Ogłoszenia 2022

Ogłoszenie z dnia 27.12.2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 t.j.).
2. Nazwa i siedziba organizatora
Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą w Pleszewie, ul. Rynek 1, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 t.j.).
4. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy
Przewozy autobusowe osób w ramach przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar Miasta i Gminy Pleszew.
5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania - 28.12.2023 r.
6. Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych
Przewidywana data rozpoczęcia świadczeń wynikających z umowy - 01.01.2024 r. Przewidywany okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy.
7. Zmiana informacji
Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 27.12.2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 t.j.).
2. Nazwa i siedziba organizatora
Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą w Pleszewie, ul. Rynek 1, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 t.j.).
4. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy
Świadczenie usług koleją wąskotorową na trasie Pleszew - Kowalew ? Pleszew. Przewozy będą realizowane koleją wąskotorową na trasie Pleszew - Kowalew - Pleszew. Właścicielem infrastruktury kolejowej, którą będą przebiegały kursy jest Miasto i Gmina Pleszew. Infrastruktura kolejowa została przez Miasto i Gminę Pleszew przekazana do zarządzania podmiotowi zewnętrznemu (przedsiębiorcy).
5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania - 28.12.2023 r.
6. Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych
Przewidywana data rozpoczęcia świadczeń wynikających z umowy - 01.01.2024 r. Przewidywany okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy.
7. Zmiana informacji
Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 27.12.2022

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

1. Podstawa prawna
Art. 23 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 t.j.).
2. Nazwa i siedziba organizatora
Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą w Pleszewie, ul. Rynek 1, reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia
Udzielenie zamówienia - zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt. 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt. 3 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 t.j.).
4. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych na których będą wykonywane przewozy
Przewozy autobusowe osób w ramach gminnych przewozów pasażerskich na liniach komunikacyjnych przebiegających przez obszar Miasta i Gminy Pleszew, których Organizatorem jest Miasto i Gmina Pleszew - linia PL.
5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania - 28.12.2023 r.
6. Przewidywana data rozpoczęcia oraz okres obowiązywania umowy o świadczenie usług publicznych
Przewidywana data rozpoczęcia świadczeń wynikających z umowy - 01.01.2024 r. Przewidywany okres obowiązywania umowy - 12 miesięcy.
7. Zmiana informacji
Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.4120.3.2022 z dnia 27.12.2022

Obwieszczenie  GP.4120.3.2022 z dnia 27.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłączeniu zabytku z gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2022 z dnia 22.12.2022

Obwieszczenie GP.6733.15.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.12.2022r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV" w Lenartowicach, na terenie działek nr 25/1, 25/12, 25/2, 25/14, 25/15, 25/13, 24/13, 25/8, 25/9, arkusz mapy 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.7.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 202

Obwieszczenie GP.6721.7.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 grudnia 2022 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 165/10 i 165/6 w obrębie Taczanów Drugi, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.207.2021 z dnia 20.12.2022

Obwieszczenie GP.6730.207.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 grudnia 2022 o wydaniu decyzji nr 193/2022 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie do 22 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 22MW, każda o maksymalnej mocy do 1MW, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 6/2, 7, 8, arkusz mapy 1, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2022 z dnia 19.12.2022

Obwieszczenie GP.6733.14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.12.2022 r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 16/2022 z dnia 13.12.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa parkingu i dróg manewrowych, siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej" na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, w rejonie ulicy Zielonej i Wiśniowej w Pleszewie, na terenie działki nr 288/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.12.2022 z dnia 19.12.2022

Obwieszczenie GP.6733.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.12.2022 r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 15/2022 z dnia 13.12.2022r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa magazynu, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku dydaktycznego z kotłownią wraz z budynkiem dydaktycznym z diagnostyką, przebudowa z rozbudową budynku dydaktyczno-socjalnego, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym budowa parkingu i dróg manewrowych" w zabudowie Centrum Kształcenia Zawodowego przy Alejach Wojska Polskiego w Pleszewie, na terenie działek nr 2562/1, 2562/2, 2562/6, 2547, 2545, 2565/1, 2564, 2563/5, 2563/3, 2563/2, 2543/5, 2543/4, 2543/2, 2541, 2542/1, arkusz mapy 38, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.361.2022.BK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 9 grudnia 2022

Informacja PO.ZUZ.2.4210.361.2022.BK Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich z dnia 9 grudnia 2022 r o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.400.2022.GW z dnia 07.12.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.400.2022.GW z dnia 07.12.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.4120.3.2022 z dnia 09.12.2022

Obwieszczenie  GP.4120.3.2022 z dnia 09.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o zamiarze wyłączenia zabytku z gminnej ewidencji zabytków Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.240.2021 z dnia 23.11.2022

Obwieszczenie GP.6730.240.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 listopada 2022 o wydaniu decyzji nr 176/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowie drogi dojazdowej na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 1898, arkusz mapy 25, obręb miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument decyzji - format pdf
Pobierz dokument postanowienia - format pdf
Pobierz mape - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 5 grudnia 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 30.11.2022 Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Pleszewskie

Oferta z dnia 30.11.2022 Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Pleszewskie "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla osób z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 10 "Zalesie" w sezonie 2022/2023

Informacja o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 10 "Zalesie" w sezonie  2022/2023 - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.11.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.11.2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu na rok 2023

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2022 z dnia 16.11.2022

Obwieszczenie GP.6733.14.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.11.2022r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa parkingu i dróg manewrowych, siłowni zewnętrznej, boiska do siatkówki plażowej" na terenie Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie, w rejonie ulicy Zielonej i Wiśniowej w Pleszewie, na terenie działki nr 288/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2022 z dnia 16.11.2022

Obwieszczenie GP.6733.13.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.11.2022r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa parkingu i dróg manewrowych, siłowni zewnętrznej, zasieku do gromadzenia odpadów stałych" na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych i Liceum im. Stanisława Staszica w Pleszewie, przy ul. Poznańskiej w Pleszewie, na terenie działek nr 626/11, 626/14, 626/15, 623/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.12.2022 z dnia 16.11.2022

Obwieszczenie GP.6733.12.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.11.2022r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa magazynu, przebudowa, nadbudowa, rozbudowa istniejącego budynku dydaktycznego z kotłownią wraz z budynkiem dydaktycznym z diagnostyką, przebudowa z rozbudową budynku dydaktyczno-socjalnego, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym budowa parkingu i dróg manewrowych" w zabudowie Centrum Kształcenia Zawodowego przy Alejach Wojska Polskiego w Pleszewie, na terenie działek nr 2562/1, 2562/2, 2562/6, 2547, 2545, 2565/1, 2564, 2563/5, 2563/3, 2563/2, 2543/5, 2543/4, 2543/2, 2541, 2542/1, arkusz mapy 38, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.11.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.11.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/217/22 z dnia 14.11.2022 r.

Obwieszczenie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 14 listopada 2022 o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi PCWO Energy Projekt sp. z o.o. na decyzję SKO w Kaliszu znak SKO-4213/217/22 z dnia 13.10.2022r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę.

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.64.2022 z dnia 14.11.2022

Obwieszczenie GP.6721.64.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.11.2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Wschodniej i Polnej w Pleszewie - Etap I.

Pobierz plik - format pdf

Pobierz plik uchwały - format pdf
Pobierz plik mapy do uchwały - format pdf
Pobierz plik uzasadnienia uchwały - format pdf
Pobierz plik prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik mapy do prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik aneksu do prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik klauzuli informacyjnej- format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : data: 14.12.2022 r. Godzina: 13.00,
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 z dnia 27.10.2022

Obwieszczenie GP.6733.5.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.10.2022r. zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki w decyzji nr 10/2021 z dnia 17.05.2021r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90/63, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki o numerze ewid.: 30, 8, 19, 3, 96, 4, 5/2, 5/1, 6, 305/3, 6/1, 104/4, arkusz mapy 12, 24, obręb Kowalew, gmina Pleszew" w rejonie ulicy Mickiewicza, Kościelna, Kowalewiec, Cmentarna.

Pobierz plik - format pdf

Program "Opieka wytchnieniowa" edycja 2023

Miasto i Gmina Pleszew oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie planują przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. Źródłem finansowania Programu są środki ujęte w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2023 r.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
    a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    b)orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Program kierowany jest do mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

  1. ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
  2. wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
  3. stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Usługi opieki wytchnieniowej realizowane mogą być w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego (maksymalnie 240 godzin rocznie). Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za tę usługę.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z opieki wytchnieniowej prosimy o kontakt z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie:

Więcej informacji o Programie dostępnych jest na stronie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

W związku z koniecznością przygotowania wniosku czekamy na Państwa zgłoszenia.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 25.10.2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 25.10.2022 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz plik - format pdf

Informacja Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu z dnia 25.10.2022

Informacja Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu z dnia 25.10.2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Audytu krajobrazowego województwa wielkopolskiego

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.10.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 23 "Darz Bór"

Informacja o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 23 "Darz Bór"  w sezonie  2022/2023 - format pdf

Plan polowań Koła Łowieckiego nr 21 "Drop" Gostyń ZO Leszno

Informacja o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 21 "Drop" Gostyń ZO Leszno 2022/2023 - format pdf

Informacja o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 19 "ŻUBR" Gołuchów

Informacja o polowaniach zbiorowych Koła Łowieckiego nr 19 "ŻUBR" Gołuchów w sezonie 20222/2023

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 29.09.2022 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa

Oferta z dnia 29.09.2022 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa - "Promocja MiG Pleszew na Jarmarku Adwentowym w Spangenbergu". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 46 "HUBERTUS" w Pleszewie 2022/2023

plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego nr 46 "HUBERTUS" w Pleszewie 2022/2023 - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Kalendarz polowań zbiorowych K. Ł. nr 6 "NEMROD" w Łodzi na sezon 2022/2023

Kalendarz polowań zbiorowych K. Ł. nr 6 "NEMROD" w Łodzi na sezon 2022/2023

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.09.2022

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023"

Pobierz plik -  format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2022 z dnia 26.09.2022

Obwieszczenie GP.6733.11.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.09.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 14/2022 z dnia 19.09.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3025B w miejscowości Dobra Nadzieja" na terenie części działek o nr ewid. 6/7, 4/8, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz plik -  format pdf

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 26.09.2022

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.09.2022r. zawiadomienie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania omyłki w decyzji nr 13/2022 z dnia 04.08.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka w miejscowości Kowalew dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki o nr ewid. 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz plik -  format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.130.2022.GW z dnia 22.09.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.130.2022.GW z dnia 22.09.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.268.2022.AC z 13.09.2022

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.268.2022.AC.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/235/22 z dnia 31.08.2022

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 31 sierpnia 2022 o wydaniu decyzji SKO-4213/235/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 105/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej do 5MW, na terenie działki nr 115/1, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/219/22 z dnia 30.08.2022

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 2022 o wydaniu decyzji SKO-4213/219/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 86/2022 z dnia 14 czerwca 2022r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 6MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działki nr 36/7, 36/6, arkusz mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/217/22 z dnia 30 sierpnia 2022

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 2022 o wydaniu decyzji SKO-4213/217/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 87/2022 z dnia 14 czerwca 2022r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 179, arkusz mapy 2, obręb Rokutów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 07.09.2022 Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości"

Oferta z dnia 07.09.2022 Stowarzyszenia "Wspólnie dla Przyszłości" "Wyjazd studyjno-integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.332.2022.MN z 5.09.2022

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: likwidację urządzenia wodnego - studni kopanej o głębokości 6,0 m, zlokalizowanej na działce nr 43/1 obręb Nowa Wieś w Gminie Pleszew, powiecie pleszewskim, województwie wielkopolskim, której położenie opisują następujące współrzędne geodezyjne w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5749483,5 Y: 6482420,2 - służącej do poboru wód podziemnych ze studni ujęcia wód podziemnych dla potrzeb Podstacji Trakcyjnej Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.311.2022.JG z dnia 19.08.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja PO.ZUZ.2.4210.311.2022.JG z dnia 19.08.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.228.2022.JG z dnia 19.08.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja PO.ZUZ.2.4210.228.2022.JG z dnia 19.08.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.130.2022.GW z dnia 18.08.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.130.2022.GW z dnia 18.08.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Koła Łowieckiego nr 10 "Zalesie" z dnia 22.08.2022

Zarząd koła łowieckiego nr 10 "Zalesie" informuje, że w dniach 04.09.2022, 18.09.2022, 02.10.2022 na terenie obwodu łowieckiego nr 449 odbędą się polowania zbiorowe. Polowania będą prowadzone w godzinach 6:00 do 12:00.

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.6.5.2022 z dnia 09.08.2022

Obwieszczenie GP.6721.6.5.2022 z dnia 09.08.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowa Wieś i Taczanów Drugi, gmina Pleszew.

Pobierz plik -  format pdf

Oferta z dnia 08.08.2022 Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PLATAN" w Pleszewie

Oferta z dnia 08.08.2022 Ogniska Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "PLATAN" w Pleszewie "Organizacja XV Turnieju Brydża Sportowego Parami w ramach Grand Prix Wielkopolski". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz plik - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 04.08.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.08.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 13/2022 z dnia 04.08.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka w miejscowości Kowalew dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki o nr ewid. 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz plik -  format pdf

Oferta z dnia 04.08.2022 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 04.08.2022 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków  - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz plik -  format pdf

Oferta z dnia 02.08.2022 Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego

Oferta z dnia 02.08.2022 Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego "Dokumentowanie historii Ziemi Pleszewskiej - digitalizacja wydawnictw Pleszewskiego Towarzystwa Kulturalnego".
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.60.2022 z dnia 29.07.2022

Obwieszczenie GP.6730.60.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 lipca 2022 o wydaniu decyzji nr 124/2022 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 148/5, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.54.2022 z dnia 27.07.2022

Obwieszczenie GP.6721.54.2022 z dnia 27.07.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy zbiegu ulic Ogrodowa i Kolejowa w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz projekt uchwały - format pdf
Pobierz rysunek planu - format pdf
Pobierz prognozę odziaływania na środowisko - format pdf 
Pobierz klauzule informacyjną - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : Godzina: 13.00 , 25 sierpnia 2022  
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Zawiadomienie GP.6733.28.2021 z dnia 25.07.2022

Zawiadomienie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25 lipca 2022 o możliwości zapoznania się  wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wniosku z dnia 30 grudnia 2021r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE 3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/197/22 z dnia 13.07.2022

Obwieszczenie SKO-4213/197/22 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 13.07.2022r. - zawiadomienie o wydaniu przez SKO w Kaliszu decyzji po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: "budowie 32 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą" na terenie części działek o nr ewid. 96/1, 94, 93, 92/3, 92/4, obręb Janków oraz na działkach nr 95/2, 95/1, obręb Janków, gmina Pleszew wraz z decyzją SKO znak SKO - 4213/197/22 z dnia 13 lipca 2022r.

Pobierz obwieszczenie - format pdf

Pobierz decyzję - format pdf

Decyzja WR.526.07.2021 z dnia 14.07.2022

Decyzja WR.526.07.2021 z dnia 14.07.2022 r. w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji Klubowi Sportowemu Kosz Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.60.2022 z dnia 13.07.2022

Obwieszczenie GP.6730.60.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 lipca 2022 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 148/5, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023".

W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.

Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych na 2023 r. w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy można zgłaszać w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz plik -  format pdf

Obwieszczenie z dnia 1 lipca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie porządkowe Nr 3/VIII/2022 z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie odwołania zarządzenia porządkowego Nr 1/VIII/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody w sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.31.2022 z dnia 30.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.31.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 czerwca 2022 o wydaniu decyzji nr 105/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznej do 5MW na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 115/1, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz decyzje - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.67.2022 z dnia 01.07.2022

Obwieszczenie GP.6730.67.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 lipca 2022 o wydaniu decyzji nr 106/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej "Grodzisko" o mocy do 2MW do 1 ha (dopuszcza się budowę dwóch farm fotowoltaicznych o mocy do 1MWkażda) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 16, arkusz mapy 3, obręb Grodzisko, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz decyzje - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.155.2022.AC z dnia 29.06.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.155.2022.AC z dnia 29.06.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2022 z dnia 29.06.2022

Obwieszczenie GP.6733.11.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.06.2022r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3025B w miejscowości Dobra Nadzieja" na terenie części działek o nr ewid. 6/7, 4/8, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie z dnia 28 czerwca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie porządkowe Nr 2/VIII/2022 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia porządkowego Nr 1/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 24.06.2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 24.06.2022 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.33.2022 z dnia 27.06.2022r.

Obwieszczenie GP.6730.33.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 czerwca 2022 o wydaniu decyzji nr 100/2022 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/45, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2022 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie porządkowe Nr 1/VIII/2022 z dnia 26 czerwca 2022 r. w sprawie czasowego wprowadzenia ograniczenia w korzystaniu z wody z sieci wodociągowych

.Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 14.06.2022 Klubu Sportowego Stal Pleszew

Oferta z dnia 14.06.2022 Klubu Sportowego Stal Pleszew "Prowadzenie zajęć sportowych ukierunkowanych na piłkę nożną w celu aktywnego spędzania czasu wolnego i przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży Miasta i Gminy Pleszew"
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz plik -  format pdf

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 z dnia 14.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022 o wydaniu decyzji nr 87/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka o nr ewid.: 179, arkusz mapy 2, obręb Rokutów, gmina Pleszew

Pobierz plik -  format pdf  
Pobierz plik decyzji -  format pdf 
Pobierz plik mapy -  format jpg

Obwieszczenie GP.6730.37.2021 z dnia 14.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022 o wydaniu decyzji nr 86/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek o nr ewid.: 36/7, 36/6, arkusz mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz plik -  format pdf  
Pobierz plik decyzji -  format pdf 
Pobierz plik mapy -  format jpg

Obwieszczenie GP.6730.28.2022 z dnia 14.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.28.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 czerwca 2022 o wydaniu decyzji nr 85/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek o nr ewid.: 53, arkusz mapy 14, obręb Pacanowice, gmina Pleszew

Pobierz plik -  format pdf  
Pobierz plik decyzji -  format pdf 
Pobierz plik mapy -  format jpg

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz plik -  format pdf

Oferta z dnia 08.06.2022 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"

Oferta z dnia 08.06.2022 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom" "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży - Z przyrodą za pan brat".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2022 z dnia 07.06.2022

Obwieszczenie GP.6733.10.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.06.2022  zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 12/2022 z dnia 07.06.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy" na terenie części działek o nr ewid. 90, 47/1, arkusz mapy 1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.33.2022 z dnia 07.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.33.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 czerwca 2022 o zakończeniu postepowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako część działki nr 148/45, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 06.06.2022 Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin

Oferta z dnia 06.06.2022 Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Jarocin "Kolonia zuchowa, obóz harcerski i obóz starszoharcerski dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.214.2021 z dnia 06.06.2022

Obwieszczenie GP.6730.214.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.06.2022 o wydaniu decyzji nr 80/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 32 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako części działek o nr ewid.: 96/1, 94, 93, 92/3, 92/4, arkusz mapy 1, obręb Janków oraz jako działki nr ewid.: 95/2 i 95/1, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz decyzję - format pdf
Pobierz załącznik graficzny - format pdf

Decyzja Or.526.23.2022 z dnia 06.06.2022

Decyzja Or.526.23.2022 z dnia 06.06.2022 w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji Klubowi Sportowego "Kosz Pleszew"

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 03.06.2022 Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny

Oferta z dnia 03.06.2022 Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny "Organizacja wypoczynku letniego - kolonie dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 03.06.2022 Klubu Sportowego "Kosz Pleszew"

Oferta z dnia 03.06.2022 Klubu Sportowego "Kosz Pleszew" "Półkolonie z koszykówką - treningi i turniej koszykówki dla dzieci i młodzieży".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja GO.6232.66.2022 z dnia 01.06.2022 o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Pobierz dokument - format pdf

Wykazy pomocy udzielonej w 2021 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305 ze zm.);

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2021 r. - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.);

Oferta z dnia 25.05.2022 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oferta z dnia 25.05.2022 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Organizacja letniego obozu wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

 

Oferta z dnia 25.05.2022 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 25.05.2022 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków "Turniej piłki nożnej dla dzieci - Kuczków Junior Cup".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2022 z dnia 24.05.2022

OObwieszczenie GP.6733.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.05.2022 zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 112022 z dnia 23.05.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego" na terenie działki o nr ewid. 131/1, arkusz mapy 3 oraz części działek o nr ewid. 293/3, 278, arkusz mapy 1, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2022 z dnia 24.05.2022

Obwieszczenie GP.6733.8.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.05.2022 zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 10/2022 z dnia 23.05.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "przebudowa polegająca na demontażu i budowie elektroenergetycznej linii niskiego napięcia" na terenie działek o nr ewid. 303/6, 303/8, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 23.05.2022 Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwondo Pleszew

Oferta z dnia 23.05.2022 Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwondo Pleszew "Udział Taekwondo Pleszew w Mistrzostwach Czech - Praga"
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 20.05.2022 Fundacji Rozwoju Lokalnego CIVITAS

Oferta z dnia 20.05.2022 Fundacji Rozwoju Lokalnego CIVITAS "Festyn z okazji Dnia Dziecka promujący zdrowy styl życia dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew"
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy  Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie z dnia 16.05.2022 o wszczęciu postępowania po decyzji SKO

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 16.05.2022 - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w związku z wydaną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu znak SKO - 4213/70/22 z dnia 29.04.2022  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie części działki nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.34.2022 z dnia 12.05.2022

Obwieszczenie GP.6721.34.2022 z dnia 12.05.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała w sprawie MPZP - format pdf
Rysunek MPZP - format pdf
Prognoza oddziaływania na środowisko - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : Godzina: 13.00 poniedziałek, 06 czerwiec 2022  
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Obwieszczenie GP.6721.5.5.2022 z dnia 10.05.2022

Obwieszczenie GP.6721.5.5.2022 z dnia 10.05.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.05.2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowicach

Oferta z dnia 10.05.2022 Ochotniczej Straży Pożarnej w Zawidowicach "Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew"
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 27.04.2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 27.04.2022 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 04.05.2022 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Oferta z dnia 04.05.2022 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego "Organizacja turniejów tenisa ziemnego".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/70/22 z dnia 29.04.2022r. wraz z decyzją SKO z dnia 29.04.2022r.

Obwieszczenie SKO-4213/70/22 z dnia 29.04.2022r. - zawiadomienie o rozpatrzeniu odwołania i wydaniu decyzji znak SKO - 4213/70/22 z dnia 29.04.2022r. uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na terenie części działki nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 04.05.2022 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut"

Oferta z dnia 04.05.2022 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut" "Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosną jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.27.2022 z dnia 11.04.2022

Obwieszczenie GP.6721.27.2022 z dnia 11.04.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Marszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf

Pobierz klauzulę informacyjną - format pdf

Pobierz MPZP - mapa projekt - format pdf

Pobierz  prognoza środowiskowa - format pdf

 

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : Godzina: 9.00 piątek, 29 kwietnia 2022  
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Obwieszczenie GP.6733.7.2022 z dnia 27.04.2022

Obwieszczenie GP.6733.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.04.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 9/2022 z dnia 26.04.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej" na terenie działki nr 73/19 oraz części działek o nr ewid. 61, 74/3, 73/11, arkusz mapy 24, obręb Suchorzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód PolskichPO.ZUZ.2.4210.46.2022.MN

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.46.2022.MN.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.29.2022 z dnia 25.04.2022

Obwieszczenie  GP.6721.29.2022 z dnia 25.04.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew - Etap I.

Pobierz dokument - format pdf

Projekt uchwały do wyłożenia do publicznego wglądu - format pdf

Rysunek planu Korzkwy Etap I - format pdf

Prognoza oddziaływania na środowisko - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : Godzina: 13.00 wtorek, 31 maj 2022  
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Informacja PO.ZUZ.2.4210.345.2021.MŻ z dnia 22.04.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wszczęciu postępowania administracyjnego PO.ZUZ.2.4210.345.2021.MŻ

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2022 z dnia 20.04.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.10.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.04.2022r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Korzkwy" na terenie działek nr 90 i 47/1, arkusz mapy 1, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uzasadnienie dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki SIM "KZN-Wielkoloska"

Uzasadnienie dla ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu Spółki SIM "KZN-Wielkoloska" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawiczu w organizacji.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/58/22 z dnia 07.04.2022r.

Obwieszczenie  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 7 kwietnia 2022 o wydaniu decyzji SKO-4213/58/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew nr 22/2022 z dnia 21 lutego 2022r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej, na terenie działki  nr 1898, arkusz mapy 25, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument decyzji - format pdf

Harmonogramu zebrań osiedlowych na 2022 rok

Harmonogramu zebrań osiedlowych na 2022 rok

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Osiedle

Miejsce

1

26 kwietnia

 Wtorek

 17:00

 Osiedle Nr 4 Rodzinne

Wigwam  ul. Piaski

2

26 kwietnia

 Wtorek

 19:00

 Osiedle Nr 3 Śródmieście

 Sala sesyjna Ratusz

 Osiedle Nr 5 Jordanowskie

Oferta z dnia 11.04.2022 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trójka"

Oferta z dnia 11.04.2022 Uczniowskiego Klubu Sportowego "Trójka" - "Organizacja finału wojewódzkiego w aerobiku grupowym w ramach rywalizacji SZS Wielkopolska w Pleszewie"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 11.04.2022 Pleszewskiego Klubu Karate

Oferta z dnia 11.04.2022 Pleszewskiego Klubu Karate "Organizacja Central Poland Open Grand Prix Karate WKF".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Koła Łowieckiego nr 21 "Drop" z dnia 05.04.2022

Informacja Koła Łowieckiego nr 21 "Drop" z dnia 05.04.2022 dot. książki ewidencji pobytu myśliwych na polowaniu

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6721.4.4.2022 z dnia 07.04.2022

Obwieszczenie GP.6721.4.4.2022 z dnia 07.04.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bałtyckiej i Wrzesińskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format  pdf

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi za 2021 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021

Pobierz dokument - format  pdf

Harmonogram zebrań osiedlowych na 2022 rok

Harmonogram zebrań osiedlowych na 2022 rok

 

L.p.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Osiedle

Miejsce

1

05 kwietnia

wtorek

18:30

Osiedle Nr 1 Zielone

Kino Hel

Osiedle Nr 7 Zachodnie

Osiedle Nr 9 Reja

Osiedle Nr 6 Wokół Wieży

2

05 kwietnia

wtorek

17:00

Osiedle Nr 2 Wojska Polskiego

Kasyno

Obwieszczenie GP.6721.2.5.2022 z dnia 04.04.2022

Obwieszczenie GP.6721.2.5.2022 z dnia 04.04.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2022 z dnia 04.04.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.9.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.04.2022r.- zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "oświetlenie boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Grodzisko" na terenie działek nr 278, 293/3, arkusz mapy 1 i działki nr 131/1, arkusz mapy 3, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2022 z dnia 04.04.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.04.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 8/2022 z dnia 04.04.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowych nN-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych" na terenie działek nr 3605/13, 3023/4, 3016/7, 3015/23 oraz na częściach działek o numerach ewid. 3015/4, 3015/27, arkusz mapy 36, obręb miasto Pleszew - ul. Warneńczyka w Pleszewie.

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 kwietnia 2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00031940/0, oznaczonej ewidencyjnie jako dz. nr 77/6 o pow. 0,1299 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 31.03.2022 Klubu Sportowego "Kosz Pleszew"

Oferta z dnia 31.03.2022 Klubu Sportowego "Kosz Pleszew" "Wyjazd na międzynarodowy Turniej Koszykówki Basketball Wien 2022"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 7/2022 z dnia 28.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej" na terenie części działki nr 28, 29/7, 38, ark. mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 6/2022 z dnia 28.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "rozbudowa sieci wodociągowej" na terenie części działek nr 92, 94, 93, 74/38 oraz na działce nr 77/5, ark. mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6721.3.5.2022 z dnia 30.03.2022

Obwieszczenie  GP.6721.3.5.2022 z dnia 30.03.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Kubackiego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 5/2022 z dnia 28.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieciowej przepompowni wody" na terenie działki nr 22/1, ark. mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2022 z dnia 29.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.8.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2022r. - zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "przebudowa polegająca na demontażu i budowa elektroenergetycznej linii niskiego napięcia w miejscowości Zielona Łąka" na terenie działki nr 303/6, 303/8, ark. mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6721.16.2022 z dnia 02.03.2022

Obwieszczenie GP.6721.16.2022 z dnia 02.03.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt uchwały - format pdf 
Pobierz klauzula informacyjna - format pdf 
Pobierz rysunek Baranówek - format pdf   
Pobierz rysunek Kowalew - format pdf 
Pobierz rysunek Kowalew centrum - format pdf 
Pobierz rysunek Kowalew południe - format pdf 
Pobierz prognoza Kowalew - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams
Godzina: czwartek, 31 marca 2022 13:00:00 czas środkowoeuropejski letni
Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Informacja PO.ZUZ.2.4210.536.2021.MŻ z dnia 25.03.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.536.2021.MŻ z dnia 25.03.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pobierz dokument - format pdf

Zasady przyznawania płatności bezpośrednich w ramach PROW 2014-2020 w 2022 roku

Zaproszenie  na szkolenie pt. "Zasady przyznawania płatności bezpośrednich oraz płatności w ramach PROW 2014 - 2020 w 2022 roku", które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2022 r. (niedziela) o godzinie 1400 na AULI Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie podczas Wiosennych Targów Rolno-Ogrodniczych AGROMARSZ oraz do odwiedzenia stoiska informacyjnego ARiMR, które zlokalizowane będzie w HALI NAMIOTOWEJ.

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodzin oraz osób niepełnosprawnych "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 rok

Harmonogram zebrań wiejskich na 2022 rok

Harmonogram spotkań - w pierwszej kolejności sołeckich - przedstawia się następująco:

23 marca

Środa

17:00

Zielona Łąka

Wigwam

23 marca

Środa

17:00

Janków

Szkoła Podstawowa

23 marca

Środa

19.00

Kuczków

Szkoła Podstawowa

23 marca

Środa

19.00

Dobra Nadzieja

Przedszkole

Uwaga !

Zebranie z dnia 17 marca  2022 roku w Baranówku zostało odwołane

Obwieszczenie GP.6733.4.2022 z dnia 17.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.03.2022r. zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 4/2022 z dnia 17.03.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z budową kanalizacji deszczowej i infrastrukturą zagospodarowania zmagazynowanych wód" na terenie działki nr 3040/43, ark. mapy 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 14.03.2022r

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.03.2022 r. zawiadomienie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji nr 3/2022 z dnia 04.03.2022 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kowalew, w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka, na terenie działki nr 173, ark. mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.03.2022 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 10.03.2022 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków - Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej.

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.03.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 10.03.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego "Umiem wyrażać emocje - zajęcia promujące zdrowy styl życia".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony i nieoznaczony na 2022 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony na 2022 rok.

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas nieoznaczony na 2022 rok.

 

 

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 07.03.2022

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.03.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego i odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kowalew, w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka, na terenie działki nr 173, ark. mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.7.2022 z dnia 01.03.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.7.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01.03.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej w ul. Wspólnej w miejscowości Suchorzew" na terenie działek o nr 61, 74/3, 73/19, 73/11, am. 24, obręb Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.430.2021.AC z dnia 28.02.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.430.2021.AC z dnia 28.02.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.27.2021 z dnia 22.02.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.6.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.02.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowej nN" w rejonie ulicy Jarocińskiej w Pleszewie, na terenie działek  nr 48/1, 64, 63, 62, 61/2, 61/1, arkusz mapy 15, obręb miasto Pleszew, działki nr 48/2, arkusz mapy 3, obręb Korzkwy i działki nr 89/3, arkusz mapy 16, obręb Kowalew gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.240.2021 z dnia 21.02.2022r

Obwieszczenie GP.6730.240.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.02.2022 o wydaniu decyzji nr 22/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowa drogi dojazdowej wewnętrznej, na terenie działki  nr 1898, arkusz mapy 25, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzje - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.37.2021 z dnia 21.02.2022r.

Obwieszczenie GP.6730.37.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.02.2022 o wydaniu decyzji nr 21/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farm elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 6MW (z możliwością realizacji w etapach o łącznej mocy nieprzekraczającej 6MW) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek o nr ewid.: 36/7 i 36/6 arkusz mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzje - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2021 z dnia 15.02.2022 r.

Obwieszczenie GP.6733.25.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.02.2022r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dz 90/63 PE L=96/5mb", na terenie działek  nr 1276, 1274/1, 1275/4, 1275/6, 1275/8, 1280/1, 1281/1, 1284/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2022 z dnia 15.02.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.5.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.02.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa linii kablowych nN-0,4kV dla zasilania budynków mieszkalnych wielorodzinnych", na terenie działek  nr 3605/13, 3023/4, 3016/7, 3015/4, 3015/23, 3015/27, arkusz mapy 36, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja Or.526.3.2022 z dnia 14.02.2022

Decyzja Or.526.3.2022 z dnia 14.02.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew w sprawie umorzenia zobowiązania z tytułu zwrotu dotacji.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.02.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 10.02.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego "Inkubator nowoczesnych technologii w życiu codziennym - zajęcia dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Pleszew jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego od uzależnień"

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 10.02.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego

Oferta z dnia 10.02.2022 Miejsko - Gminnego Szkolnego Związku Sportowego "Zajęcia z pływania promujące zdrowy styl życia dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.214.2021 z dnia 07.02.2022

Obwieszczenie GP.6730.214.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07.02.2022 o wydaniu decyzji nr 11/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 32 farm elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 32 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako części działek o nr ewid.: 96/1, 94, 93, 92/3, 92/4, arkusz mapy 1, obręb Janków oraz jako działki nr ewid.: 95/2 i 95/1, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew towarzyszącą.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Komunikat o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 9 lutego 2022 r.

W dniu 9 lutego br. od godz. 9.00 do godz. 18.00 odbędzie się zgromadzenie przy Markecie DINO, ul. Koźmińska 2B Pleszew. Planowana trasa ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia to Stacja Paliw BP
tj. ul. Pleszewska 4, Brzezie.

Celem zgromadzenia jest obrona polskich gospodarstw rolnych.

Obwieszczenie SKO - 4213/1/22 z dnia 25 stycznia 2022r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j, Dz. U. z 2021 r. poz. 753) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu, zawiadamia,że w dniu 25 stycznia 2022 r. po rozpatrzeniu zażalenia od postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17 grudnia 2021 r. znak GP.6733.20.2021 w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego (w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn "Budowa stancji bazowej telefonii komórkowej PLE3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą" na terenie działki nr 35 obręb Dobra Nadzieja gmina Pleszew) do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowoadministracyjnego zostało wydane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu postanowienie znak SKO - 4213/1/22 0 treści utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie. Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Samorządowym Kolegium Odwoławczym Kaliszu, ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa zbiornika na wody opadowe i roztopowe wraz z budową kanalizacji deszczowej i infrastrukturą zagospodarowania zmagazynowanych wód w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Bolesława Krzywoustego (teren Szkoły Podstawowej nr 3) w Pleszewie", na terenie działki nr 3040/43, arkusz mapy 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci wodociągowej w ul. Magazynowej, w miejscowości Korzkwy", na terenie działek nr 28, 29/7, 38, arkusz mapy 3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.2.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Bronów", na terenie działek nr 92, 93, 94, 77/5, 74/38, arkusz mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2022 z dnia 25.01.2022

Obwieszczenie GP.6733.1.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieciowej przepompowni wody w miejscowości Bronów", na terenie działki nr 22/1, arkusz mapy 1, obręb Bronów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 z dnia 24.01.2022

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.01.2022 o wydaniu decyzji nr 7/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej w miejscowości Rokutów, na terenie działki nr 179, arkusz mapy 2, obręb Rokutów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzję - format pdf

Pobierz mapę - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 17.01.2022 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 17.01.2022 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format  pdf

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 z dnia 14.01.2022r.

Obwieszczenie GP.6733.28.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.01.2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3135 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą" w miejscowości Kowalew, w rejonie ulicy Stanisława Mikołajczyka, na terenie działki  nr 173, arkusz mapy 16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2022 z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Pobierz dokument - format  pdf

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności

PRZEDSIĘBIORCO,

BĘDĄCY KONTRAHENTEM MiG PLESZEW!

REKOMPENSATA ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI

            W związku z wejściem w życie dnia 1 stycznia 2020 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych i mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym "w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę uznania jego rachunku bankowego", prosimy o dokonywanie wpłat  w szczególności za należności cywilno-prawne w taki sposób, aby świadczenie pieniężne było spełnione w przypadku faktycznego wpływu tych środków na konto wierzyciela.

           

Wpłaty należności w niepełnej kwocie bądź wpłaty po terminie płatności skutkować będą obciążeniem Państwa odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, które od 1 stycznia 2022 r. wynoszą 11,75 %, jak i obciążeniem rekompensatą za koszty odzyskiwania należności, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 424) o treści:

 

"1. Wierzycielowi, od dnia nabycia uprawnienia do odsetek [ustawowe w transakcjach handlowych] przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1)      40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2)      70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3)      100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

 

1a. Równowartość kwoty rekompensaty, o której mowa w ust. 1, jest ustalana przy zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

2. Oprócz kwoty, o której mowa w ust. 1, wierzycielowi przysługuje również zwrot, w uzasadnionej wysokości, poniesionych kosztów odzyskiwania należności przewyższających tę kwotę.

4. Roszczenie o rekompensatę, o której mowa w ust. 1, nie może być zbyte."

 

            Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. obligują także jednostki samorządu terytorialnego do wprowadzenia zaostrzonej procedury windykacji należności,  a także egzekwowania należnej kwoty rekompensaty, jeżeli uznanie konta wierzyciela dokonane zostało po terminie płatności.

Celem uniknięcia dodatkowych obciążeń wynikających ze zmiany w/w przepisów, wpłaty winny być zaksięgowane na koncie gminy nie później, niż w dniu terminu płatności.