Ogłoszenia 2023

Oferta z dnia 15.03.2023 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków

Oferta z dnia 15.03.2023 Ludowego Zespołu Sportowego "LAS" Kuczków - "Udział drużyny seniorów LZS ?LAS? Kuczków w rywalizacji sportowej w zakresie piłki nożnej". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy, Pleszew, ul. Rynek 1.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań Osiedlowych 2023

Lp.

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Osiedle/Sołectwo

Miejsce

1

27 marca

Poniedziałek

17:00

Osiedle Nr 1 Zielone

Kino

Osiedle Nr 9 Reja

Osiedle Nr 7 Zachodnie

Osiedle Nr 6 Wokół Wieży

2

27 marca

Poniedziałek

19.00

Osiedle Nr 3 Śródmieście

Ratusz

Osiedle Nr 5 Jordanowskie

3

27 marca

Poniedziałek

19.00

Osiedle Nr 4 Rodzinne

Wigwam

4

27 marca

Poniedziałek

17:00

Osiedle Nr 2 Wojska Polskiego

OHP (Kasyno)

5

27 marca

Poniedziałek

17.00

Osiedle nr 8 Królewskie

ZSP nr 3

Osiedle Nr 10 Piastowskie

Wyniki konsultacji społecznych przeprowadzanych z mieszkańcami sołectw Bógwidze, Korzkwy, Kuczków, Lenartowice, Ludwina, Pacanowice w sprawie zmiany rodzaju nieruchomości.

 

Nazwa sołectwa

Liczba uprawnionych

Liczba głosujących

Głosy na TAK

Głosy na NIE

Wstrzymało się od głosu

Bógwidze

246

23

1

22

0

Korzkwy

254

17

17

0

0

Kuczków

382

38

37

0

1

Lenartowice

844

32

32

0

0

Ludwina

165

13

13

0

0

Pacanowice

240

15

0

13

2

 

1. W sołectwie Bógwidze, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach opowiedziały się przeciw zmianie polegającej na: Józefina (część miejscowości Bógwidze) otrzymuje brzmienie: Bógwidze, ul. Józefina, Kotarby (część miejscowości Bógwidze) otrzymuje brzmienie: Bógwidze, ul. Kotarby.

Biorący udział w konsultacjach mieszkańcy, zobowiązali Burmistrza do wystąpienia z wnioskiem o wyodrębnienie miejscowości Kotarby i Józefina będących obecnie częścią miejscowości Bógwidze w samodzielne miejscowości Józefina i Kotarby.

2. W sołectwie Korzkwy, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na wyodrębnieniu z miejscowości Korzkwy, części tej miejscowości o nazwie Tomaszew, w samodzielną miejscowość Tomaszew.

3. W sołectwie Kuczków, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na: Chrzanów (część miejscowości Kuczków) otrzymuje brzmienie: Kuczków, ul. Chrzanów, Kuczków , ul. Kościelna.

4. W sołectwie Lenartowice, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na: Przepadłe (część miejscowości Lenartowice) otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Przepadłe, Przydziałki (część miejscowości Lenartowice) otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Przydziałki, Sulęcin (część miejscowości Lenartowice) otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Sulęcin, Śmieja Młyn (część miejscowości Lenartowice), otrzymuje brzmienie: Lenartowice, ul. Śmieja Młyn.

5. W sołectwie Ludwina, osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach  opowiedziały się za proponowaną zmianą, polegającą na:  Gminka (część miejscowości Ludwina) otrzymuje brzmienie: Ludwina, ul. Gminka, Karczemka (część miejscowości Ludwina) otrzymuje brzmienie: Ludwina, ul. Karczemka.

6. W sołectwie Pacanowice,  osoby uprawnione biorące udział w konsultacjach opowiedziały się przeciw zmianie polegającej na: Pardelak (część miejscowości Pacanowice) otrzymuje brzmienie: Pacanowice, ul. Pardelak.

Biorący udział w konsultacjach mieszkańcy, zobowiązali Burmistrza do wystąpienia z wnioskiem o wyodrębnienie miejscowości Pardelak będącej obecnie częścią miejscowości Pacanowice w samodzielną miejscowość Pardelak..

 

Oferta z dnia 08.03.2023 Pleszewskiego Klubu Karate

Oferta z dnia 08.03.2023 Pleszewskiego Klubu Karate - "Organizacja Central Poland Open Grand Prix Karate WKF". W terminie 7 dni od zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi dotyczące oferty na adres Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.3.18.2022 z dnia 02.03.2023

Obwieszczenie  GP.6721.3.18.2022 z dnia 02.03.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kubackiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz plik uchwały - format pdf
Pobierz plik rysunek do uchwały - format pdf
Pobierz plik prognozy środowiskowej - format pdf
Pobierz plik klauzuli informacyjnej- format pdf

Dyskusja publiczna UMiG Pleszew w usłudze Teams : data: 20.03.2023 r. Godzina: 13.00,
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Obwieszczenie SKO-4213/24/23 z dnia 20.02.2023r.

Obwieszczenie SKO-4213/24/23 Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 20 lutego 2023 o wydaniu decyzji znak SKO-4213/24/23 uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29 grudnia 2022r. znak GP.6730.126.2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 29, arkusz mapy 23, obręb Suchorzew, gmina Pleszew oraz przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Pobierz dokument - format pdf

Harmonogram zebrań Wiejskich i Osiedlowych 2023

Data

Dzień tygodnia

Godzina

Osiedle/Sołectwo

Miejsce

20 luty 2023

Poniedziałek

17:00

Zawady

Pomieszczenie wiejskie

20 luty 2023

Poniedziałek

19.00

Rokutów

Sala wiejska

20 luty 2023

Poniedziałek

19.00

Nowa Wieś

Sala wiejska

21 luty 2023

Wtorek

19:00

Zawidowice

Sala wiejska

21 luty 2023

Wtorek

17.00

Lenartowice

Salka parafialna

21 luty 2023

Wtorek

19.00

Bógwidze

Sala wiejska - blok

21 luty 2023

Wtorek

17.00

Taczanów Pierwszy,
Taczanów Drugi, Lubomierz

Szkoła Podstawowa

22 luty 2023

Środa

17:00

Pacanowice

Sala wiejska

22 luty 2023

Środa

19.00

Grodzisko

Sala wiejska

22 luty 2023

Środa

19.00

Kowalew

Sala wiejska

22 luty 2023

Środa

17:00

Korzkwy

Pomieszczenie przy placu zabaw

23 luty 2023

Czwartek

17:00

Sowina

Wigwam

23 luty 2023

Czwartek

19.00

Sowina Błotna

Sala wiejska

23 luty 2023

Czwartek

17:00

Prokopów

Sala wiejska

23 luty 2023

Czwartek

19.00

Marszew

Sala wiejska

27 luty 2023

Poniedziałek

17:00

Piekarzew

Sala wiejska

27 luty 2023

Poniedziałek

19.00

Suchorzew

Sala wiejska

27 luty 2023

Poniedziałek

17:00

Bronów

Sala wiejska

27 luty 2023

Poniedziałek

19.00

Borucin

Sala wiejska

28 luty 2023

wtorek

17:00

Janków

Szkoła Podstawowa

28 luty 2023

Wtorek

19.00

Kuczków

Szkoła Podstawowa

28 luty 2023

Wtorek

17.00

Ludwina

Sala wiejska

28 luty 2023

Wtorek

19.00

Brzezie

Sala wiejska

1 marca 2023

Środa

17:00

Zielona Łąka

Wigwam

1 marca 2023

Środa

19.00

Dobra Nadzieja

Przedszkole

UWAGA! Zebrane w sołectwie Baranówek odbędzie się w innym terminie.

Informacja dotycząca odpadów rolniczych

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że Miasto i Gmina zamierza przystąpić do programu: "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym celu niezbędne jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane z terenu miasta i gminy. W związku z powyższym, osoby które jeszcze nie złożyły ankiet, a są zainteresowane udziałem w programie prosimy o wypełnienie ankiety inwentaryzacyjnej i dostarczenie jej do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Referat Gospodarki Odpadami, ul. Polna 71 (pokój nr 5) w terminie do dnia 15 marca 2023 r.

Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania przez Miasto i Gminę Pleszew dofinansowania na ten cel. W przypadku otrzymania dofinansowania w kwocie do 50 gr/kg., odpady odbierane będą tylko od tych rolników, którzy złożą ankiety oraz w takich ilościach, jakie zostaną wskazane w ankietach.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarki Odpadami, ul. Polna 71, m. Pleszew,  tel. 62 580 11 80.

 Ankiety inwentaryzacyjne dostępne są:

- u sołtysów wsi,
- u przewodniczących osiedli,
- na stronach Urzędu Miasta i Gminy Pleszew,
- w Referacie Gospodarki Odpadami ul. Polna 71, 63-300 Pleszew.
- pobierz plik - format.pdf

 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSK-V.7430.9.2023 z dnia 06.02.2023 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSK-V.7430.9.2023 z dnia 06.02.2023 r. o wydaniu decyzji zatwierdzającej "Projekt robót geologicznych dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz - Kalisz - Pleszew oraz projektu nr 00100054 budowa linii kolejowej Pleszew-Poznań".

Pobierz dokument - format pdf

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 6.02.2023 r.

Zawiadomienie GPG.6220.20.2022 Wójta Gminy Kotlin z dnia 6.02.2023 r. o wpłynięciu wezwania Wód Polskich Dyrektora Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, zobowiązujące tut. Organ do wezwania Inwestora do złożenia dodatkowych wyjaśnień w toczącym się postepowaniu w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 110 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną w obrębach 0001 i 0004 gmina Kotlin, powiat jarociński oraz w obrębie 0023 gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie."

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.15.2022 z dnia 30.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.15.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.01.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 2/2023 z dnia 26.01.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV", na terenie działek o numerach ewid.: 25/1, 25/2, 25/8, 25/9, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 24/13, arkusz mapy 3, obręb Lenartowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.3.2023 z dnia 27.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV wraz z lokalizacją szafy i złącz kablowo - pomiarowych" w rejonie ulic Kusocińskiego i gen. J. Hallera w Pleszewie, na terenie działek nr 626/8, 1272, 1273, 1276, 1274/3, 3640/10, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.2.2023 z dnia 27.01.2023r.

Obwieszczenie GP.6733.2.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV" w rejonie ulicy Kazimierza Wielkiego w Pleszewie, na terenie działek nr 3030/19, 3033/2, 3040/18 arkusz mapy 34 i działki nr 3040/35, arkusz mapy 37, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.1.2023 z dnia 27.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.1.2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023r. zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "budowa rozgałęźnika kablowego SN-15kV oraz budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia SN-15kV" w Pleszewie w rejonie ulicy Piaski, na terenie działek nr nr 2412/11, 2410/1 (ark. mapy 32), 2363, 2362, 2361 (ark. mapy 40), 2411, 2385 (ark. mapy 32), 2235/2, 2226/2 (ark. mapy 27), obręb miasto Pleszew i działki nr 124, arkusz mapy 1, obręb Zielona Łąka, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.01.2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.404.2022.AC z dnia 24.01.2023

Informacja PO.ZUZ.2.4210.404.2022.AC z dnia 24.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: zabudowę odcinka rowu rurociągiem z rur PP o śr. 600 mm, na terenach oznaczonych w ewid. gruntów jako działka nr 48/1 i 48/3, obręb Suchorzew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 16.01.2023 r.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z 16.01.2023 r. o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji obliczonej na podstawie planu dochodów i wydatków na 2023 rok oraz statystyczną liczbę uczniów według SIO na 30 września 2022 roku

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PO.ZUZ.2.4210.384.2022.AC z dnia 19.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Informacja PO.ZUZ.2.4210.384.2022.AC z dnia 19.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, z bezobsługowej myjni samochodowej, zlokalizowanej w miejscowości Lenartowice na działce nr 133/1, obręb Lenartowice, powiat pleszewski.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 17.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 17.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji z dnia 10 stycznia 2023r.. znak PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci głębinowego ujęcia wód podziemnych, usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych, szczególne korzystanie z wód do celów nawadniania upraw oraz wykonanie urządzeń melioracji wodnej w miejscowości Pardelak dz. nr 37, 40 obręb Pacanowice, w gminie Pleszew, powiecie pleszewskim, województwie wielkopolskim,

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 20.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew informuje, że istnieje możliwość złożenia wniosku o najem lokali mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Warunkiem możliwości wynajęcia takiego mieszkania jest wykonanie remontu we własnym zakresie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6721.1.3.2022 z dnia 17.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6721.1.3.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 17.01.2023 o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Sowina i Taczanów Drugi, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6733.13.2022 z dnia 16.01.2023 r.

Obwieszczenie GP.6733.13.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16.01.2023r. zawiadomienie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji nr 1/2023 z dnia 16.01.2023r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: "Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną w tym budowa parkingu i dróg manewrowych, siłowni zewnętrznej, zasieku do gromadzenia odpadów stałych" na terenie Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych i Liceum im. Stanisława Staszica w Pleszewie, w rejonie ulicy Poznańskiej w Pleszewie, na terenie działek nr 626/11, 626/14, 626/15, 623/1, arkusz mapy 11, obręb miasto Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 10.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.308.2022.MJ z dnia 10.01.2023 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSK-I-OG.7430.60.2022 z dnia 30.12.2022

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego znak DSK-I-OG.7430.60.2022 z dnia 30.12.2022 w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych p.n. "Projekt robót geologicznych dla projektu nr 00100053 budowa linii kolejowej nr 85 na odc. Sieradz -Kalisz - Pleszew oraz projektu nr 00100054 budowa linii kolejowej Pleszew-Poznań"

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie GP.6730.126.2022 z dnia 02.01.2023r.

Obwieszczenie GP.6730.126.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 2 stycznia 2023 o wydaniu decyzji nr 202/2022 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 16MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako część działki nr 29, arkusz mapy 23, obręb Suchorzew, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz dokument decyzji - format pdf