotlin, powiat jarociński oraz w obrębie 0023 gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.13.2022.KN7 z dnia 27.03.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.13.2022.KN7 z dnia 27.03.2023 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.  "Instalacja stacji i miejsca demontażu pojazdów oraz skupu złomu, znajdującego się docelowo na działkach ewidencyjnych nr 76/2, 76/7, 10/1, 11/4, obręb Lubomierz, gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN6 z dnia 24.03.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN6 z dnia 24.03.2023 r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka - Brzezie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenia OS.6220.1.11.2023.KN1 z dnia 17.03.2023 r.

Obwieszczenia OS.6220.1.11.2023.KN1 z dnia 17.03.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Rozdzielnie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic:  Wiśniowej (od Zielonej), Osiedlowej, Poznańskiej (od Zachodniej), Curie-Skłodowskiej, Drobnika, Kopernika, Ciołkowskiego, Zachodniej (od Pomorskiej), Karczewskiego, Dąbrowskiego, Gdyńskiej w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenia OS.6220.1.10.2023.KN1 z dnia 17.03.2023 r.

Obwieszczenia OS.6220.1.10.2023.KN1 z dnia 17.03.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Rozdzielnie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Bogusza, Poznańska, Szkolna, Kościelna w Pleszewie"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenia OS.6220.1.9.2023.KN1 z dnia 15.03.2023 r.

Obwieszczenia OS.6220.1.9.2023.KN1 z dnia 15.03.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. "Rozdzielnie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Szpitalnej, Prusa, Gałczyńskiego, Fredry, Tuwima, Żeromskiego, Konopnickiej, Asnyka, Bałtyckiej, Olsztyńskiej, Toruńskiej i Helskiej w Pleszewie."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN3 z dnia 03.03.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN3 z dnia 03.03.2023 r. o zebraniu wystarczających dowodów koniecznych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Janków" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 96/1, 96/2, 95/1, 94 i 93 obręb Janków, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.3.2023.KN3 z dnia 28.02.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.3.2023.KN3 z dnia 28.02.2023 r. w sprawie zebrania wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn."Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny", na terenie części działki o nr ewid.: 2/1, ark1, obręb Brzeziestosownie do wszczętego postępowania z wniosku PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO-USŁUGOWEGO TRANS-KOL Zenon Sobczak Sp. k., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.KN6 z dnia 20.02.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.17.2022.KN6 z dnia 20.02.2023 r. w sprawie oceny oddziaływania  na środowisko  dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 14 MW wraz  z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 14 MW" na działce o numerach 192/1, 192/3, 200, 201 obręb Lenartowice, gm. Pleszew, pow. Pleszewskim, woj. wielkopolskim

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.12.2022.KP8 z dnia 13.02.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.12.2022.KP8 z dnia 13.02.2023 r. o wydaniu decyzji umarzającej w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn.: "Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, w tym złomu"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2023.KN1 z dnia 14.02.2023

Obwieszczenie OS.6220.1.7.2023.KN11 z dnia 14.02.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Instalacja do przetwarzania odpadów - gilotyna do cięcia metali (zużytych katalizatorów)" zlokalizowanego na działce o nr ewid.: 285/4, obręb Taczanów Drugi, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.6.2023.KN1 z dnia 09.02.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.6.2023.KN1 z dnia 09.02.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa do 9 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 9 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 96/1 w obrębie Janków w gminie Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.3.2023.KN1 z dnia 27.01.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.3.2023.KN1 z dnia 27.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 10 MW składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w tym przyłączami energetycznymi i stacjami transformatorowymi, powierzchnią utwardzoną pod układ komunikacyjny".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.4.2021.KN15 z dnia 24.01.2023 r.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia prostującego oczywistą omyłkę OS.6220.1.4.2021.KN15 dla decyzji OS.6220.1.4.2021.AJ14 z dnia 17.09.2022 r. dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 92/3, 92/4, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1 obręb Janków, gmina Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 16.01.2023 r.

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 16.01.2023 r. o wszczęciu  postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w obrębach 0001 i 0004 gmina Kotlin, powiat jarociński oraz w obrębie 0023 gmin Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie"       

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument załacznika- format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN1 z dnia 17.01.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.2.2023.KN1 z dnia 17.01.2023 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Janków" metodą odkrywkową w granicach działek nr ewid. 96/1, 96/2, 95/1, 94 i 93 obręb Janków, gmina Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.KN5 z dnia 13.01.2023 r.

Obwieszczenie OS.6220.1.15.2022.KN3 z dnia 13.01.2023 r. w sprawie oceny oddziaływania  na środowisko  dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Zespołu Elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 100 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, z możliwością instalacji kontenerowych magazynów energii o łącznej mocy do 100 MW".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.14.2022.KN4 z dnia 09.01.2022 r.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie oddziaływać na środowisko pn. "Budowa i eksploatacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr. 44, 45/2 obręb Piekarzew, gm. Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie OS.6220.1.1.2023.KN1 z dnia 04.01.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy m. Pleszew w ciągu drogi krajowej nr 12 (korekta przebiegu DK12 na odcinku Zielona Łąka -  Brzezie)".

Pobierz dokument - format pdf