Ogłoszenia 2022

Obwieszczenie z dnia 16.05.2022 o wszczęciu postępowania po decyzji SKO

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 16.05.2022 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w związku z wydaną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu znak SKO - 4213/70/22 z dnia 29.04.2022  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie części działki nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.34.2022 z dnia 12.05.2022

Obwieszczenie GP.6721.34.2022 z dnia 12.05.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.5.5.2022 z dnia 10.05.2022

Obwieszczenie GP.6721.5.5.2022 z dnia 10.05.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.05.2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowicach

Oferta z dnia 10.05.2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowicach "Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew"
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 27.04.2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 27.04.2022 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 04.05.2022 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Oferta z dnia 04.05.2022 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego "Organizacja turniejów tenisa ziemnego".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/70/22 z dnia 29.04.2022r. wraz z decyzją SKO z dnia 29.04.2022r.

Obwieszczenie SKO-4213/70/22 z dnia 29.04.2022r. - zawiadomienie o rozpatrzeniu odwołania i wydaniu decyzji znak SKO - 4213/70/22 z dnia 29.04.2022r. uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie części działki nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 04.05.2022 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut"

Oferta z dnia 04.05.2022 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut" "Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.27.2022 z dnia 11.04.2022

Obwieszczenie GP.6721.27.2022 z dnia 11.04.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf

Pobierz klauzulę informacyjną - format pdf

Pobierz MPZP - mapa projekt - format pdf

Pobierz  prognoza środowiskowa - format pdf

 

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : Godzina: 9.00 piątek, 29 kwietnia 2022  
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Obwieszczenie GP.6733.7.2022 z dnia 27.04.2022

Obwieszczenie GP.6733.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.04.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 9/2022 z dnia 26.04.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej" na terenie działki nr 73/19 oraz części działek o nr ewid. 61, 74/3, 73/11, arkusz mapy 24, obręb Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód PolskichPO.ZUZ.2.4210.46.2022.MN

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.46.2022.MN.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.29.2022 z dnia 25.04.2022

Obwieszczenie  GP.6721.29.2022 z dnia 25.04.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew - Etap I.

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały do wyłożenia do publicznego wglądu - format pdf

Rysunek planu Korzkwy Etap I - format pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.345.2021.MŻ z dnia 22.04.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.345.2021.MŻ

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2022 z dnia 20.04.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.10.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.04.2022r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy" na terenie działek nr 90 i 47/1, arkusz mapy 1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uzasadnienie dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki SIM "KZN-Wielkoloska"

Uzasadnienie dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki SIM "KZN-Wielkoloska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu w organizacji.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/58/22 z dnia 07.04.2022r.

Obwieszczenie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 7 kwietnia 2022 o wydaniu decyzji SKO-4213/58/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 22/2022 z dnia 21 lutego 2022r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej, na terenie działki  nr 1898, arkusz mapy 25, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument decyzji - format pdf

Harmonogramu zebrań osiedlowych na 2022 rok

Harmonogramu zebrań osiedlowych na 2022 rok

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Osiedle

Miejsce

1

26 kwietnia

 Wtorek

 17:00

 Osiedle Nr 4 Rodzinne

Wigwam  ul. Piaski

2

26 kwietnia

 Wtorek

 19:00

 Osiedle Nr 3 Śródmieście

 Sala sesyjna Ratusz

 Osiedle Nr 5 Jordanowskie

Oferta z dnia 11.04.2022 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trójka"

Oferta z dnia 11.04.2022 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trójka" - "Organizacja finału wojewódzkiego w aerobiku grupowym w ramach rywalizacji SZS Wielkopolska w Pleszewie"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 11.04.2022 Pleszewskiego Klubu Karate

Oferta z dnia 11.04.2022 Pleszewskiego Klubu Karate "Organizacja Central Poland Open Grand Prix Karate WKF".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Koła Łowieckiego nr 21 "Drop" z dnia 05.04.2022

Informacja Koła Łowieckiego nr 21 "Drop" z dnia 05.04.2022 dot. książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6721.4.4.2022 z dnia 07.04.2022

Obwieszczenie GP.6721.4.4.2022 z dnia 07.04.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format  pdf

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pobierz dokument - format  pdf

Harmonogram zebrań osiedlowych na 2022 rok

Harmonogram zebrań osiedlowych na 2022 rok

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Osiedle

Miejsce

1

05 kwietnia

wtorek

18:30

Osiedle Nr 1 Zielone

Kino Hel

Osiedle Nr 7 Zachodnie

Osiedle Nr 9 Reja

Osiedle Nr 6 Wokół Wieży

2

05 kwietnia

wtorek

17:00

Osiedle Nr 2 Wojska Polskiego

Kasyno

Obwieszczenie GP.6721.2.5.2022 z dnia 04.04.2022

Obwieszczenie GP.6721.2.5.2022 z dnia 04.04.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2022 z dnia 04.04.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.04.2022r.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko" na terenie działek nr 278, 293/3, arkusz mapy 1 i działki nr 131/1, arkusz mapy 3, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2022 z dnia 04.04.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.04.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 8/2022 z dnia 04.04.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowych nN-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych" na terenie działek nr 3605/13, 3023/4, 3016/7, 3015/23 oraz na częściach działek o numerach ewid. 3015/4, 3015/27, arkusz mapy 36, obręb miasto Pleszew - ul. Warneńczyka w Pleszewie.

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00031940/0, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 77/6 o pow. 0,1299 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 31.03.2022 Klubu Sportowego "Kosz Pleszew"

Oferta z dnia 31.03.2022 Klubu Sportowego "Kosz Pleszew" "Wyjazd na międzynarodowy Turniej Koszykówki Basketball Wien 2022"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 7/2022 z dnia 28.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej" na terenie części działki nr 28, 29/7, 38, ark. mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 6/2022 z dnia 28.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "rozbudowa sieci wodociągowej" na terenie części działek nr 92, 94, 93, 74/38 oraz na działce nr 77/5, ark. mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6721.3.5.2022 z dnia 30.03.2022

Obwieszczenie  GP.6721.3.5.2022 z dnia 30.03.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kubackiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 5/2022 z dnia 28.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieciowej przepompowni wody" na terenie działki nr 22/1, ark. mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.8.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "przebudowa polegająca na demontażu i budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w miejscowości Zielona Łąka" na terenie działki nr 303/6, 303/8, ark. mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6721.16.2022 z dnia 02.03.2022

Obwieszczenie GP.6721.16.2022 z dnia 02.03.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf 
Pobierz klauzula informacyjna - format pdf 
Pobierz rysunek Baranówek - format pdf   
Pobierz rysunek Kowalew - format pdf 
Pobierz rysunek Kowalew centrum - format pdf 
Pobierz rysunek Kowalew południe - format pdf 
Pobierz prognoza Kowalew - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams
Godzina: czwartek, 31 marca 2022 13:00:00 czas środkowoeuropejski letni
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Informacja PO.ZUZ.2.4210.536.2021.MŻ z dnia 25.03.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.536.2021.MŻ z dnia 25.03.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pobierz dokument - format pdf

Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w ramach PROW 2014-2020 w 2022 roku

Zaproszenie  na szkolenie pt. "Zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2014 - 2020 w 2022 roku", które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2022 r. (niedziela) o godzinie 1400 na AULI Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie podczas Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ oraz do odwiedzenia stoiska informacyjnego ARiMR, które zlokalizowane będzie w HALI NAMIOTOWEJ.

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodzin oraz osób niepełnosprawnych "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 rok

Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 rok

Harmonogram spotkań - w pierwszej kolejności sołeckich - przedstawia się następująco:

23 marca

Środa

17:00

Zielona Łąka

Wigwam

23 marca

Środa

17:00

Janków

Szkoła Podstawowa

23 marca

Środa

19.00

Kuczków

Szkoła Podstawowa

23 marca

Środa

19.00

Dobra Nadzieja

Przedszkole

Uwaga !

Zebranie z dnia 17 marca  2022 roku w Baranówku zostało odwołane

Obwieszczenie GP.6733.4.2022 z dnia 17.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.03.2022r. zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/2022 z dnia 17.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z budową kanalizacji deszczowej i infrastrukturą zagospodarowania zmagazynowanych wód" na terenie działki nr 3040/43, ark. mapy 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 14.03.2022r

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.03.2022 r. zawiadomienie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji nr 3/2022 z dnia 04.03.2022 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kowalew, w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka, na terenie działki nr 173, ark. mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.03.2022 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 10.03.2022 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.03.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 10.03.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego "Umiem wyrażać emocje - zajęcia promujące zdrowy styl życia".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony i nieoznaczony na 2022 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony na 2022 rok.

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas nieoznaczony na 2022 rok.

 

 

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 07.03.2022

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.03.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kowalew, w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka, na terenie działki nr 173, ark. mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2022 z dnia 01.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01.03.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w miejscowości Suchorzew" na terenie działek o nr 61, 74/3, 73/19, 73/11, am. 24, obręb Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.430.2021.AC z dnia 28.02.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.430.2021.AC z dnia 28.02.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.27.2021 z dnia 22.02.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.6.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.02.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowej nN" w rejonie ulicy Jarocińskiej w Pleszewie, na terenie działek  nr 48/1, 64, 63, 62, 61/2, 61/1, arkusz mapy 15, obręb miasto Pleszew, działki nr 48/2, arkusz mapy 3, obręb Korzkwy i działki nr 89/3, arkusz mapy 16, obręb Kowalew gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.240.2021 z dnia 21.02.2022r

Obwieszczenie GP.6730.240.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.02.2022 o wydaniu decyzji nr 22/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej, na terenie działki  nr 1898, arkusz mapy 25, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzje - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.37.2021 z dnia 21.02.2022r.

Obwieszczenie GP.6730.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.02.2022 o wydaniu decyzji nr 21/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek o nr ewid.: 36/7 i 36/6 arkusz mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzje - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2021 z dnia 15.02.2022 r.

Obwieszczenie GP.6733.25.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.02.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 90/63 PE L=96/5mb", na terenie działek  nr 1276, 1274/1, 1275/4, 1275/6, 1275/8, 1280/1, 1281/1, 1284/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2022 z dnia 15.02.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.02.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowych nN-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych", na terenie działek  nr 3605/13, 3023/4, 3016/7, 3015/4, 3015/23, 3015/27, arkusz mapy 36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.3.2022 z dnia 14.02.2022

Decyzja Or.526.3.2022 z dnia 14.02.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.02.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 10.02.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego "Inkubator nowoczesnych technologii w życiu codziennym - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego od uzależnień"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.02.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 10.02.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego "Zajęcia z pływania promujące zdrowy styl życia dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.214.2021 z dnia 07.02.2022

Obwieszczenie GP.6730.214.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.02.2022 o wydaniu decyzji nr 11/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 32 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako części działek o nr ewid.: 96/1, 94, 93, 92/3, 92/4, arkusz mapy 1, obręb Janków oraz jako działki nr ewid.: 95/2 i 95/1, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew towarzyszącą.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Komunikat o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 9 lutego 2022 r.

W dniu 9 lutego br. od godz. 9.00 do godz. 18.00 odbędzie się zgromadzenie przy Markecie DINO, ul. Koźmińska 2B Pleszew. Planowana trasa ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia to Stacja Paliw BP
tj. ul. Pleszewska 4, Brzezie.

Celem zgromadzenia jest obrona polskich gospodarstw rolnych.

Obwieszczenie SKO - 4213/1/22 z dnia 25 stycznia 2022r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j, Dz. U. z 2021 r. poz. 753) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, zawiadamia,że w dniu 25 stycznia 2022 r. po rozpatrzeniu zażalenia od postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2021 r. znak GP.6733.20.2021 w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego (w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn "Budowa stancji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na terenie działki nr 35 obręb Dobra Nadzieja gmina Pleszew) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego zostało wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu postanowienie znak SKO - 4213/1/22 0 treści utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Samorządowym Kolegium Odwoławczym Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z budową kanalizacji deszczowej i infrastrukturą zagospodarowania zmagazynowanych wód w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Bolesława Krzywoustego (teren Szkoły Podstawowej nr 3) w Pleszewie", na terenie działki nr 3040/43, arkusz mapy 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej w ul. Magazynowej, w miejscowości Korzkwy", na terenie działek nr 28, 29/7, 38, arkusz mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronów", na terenie działek nr 92, 93, 94, 77/5, 74/38, arkusz mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2022 z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieciowej przepompowni wody w miejscowości Bronów", na terenie działki nr 22/1, arkusz mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 z dnia 24.01.2022

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.01.2022 o wydaniu decyzji nr 7/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej w miejscowości Rokutów, na terenie działki nr 179, arkusz mapy 2, obręb Rokutów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzję - format pdf

Pobierz mapę - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 17.01.2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 17.01.2022 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 14.01.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kowalew, w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka, na terenie działki  nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Pobierz dokument - format  pdf

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

PRZEDSIĘBIORCO,

BĘDĄCY KONTRAHENTEM MiG PLESZEW!

REKOMPENSATA ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

            W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych i mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym "w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego", prosimy o dokonywanie wpłat w szczególności za należności cywilno-prawne w taki sposób, aby świadczenie pieniężne było spełnione w przypadku faktycznego wpływu tych środków na konto wierzyciela.

           

Wpłaty należności w niepełnej kwocie bądź wpłaty po terminie płatności skutkować będą obciążeniem Państwa odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, które od 1 stycznia 2022 r. wynoszą 11,75 %, jak i obciążeniem rekompensatą  za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424) o treści:

 

"1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek [ustawowe w transakcjach handlowych] przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1)      40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2)      70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3)      100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

 

1a. Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

4. Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte."

 

            Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. obligują także jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzenia zaostrzonej procedury windykacji należności,  a także egzekwowania należnej kwoty rekompensaty, jeżeli uznanie konta wierzyciela dokonane zostało po terminie płatności.

Celem uniknięcia dodatkowych obciążeń wynikających ze zmiany  w/w przepisów, aby uznanie konta Miasta i Gminy Pleszew odbywało się w terminie, wpłaty winny odbywać się nie później, niż w dniu terminu płatności.