Ogłoszenia 2017

Obwieszczenie AU.6733.20.2017 z dnia 19.12.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.20.2017 z dnia 19.12.2017 dotyczącego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew" na terenie działek nr 2350/3, 2433/1, 2435/2, 2799, (AM.32), 2435/1, 2440/9, 2441/1, 2441/3, 2445/1, 2445/5, 2445/6, 2445/9, 2445/10, 2445/12, 2456, 2457, 2528/1, (AM.39), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.52.2017 z dnia 15.12.2017

Obwieszczenie AU.6721.52.2017 z dnia 15.12.2017 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru w rejonie ul. Suchorzewskiej w Kowalewie, gmina Pleszewa.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2017 z dnia 14.12.2017

Obwieszczenie AU.6733.22.2017 z dnia 14.12.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa sieci gazowej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej" w Kowalewie, w u. Wawrzyniaka na terenie działek nr 33, 37/13, 37/14, am. 23, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.21.2017 z dnia 14.12.2017

Obwieszczenie AU.6733.21.2017 z dnia 14.12.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew" na terenie działek nr 169, (AM.15), 336, 421, 432/2, (AM.19), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2017 z dnia 14.12.2017

Obwieszczenie AU.6733.19.2017 z dnia 14.12.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w  Aglomeracji Pleszew" na terenie działek nr 2350/3, 2431/2, 2431/4, (am.32), 2993/3, 2993/4, (am.34), i części działki nr 767 (am.11), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania.

Pobierz dokument - format pdf

Zdjęcie kotła- format pdf

Ogłoszenie z dnia 4 grudnia 2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.165.2017 z dnia 27.11.2017

postępowania że w dniu 27.11.2017 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 298/2017(sprawa nr AU.6730.165.2017) dla inwestycji polegającej na przebudowie z nadbudową oraz rozbudową budynku handlowo - usługowego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 380/2, 380/3, 380/4, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 - druga aktualizacja

Ogłoszenie drugiej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów publikowane jest na podstawie art. 78e ust. 1  oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zmianami).

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.17.2017 z dnia 24.11.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia że decyzją nr 22/2017 (sprawa AU.6733.17.2017) z dnia 22.11.2017r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI JANKÓW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.176.2017 z dnia 24.11.2017

Zawiadomienie stron postępowania że, w dniu 24.11.2017 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 296/2017 (sprawa nr AU.6730.176.2017) dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo - usługowego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 1236, obręb miasto Jarocin.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.25.2017 z dnia 23.11.2017

Obwieszczenie  AU.6733.25.2017 z dnia 23.11.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W MIEJSCOWOŚCI MARSZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 59, AM.3, OBRĘB MARSZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.18.2017 z dnia 20.11.2017

Obwieszczenie AU.6733.18.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.11.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁKI NR NR 178/1, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.47.2017 z dnia 14.11.2017

Obwieszczenie AU.6721.47.2017 z dnia 14.11.2017 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.24.2017 z dnia 09.11.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.24.2017 z dnia 09.11.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA NA DRODZE GMINNEJ NR 628559P W MIEJSCOWOŚCI SOWINA NA TERENIE DZIAŁEK NR 9/1, 44, AM.2, I DZ. NR 2196/2, AM.1, OBRĘB SOWINA.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.23.2017 z dnia 07.11.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.23.2017 z dnia 07.11.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA NA SKRZYŻOWANIU ULIC: LIPOWA, MALIŃSKA, ARMII POZNAŃ, 70 PUŁKU PIECHOTY W PLESZEWIE I 24 STYCZNIA W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁKI NR 11, AM.16, OBRĘB MIASTO PLESZEW ORAZ DZIAŁKI NR 158, AM.3, OBRĘB KOWALEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.165.2017 z dnia 09.11.2017

Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie z nadbudową oraz rozbudową budynku handlowo - usługowego na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 380/2, 380/3, 380/4, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.176.2017 z dnia 08.11.2017

Zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku handlowo - usługowego na terenie działki nr 1236 położonej w Jarocinie przy ul. Szpitalnej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.17.2017 z dnia 07.11.2017

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów dotyczącym decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia na drodze gminnej w miejscowości Janków na terenie działek nr 150/1, 157, 177, 194/10, 203, am.1, obręb Janków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2017 z dnia 06.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa sieci gazowej PE DZ 63 L=70,0 m w ul. Wawrzyniaka w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr  37/13, 37/14, 33 (am.23), obręb Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.21.2017 z dnia 06.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew na terenie działki nr  169 (am.15), 336, 421, 432/2 (am.19), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.20.2017 z dnia 06.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa - realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew na terenie działki nr  2350/3, 2433/1, 2435/2, 2799 (am.32), 2435/1, 2440/9, 2441/1, 2441/3, 2445/1, 2445/5, 2445/6, 2445/9, 2445/10, 2445/12, 2456, 2457, 2528/1 (am.39), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2017 z dnia 06.11.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa ? realizowane w ramach Uporządkowania Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pleszew na terenie działki nr  2350/3, 2431/2, 2431/4 (am.32), 2993/3, 2993/4 (am.34), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.140.2017 z dnia 27.10.2017

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej w Bógwidzach i wydaniu decyzji nr 274/2017 z dnia 26 października 2017r. o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 190, 122/4, 119/10, 120/3, 220, AM.1, OBRĘB BÓGWIDZE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.11.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1, 63-300 Pleszew  informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora  na  świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta i Gminy Pleszew na okres od 15.05 2018 roku do 31.12.2018 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.11.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1, 63-300 Pleszew  informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania w sprawie wyboru operatora  na  świadczenie usług transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Miasta i Gminy Pleszew na okres od 01.01 2019 roku do 31.12.2019 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.42.2017 z dnia 23.10.2017

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Szosa Jarocińska" dla części wsi Kowalew i Korzkwy, gm. Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.16.2017 z dnia 20.10.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.16.2017 z dnia 20.10.2017 że decyzją nr 20/2017 zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA DROGI ZAWADY - GRODZISKO.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.17.2017 z dnia 11.10.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.17.2017 z dnia 11.10.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "BUDOWA OŚWIETLENIA NA DRODZE GMINNEJ NR 639030P W MIEJSCOWOŚCI JANKÓW NA TERENIE DZIAŁEK NR 150/1, 157, 177, 194/10, 203, AM.1, OBRĘB JANKÓW".

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.27.2017 z dnia 12 października 2017

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 października 2017 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 04.10.2017 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka"

Oferta z dnia 04.10.2017 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Jedynka" - "Udział w rozgrywkach Wielkopolskiej Ligi Koszykówki w kategorii Młodzik Młodszy jako forma spędzania wolnego czasu oraz promocja zdrowego stylu życia".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.10.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.10.2017 o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.16.2017 z dnia 28.09.2017

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew AU.6733.16.2017 z dnia 28.09.2017 dotyczącego decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.140.2017 z dnia 28.09.2017

Obwieszczenie AU.6730.140.2017 z dnia 28.09.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWIE BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 190, 122/4, 119/10, 120/3, 220, AM.1, OBRĘB BÓGWIDZE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.09.2017

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 13.09.2017 oferta Pleszewskiego Stowarzyszenia "Wspólna Przyszłość"

Ogłoszenie z dnia 13.09.2017 oferta Pleszewskiego Stowarzyszenia "Wspólna Przyszłość" - Wydanie broszury pt.: "Komarno 1939".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1.

Ogłoszenie o wyborach uzupełniających z dnia 13.09.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że dnia 29 września 2017 roku o godzinie 17:00 w Restauracji Kasyno w Pleszewie odbędą się wybory uzupełniające do Zarządu Osiedla Nr 2 Wojska Polskiego w Pleszewie.

Obwieszczenie AU.6730.140.2017 z dnia 05.09.2017

Obwieszczenie AU.6730.140.2017 z dnia 05.09.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej w Bógwidzach w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BÓGWIDZE 11, 12, 13, 14, NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 58/5, 190, 122/4, 119/10, 120/3, 220, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB BÓGWIDZE, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 07-09-2017 oferta Pleszewskiego Towarzystwa Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego

Ogłoszenie z dnia 07-09-2017 oferta Pleszewskiego Towarzystwa Upamiętniania Powstania Wielkopolskiego - "Organizacja historycznego konkursu plastycznego - Referendum ludowe 1946 w Pleszewie 3x tak".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Ogłoszenie z dnia 04-09-2017 oferta Pleszewskiego Klubu "Amazonki"

Ogłoszenie z dnia 04-09-2017 oferta Pleszewskiego Klubu "Amazonki" - Działanie w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi.

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Obwieszczenie AU.6733.16.2017 z dnia 29.08.2017

Obwieszczenie AU.6733.16.2017 z dnia 29.08.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Rozbudowa drogi Zawady - Grodzisko na terenie działek nr. 2069/2, am.4, obręb Grodzisko, dz. nr 2077/2, am.7, obręb Zawidowice, dz. nr 2076/2, am.5, obręb Grodzisko, dz. nr 2050/3, 2060/1, 2069/1, 2074/1, am.4, obręb Grodzisko, dz. nr 2049, 2059, 2068, 2073, am.5, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 28-08-2017 oferta Pleszewskiego Klubu Karate

Ogłoszenie z dnia 28-08-2017 oferta Pleszewskiego Klubu Karate - "Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych, Juniorów i Młodzieżowców Karate WKF".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Ogłoszenie z dnia 18-08-2017 oferta Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

Ogłoszenie z dnia 18-08-2017 oferta Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego - "Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej poprzez wydanie książki pt. "Z dziejów młynarstwa i piekarnictwa w Pleszewie".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Obwieszczenie AU.6730.105.2017 z dnia 16.08.2017

Obwieszczenie AU.6730.105.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.08.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i wydaniu decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRONÓW NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 102, 18/32, 18/1, 18/54, 18/31, 18/48, 18/44, 18/43, 18/42, 18/28, 18/30, 18/33, 18/34, 18/35, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Pobierz plan likwidacji - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.105.2017 z dnia 03.08.2017

Obwieszczenie AU.6730.105.2017 z dnia 03.08.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 102, 18/32, 18/1, 18/54, 18/31, 18/48, 18/44, 18/43, 18/42, 18/28, 18/30, 18/33, 18/34, 18/35, AM.1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 25-07-2017 - oferta Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości "Dom"

Ogłoszenie z dnia 25-07-2017 - oferta Katolickiego Stowarzyszenia Trzeźwości "Dom" - "Bezwyjazdowe odjazdowe wakacje - Młodzieżowy spływ kajakowy".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.07.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.07.2017 o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2017 roku "procedura uzupełniajaca"

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy w 2017 roku "procedura uzupełniajaca".

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych w 2017 roku "procedura uzupełniajaca"

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali socjalnych w 2017 roku "procedura uzupełniajaca"

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w 2017 roku "procedura uzupełniajaca"

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umów najmu lokali mieszkalnych w 2017 roku "procedura uzupełniajaca".

Obwieszczenie AU.6733.46.2016.2017 z dnia 17.07.2017

Obwieszczenie AU.6733.46.2016.2017 z dnia 17.07.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII SN 15 KV ? DEMONTAŻ LINII NAPOWIETRZNEJ, BUDOWA LINII KABLOWEJ SN 15KV W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR 208/1, 209/5, 209/3, 210/9, 210/10, 211/4, 213/3, 215, 216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 5/3, AM.16, DZ. NR 221/3, 222/5, 224/2, 221/17, 222/30, 223/15, 225/1, 227/1, 228/9, AM. 17, DZ. NR 233/2, 233/1, 233/6, 6, 3047/2, 3047/1, 2976/1, 2977, 3008, AM. 18, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 13.07.2017

Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 13.07.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w ul. Glinki w Pleszewie na terenie działki nr 1532/2 (am.9), 1327/4, 1367/9, 1452/1 (am.4), 1479/1, 1367/8, 1477/1 1476/1, 1475/1, 1474/1, 1473/1, 1472/1, 1471/1, 1470/2, 1470/1, 1467/1, 1466/1, 1465/1, 1464/1, 1463/1, 1462/1, 1456/3, 3594, 1367/10, 1457/3, 1455/1, 1367/1 (am.5), 1389/1, 1388/1, 1376/1, 1375/1, 1370/2, 1370/1, 1369/1, 1368/1, 1366/6, 1366/4, 1351/1, 1349/1, 1348/1 (am.10), obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.105.2017 z dnia 12.07.2017

Obwieszczenie AU.6730.105.2017 z dnia 12.07.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowo ? Administracyjnej w Taczanowie w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA BIOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH W MIEJSCOWOŚCI BRONÓW NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 102, 18/32, 18/1, 18/54, 18/31, 18/48, 18/44, 18/43, 18/42, 18/28, 18/30, 18/33, 18/34, 18/35, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB BRONÓW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.13.2017 z dnia 12.07.2017

Obwieszczenie AU.6733.13.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.07.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRZEZIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 46, 30/9, 30/8, 262, 261, 270, 271, 65, 2096/2, 132, 126, 112, 225, 237, 236, 246, 291, 57/5, 66/1, 66/2, 107/1, 66/4, 66/5, 122/2, 55/4, 56/1, AM.1, OBRĘB BRZEZIE, DZ. NR 7, AM.2, OBRĘB BRZEZIE, DZ. NR 30, 51, 5, 26/5, 26/3, 26/4, 55, 60, 14, 26/1, AM.3, OBRĘB BRZEZIE, DZ. NR 2142, AM.2, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, DZ. NR 9, 6, 5, 4, 36, 50, AM.3, OBRĘB LENARTOWICE.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 18-07-2017 oferta Ludowego Zespołu Sportowego "LAS"

Ogłoszenie z dnia 18-07-2017 - oferta Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków  w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 29.06.2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 29.06.2017 r. Burmiztrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr 9/2017 z dnia 12 kwietnia 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW I NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁEK NR 179/22, 181/2, 228/2, 179/12, 179/23, 179/11, 179/13, 179/20, 179/19, 179/17, 179/16, 179/24, 179/14, 179/25, 179/15, 176/2, 176/5, 176/4, 179/30, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ ORAZ DZIAŁEK NR 2946/6, 2950/15, 2946/4, 2947/1, 2947/2, 2947/12, 2947/11, 2947/4, 2947/5, AM.42, OBRĘB MIASTO PLESZEW:

Pobierz tekst obwieszczenie - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.07.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018".

W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.

Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych w zakresie określonym w art.4 ust.1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 1 września 2017r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz projekt uchwały - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.14.2017 z dnia 30 czerwca 2017r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2017 z dnia 30 czerwca 2017r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TACZANÓW DRUGI".

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 30-06-2017r

Oferta z dnia 23-06-2017 Stowarzyszenia S.M.O.K.E Pleszew, ul. Kubackiego 4, KRS 0000553547  - "RED SMOKE RESTIVAL"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.15.2017 z dnia 23 czerwca 2017r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w  ul. Glinki w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 23-06-2017

Oferta z dnia 23-06-2017 Klubu szachowego ORŁY Pleszew - "Udział w drużynowych rozgrywkach II ligi - Mistrzostwa Polski juniorów w szachach

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Oferta z dnia 08-06-2017 Stowarzyszenia Dolina Giszki - "Aktywny wypoczynek z historią regionu"

Oferta z dnia 08-06-2017 Stowarzyszenia Dolina Giszki - "Aktywny wypoczynek z historią regionu".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Obwieszczenie AU.6733.14.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.14.2017 z dnia 7 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydaniay decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII OŚWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOŚCI TACZANÓW DRUGI NA TERENIE DZIAŁKI NR 18 i CZĘŚCI DZIAŁKI NR 235, AM.1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 08-06-2017 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"

Oferta z dnia 08-06-2017 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom" - "Obóz letni dla dzieci w Gołuchowie".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Oferta z dnia 08-06-2017

Oferta z dnia 08-06-2017 Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej PLATAN w Pleszewie, ul. Św.Ducha 5, 63-300 Pleszew - "Organizacja turnieju brydżowego z cyklu Grand Prix Wielkopolski i turnieje kręglarskiego Przyjaciół Platana Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Oferta z dnia 06-06-2017 Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 06-06-2017 Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego, ul. Rynek 1 , 63-300 Pleszew - "Organizacja wyjazdu do  parku rozrywki Energylandia dla dzieci z zespołu Ziarenka DObra promującego zdrowy oraz aktywny styl życia".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 1 czerwca 2017

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW I NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁEK NR 179/22, 181/2, 228/2, 179/12, 179/23, 179/11, 179/13, 179/20, 179/19, 179/17, 179/16, 179/24, 179/14, 179/25, 179/15, 176/2, 176/5, 176/4, 179/30, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ ORAZ DZIAŁEK NR 2946/6, 2950/15, 2946/4, 2947/1, 2947/2, 2947/12, 2947/11, 2947/4, 2947/5, , AM.42, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.46.2016.2017 z dnia 29 maja 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.46.2016.2017 z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie poszerzenia zakresu inwestycji w postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii SN 15kV - demontaż linii napowietrznej, budowa linii kablowej SN 15kV w miejscowości Pleszew na terenie działek nr 208/1, 209/5, 209/3, 210/9, 210/10, 211/4, 213/3, 215, 216/1, 217/1, 218/1, 219/1, 5/3, am.16, dz. nr 221/3, 222/5, 224/2, 221/17, 222/30, 223/15, 225/1, 227/1, 228/9, am. 17, dz. nr 233/2, 233/1, 233/6, 6, 3047/2, 3047/1, 2976/1, 2977, 3008, am. 18, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.12.2017 z dnia 31 maja 2017

Obwieszczenie AU.6733.12.2017 z dnia 31 maja 2017 r. zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH SN 15KV W REJONIE UL. BOGUSZA, POZNAŃSKIEJ, ŚW. DUCHA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 636/2, 637/4, 639, 767, AM.11, DZIAŁEK NR 743/3, 743/4, 743/6, 744/35, 744/36, AM.20, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz pomocy udzielonej w 2016 r.

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016., poz. 1870, ze zm.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia"  - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.).

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 26-05-2017 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut"

Oferta z dnia 26-05-2017 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut", ul. Bolesława Krzywoustego 3, 63-300 Pleszew - "Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Oferta z dnia 26-05-2017 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oferta z dnia 26-05-2017 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, ul. Kazimierza Wielkiego 7, 63-300 Pleszew - "Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Obwieszczenie AU.6733.11.2017 z dnia 16.05.2017

Obwieszczenie AU.6733.11.2017 z dnia 16.05.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa kablowej linii energetycznej nN w miejscowości Tomaszew - Korzkwy na terenie działek nr 24, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/60, 25/61, 26/62, 25/63 arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.05.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.05.2017 o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 18-05-2017 Stowarzyszenia na rzecz dzieci "LATO z Solidarnością"

Oferta z dnia 18-05-2017 Stowarzyszenia na rzecz dzieci "LATO z Solidarnością", ul. Szkolna 5, 63-300 Pleszew - "Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gmiuny Pleszew w formie półkolonii - Lato za grosik"

Pobierz dokument - format pdf


W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Oferta z dnia 18-05-2017 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Oferta z dnia 18-05-2017 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego, Al. Wojska Polskiego 17, 63-300 Pleszew - "Organizacja turniejów tenisa ziemnego"

Pobierz dokument - format pdf


W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Podstawowa kwota dotacji na rok 2017

Ogłoszenie pierwszej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów publikowana na podstawie art. 78e ust. 1 oraz art. 89d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zmianami ) zwanej dalej ustawą.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.05.2017

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12.05.2017 o wydaniu decyzji uchylającej częściowo decyzję Starosty Pleszewskiego z dnia 25.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania realizowanej pn. "Przebudowa skrzyżownaia ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, 70 Pułku Piechoty w Pleszewie na skrzyżowanie typu rondo", i orzejakącej w zakresie uchylenia, a w pozostałej części utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2017 z dnia 12.05.2017

Obwieszczenie AU.6733.9.2017 z dnia 12.05.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN NA KABLOWĄ, W MIEJSCOWOŚCI TOMASZEW NA TERENIE DZIAŁEK NR. 25/37, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/53, 25/54, 25/63 AM.2, OBRĘB KORZKWY, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.13.2017 z dnia 12.05.2017

Obwieszczenie AU.6733.13.2017 z dnia 12.05.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie na terenie działek nr. 46, 30/9, 30/8, 31/12, 262, 261, 270, 271, 65, 2096/2, 132, 126, 112, 225, 237, 236, 246, 291, 57/5, 66/1, 66/2, 107/1, 66/4, 66/5, 122/2, am.1, dz. nr 2, am.2, dz. nr 30, 51, 5, 55/4, 56/1, 26/5, 26/3, 26/4, 55, 60, 14, 7, 9/6, 16/1, 16/3, 12, 11/2, 26/1, am.3, obręb Brzezie, dz. nr 2142, am.2, obręb Zielona Łąka, dz. nr 4, 9, 5, 6, 36, 50, am.3, obręb Lenartowice, dz. nr 2359/5, am.26, dz. nr 2359/4, am.27, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.05.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.05.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.46.2017 z dnia 12.05.2017

Obwieszczenie AU.6730.46.2017 z dnia 12.05.2017 o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 POŁOŻONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM NR 5 NA LOKAL USŁUGOWY (BIURO) NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 165/1, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.8.2017 z dnia 10.05.2017

Obwieszczenie AU.6733.8.2017 z dnia 10.05.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY DWORCOWEJ , W MIEJSCOWOŚCI KOWALEW NA TERENIE DZIAŁEK NR. 23, 34/2, 32, 33/14, AM.12, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.7.2017 z dnia 10.05.2017

Obwieszczenie AU.6733.7.2017 z dnia 10.05.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W UL. PROKOPOWSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/1, 1596/5, AM. 6, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 24-04-2017 stowarzyszenia Bractwo Kaphornowców, Aleje Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia

Oferta z dnia 24-04-2017 stowarzyszenia Bractwo Kaphornowców, KRS 0000216492, Aleje Jana Pawła II 1, 81-345 Gdynia - "Dwudniowy rejs jachtem morskim dla młodzieży z terenu MIasta i Gminy Pleszew w ramach programu "Kurs na Horn"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Interpretacja indywidualna nr RP-W.3120.6.2017.SR

Interpretacja indywidualna nr RP-W.3120.6.2017.SR - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.11.2017 z dnia 21.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.11.2017 z dnia 21.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: BUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH KABLOWYCH SN 15KV W REJONIE UL. BOGUSZA, POZNAŃSKIEJ, ŚW. DUCHA W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 636/2, 637/4, 639, 767, AM.11, DZIAŁEK NR 743/3, 743/4, 743/6, 744/35, 744/36, AM.20, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.10.2017 z dnia 20.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.10.2017 z dnia 20.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Budowa kablowej linii energetycznej nN w miejscowości Tomaszew - Korzkwy na terenie działek nr 24, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/51, 25/52, 25/53, 25/54, 25/55, 25/56, 25/57, 25/58, 25/59, 25/60, 25/61, 26/62, 25/63 arkusz mapy 2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy MiG Pleszew z organizacjami OPP za rok 2016

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Pobierz tekst sprawozdania - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.5.2017 z dnia 18.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.5.2017 z dnia 18.04.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa słupów i przewodów linii napowietrznej średniego napięcia 15kV z dwoma rozłączniko - uziemnikami, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV oraz rozgałęźnika kablowego średniego napięcia 15kV, budowa i przebudowa linii kablowych nn z rozdzielnicami szafowymi nn, przebudowa linii napowietrznych nn, demontaż słupów i przewodów linii napowietrznej średniego napięcia 15kV w miejscowości Zawidowice na terenie działek nr. 26/2, 29, 30, 42, 17, 18, 39/19, 39/20, 43, am.56, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.4.2017 z dnia 18.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.4.2017 z dnia 18.04.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa linii kablowej nn z wolnostojącymi szafkami pomiarowymi i kablowymi rozdzielnicami szafowymi nn oraz mufami nn, przebudowa złącza kablowego nn, przebudowa słupowej istniejącej stacji transformatorowej SN/nn, w miejscowości Lenartowice na terenie działek nr. 44 i 36, am.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 18.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 18.04.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW I NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁEK NR 179/22, 181/2, 228/2, 179/12, 179/23, 179/11, 179/13, 179/20, 179/19, 179/17, 179/16, 179/24, 179/14, 179/25, 179/15, 176/2, 176/5, 176/4, 179/30, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ ORAZ DZIAŁEK NR 2946/6, 2950/15, 2946/4, 2947/1, 2947/2, 2947/12, 2947/11, 2947/4, 2947/5, AM.42, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.46.2016 z dnia 18.04.2017

Obwieszczenie AU.6730.46.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pod nazwą: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO NR 11 POŁOŻONEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM NR 5 NA LOKAL USŁUGOWY (BIURO) NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 165/1, ARKUSZ MAPY 1, OBRĘB TACZANÓW DRUGI, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.9.2017 z dnia 7.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.9.2017 z dnia 07.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej  średniego napięcia 15kV na kablową w miejscowości Korzkwy na terenie działek nr. 25/37, 25/42, 25/43, 25/44, 25/45, 25/47, 25/48, 25/49, 25/50, 25/53, 25/54, 25/63, am.2, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.16.2017 z dnia 6 kwietnia 2017r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Niesiołowskiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10.04.2017 - oferta OSP Grodzisko

Oferta z dnia 07-04-2017 Ochotnicza Straż Pożarna Grodzisko - Stowarzyszenie - "Organizowanie i przeprowadzenie zawodów sportowo-pożarniczych"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Oferta z dnia 31-03-2017 Stowarzyszenia AGO Trójka

Oferta z dnia 31-03-2017 Stowarzyszenia AGO Trójka - "Działania edukacyjne rozwijace potencjał językowy i ekologiczny uczniów"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Obwieszczenie AU.6733.8.2017 z dnia 04.04.2017

Obwieszczenie AU.6733.8.2017 z dnia 04.04.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w miejscowości Kowalew"
 

Oferta z dnia 03-04-2017 Fundacji Ochrony Zabytków

Oferta z dnia 03-04-2017 Fundacji Ochrony Zabytków  na realizację zadania publicznego: "Kurhany Grodziskiego Lasu - ochrona dziedzictwa - nauka - popularyzacja archeologii"

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul.Rynek 1­.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.04.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.04.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.7.2017 z dnia 29.03.2017

Obwieszczenie AU.6733.7.2017 z dnia 29.03.2017 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY PROKOPOWSKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 1532/1, 1596/5, , AM.6, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 29.03.2017

Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 29.03.2017 o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ SN 15 KV W ULICY WYSPIAŃSKIEGO W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2424/1, 2426/9, 2426/10, 2426/11, 2426/12, 2426/13, AM. 32, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2017

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28.03.2017 o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Pleszewskiego z dnia 25.10.2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie skrzyżowania realizowaniej pn. "Przebudowa skrzyżownaia ulic: Lipowa, Malińska, Armii Poznań, 70 Pułku Piechoty w Pleszewie na skrzyżowanie typu rondo".

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych w roku 2017

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych na dzień 23.03.2017 r.

Obwieszczenie AU.6730.25.2017 z dnia 22 marca 2017r.

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażu na maszyny rolnicze oraz budowie silosu na zboże w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 25/5, arkusz mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.3.2017 z dnia 2 lutego 2017

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2017 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.03.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.03.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.03.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.03.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2017 z dnia 8 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.2.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY MALINIE W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2993/4, 2993/6, 2993/8, 3000/4, 3001/4, 3002/4, 3003/4, AM. 34, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.5.2017 z dnia 7 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.5.2017 z dnia 7 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa słupów i przewodów linii napowietrznej średniego napięcia 15kV z dwoma rozłączniko – uziemnikami, przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn, budowa linii kablowych średniego napięcia 15kV oraz rozgałęźnika kablowego średniego napięcia 15kV, budowa i przebudowa linii kablowych nn z rozdzielnicami szafowymi nn, przebudowa linii napowietrznych nn, demontaż słupów i przewodów linii napowietrznej średniego napięcia 15kV w miejscowości Zawidowice na terenie działek nr. 26/2, 29, 30, 42, 17, 18, 39/19, 39/20, 43, am.56, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.
 

Obwieszczenie AU.6733.4.2017 z dnia 6 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.4.2017 z dnia 6 marca 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa i przebudowa linii kablowej nn z wolnostojącymi szafkami pomiarowymi i kablowymi rozdzielnicami szafowymi nn oraz mufami nn, przebudowa złącza kablowego nn, przebudowa słupowej istniejącej stacji transformatorowej SN/nn, w miejscowości Lenartowice na terenie działek nr. 44 i 36, am.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 1 marca 2017 r.

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 1 marca 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i zmianie decyzji o warunkach zabudowy nr 256/2016 z dnia 3 października 2016r. (sprawa nr AU.6730.128.2016) dla inwestycji polegającej na BUDOWIE CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/10, 3017/128, 3017/129, 3020/16, 3605/8, 3605/7, 3020/15, 3017/127, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Ogłoszenie z dnia 01.03.2017 - oferta Ludowego Zespołu Sportowego "LAS"

Ogłoszenie z dnia 01.03.2017 - oferta Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" na realizację zadania publicznego: "Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Rynek 1

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.02.2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.02.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2017.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.12.2016/17 z dnia 2 lutego 2017

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 lutego 2017 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 21 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.3.2017 z dnia 21 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI KABLOWEJ SN 15kV W ULICY WYSPIAŃSKIEGO W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2424/1, 2426/13, 2426/9, 2426/11, 2426/10, 2426/12, AM.32, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.50.2016.2017 z dnia 16-02-2017r.

Obwieszczenie AU.6733.50.2016.2017 z dnia 16-02-2017r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji polegającej rozbudowie drogi gminnej w Lenartowicach w ciągu ul.Parkowej. - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 15 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 15 lutego 2017 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 256/2016 z dnia 3 października 2016r. wydanej dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/128, 3017/129, 3020/16, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego nr AU.6730.25.2017

„Budowa budynku garażu na maszyny rolnicze oraz budowa silosu na zboże w zabudowie zagrodowej w gospodarstwie rolnym” na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 25/5, arkusz mapy 12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2017 z dnia 10 lutego 2017 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY MALINIE W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2993/4, 2993/8, 2993/6, 3000/4, 3001/4, 3002/4, 3003/4, AM.1, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW I NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁEK NR 179/22, 181/2, 228/2, 179/12, 179/23, 179/11, 179/13, 179/20, 179/19, 179/17, 179/16, 179/24, 179/14, 179/25, 179/15, 176/2, 176/5, 176/4, 179/30, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ ORAZ DZIAŁEK NR 2946/6, 2950/15, 2946/4, 2947/1, 2947/2, 2947/12, 2947/11, 2947/4, 2947/5, , AM.42, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 6 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.1.2017 z dnia 6 lutego 2017 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN W MIEJSCOWOŚCI PLESZEW I NOWA WIEŚ NA TERENIE DZIAŁEK NR 179/22, 181/2, 228/2, 179/12, 179/23, 179/11, 179/13, 179/20, 179/19, 179/17, 179/16, 179/24, 179/14, 179/25, 179/15, 176/2, 176/5, 176/4, 179/30, AM.1, OBRĘB NOWA WIEŚ ORAZ DZIAŁEK NR 2946/6, 2950/15, 2946/4, 2947/1, 2947/2, 2947/12, 2947/11, 2947/4, 2947/5, , AM.42, OBRĘB MIASTO PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 1 lutego 2017 r.

Obwieszczenie AU.6730.1.8.2017 z dnia 1 lutego 2017 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy nr 256/2016 z dnia 3 października 2016 wydanej dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej dla inwestycji pod nazwą: BUDOWA CHODNIKA NA TERENIE OZNACZONYM W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKI NR 3017/128, 3017/129, 3020/16, ARKUSZ MAPY 36, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.01.2017 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.01.2017 r. dotyczące przygotowywanego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi Zawady – Grodzisko (dokumentacja)”, w ramach którego może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 31-01-2017

Informacja z dnia 31-01-2017 o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-01-2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24-01-2017 o przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusów -  format pdf

Ogłoszenie AU.6721.7.2017 z dnia 17 stycznia 2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie zagospodarowania obszaru w rejonie ulic: Prokopowska, Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zamiany lokalu mieszkalnego/socjalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na rok 2017

Zatwierdzony roczny projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego na rok 2017

Obwieszczenie AU.6733.44.2016.2017 z dnia 17 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.44.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ SN 15 KV - USUNIĘCIE KOLIZJI W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 291/2, 297, 71, 70/1, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.
 

Obwieszczenie AU.6733.49.2016.2017 z dnia 16 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.49.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SUSZARNI OSADÓW NA POTRZEBY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZIELONA ŁĄKA NA TERENIE DZIAŁEK NR 130, 137, 140/2, AM.1, OBRĘB ZIELONA ŁĄKA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.48.2016.2017 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.48.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11 stycznia 2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA W ULICY KALISKIEJ W PLESZEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 2180/2, AM.22, I NR 2180/3, ARK. MAPY 23, OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.2.2017 z dnia 12 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia Pleszewa.
 

Informacja rejestr wyborców

Pobierz ulotkę - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.50.2016.2017 z dnia 3 stycznia 2017 r.

Obwieszczenie AU.6733.50.2016.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 3 stycznia 2017 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ W LENARTOWICACH W CIĄGU UL. PARKOWEJ NA TERENIE DZIAŁEK NR 15, 121, 128, 233/6, 229, 230, 232, 122/2, 163/11, 165/8, 149, 140/5, 163/22, 233/3, AM.2 ORAZ DZ. NR 118/2, 118/3, AM.1, OBRĘB LENARTOWICE, GMINA PLESZEW.
 

Harmonogram spotkań zespołu opiniującego

AKTUALNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

18 stycznia 2017

15 lutego 2017

15 marca 2017

19 kwietnia 2017

17 maja 2017

21 czerwca 2017