Ogłoszenia 2014

Obwieszczenie AU.6733.31.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014

Obwieszczenie AU.6733.31.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nn-0,4 kv w miejscowości Suchorzew na terenie działek nr 73/5, 61, 54, 55, 52/1, 37, 36, am.24, obręb Suchorzew.
 

Obwieszczenie AU.6733.27.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014

Obwieszczenie AU.6733.27.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI ENERGETYCZNYMI, W PLESZEWIE PRZY UL. KALISKIEJ NA DZIAŁKACH NR 2244/6, 2180/6, 2246, 2251, 2260/1, 2260/2, 2269, 2270/1, 2278, AM.26, 1901/6, 1901/5 am.25, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.26.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014

Obwieszczenie AU.6733.26.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 grudnia 2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWYCH NN W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 168, 170/1, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 172/20, 172/21, 172/22, 172/23, 271, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora na świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terei Miasta i Gminy Pleszew na okres od 02-01-2016 roku do 31-12-2016 roku.

Pobierz  tekst ogłoszenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 27/2014 z dnia 22.09.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY GRUNWALDZKIEJ W PLESZEWIE” na terenie działek nr 2645, 2654/3, am-41, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 05.12.2014

Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S-11 na odcinku Kórnik - Antonin (województwo wielkopolskie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Mapa geośrodowiskowa Polski (II)w skali 1:50 000.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 08-12-2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08-12-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 27/2014 z dnia 22 września 2014 r. (nr sprawy AU.6733.25.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie” na działkach nr 2645, 2654/3, am-41, obręb Miasto Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.11.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KALISKIEJ OD ULICY NIEPODLEGŁOŚCI DO ULICY PARKOWEJ W LENARTOWICACH.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.18.2014 z dnia 26 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 21/2014 z dnia 31.07.2014r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA CHODNIKA WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR 4343P NA ODCINKU PLESZEW – ZIELONA ŁĄKA ORAZ BUDOWA CHODNIKA NA ODCINKU DROGI GMINNEJ ULICA PIASKI NA ODCINKU OD WJAZDU NA CMENTARZ KOMUNALNY DO GRANICY MIASTA PLESZEWA TJ. RZEKI NER” na terenie działek nr 2384/1, am-40, dz. nr 2358, 2357, 2350/5, am.27, obręb Miasto Pleszew, dz. nr 83/1, 83/2, 305/1, 108, 109, am.1, obręb Zielona Łąka..

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.30.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.30.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nn-0,4 kv w miejscowości Kowalew na terenie działek nr 41/14, 41/19, AM.23, obręb Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.29.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.29.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kv do zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Kowalew w ulicach Fabianowskiej, Wawrzyniaka, Kościelnej na terenie działek nr 90/5, 96, 99/1, AM.12, 6, 7/2, 37, AM.24, 33, 37/14, 37/13, 37/5, AM.23, obręb Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.28.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.28.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ nn-0,4 kV W LENARTOWICACH na terenie działek nr 148/20, 148/19, 148/24, 149, 230, 203, am.2, obręb Lenartowice.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.27.2014 z dnia 25 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.27.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ WRAZ ZE ZŁĄCZAMI W PLESZEWIE W UL. KALISKIEJ na terenie działek nr 2244/6, 2180/6, 2246, 2251, 2260/1, 2260/2, 2269, 2270/1, 2278, 1901/6, 1901/5, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 20-11-2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20-11-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Protokół wyników głosowania z wyborów do Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.11.2014r.

Protokół wyników głosowania z wyborów do Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17.11.2014r.

Pobierz dokument - format pdf

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Pleszewa z 18.11.2014

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Pleszewa z dnia 18.11.2014r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 21 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 13 listopada 2014 r.

Uchwała nr 21 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 18 w Pleszewie i w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 20 w Pleszewie.
 
Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 13 listopada 2014 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 13 listopada 2014 r. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie oraz pełnionych dyżurach.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.18.2014 z dnia 6 listopada 2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  z dnia 6 listopada 2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka nr 2384/1, am-40, dz. nr 2358, 2357, 2350/5, am.27, obręb Miasto Pleszew, dz. nr 83/1, 83/2, 305/1, 108, 109, am.1, obręb Zielona Łąka".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 listopada 2014 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA JEDNEJ ELEKTROWNI WIATROWEJ O MOCY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 1,8 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 200, AM-1, OBRĘB LENARTOWICE, GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 20 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2014 r.

Uchwała nr 20 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zmiany w składach Obwodowej Komisji Wyborczej nr 13 w Zawidowicach i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 17 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr 14/2014 z dnia 4 czerwca 2014 r. (nr sprawy AU.6733.11.2014) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaliskiej, od ul. Niepodległości do ul. Parkowej w Lenartowicach”.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.26.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 października 2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWYCH NIESKIEGO NAPIĘCIA na terenie działek nr 168, 170/1, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 172/4, 172/6, 172/7, 172/8, 172/9, 172/10, 172/11, 172/12, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 172/20, 172/21, 172/22, 172/23, 271, am.1, obręb Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 16 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 24 października 2014 r.

Uchwała nr 16 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 24 października 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 24 października 2014

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 24 października 2014 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 24 października 2014

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 24 października 2014 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Pleszewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 23 października 2014

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 23 października 2014 o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie oraz pełnionych dyżurach.

pobierz dokument - format pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 23 października 2014

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 23 października 2014 o przyznanych numerach dla kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 10 października 2014 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 10 października 2014 r o unieważnieniu listy kandydatów KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW WSPÓLNOTA PATRIOTYZM SOLIDARNOŚĆ na radnych do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okręgu nr 5.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 17-10-2014r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 17-10-2014r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Przebudowa i rozbudowa ulicy Kwiatowej w Suchorzewie.

Pobierz teks obwieszczenia - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
 
Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 20 października 2014 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 
Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 października 2014 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz tekst komunikatu - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 października 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 16 października 2014 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz tekst komunikatu - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2014r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 października 2014r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
 

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 13 października 2014.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 13 października  2014. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie oraz pełnionych dyżurach.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 07.10.2014 r.

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 07.10.2014 r. o zakończeniu postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla rozpozanaia obszarów prognostycznych występowania kruszywa piaskowo-żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S-11 na odcinku Kórnik-Antonin (województwo wielkopolskie) realizowanych w ramach przedsięwzięcia: Mapa geośrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50000" przewidzianego do realizacji na terenie gmin: Kołaczkowo, Miłosław, Środa Wielkopolska, Dolsk, Książ WIelkopolski, Blizanów, Pleszew, Sieroszewice w województwie wielkopolskim.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6720.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2014 r.

Obwieszczenie AU.6720.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 października 2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.10.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.10.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN (DZ) 90PE W ULICACH: CHROBREGO, 24 STYCZNIA W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 146/3 (AM. 16), 160 (am. 3) OBRĘB KOWALEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 26-09-2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26-09-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 24 września 2014

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 24 września 2014. o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie oraz pełnionych dyżurach.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.09.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.09.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY GRUNWALDZKIEJ W PLESZEWIE NA DZIAŁKACH NR 2645, 2654/3, AM. 41, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.23.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.09.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.23.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.09.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DN (DZ) 90PE W ULICACH: CHROBREGO, KOŚCIELNEJ, SUCHORZEWSKIEJ, WAWRZYNIAKA W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW, GMINA PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 49, 96, 98/1 (AM. 12), 30, 33 (am. 23) OBRĘB KOWALEW.
 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania Powiatowej Komisji Wyborczej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 18 września 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 18 września 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 17.09.2014

Informacja dotycząca bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 15.09.2014

Tryb postępowania w sprawie odpłatnego umieszczania podczas kampanii wyborczych plakatów reklamowych na latarniach ulicznych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.17.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.09.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.09.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PIEKARZEW I SUCHORZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.09.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.09.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO OD DROGI KRAJOWEJ NR 11 DO MIEJSCOWOŚCI BARANÓWEK NA DZIAŁKACH NR 83, AM.1 I 43/4, AM.3, OBRĘB NOWA WIEŚ, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.21.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia02.09.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.21.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.09.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO KORZKWY - TOMASZEW NA DZIAŁKACH NR 134, AM.1 I 38, AM.3, OBRĘB KORZKWY, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 2 września 2014r.

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego z dnia 2 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Pleszewie w wyborach do Rady Powiatu w Pleszewie zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 28 sierpnia 2014r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 28 sierpnia 2014r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2014 r.

W związku z zaplanowanymi wyborami Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości informację o lokalizacji słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Pleszewa przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.08.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.25.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.08.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY GRUNWALDZKIEJ W PLESZEWIE.
 

Obwieszczenie AU.6733.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.08.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.24.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.08.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ODCINKA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W UL. CHROBREGO I 24 STYCZNIA W KOWALEWIE na terenie działek nr 146/3, 160, am.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.23.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.08.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.23.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.08.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W UL. CHROBREGO, KOŚCIELNEJ, SUCHORZEWSKIEJ, WAWRZYNIAKA W KOWALEWIE na terenie działek nr 49, 96, 98/1, am.12, dz. nr 33, 30, am.23, obręb Kowalew, gmina Pleszew.
 

KOMUNIKATY Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

 


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i  prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf   

 


Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. 

Pobierz dokument - format pdf  

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.08.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.08.2014 r. o zakończeniu postępowanie administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA NA TERENIE DZIAŁEK NR 2996, 2995, 2993/3, 2993/4, 2991, 2987/4, 2987/6, (ul. Targowa) AM-34, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.08.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.08.2014 r. o zakończeniu postępowanie administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWO CI SOWINA BŁOTNA NA DZIAŁCE NR 329, AM-1, OBR B SOWINA BŁOTNA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie RG-P.6733.1.6.2014 dnia 14.08.2014 r.

Obwieszczenie RG-P.6733.1.6.2014  dnia 14.08.2014 r. Wójta Gminy Gołuchów w sprawie zakończenia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 8-08-2014r.

Informacja z dnia 8-08-2014r. o rozpoczęciu prac nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015"

Pobierz tekst informacji - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.77.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01.08.2014 r.

Obwieszczenie AU.6721.77.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01.08.2014 r. o ponownym wyłożeniu do pulicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic 70 Pułku Piechoty oraz Armii Poznań

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.22.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.07.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO OD DROGI KRAJOWEJ NR 11 DO MIEJSCOWOŚCI BARANÓWEK na terenie działek nr 83, am.1 i nr 43/4, am.3, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6724.1.6.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.07.2014 r.

Obwieszczenie AU.6724.1.6.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.07.2014 r. o zaopiniowaniu robót geologicznych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.21.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.07.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.21.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.07.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO KORZKWY - TOMASZEW na terenie działek nr 134, am.1 i nr 38, am.3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.07.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.20.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.07.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W PLESZEWIE W UL. TARGOWEJ na terenie działek nr 2996, 2995, 2993/3, 2993/4, 2991, 2987/4, 2987/6, am.34, obręb Miasto Pleszew
 

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2014 rok

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na 2014 rok.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 17-07-2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17-07-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11-07-2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11-07-2014r. - otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2014.

pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

 

Obwieszczenie Ministra ochrony środwiska z dnia 24-06-2014

Obwieszczenie Ministra ochrony środwiska z dnia 24-06-2014r. w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dotyczących prac kartografii geologicznej dla rozpoznania obszarów prognostycznych występowania kruszywa  piaskowo- żwirowego dla korytarza drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik - Antonin.

 Pobierz teskt obwieszczenia - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.06.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.18.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.06.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4343P na odcinku Pleszew – Zielona Łąka, gminaPleszew.

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

 

Obwieszczenie AU.6733.19.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4.07.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.19.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4.07.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "BUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE GMINNEJ W SOWINIE BŁOTNEJ"

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

 

Obwieszczenie AU.6733.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4.07.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4.07.2014 r. o zakończeniu postępowanie administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TŁOCZNEJ NA TERENIE DZIAŁEK OBRĘB NOWA WIEŚ, GMINA PLESZEW".

Pobierz tekst obwieszczenia - format pdf

 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.17.2014 z dnia 30.06.2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.17.2014 z dnia 30.06.2014 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piekarzew i Suchorzew, gminaPleszew".
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.5.2012.2014 z dnia 04.07.2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.5.2012 z dnia 04.07.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 7/2012 z dnia 7.05.2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ KOWALEW, UL. ŁĄKOWA Z ŁĄCZNIKIEM DO SZOSY JAROCIŃSKIEJ” OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW
 

Obwieszczenie RG-P.6733.1.6.2014 z dnia 23.06.2014 r.

Obwieszczenie RG-P.6733.1.6.2014 z dnia 23.06.2014 r. Wójta Gminy Gołuchów w sprawie wszczęcia postępowania dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.143.2014 z dnia 23.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.14.2014 z dnia 23.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO KONTENERA TECHNICZNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI KANALIZACJI KABLOWEJ W RAMACH REGIONALNEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI ORAZ POZOSTAŁĄ NIEZBĘDNĄ  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 3664, AM. 44, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.13.2014 z dnia 23.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.13.2014 z dnia 23.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DLA CELÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/3 i 1933/3, AM. 9, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

 

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.12.2014 z dnia 10.06.2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.12.2014 z dnia 10.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PROKOPÓW I PACANOWICE "

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.11.2014 z dnia 10.06.2014

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.11.2014 z dnia 10.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY KALISKIEJ OD ULICY NIEPODLEGŁOŚCI DO ULICY PARKOWEJ W LENARTOWICACH"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM, PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ  PLESZEWIE PRZY UL. LIPOWEJ NA DZIAŁKACH: 379, 364, 290/9, 290/22, 290/4, 792/14, 792/15, 792/16, 792/17, 792/18, 792/19, 792/20, 792/21, 792/22, 92/28, 792/29, 792/30, 792/23, 792/27, 792/8, 792/13, 293/4, 3622/4, 3622/3, am.19, 20, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.3.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM, PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ NA DZIAŁKACH NR 253/4, 228/3, 330/1, AM. 1, OBRĘB NOWA WIEŚ.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.15.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej PE 110mm o długości L=40 mb i kanalizacji sanitarnej tłocznej PE 110 mm o długości  L=5mb w miejscowości Nowa Wieś gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.10.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY KRZYWOUSTEGO W PLESZEWIE NA DZIAŁKACH NR 965/1, 956/2, 955/1, 955/2, 3040/23, 3040/24, 3043, 3044/1, AM. 37, dz. nr 990, AM. 38, DZ. NR 3040/18, AM. 34, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.9.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ nN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚĆI PLESZEW (W UL. POZNAŃSKIEJ I KOŹMIŃSKIEJ) NA DZIAŁKACH NR 199/2, 199/1, 194/2, 193, 194/1,195, 196/1, 196/2, 192, 191, 85/1,198/6, 198/2, 187/2, 186, 188, 189, am.15, dz. nr 190/1, 206/1, 206/2, 207/6, am. 16, bręb Miasto Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.8.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ nN (W UL. MARSZEWSKIEJ I GDAŃSKIEJ) NA DZIAŁKACH NR 1327/3, 1327/4, 525, 526/5, 530/1, AM. 3 i 4, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.7.2012.2014 z dnia 03.06.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 7/2012 z dnia 7 maja 2012r. (nr sprawy AU.6733.5.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej Kowalew, ul. Łąkowa z łącznikiem do Szosy Jarocińskiej” na terenie działek nr 65, 120/3, 78, 79, am.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia27-05-2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27-05-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadaia publicznego z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.37.2014 z dnia 14.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6721.37.2014 z dnia 14.05.2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania "Pleszew - rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej" dla północno-zachodniej części miasta Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.26.12.2013.2014.MCh z dnia 12.05.2014 r.

Zawiadomienie GK.6220.26.12.2013.2014.MCh z dnia 12.05.2014 r. o wpłynięciu odwołań dotyczących budowy elektrowni wiatrowych w Lenartowicach.
 

Obwieszczenie AU.6733.12.2014 z dnia08.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia08.05.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PROKOPÓW O PACANOWICE.
 
 

Obwieszczenie AU.6733.11.2014 z dnia 08.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia08.05.2014 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KALISKIEJ OD UL. NIEPODLEGŁOŚCI W PLESZEWIE DO UL. PARKOWEJ W LENARTOWICACH (W REJONIE UL. KALISKIEJ, WSCHODNIEJ, ŚMIEJA MŁYN, PIASKI W PLESZEWIE ORAZ DROGI KRAJOWEJ NR 12 I UL. PARKOWEJ W LENARTOWICACH DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZIELONEJ ŁĄCE.
 
 

Obwieszczenie AU.6733.14.2014 z dnia 05.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.05.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA WOLNOSTOJĄCEGO KONTENERA TECHNICZNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI KANALIZACJI KABLOWEJ W RAMACH REGIONALNEJ SIECI SZEROKOPASMOWEJ W PLESZEWIE PRZY W UL. ARMII POZNAŃ na terenie działki nr 3664, am.35, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.13.2014 z dnia 05.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.13.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.05.2014 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA DLA CELÓW BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W PLESZEWIE – W UL. KILIŃSKIEGO I KS. K. NIESIOŁOWSKIEGO na terenie działek nr 1532/3 i 1933/3, am.21, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.12.2013.2014 z dnia 05.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2013.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.05.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA I GMINY PLESZEW (UL. KOŹMIŃSKA, KORZKWY, SZENICA, TOMASZEW) NA TERENIE DZIAŁEK 90, 134 (AM.1), 24 (AM.2), 38, 28, 27/6 (AM.3), OBRĘB KORZKWY, DZ. NR 65, 146/3, (AM.16), OBRĘB KOWALEW, ORAZ DZ. NR 89/1, 79, 199/2 (AM.15), 85/4, 85/2, 203/1, 204/1, 206/1, 206/2, 190/1, (AM.16), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Obwieszczenie AU.6733.7.2014 z dnia 05.05.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.05.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI NA TERENIE DZIAŁEK 3040/35, 3040/47, 3040/43, 3034/9, 957/10, 957/9, 956/2, 955/2, (AM.37), OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2014 r. o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2014

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.04.2014 dotyczące przygotowywanych zadań inwestycyjnych w zakresie budowy drogi, w ramach której może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17-04-2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17-04-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.10.2014 z dnia 14.04.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO ULICY KRZYWOUSTEGO W PLESZEWIE.
 

Obwieszczenie AU.6733.9.2014 z dnia 14.04.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW, (UL. POZNAŃSKA I KOŹMIŃSKA W REJONIE RONDA im. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA).

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.21.2014 z dnia 14.04.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM NA TERENIE DZIAŁEK NR 2986/33, 3646/1, 3646/2, 3646/8, 3646/4, AM. 34, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2014 z dnia 14.04.2014 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ NR 639039P W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA Z ODPROWADZENIEM WODY DO RZEKI NER NA TERENIE DZIAŁEK NR 271, 170/1, 171, 168, 169/1, 53, AM. 1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GK.6220.5.4.2013 z dnia 09-04-2014r.

Zawiadomienie GK.6220.5.4.2013  z dnia 09-04-2014r. o postanowieniu w którym nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na śodowisko dla przedsiewzięcia pod nazwą " Budowa sieci sanitarnej w Miejescowościch Prokopów - Pacanowice".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 07-04-2014r. : oferta Parafii Najświętszego Zbawiciela

Ogłoszenie z dnia 07-04-2014r. : oferta Parafii Najświętszego Zbawiciela na realizację zadania publicznego "Organizacja wyjazdu formacyjno - wypoczynkowego dla dzieci z zespołu Ziarenka Dobra i ministrantów"

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczace oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Ogłoszenie z dnia 03.04.2014

Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie informuje, że dnia 23 kwietnia 2014 r. o godzinie 17ºº w Zespole Szkół Publicznych Nr 3 w Pleszewie odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Osiedla Nr 8.

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 2 kwietnia 2014r.

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 2 kwietnia 2014r. o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu, powołanej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 31 marca 2014r.

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z dnia 02-04-2014

Sprawozdanie z dnia 02-04-2014 z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013 roku.

Pobierz sprawozdanie - format pdf

 

Obwieszczenie AU.6733.6.2014 z dnia 31.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2014 z dnia 31.03.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PROKOPÓW NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/1, AM.6, OBRĘB MIASTO PLESZEW, DZ. NR 35 I 24, AM.1, OBRĘB PROKOPÓW, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.5.2014 z dnia 31.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.5.2014 z dnia 31.03.2014 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. KALISKIEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 2180/6, 2244/3, (AM.26), OBRĘB MIASTO PLESZEW, DZ. NR 15, (AM.3), 149, (AM.2), OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.
 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01-04-2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01-04-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.29.2014 z dnia 28.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6721.29.2014 z dnia 28.03.2014 r. o przystąpieniu do przygotowania miejscowego planu zagospodarowania śródmieścia miasta Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych 2014

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych stan na 27 marca 2014

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.23.2014 z dnia 24-03-2014 r.

Obwieszczenie AU.6721.23.2014 z dnia 24-03-2014 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie
 

Obwieszczenie AU.6721.20.2014 z dnia 19.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6721.20.2014 z dnia 19.03.2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miescowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.8.2014 z dnia 13.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.8.2014 z dnia 13.03.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW, UL. MARSZEWSKA.
 

Obwieszczenie AU.6733.7.2014 z dnia 13.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.7.2014 z dnia 13.03.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.12.2013.2014 z dnia 13.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2013.2014 z dnia 13.03.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA I GMINY PLESZEW (UL. KOŹMIŃSKA, KORZKWY, SZENICA, TOMASZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.6.2014 z dnia 04.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.6.2014 z dnia 04.03.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH PROKOPÓW I PACANOWICE.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.5.2014 z dnia 04.03.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.5.2014 z dnia 04.03.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KALISKIEJ OD UL. NIEPODLEGŁOŚCI DO UL. PARKOWEJ W LENARTOWICACH .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.14.2014 z dnia 25.02.2014 r.

Obwieszczenie AU.6721.14.2014 z dnia 25.02.2014 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gm. Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.4.2014 z dnia 13.02.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2014 z dnia 13.02.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM, PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ – DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH na terenie działek nr 379, 364, 290/9, 290/22, 290/4, 792/14, 792/15, 792/16, 792/17, 792/18, 792/19, 792/20, 792/21, 792/22, 792/28, 792/29, 792/30, 792/23, 792/27, 792/8, 792/13, 293/4, 3622/4, 3622/3, am.19, 20, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.3.2014 z dnia 13.02.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2014 z dnia 13.02.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM, PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNEJ LINII ENERGETYCZNEJ na terenie działek nr 253/4, 228/3, 297/2, 262/2, 263, 264, 280, 297/3, 330/1, am.1, obręb Nowa Wieś.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2014 z dnia 13.02.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2014 z dnia 13.02.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KABLOWEJ LINII ENERGETYCZNEJ, BUDOWA PRZYŁĄCZA KABLOWEGO WRAZ ZE ZŁĄCZEM ENERGETYCZNYM – DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH na terenie działek nr 2986/33, 3646/1, 3646/2, 3646/8, 3646/4, am.34, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2014 z dnia 11.02.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2014 z dnia 11.02.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ODWODNIENIE DROGI GMINNEJ NR 639039P W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA Z ODPROWADZENIEM WODY DO RZEKI NER na terenie działek nr 271, 168, 170/1, 53, am.1, obręb Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-02-2014r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06-02-2014r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.12.2013.2014 z dnia 20.01.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA I GMINY PLESZEW (UL. KOŹMIŃSKA, KORZKWY, SZENICA, TOMASZEW).

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.11.2013.2014 z dnia 20.01.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.11.2013.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 639022P NA DZIAŁKACH NR 92, 93, 94, 95, AM–1, OBRĘB PACANOWICE, DZ. NR 96, 52, AM-2, OBRĘB PACANOWICE, DZ. NR 242, AM-2, OBRĘB LENARTOWICE, GM. PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22-01-2014 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22-01-2014 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.12.2013 z dnia 02.01.2014 r.

Obwieszczenie AU.6733.12.2013 z dnia 02.01.2014 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DLA PÓŁNOCNO – ZACHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA I GMINY PLESZEW (UL. KOŹMIŃSKA, KORZKWY, SZENICA, TOMASZEW).

Pobierz dokument - format pdf

Informacja GK.7234.4.2014.DA z dnia 08-01-2014r.

Informacja GK.7234.4.2014.DA z dnia 08-01-2014r. o budowie dróg w Kuczkowie, w Pleszewie ul.Mieszka I , Kowalewie ul. Rataja, Mickiewicza, Cegielniana.  W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.2.2014 z dnia 03.01.2014 r.

Obwieszczenie AU.6721.2.2014 z dnia 03.01.2014 r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Marszewska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf