Ogłoszenia 2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 3/2018 (sprawa AU.6733.22.2017.2018) z dnia 11.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W UL. WAWRZYNIAKA W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 33, 37/13, 37/14, AM. 23, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.21.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.21.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 2/2018 (sprawa AU.6733.21.2017.2018) z dnia 05.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW".NA TERENIE DZIAŁEK NR 169, (AM.15), 336, 421, 432/2, (AM.19), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.20.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.20.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 1/2018 (sprawa AU.6733.20.2017.2018) z dnia 05.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW". NA TERENIE DZIAŁEK NR 2350/3, 2433/1, 2435/2, 2799, (AM.32), 2435/1, 2440/9, 2441/1, 2441/3, 2445/1, 2445/5, 2445/6, 2445/9, 2445/10, 2445/12, 2456, 2457, 2528/1, (AM.39), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.19.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 4/2018 (sprawa AU.6733.19.2017.2018) z dnia 12.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW". NA TERENIE DZIAŁEK NR 2350/3, 2431/2, 2431/4, (AM.32), 2993/3, 2993/4, (AM.34), I CZĘŚCI DZIAŁKI NR 767 (AM.11), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie dotyczące derogacji na Dursban 480 EC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochorny roślin o nazwie Dursban 480 EC, który służy do ochrony upraw przed szkodami spowodowanymi przez pędraki.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania.

Pobierz dokument - format pdf