Ogłoszenia 2023

Informacja PO.RUZ.4210.213.2023.PK.7 z dnia 28.12.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja PO.RUZ.4210.213.2023.PK.7  z dnia 28.12.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

Pobierz dokumnent - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2023 z dnia 27.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.20.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.12.2023r. zawiadomienie o wniesieniu odwołania od wydanej decyzji nr 19/2023 z dnia 05.12.2023r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3111A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną, na terenie części działki o numerze ewid.: 6, arkusz mapy 3, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.455.2023.BK z dnia 18.12.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Informacja PO.ZUZ.2.4210.455.2023.BK z dnia 18.12.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wszczęcia postanowienia administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.30.2023 z dnia 15.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.30.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.12.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w ulicy Parkowej w miejscowości Lenartowice", na terenie części działek nr 147/3, 149, 151/4, 151/3, am. 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.29.2023 z dnia 15.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.29.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.12.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z szafką pomiarową nn-0,4kV w ulicy Topolowej w miejscowości Dobra Nadzieja", na terenie części działek nr 76/7, 76/13, 76/16, 76/20, am. 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.28.2023 z dnia 15.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.28.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.12.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV wraz z szafką pomiarową nn-0,4kV w miejscowości Brzezie", na terenie części działek nr 40/2, 40/7, am. 1, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.27.2023 z dnia 15.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.27.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.12.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Zawidowice", na terenie części działek nr 13/1, 43, 8/2, am. 56, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.26.2023 z dnia 15.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.26.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.12.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa sieci elektroenergetycznej w miejscowości Dobra Nadzieja", na terenie części działek nr 34/1, 34/2, 75, 122/1, am. 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.31.2023 z dnia 14.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.31.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.12.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 21/2023 z dnia 14.12.2023r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Łąkowej w Kuczkowie, na terenie części działek o numerach ewid.: 216, 70, arkusz mapy 1, obręb Kuczków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.22.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.22.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 20/2023 z dnia 06.12.2023r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, na terenie części działek o numerach ewid.: 329, 162, 156/4, 156/3, arkusz mapy 1, obręb Sowina Błotna, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.20.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 19/2023 z dnia 05.12.2023r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3111A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną, na terenie części działki o numerze ewid.: 6, arkusz mapy 3, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.19.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.19.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.12.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 18/2023 z dnia 05.12.2023r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr PLE3129A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną, na terenie części działki o numerze ewid.: 156, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.432.2023.BK z dnia 01.12.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.432.2023.BK z dnia 01.12.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wszczęcia postanowienia administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew - na czas nieoznaczony - dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podgórnej 3 w Pleszewie.

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew - na czas nieoznaczony - dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podgórnej 3 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.31.2023 z dnia 27.11.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.31.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.11.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Łąkowej w Kuczkowie", na terenie części działek nr 216, 70, am. 1, obręb Kuczków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.25.2023 z dnia 27.11.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.25.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.11.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z przebudową istniejącej sieci elektroenergetycznej SN i nN", w rejonie ulic: Bolesława Krzywoustego i Mieszka I w Pleszewie, na terenie części działek nr 3020/17, 3605/9, 3019/7, 3019/23, 3019/22, 3607/1, 3022/1, 3042/1, 3607/2, 958/7, 958/8, 958/9, 3607/3, 3607/4, 3608/1, am. 36, na działkach o nr 3019/18, 3020/11, 3017/122, 3020/12, 3605/10, 3605/11, 3022/2, 3042/2, 3016/6, 3041/1, 3040/21, 3045/1, 3041/2, 960/46, 3608/2, 960/59, 960/44, am.36, na części działek nr 3044/1, 3044/2, 957/12, am. 37, na działkach o nr 3040/23, 3043, 960/47, am. 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 listopada 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty nabór partnerów spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, Działanie 02.05 Zwiększanie odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe

Pobierz dokument - format pdf  
Pobierz formularz ofertowy - format pdf

Pobierz informację o wyborze - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.11.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Pobierz dokument - format pdf

Projekt "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie Informuje o realizacji projektu "Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych" polegającym nazwiększeniu dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych, świadczonych w społeczności lokalnej w ramach Centrum Usług Społecznych (CUS) w 7 gminach (Partnerach projektu) - Rokietnicy, Śremie, Swarzędzu, Szydłowie, Pniewach, Dopiewie i Pleszewie oraz wzmocnienie 7 Ośrodków Pomocy Społecznej (OPS) i 70 pracowników instytucji regionalnego systemu polityki społecznej w procesie przygotowania do przekształcenia, transformacji OPS w CUS oraz rozwoju usług społecznych i ich jakości.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.11.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu promocji i organizacji wolontariatu na rok 2024.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.460.2023.JG z dnia 20.11.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.460.2023.JG z dnia 20.11.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w części - pkt.5 pozwolenia wodnoprawnego z 11.09.2023 znak sprawy PO.ZUZ.2.4210.191.2023.JG .

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-V.7440.9.2023 z dnia 21.11.2023r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-V.7440.9.2023 z dnia 21.11.2023r. zawiadomienie o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno- Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew - Poznań".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.24.2023 z dnia 15.11.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.24.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.11.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 17/2023 z dnia 15.11.2023r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa rozgałęźnika kablowego średniego napięcia SN-15kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV, na terenie części działek o numerach ewid.: 2412/11, 2410/1 oraz działki o numerze ewid.: 2411, arkusz mapy 32, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.23.2023 z dnia 15.11.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.23.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.11.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 16/2023 z dnia 15.11.2023r.  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa rozgałęźnika kablowego średniego napięcia SN-15kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV, na terenie części działek o numerach ewid.: 2412/11, 2410/1 oraz działki o numerze ewid.: 2411, arkusz mapy 32, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO-4213/67/23 z dnia 15.11.2023r.

Obwieszczenie SKO - 4213/67/23 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 15.11.2023r. zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE 3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr 35 Dobra Nadzieja"  na rzecz inwestora P4 sp. z o.o..

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz decyzjię- format pdf

Obwieszczenie GP.6730.112.2023 z dnia 16.11.2023r.

Obwieszczenie GP.6730.112.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 listopada 2023r. o wydaniu decyzji nr 177/2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 26/22, arkusz mapy 55, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 15.11.2023 Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Pleszewskie

Oferta z dnia 15.11.2023 Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta - Koło Pleszewskie "Przygotowanie paczek gwiazdkowych dla osób z kręgu uzależnionych i współuzależnionych oraz przemocy rodzinnej". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.11.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 14.11.2023 - Pleszewski Klub "Amazonki"

Oferta z dnia 14.11.2023 - Pleszewski Klub "Amazonki" - Działanie w zakresie profilaktyki, edukacji, integracji kobiet po chorobie nowotworowej piersi - spotkanie wigilijne
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Podstawowa kwota dotacji na rok 2023 - II Aktualizacja

Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2023.1400 ze zmianami) Miasto i Gmina Pleszew ogłasza informację o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 30 września 2023 roku oraz statystyczną liczbę uczniów według SIO na  2/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2022 roku  i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2023 roku.

Podstawowa kwota dotacji po II aktualizacji dla przedszkoli na rok 2023 wynosi:

  1. 11.087,46 zł - rocznie
  2. 923,96 zł - miesięcznie

Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew pomniejszona o zaktualizowaną statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenie specjalnego wynosi: 957

Obwieszczenie GP.6730.112.2023 z dnia 30.10.2023 r.

Obwieszczenie GP.6730.112.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 października 2023r. o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 26/22, arkusz mapy 55, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.5.32.2023 z dnia 24.10.2023r.

Obwieszczenie GP.6721.5.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.10.2023r. zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Korzkwy, gmina Pleszew - etap II, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz plik projektu uchwały - format pdf
Pobierz plik prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik rysunek do uchwały - format pdf
Pobierz plik klauzuli informacyjnej- format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : data: 27.11.2023 r. Godzina: 13.00
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Obwieszczenie GP.6733.17.2023 z dnia 24.10.2023

Obwieszczenie GP.6733.17.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.10.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 15/2023 z dnia 19.10.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Bogusza, Poznańska, Szkolna, Kościelna w Pleszewie", na terenie działek o numerach ewid.: 743/3, 744/31, 738/3 oraz części działki o nr ewid.: 744/18 arkusz mapy 20, obręb Miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.10.2023

Obwieszczenie GP.6733.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.10.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 14/2023 z dnia 17.10.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia" w miejscowości Zawidowice w rejonie ul. Promiennej, na terenie działek o numerze ewid.: 26/30, 26/32, 26/25, arkusz mapy 55, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2023 z dnia 23.10.2023

Obwieszczenie GP.6733.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.10.2023 r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 13/2023 z dnia 17.10.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia" w miejscowości Pleszew w rejonie ul. Bałtyckiej, na terenie działek o numerze ewid.: 509, 512, arkusz mapy 2, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 24 "Szarak" w Kotlinie na sezon 2023/24,

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 24 "Szarak" w Kotlinie na sezon 2023/24,

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.10.2023

Wyniki konsultacji projektu "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024"

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 13.10.2023 Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew

Oferta z dnia 13.10.2023 Uczniowski Klub Sportowy Taekwondo Pleszew - "Organizacja imprezy sportowej II Kolejki XXII Ligi Taekwondo Wesołek".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Plan polowań Koła Łowieckiego Nr 10 "Zalesie" w sezonie 2023/2024

Plan polowań Koła Łowieckiego Nr 10 "Zalesie"  w sezonie 2023/2024 - format pdf

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 46 "Hubertus" w Pleszewie na sezon 2023/24,

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 46 "Hubertus" w Pleszewie na sezon 2023/24,

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 21 "Drop" Gostyń ZO Leszno na sezon 2023/24.

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 21 "Drop" Gostyń ZO Leszno na sezon 2023/24,

Obwieszczenie DSK-V.7440.9.2023 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.09.2023

Obwieszczenie DSK-V.7440.9.2023 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.09.2023 o wszczęciu na wniosek Centralnego Portu Komunikacyjnego Sp. z o. o. z siedzibą Al. Jerozolimskie 142 B, 02-305 Warszawa, reprezentowanego przez pełnomocnika - Romana Adamczaka, postępowania w sprawie zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew - Poznań"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie DSK-V.7440.9.2023 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.09.2023

Obwieszczenie DSK-V.7440.9.2023 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.09.2023 o zaopiniowanie planowanego zatwierdzenia "Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno - inżynierskich w ramach opracowania Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ) dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz 00100054 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Pleszew - Poznań".

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.10.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 23 "Darz Bór" w Pleszewie na sezon 2023/24,

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 23 "Darz Bór" w Pleszewie na sezon 2023/24,

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.10.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze ochrony zdrowia "Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez: prowadzenie sekcji piłki nożnej, udział w rywalizacji sportowej oraz wydarzenia edukacyjno-informacyjno-profilaktyczne".

Pobierz dokument - format pdf

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 19 "ŻUBR" w Goluchowie na sezon 2023/24,

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 19 "ŻUBR" w Goluchowie na sezon 2023/24,

Oferta z dnia 21.09.2023 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa

Oferta z dnia 21.09.2023 Stowarzyszenia Miast Partnerskich Pleszewa - "Promocja regionalnych potraw oraz MiG Pleszew na Jarmarku Adwentowym w Spangenbergu". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie PO.ZUZ.2.4210.308.2023.BK z dnia 28.09.2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Ogłoszenie PO.ZUZ.2.4210.308.2023.BK z dnia 28.09.2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2023 z dnia 28.09.2023

Obwieszczenie GP.6733.14.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.09.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 14/2023 z dnia 28.09.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa budynków zespołu placówek specjalnych w Pleszewie" w miejscowości Pleszew przy ul. Osiedlowej, na terenie działki o numerze ewid.: 378, 381/2, 377/2, 382/7, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie z 01.09.2023 w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonych planów urządzenia lasów.

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie informujeże w pokoju 301, w godz. 900 - 1400 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzenia lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28.09.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na ławników Sądów Powszechnych w wyborach na kadencję od 2024 do 2027.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz kartę zgłoszenia - format docx

Oferta z dnia 27.09.2023 Klub Sportowy STAL Pleszew

Oferta z dnia 27.09.2023 Klub Sportowy STAL Pleszew - "Turniej piłki nożnej o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew - na czas nieoznaczony - dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bogusza 1 w Pleszewie.

Zatwierdzony projekt wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew - na czas nieoznaczony - dotyczy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Bogusza 1 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 6 "NEMROD" w Łodzi na sezon 2023/24

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 6 "NEMROD" w Łodzi na sezon 2023/24,

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.09.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.24.2023 z dnia 19.09.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.24.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa rozgałęźnika kablowego średniego napięcia SN-15kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV", w miejscowości Pleszew w rejonie ul. Piaski, na terenie działek o numerze ewid.: 2412/11, 2411, 2410/1, arkusz mapy 32, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.23.2023 z dnia 19.09.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.23.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa rozgałęźnika kablowego średniego napięcia SN-15kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV", w miejscowości Pleszew w rejonie ul. Piaski, na terenie działek o numerze ewid.: 2412/11, 2411, 2410/1, arkusz mapy 32, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.21.2023 z dnia 20.09.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.21.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Wiśniowej (od Zielonej), Osiedlowej, Poznańskiej (od Zachodniej), Curie-Skłodowskiej, Drobnika, Kopernika, Ciołkowskiego, Zachodniej (do Pomorskiej), Karczewskiego, Dąbrowskiego, Gdyńskiej w Pleszewie", na terenie działek nr 293/4 (ark. mapy 20), 432/3 (ark. mapy 12), 307, 364, 372/1, 372/5, 372/6, 372/12, 372/13, 377/1, 377/2, 377/3, 382/1, 382/6, 382/7, 382/10, 382/13, 382/15, 382/16, 382/17, 383/25, 383/33, 383/36, 383/37, 383/38, 383/39, 383/42, 383/43, 383/44, 383/45, 383/46, 383/47, 383/48, 384/1, 389, 432/2 (ark. mapy 19), obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.22.2023 z dnia 19.09.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.22.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia" w miejscowości Sowina Błotna, na terenie działek o numerze ewid.: 329, 162, 156/4, 156/3, arkusz mapy 1, obręb Sowina Błotna, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.20.2023 z dnia 19.09.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.20.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3111A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz z zasilaniem w energię elektryczną" w miejscowości Brzezie, na terenie działki o numerze ewid.: 6, arkusz mapy 3, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.19.2023 z dnia 19.09.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.19.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3129A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zasilaniem w energię elektryczną" w miejscowości Janków, na terenie działki o numerze ewid.: 156, arkusz mapy 1, obręb Janków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 20.09.2023 "Wspólnie dla Przyszłości"

Oferta z dnia 20.09.2023 "Wspólnie dla Przyszłości"  - "Wyjazd studyjno-integracyjny dla osób aktywnie działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie SKO - 4213/294/21 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 14.09.2023 r.

Obwieszczenie SKO - 4213/294/21 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu z dnia 14.09.2023r. zawiadomienie o zebraniu w całości materiału dowodowego w sprawie odwołania P4 sp. z o.o. od decyzji nr 21/2021, znak GP.6733.20.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20 września 2021r. w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE 3025 sieci Play wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr 35 Dobra Nadzieja"  na rzecz inwestora P4 sp. z o.o. w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 3 marca 2023r. IV Sa/Po 996/21.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 18 września 2023

Komisarz Wyborczy w Kaliszu I informuje, że w dniu 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w  komisjach wyborczych od 1 - 30.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.211.2023.MJ z dnia 15.09.2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.211.2023.MJ z dnia 15.09.2023 r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.269.2022.MN z dnia 13.09.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.269.2022.MN z dnia 13.09.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.191.2023.JG z dnia 13.09.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.191.2023.JG z dnia 13.09.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.191.2023.JG z dnia 11.09.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.191.2023.JG z dnia 11.09.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji udzielającą pozwolenie wodnoprawne.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.09.2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.09.2023 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew

Protokół z przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13.10.2023 - format pdf


Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego  i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Projekt uchwały - format pdf

Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta i Gminy Pleszew - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.240.2021 z dnia 07.09.2023r.

Obwieszczenie GP.6730.240.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 września 2023 o wydaniu decyzji nr 138/2023 (znak sprawy GP.6730.240.2021) ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 19 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budowie drogi dojazdowej wewnętrznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 1898, arkusz mapy 25, obręb miasto Pleszew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument decyzji - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.94.2023 z dnia 07.09.2023r.

Obwieszczenie GP.6730.94.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 7 września 2023r. o wydaniu decyzji nr 141/2023 (znak sprawy GP.6730.94.2023) ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 66/2, arkusz mapy 3, obręb Brzezie, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument decyzji - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.18.2023 z dnia 04.09.2023

Obwieszczenie GP.6733.18.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Szpitalnej, Prusa, Gałczyńskiego, Fredry, Tuwima, Żeromskiego, Konopnickiej, Asnyka, Bałtyckiej, Olsztyńskiej, Toruńskiej, Helskiej w Pleszewie", na terenie działek o numerze ewid.: 432/1 (arkusz mapy 14), 233/6 (arkusz mapy 16), 223/15, 224/2, 227/1, 222/5 (arkusz mapy 17), obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.17.2023 z dnia 04.09.2023

Obwieszczenie GP.6733.17.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Rozdzielenie kanalizacji na sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową sieci wodociągowej w ciągu ulic: Bogusza, Poznańska, Szkolna, Kościelna w Pleszewie", na terenie działek o numerze ewid.: 743/3, 744/18, 744/31, 738/3, arkusz mapy 20, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.16.2023 z dnia 04.09.2023

Obwieszczenie GP.6733.16.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.09.2023 zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia" w miejscowości Zawidowice w rejonie ulicy Promiennej, na terenie działek o numerze ewid.: 26/30, 26/32, 26/25, arkusz mapy 55, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2023 z dnia 04.09.2023

Obwieszczenie GP.6733.15.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.09.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia" w miejscowości Pleszew w rejonie ulicy Bałtyckiej, na terenie działek o numerze ewid.: 509 i 512, arkusz mapy 2, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.09.2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.09.2023 o przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.14.2023 z dnia 25.08.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.14.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.08.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "przebudowa, nadbudowa, rozbudowa, budynków Zespołu Placówek Specjalnych w miejscowości Pleszew w rejonie ulicy Osiedlowej," na terenie działek o numerze ewid.: 378, 381/2, 377/2, 382/7, arkusz mapy 19, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2023 z dnia 25.08.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.13.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.08.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 11/2023 z dnia 22.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Lenartowice - Zawidowice, na terenie części działek o numerze ewid.: 46, arkusz mapy 1, obręb Lenartowice, oraz części działki o numerze ewid. 88, arkusz mapy 2, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.12.2023 z dnia 25.08.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.12.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 25.08.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 10/2023 z dnia 22.08.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grodzisko, na terenie działki o numerze ewid.: 110/13, arkusz mapy 1, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 25.08.2023 Uczniowski Klub Sportowy "Żaki"

Oferta z dnia 25.08.2023 Uczniowski Klub Sportowy "Żaki"  -" I GRAND PRIX OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  w tenisie stołowym I MEMORIAŁ WIESŁAWA KIKOWSKIEGO:. W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.264.2023.BK z dnia 22.08.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.264.2023.BK z dnia 22.08.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczeciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o polowaniu zbiorowym Koła łowieckiego nr 10 "Zalesie"

Zarząd koła łowieckiego nr 10 "Zalesie" organizuje w dniu 10.09.2023 roku na terenie obwodu łowieckiego nr 449 polowanie zbiorowe. Polowanie odbywać będzie się w godzinach od 6:00 do 12:00.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r..

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023

Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Postanowienie nr 205/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 sierpnia maja 2023 r.

Postanowienie nr 205/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 sierpnia maja 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich PO.ZUZ.2.4210.191.2023.JG

Informacja o  wszczęciu postępowania administracyjnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich PO.ZUZ.2.4210.191.2023.JG

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.08.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w obszarze ochrony zdrowia "Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako alternatywna forma spędzania czasu wolnego poprzez: prowadzenie sekcji piłki nożnej oraz udział w rywalizacji sportowej".

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.208.2021 z dnia 09.08.2023

Obwieszczenie GP.6730.208.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2023 o wydaniu decyzji nr 130/2023 (znak sprawy GP.6730.208.2021) ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 55, 56, arkusz mapy 3, obręb Nowa Wieś, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz decyzję - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09.08.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 103/VIII/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia 04.08.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że rozpoczęte zostały prace nad opracowaniem "Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024".
W związku z powyższym zaprasza się zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu w/w programu.
Opinie oraz uwagi do projektu programu jak również propozycje realizacji zadań publicznych na  2024 r. w zakresie  określonym  w art. 4 ust. 1 ustawy  można zgłaszać w terminie do dnia 30 września 2023 r. na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek1.

Pobierz projekt uchwały - format pdf

Oferta z dnia 01.08.2023 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 01.08.2023 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków - "Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2023 z dnia 24.07.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.11.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24.07.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 9/2023 z dnia 24.07.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sowina Błotna, na terenie części działek o numerze ewid.: 329, 162, arkusz mapy 1, obręb Sowina Błotna, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2023 z dnia 18.07.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.10.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.07.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 8/2023 z dnia 12.07.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3127A, w miejscowości Pleszewie w rejonie ulicy Piaski, na terenie działki o numerze ewid.: 2372, arkusz mapy 40, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.3.17.2022 z dnia 13.07.2023 r.

Obwieszczenie  GP.6721.3.17.2022 z dnia 13.07.2023 r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Targowej i Malińskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz plik uchwały - format pdf
Pobierz plik rysunek do uchwały - format pdf
Pobierz plik prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik klauzuli informacyjnej- format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : data: 27.07.2023 r. Godzina: 13.00
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Oferta z dnia 04.07.2023 Związek Harcerstwa Polskiego

Oferta z dnia 04.07.2023 Związek Harcerstwa Polskiego - "Obóz harcerski dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew" . W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 04.07.2023 Związku Harcerstwa Polskiego

Oferta z dnia 04.07.2023 Związku Harcerstwa Polskiego  - "Obóz starszoharcerski dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.06.2023 r

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2023 z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.170.2023.BK z dnia 21.06.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.170.2023.BK z dnia 21.06.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 z dnia 22.06.2023 r.

Obwieszczenie GP.6730.201.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 czerwca 2023 o wydaniu decyzji nr 103/2023 (znak sprawy GP.6730.201.2021) ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie i eksploatacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 4MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 179, arkusz mapy 2, obręb Rokutów, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2023 z dnia 21.06.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21.06.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 7/2023 z dnia 21.06.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobra Nadzieja, na terenie działek o numerach ewid.: 45/11, 45/3, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 21 czerwca 2023

W dniu 21 czerwca br. od godz. 16.30 do godz. 18.30 odbędzie się zgromadzenie - Tour de Konstytucja Przystanek Pleszew przy ul. Rynek 1 /płyta rynku przed ratuszem/

Celem zgromadzenia jest szerzenie edukacji o wyborach parlamentarnych.

Obwieszczenie GP.6733.10.2023 z dnia 19.06.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.10.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.06.2023r. zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w sprawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2023r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLE3127A sieci Play w Pleszewie, przy ulicy Piaski, na terenie części działki o nr eiwd.: 2372, arkusz mapy 40, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2023 z dnia 14.06.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.13.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.06.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Lenartowice i Zawidowice, na terenie działek o numerze ewid.: 166, 46, arkusz mapy 1, obręb Lenartowice oraz działki nr 88, arkusz mapy 2, obręb Zawidowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.12.2023 z dnia 14.06.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.12.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.06.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Grodzisko, na terenie działki o numerze ewid.: 110/13, arkusz mapy 1, obręb Grodzisko, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.11.2023 z dnia 14.06.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.11.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.06.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sowina Błotna, na terenie działek o numerach ewid.: 329, 162, arkusz mapy 1, obręb Sowina Błotna, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 12.06.2023 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego

Oferta z dnia 12.06.2023 Pleszewskiego Stowarzyszenia Tenisowego - Organizacja turniejów tenisa ziemnego . W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony i nieoznaczony na 2023 rok

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas oznaczony na 2023 rok.

Zatwierdzony roczny projekt wykazów osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z zasobu Miasta i Gminy Pleszew na czas nieoznaczony na 2023 rok.

Oferta z dnia 07.06.2023 Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny - Kościół Katolicki

Oferta z dnia 07.06.2023 Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Siostry Salezjanki Dom Zakonny - Kościół Katolicki - "Organizacja wypoczynku letniego - kolonie dla dzieci z terenu Miasta i Gminy Pleszew".

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 07.06.2023 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom"

Oferta z dnia 07.06.2023 Pleszewskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci o Szczególnych Potrzebach Opiekuńczych "Dom" - "Wakacje letnie dla dzieci i młodzieży - przyroda wokół nas".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2023 z dnia 05.06.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 05.06.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 6/2023 z dnia 01.06.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuczków, na terenie działek o numerach ewid.: 64/3, 64/5, 63/7, 68 oraz części działki nr 216, arkusz mapy 1, obręb Kuczków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 05.06.2023 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Oferta z dnia 05.06.2023 Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych  - " Organizacja letniego obozy wypoczynkowego dla osób niepełnosprawnych". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 02.06.2023 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut"

Oferta z dnia 02.06.2023 Stowarzyszenia Trzeźwościowego "Azymut"  - " Organizacja spływu kajakowego rzeką Prosna jako alternatywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego od uzależnień". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 01.06.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego na rok 2023 z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Pobierz dokument - format pdf

Wykazy pomocy udzielonej w 2022 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.);

Wykaz osób fizycznych i prawnych którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r. - art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.);

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.05.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza nabór kandydatów na ławników Sądów Powszechnych w wyborach na kadencję od 2024 do 2027.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie nr 165/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 maja 2023 r.

Postanowienie nr 165/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania

Pobierz dokument - format pdf

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi za 2022

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 24.05.2023 Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwondo Pleszew

Oferta z dnia 24.05.2023 Uczniowskiego Klubu Sportowego Taekwondo Pleszew - " Organizacja imprezy sportowej II Kolejki Ligi Taekwondo Wesołek".

W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.31.2023 z dnia 24.05.2023

Obwieszczenie GP.6730.31.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 24 maja 2023 o wydaniu decyzji nr 83/2023 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 148/12, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.05.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.35.2023 z dnia 19.05.2023

Obwieszczenie GP.6730.35.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 maja 2023 o wydaniu decyzji nr 77/2023 odmawiająca ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 30 farmy fotowoltaicznych o mocy do 30MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działek nr 92/3, 92/4, 93, 94, 96/1, arkusz mapy 1, oraz działek nr 95/1, 95/2, arkusz mapy 1 obręb Janków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.32.2023 z dnia 18.05.2023

Obwieszczenie GP.6730.32.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18 maja 2023 o wydaniu decyzji nr 73/2023 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 45/2 i 44, arkusz mapy 11, obręb Piekarzew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.2.19.2022 z dnia 18.05.2023

Obwieszczenie  GP.6721.2.19.2022 z dnia 18.05.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz plik uchwały - format pdf
Pobierz plik rysunek do uchwały - format pdf
Pobierz plik prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik klauzuli informacyjnej- format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : data: 29.05.2023 r. Godzina: 13.00,
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Oferta z dnia 16.05.2023 Klubu Sportowego Kosz Pleszew

Oferta z dnia 16.05.2023  Klubu Sportowego Kosz Pleszew - " Organizacja turnieju koszykówki 3x3 chłopców - Pleszew Cup 2023". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.10.2023 z dnia 11.05.2023

Obwieszczenie GP.6733.10.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr PLE3127A w Pleszewie przy ul. Piaski, na terenie działki o numerze ewid.: 2372, arkusz mapy 40, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.9.2023 z dnia 11.05.2023

Obwieszczenie GP.6733.9.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobra Nadzieja, na terenie działek o numerach ewid.: 45/11 i 45/3, arkusz mapy 1, obręb Dobra Nadzieja, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.8.2023 z dnia 11.05.2023

Obwieszczenie GP.6733.8.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 11.05.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV oraz budowa oraz budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV, w Pleszewie przy ul. Piaski, na terenie działek o numerach ewid.: 2412/10, 2412/11, 2410/1, 2411, arkusz mapy 32, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 08.05.2023 Klubu Sportowego Kosz Pleszew

Oferta z dnia 08.05.2023 Klubu Sportowego" Kosz Pleszew "- "Organizacja turnieju koszykówki 3x3 mężczyzn - Pleszew Cup 2023". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Decyzja PO.RZT.70.4.2023/D/PH Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej z dnia 26.04.2023

Decyzja PO.RZT.70.4.2023/D/PH Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 26.04.2023 w przedmiocie skrócenia okresu obowiązywania dotychczasowej taryfy i zatwierdzenia nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania scieków na okres trzech lat na terenie miasta i gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 28.04.2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 28.04.2023 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.49.2023.MŻ z dnia 04.05.2023

Informacja PO.ZUZ.2.4210.404.2022.AC z dnia 24.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: Usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do wód rzeki Ner - podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych (ujętych w szczelny system kanalizacji deszczowej) odprowadzanych za pomocą istniejącego urządzenia wodnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.31.2023 z dnia 08.05.2023r.

Obwieszczenie GP.6730.31.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 maja 2023 o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno stojącego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla terenu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 148/12, arkusz mapy 2, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2023 z dnia 26.04.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.1.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 26.04.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 5/2023 z dnia 24.04.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV oraz budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV, na terenie działek o numerach ewid.: 2412/11, 2410/1, 2411, 2385, arkusz mapy 32, obręb miasto Pleszew, na terenie części działek o numerach ewid.: 2363, 2361, arkusz mapy 40, obręb miasto Pleszew, na terenie części działek o numerach ewid.: 2235/2, 2234/2, 2226/2, arkusz mapy 27, obręb miasto Pleszew, oraz na terenie części działki o numerze ewid.: 124, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6720.8.2023 z dnia 27.04.2023

Obwieszczenie  GP.6720.8.2023 z dnia 27.04.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz plik tekstu projektu zmiany studium - format pdf
Pobierz plik rysunek kierunki rozwoju - format pdf
Pobierz plik rysunek uwarunkowania rozwoju - format pdf
Pobierz plik prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik rysunku prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik klauzuli informacyjnej - format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : data: 15.05.2023 r. Godzina: 14.00
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Informacja GO.6232.61.2023 z dnia 25.04.2023 r.

Informacja GO.6232.61.2023 z dnia 25.04.2023 r. o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.04.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 13.04.2023 Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie

Oferta z dnia 13.04.2023 Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie - "Organizacja imprez sprawnościowych i podnoszących wiedzę i umiejętności strażackie dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 11.04.2023 Klubu Sportowego Kosz Pleszew

Oferta z dnia 11.04.2023 Klubu Sportowego Kosz Pleszew - "Organizacja obozu przygotowawczego i udział w turnieju finałowym o awans do 2 LM". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.3.3.2023 z dnia 13.04.2023 r.

Obwieszczenie GP.6721.3.3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13.04.2023 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Sowina" w obrębie Sowina, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.5.2023 z dnia 31.03.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.5.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.03.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa sieci wodociągowej w miejscowości Kuczków, na terenie działek o numerach ewid.: 64/3, 64/5, 216, 68, 63/7, arkusz mapy 1, obręb Kuczków, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2023 z dnia 29.03.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.3.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 4/2023 z dnia 28.03.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z lokalizacją szafy i złącz kablowo-pomiarowych, na terenie części działek o numerach ewid.: 626/8, 1272, 1273, 1276, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2023 z dnia 29.03.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 3/2023 z dnia 28.03.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa kablowej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, na terenie części działek o numerach ewid.: 3030/19, 3033/2, 3040/18, arkusz mapy 34, obręb miasto Pleszew, oraz na terenie działki o numerze ewid.: 3040/35, arkusz mapy 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6720.2.2023 z dnia 30.03.2023 r.

Obwieszczenie  GP.6720.2.2023 z dnia 30.03.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz rodzin oraz osób niepełnosprawnych "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2023 r. na obszarze województwa wielkopolskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Zebranie sołeckie

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Osiedle/Sołectwo

Miejsce

28 marca 2023

Wtorek

17:00

Baranówek

Sala u Państwa Michalak w Baranówku

Harmonogram zebrań Osiedlowych 2023

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Osiedle/Sołectwo

Miejsce

1

27 marca

Poniedziałek

17:00

Osiedle Nr 1 Zielone

Kino

Osiedle Nr 9 Reja

Osiedle Nr 7 Zachodnie

Osiedle Nr 6 Wokół Wieży

2

27 marca

Poniedziałek

19.00

Osiedle Nr 3 Śródmieście

Ratusz

Osiedle Nr 5 Jordanowskie

3

27 marca

Poniedziałek

19.00

Osiedle Nr 4 Rodzinne

Wigwam

4

27 marca

Poniedziałek

17:00

Osiedle Nr 2 Wojska Polskiego

OHP (Kasyno)

5

27 marca

Poniedziałek

17.00

Osiedle nr 8 Królewskie

ZSP nr 3

Osiedle Nr 10 Piastowskie

Oferta z dnia 23.03.2023 Klubu Sportowego Stal Pleszew

Oferta z dnia 23.03.2023 Klubu Sportowego Stal Pleszew - "Turniej szachowy dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Pleszew ".
W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Oferta z dnia 15.03.2023 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 15.03.2023 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków - "Udział drużyny seniorów LZS "LAS" Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice w sprawie zmiany rodzaju nieruchomości.

 

Nazwa sołectwa

Liczba uprawnionych

Liczba głosujących

Głosy na TAK

Głosy na NIE

Wstrzymało się od głosu

Bógwidze

246

23

1

22

0

Korzkwy

254

17

17

0

0

Kuczków

382

38

37

0

1

Lenartowice

844

32

32

0

0

Ludwina

165

13

13

0

0

Pacanowice

240

15

0

13

2

 

1. W sołectwie Bógwidze, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach opowiedziały się przeciw zmianie polegającej na: Józefina (część miejscowości Bógwidze) otrzymuje brzmienie: Bógwidze, ul. Józefina, Kotarby (część miejscowości Bógwidze) otrzymuje brzmienie: Bógwidze, ul. Kotarby.

Biorący udział w konsultacjach mieszkańcy, zobowiązali Burmistrza do wystąpienia z wnioskiem o wyodrębnienie miejscowości Kotarby i Józefina będących obecnie częścią miejscowości Bógwidze w samodzielne miejscowości Józefina i Kotarby.

2. W sołectwie Korzkwy, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na wyodrębnieniu z miejscowości Korzkwy, części tej miejscowości o nazwie Tomaszew, w samodzielną miejscowość Tomaszew.

3. W sołectwie Kuczków, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na: Chrzanów (część miejscowości Kuczków) otrzymuje brzmienie: Kuczków, ul. Chrzanów, Kuczków , ul. Kościelna.

4. W sołectwie Lenartowice, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na: Przepadłe (część miejscowości Lenartowice) otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Przepadłe, Przydziałki (część miejscowości Lenartowice) otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Przydziałki, Sulęcin (część miejscowości Lenartowice) otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Sulęcin, Śmieja Młyn (część miejscowości Lenartowice), otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Śmieja Młyn.

5. W sołectwie Ludwina, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na:  Gminka (część miejscowości Ludwina) otrzymuje brzmienie: Ludwina, ul. Gminka, Karczemka (część miejscowości Ludwina) otrzymuje brzmienie: Ludwina, ul. Karczemka.

6. W sołectwie Pacanowice,  osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach opowiedziały się przeciw zmianie polegającej na: Pardelak (część miejscowości Pacanowice) otrzymuje brzmienie: Pacanowice, ul. Pardelak.

Biorący udział w konsultacjach mieszkańcy, zobowiązali Burmistrza do wystąpienia z wnioskiem o wyodrębnienie miejscowości Pardelak będącej obecnie częścią miejscowości Pacanowice w samodzielną miejscowość Pardelak..

 

Oferta z dnia 08.03.2023 Pleszewskiego Klubu Karate

Oferta z dnia 08.03.2023 Pleszewskiego Klubu Karate - "Organizacja Central Poland Open Grand Prix Karate WKF". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.3.18.2022 z dnia 02.03.2023

Obwieszczenie  GP.6721.3.18.2022 z dnia 02.03.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kubackiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz plik uchwały - format pdf
Pobierz plik rysunek do uchwały - format pdf
Pobierz plik prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik klauzuli informacyjnej- format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : data: 20.03.2023 r. Godzina: 13.00,
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Obwieszczenie SKO-4213/24/23 z dnia 20.02.2023r.

Obwieszczenie SKO-4213/24/23 Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 lutego 2023 o wydaniu decyzji znak SKO-4213/24/23 uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022r. znak GP.6730.126.2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 29, arkusz mapy 23, obręb Suchorzew, gmina Pleszew oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych 2023

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Osiedle/Sołectwo

Miejsce

20 luty 2023

Poniedziałek

17:00

Zawady

Pomieszczenie wiejskie

20 luty 2023

Poniedziałek

19.00

Rokutów

Sala wiejska

20 luty 2023

Poniedziałek

19.00

Nowa Wieś

Sala wiejska

21 luty 2023

Wtorek

19:00

Zawidowice

Sala wiejska

21 luty 2023

Wtorek

17.00

Lenartowice

Salka parafialna

21 luty 2023

Wtorek

19.00

Bógwidze

Sala wiejska - blok

21 luty 2023

Wtorek

17.00

Taczanów Pierwszy,
Taczanów Drugi, Lubomierz

Szkoła Podstawowa

22 luty 2023

Środa

17:00

Pacanowice

Sala wiejska

22 luty 2023

Środa

19.00

Grodzisko

Sala wiejska

22 luty 2023

Środa

19.00

Kowalew

Sala wiejska

22 luty 2023

Środa

17:00

Korzkwy

Pomieszczenie przy placu zabaw

23 luty 2023

Czwartek

17:00

Sowina

Wigwam

23 luty 2023

Czwartek

19.00

Sowina Błotna

Sala wiejska

23 luty 2023

Czwartek

17:00

Prokopów

Sala wiejska

23 luty 2023

Czwartek

19.00

Marszew

Sala wiejska

27 luty 2023

Poniedziałek

17:00

Piekarzew

Sala wiejska

27 luty 2023

Poniedziałek

19.00

Suchorzew

Sala wiejska

27 luty 2023

Poniedziałek

17:00

Bronów

Sala wiejska

27 luty 2023

Poniedziałek

19.00

Borucin

Sala wiejska

28 luty 2023

wtorek

17:00

Janków

Szkoła Podstawowa

28 luty 2023

Wtorek

19.00

Kuczków

Szkoła Podstawowa

28 luty 2023

Wtorek

17.00

Ludwina

Sala wiejska

28 luty 2023

Wtorek

19.00

Brzezie

Sala wiejska

1 marca 2023

Środa

17:00

Zielona Łąka

Wigwam

1 marca 2023

Środa

19.00

Dobra Nadzieja

Przedszkole

UWAGA! Zebrane w sołectwie Baranówek odbędzie się w innym terminie.

Informacja dotycząca odpadów rolniczych

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że Miasto i Gmina zamierza przystąpić do programu: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu miasta i gminy. W związku z powyższym, osoby które jeszcze nie złożyły ankiet, a są zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki Odpadami, ul. Polna 71 (pokój nr 5) w terminie do dnia 15 marca 2023 r.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Miasto i Gminę Pleszew dofinansowania na ten cel. W przypadku otrzymania dofinansowania w kwocie do 50 gr/kg., odpady odbierane będą tylko od tych rolników, którzy złożą ankiety oraz w takich ilościach, jakie zostaną wskazane w ankietach.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami, ul. Polna 71, m. Pleszew,  tel. 62 580 11 80.

 Ankiety inwentaryzacyjne dostępne są:

- u sołtysów wsi,
- u przewodniczących osiedli,
- na stronach Urzędu Miasta i Gminy Pleszew,
- w Referacie Gospodarki Odpadami ul. Polna 71, 63-300 Pleszew.
- pobierz plik - format.pdf

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSK-V.7430.9.2023 z dnia 06.02.2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSK-V.7430.9.2023 z dnia 06.02.2023 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz projektu nr 00100054 budowa linii kolejowej Pleszew-Poznań".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 6.02.2023 r.

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 6.02.2023 r. o wpłynięciu wezwania Wód Polskich Dyrektora Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, zobowiązujące tut. Organ do wezwania Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w toczącym się postepowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w obrębach 0001 i 0004 gmina Kotlin, powiat jarociński oraz w obrębie 0023 gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2022 z dnia 30.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.15.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.01.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 2/2023 z dnia 26.01.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV", na terenie działek o numerach ewid.: 25/1, 25/2, 25/8, 25/9, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 24/13, arkusz mapy 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2023 z dnia 27.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z lokalizacją szafy i złącz kablowo - pomiarowych" w rejonie ulic Kusocińskiego i gen. J. Hallera w Pleszewie, na terenie działek nr 626/8, 1272, 1273, 1276, 1274/3, 3640/10, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2023 z dnia 27.01.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV" w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego w Pleszewie, na terenie działek nr 3030/19, 3033/2, 3040/18 arkusz mapy 34 i działki nr 3040/35, arkusz mapy 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2023 z dnia 27.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.1.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV oraz budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV" w Pleszewie w rejonie ulicy Piaski, na terenie działek nr nr 2412/11, 2410/1 (ark. mapy 32), 2363, 2362, 2361 (ark. mapy 40), 2411, 2385 (ark. mapy 32), 2235/2, 2226/2 (ark. mapy 27), obręb miasto Pleszew i działki nr 124, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.404.2022.AC z dnia 24.01.2023

Informacja PO.ZUZ.2.4210.404.2022.AC z dnia 24.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: zabudowę odcinka rowu rurociągiem z rur PP o śr. 600 mm, na terenach oznaczonych w ewid. gruntów jako działka nr 48/1 i 48/3, obręb Suchorzew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 16.01.2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 16.01.2023 r. o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 2023 rok oraz statystyczną liczbę uczniów według SIO na 30 września 2022 roku

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.384.2022.AC z dnia 19.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.384.2022.AC z dnia 19.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z bezobsługowej myjni samochodowej, zlokalizowanej w miejscowości Lenartowice na działce nr 133/1, obręb Lenartowice, powiat pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 17.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 17.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 10 stycznia 2023r.. znak PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci głębinowego ujęcia wód podziemnych, usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód do celów nawadniania upraw oraz wykonanie urządzeń melioracji wodnej w miejscowości Pardelak dz. nr 37, 40 obręb Pacanowice, w gminie Pleszew, powiecie pleszewskim, województwie wielkopolskim,

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.1.3.2022 z dnia 17.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6721.1.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.01.2023 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2022 z dnia 16.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.13.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.01.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 1/2023 z dnia 16.01.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa parkingu i dróg manewrowych, siłowni zewnętrznej, zasieku do gromadzenia odpadów stałych" na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych i Liceum im. Stanisława Staszica w Pleszewie, w rejonie ulicy Poznańskiej w Pleszewie, na terenie działek nr 626/11, 626/14, 626/15, 623/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 10.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 10.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-I-OG.7430.60.2022 z dnia 30.12.2022

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSK-I-OG.7430.60.2022 z dnia 30.12.2022 w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. "Projekt robót geologicznych dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz -Kalisz - Pleszew oraz projektu nr 00100054 budowa linii kolejowej Pleszew-Poznań"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.126.2022 z dnia 02.01.2023r.

Obwieszczenie GP.6730.126.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2023 o wydaniu decyzji nr 202/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 29, arkusz mapy 23, obręb Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument decyzji - format pdf