Ogłoszenia 2018

Ogłoszenie z dnia 22 lutego 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2018.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.223.2017.2018 z dnia 20.02.2018

Obwieszczenie AU.6730.223.2017.2018 z dnia 20.02.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że na podstawie art. 49a oraz art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), dalej k.p.a. niniejszym zawiadamiam strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu garaży blaszanych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 2937/5, 2937/11, 2936/6, AM-36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych na dzień 16.02.2018 r.

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych stan na dzień 16.02.2018 r.

pobierz harmonogram - format pdf

Oferta z dnia 13.02.2018 Klubu Sportowego Kosz Pleszew

Oferta z dnia 13.02.2018 Klubu Sportowego Kosz Pleszew - "Ogólnopolski Turniej w Mini-koszykówce Chłopców rocznika 2008/2009 'Pierwszy Krok Koszykarski' promujący zdrowy styl życia wolny od uzależnień".

Pobierz dokument - format pdf

W terminie 7 dni od za­mieszczen­ia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1

Decyzja Or. 526.3.2018 z dnia 12 lutego 2018

Decyzja Or. 526.3.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2018 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or. 526.2.2018 z dnia 12 lutego 2018

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 lutego 2018 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego - 30.01.2018

Obwieszczenie Starosty Pleszewskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.23.2017.2018 z dnia 26.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.23.2017.2018 z dnia 26.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 5/2018 (sprawa AU.6733.23.2017) z dnia 19.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA NA SKRZYŻOWANIU ULIC: LIPOWA, MALIŃSKA, ARMII POZNAŃ, 70 PUŁKU PIECHOTY W PLESZEWIE ORAZ ROMANA DMOWSKIEGO W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 11, (AM.16), OBRĘB MIASTO PLESZEW, 158, (AM.3), OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.25.2017.2018 z dnia 26.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.25.2017.2018 z dnia 26.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 7/2018 (sprawa AU.6733.25.2017) z dnia 25.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA PE DN 90 MM L=220,0 M NA CZĘŚCI DZIAŁKI NR 59, AM.3, OBRĘB MARSZEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.24.2017.2018 z dnia 26.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.24.2017.2018 z dnia 26.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 6/2018 (sprawa AU.6733.24.2017) z dnia 19.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA DRODZE GMINNEJ NR 628559P W MIEJSCOWOŚCI SOWINA NA TERENIE NA TERENIE DZIAŁEK 9/1 I 44, AM.2, DZ. NR 2196/2, AM.1, OBRĘB SOWINA, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.22.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 3/2018 (sprawa AU.6733.22.2017.2018) z dnia 11.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA SIECI GAZOWEJ DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W UL. WAWRZYNIAKA W KOWALEWIE NA TERENIE DZIAŁEK NR 33, 37/13, 37/14, AM. 23, OBRĘB KOWALEW, GMINA PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.21.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.21.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 2/2018 (sprawa AU.6733.21.2017.2018) z dnia 05.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW".NA TERENIE DZIAŁEK NR 169, (AM.15), 336, 421, 432/2, (AM.19), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.20.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.20.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 1/2018 (sprawa AU.6733.20.2017.2018) z dnia 05.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW". NA TERENIE DZIAŁEK NR 2350/3, 2433/1, 2435/2, 2799, (AM.32), 2435/1, 2440/9, 2441/1, 2441/3, 2445/1, 2445/5, 2445/6, 2445/9, 2445/10, 2445/12, 2456, 2457, 2528/1, (AM.39), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.19.2017.2018 z dnia 17.01.2018

Obwieszczenie AU.6733.19.2017.2018 z dnia 17.01.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia, że decyzją nr 4/2018 (sprawa AU.6733.19.2017.2018) z dnia 12.01.2018r. zakończono postępowanie administracyjne i ustalono warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "ROZDZIELENIE KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE MIASTA PLESZEWA ? REALIZOWANE W RAMACH UPORZĄDKOWANIA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI PLESZEW". NA TERENIE DZIAŁEK NR 2350/3, 2431/2, 2431/4, (AM.32), 2993/3, 2993/4, (AM.34), I CZĘŚCI DZIAŁKI NR 767 (AM.11), OBRĘB MIASTO PLESZEW.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie dotyczące derogacji na Dursban 480 EC.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konsultacji społecznej na temat konieczności użycia środka ochorny roślin o nazwie Dursban 480 EC, który służy do ochrony upraw przed szkodami spowodowanymi przez pędraki.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kotła centralnego ogrzewania.

Pobierz dokument - format pdf