Ogłoszenia 2019

Oferta z dnia 15.02.2019 Klubu Sportowego Kosz Pleszew

Oferta z dnia 15.02.2019 Klubu Sportowego Kosz Pleszew - "Prowadzenie zajęć w zakresie koszykówki i udział w rywalizacji sportowej chłopców w kategorii U11 i U12 jako promocja zdrowego i aktywnego trybu życia".
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 18.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 18.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: BUDOWA LINII KABLOWEJ NN WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI I LINIAMI ZASILAJĄCYMI NA TERENIE DZIAŁEK NR 2180/6, AM.26 ORAZ NR 1904/1, AM.24, OBRĘB MIASTO PLESZEW

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.30.2019 z dnia 11.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.30.2019 z dnia 11.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi  w miejscowości Kowalew, gmina Pleszew na terenie działek nr 117/3, 117/7, 117/8, 117/9, 117/10, 118/1, 118/2, 119, 146/3, 178/2, 178/3, 177, 175, 174/2, 174/5, 174/1, 173, 172/1, AM.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.29.2019 z dnia 11.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.29.2019 z dnia 11.02.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Przebudowa linii napowietrznej na kablową wraz ze złączami wolnostojącymi  w miejscowości Łaszew, gmina Pleszew na terenie działek nr 330/1, 2168/3, 2168/4, 2168/5, 334/3, 334/2, 335/1, 336/1, 337, 338/3, 340/3, 340/2, 228/3, AM.1, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań wyborczych Wiejskich i Osiedlowych 2019

Pobierz harmonogram - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 04.02.2019

Obwieszczenie AU.6733.2.2019 z dnia 04.02.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nN w miejscowości Kowalew, w ul. Kościelnej i Cmentarnej na terenie działek nr 2/1, 2/2, 3, 4, 5/2, 19, am.24, dz. nr 8, am.25, dz. nr 104/2, 104/3, 104/4, am.12, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 02.02.2019

Zarząd koła łowieckiego nr 10 "Zalesie" informuje, że w dniach 17.02.2019, 24.02.2019, na terenie obwodu łowieckiego nr 449 odbędą się polowanie zbiorowe.Polowania zaplanowane są od godz. 08:00 do godziny 15:00

Pobierz dokument w formacie pdf

Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 01.02.2019

Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 01.02.2019 o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy nr 20/2019 (sprawa nr AU.6730.227.2018.2019) dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym wielostanowiskowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zewnętrznych miejsc postojowych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 3693, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew

Pobierz dokument w formacie pdf

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych/maku niskomorfinowego

Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę konopi włóknistych/maku niskomorfinowego- format pdf

 

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2019 w obszarze polityki społecznej: Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.13.2019 z dnia 23.01.2019

Obwieszczenie AU.6721.13.2019 z dnia 23.01.2019 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Pleszew rejon ulic Kaliska - Piaski" dla południowo-wschodniej części miasta Pleszew - Etap I

Pobierz dokument w formacie pdf

Informacja z dnia 22.01.2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa osoby będące użytkownikami wieczystymi GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE stały się ich właścicielami. Wobec powyższego OD 2019 ROKU NIE PONOSZĄ OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO.

Pobierz dokument w formacie pdf

Ogłoszenie Urzędu Statystycznego z dnia 21.01.2019

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż rozpoczęła się kolejna edycja badania ankietowego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Na ternie Gminy Pleszew, w wylosowanych gospodarstwach domowych, ankieterzy statystyczni będą realizować to badanie w ciągu całego 2019 roku.

Pobierz dokument w formacie pdf

Ogłoszenie z dnia 21.01.2019 Plan Polowań

Zgłoszone terminy polowań przez poszczególne koła łowieckie.

Pobierz dokument w formacie pdf
Pobierz dokument w formacie pdf
Pobierz dokument w formacie pdf

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

WAŻNE TERMINY DOTYCZĄCE PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.227.2018.2019 z dnia 15.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zawiadamia strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, wielostanowiskowym wraz z infrastrukturą techniczną oraz budowa zewnętrznych miejsc postojowych na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 3693, arkusz mapy 41, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 11.01.2019

Obwieszczenie AU.6733.1.2019 z dnia 11.01.2019 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej nn wraz z przyłączami i liniami zasilającymi w ulicy Kaliskiej w Pleszewie na terenie działek nr 2180/4, am.28, 1926/9, 1924/1, 2791/1, 1922/1, 1921/1, 1920/5, 1920/7, 1920/8, 1912/2, 1909, 1908, 1904/1, am.24, 2180/5, am.27, 2180/6, 2244/6, am.26, obręb Miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 08.01.2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2019 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej : "Prowadzenie i szkolenie sekcji piłki nożnej i udział w rywalizacji sportowej - 50.000 zł"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6730.211.2018 z dnia 07.01.2019

Zawiadomienie stron, że w dniu 07.01.2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 4/2019(sprawa nr AU.6730.211.2018) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczo - garażowego wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/42, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6733.28.2018 z dnia 03.01.2019

Obwieszczenie AU.6733.28.2018 z dnia 03.01.2019 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa linii kablowej niskiego napięcia w miejscowości Lenartowice, gmina Pleszew na terenie działek nr 52/5, 52/8, 52/10, 52/11, 52/12, 52/13, 50, 51, AM.3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie AU.6721.2.2019 z dnia 02.01.2019

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o drugim wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Kaliska, Ks. Kazimierza Niesiołowskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr AU.6730.206.2018 z dnia 02.01.2019

Zawiadomienie stron że w dniu 02.01.2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr 1/2019(sprawa nr AU.6730.206.2018) dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/42, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf