Ogłoszenia 2012

Wykaz z dnia 31-12-2012r.

Wykaz z dnia 31-12-2012r. nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres 2 lat, położonej w miejscowości Kowalew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10-12-2012r.

Wykaz z dnia 10-12-2012r. nieruchomości rolnej z przeznaczeniem do dzierżaw na uprawy rolne - działka nr 2352 o pow. 0,1200 ha R VI.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10-12-2012r.

Wykaz z dnia 10-12-2012r. nieruchomości zabudowanej o pow. 3.200 m² stanowiącą basen kąpielowy otwarty wraz z budynkiem do jego obsługi o pow. użytk. 384,30 m2 przeznaczonej do dzierżawy

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10-12-2012r.

Wykaz z dnia 10-12-2012r. nieruchomości zabudowanej o pow. 3.200 m² stanowiącą basen kąpielowy otwarty wraz z budynkiem do jego obsługi o pow. użytk. 384,30 m2 przeznaczonej do dzierżawy

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04-12-2012r.

Wykaz z dnia 04-12-2012r. pomieszczenia do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonej w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04-12-2012r.

Wykaz z dnia 04-12-2012r. pomieszczenia do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonej w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 03-12-2012r.

Wykaz z dnia 03-12-2012r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Pleszewie przy ul. Krzywoustego 11.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27-11-2012r.

Wykaz z dnia 27-11-2012r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27-11-2012r.

Wykaz z dnia 27-11-2012r. gruntu do dzierżawy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27-11-2012r.

Wykaz z dnia 27-11-2012r. pomieszczenia do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonej w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27-11-2012r.

Wykaz z dnia 27-11-2012r. pomieszczenia do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonej w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27-11-2012r.

Wykaz z dnia 27-11-2012r. nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres 5 lat, położonej w miejscowości Brzezie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27-11-2012r.

Wykaz z dnia 27-11-2012r. nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres 5 lat, położonej w miejscowości Borucin.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27-11-2012r.

Wykaz z dnia 27-11-2012r. nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne na okres 5 lat, położonej w miejscowości Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27-11-2012r.

Wykaz z dnia 27-11-2012r. gruntu do dzierżawy z przeznaczeniem na uprawy rolne położonego w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26-11-2012r.

Wykaz z dnia 26-11-2012r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 na okres 6 miesięcy.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08-11-2012r.

Wykaz z dnia 08-11-2012r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 na okres 6 miesięcy.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05-11-2012r.

Wykaz z dnia 05.11.2012r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4.


Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 05-11-2012r.

Wykaz z dnia 05-11-2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 16 położony w Pleszewie przy ul. Marszewskiej 40.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 17-10-2012r.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kowalewie przy ul. Mickiewicza, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00034267/9.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 17-10-2012r.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Baranówek będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.10.2012 r.

Wykaz z dnia 05.10.2012 r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 24 położony w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4


Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 05.10.2012 r.

Wykaz z dnia05.10.2012r. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy - lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. Zielonej 8. 


Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 27.09.2012 r.

Wykaz z dnia 27.09.2012 r. nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 27-09-2012r.

Wykaz z dnia 27.09.2012 r. nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Jankowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.


Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 27-09-2012r.

Wykaz z dnia 27.09.2012 r. gruntów przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użytkowanie wieczyste na okres do 1 kwietnia 2075r. działki położone w Pleszewie przy ul. Władysława Warneńczyka.

Pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 14-06-2012r.

Ogłoszenie z dnia 14-06-2012r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew o powierzchni łącznej 6.765 m².

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 12-09-2012r.

Ogłoszenie z dnia 12-09-2012r. o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, wykazu nieruchomości gruntowej położonej w Kowalewie przy ul. 24 Stycznia tj. dz. Nr 271 o pow. 0,0504 ha,przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 06-09-2012r.

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Kowalewie przy ul. Mickiewicza, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00034267/9.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 06-09-2012r.

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00035122/8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 06-09-2012r.

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018956/8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 06-09-2012r.

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w miejscowości Baranówek będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 31-08-2012 r.

Wykaz z dnia 31-08-2012 r. nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne z wydzierżawieniem na okres 3 lat.
 
Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 27-08-2012r.

Wykaz z dnia 27-08-2012 r. nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne z wydzierżawieniem na okres 3 lat.

Pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 21-08-2012r.

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych położonych w Kowalewie przy ulicy Kowalewiec będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19-07-2012r.

Wykaz nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkami magazynowymi i pomocniczymi w części adaptowanymi na sklepy i hurtownię, położonej w Pleszewie przy ulicy Ogrodowej, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 19-07-2012r.

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Zielona Łąka zapisanej w KW nr KZ1P/00035122/8, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 19-07-2012r.

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Zielona Łąka zapisanej w KW nr KZ1P/00018956/8, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 19-07-2012r.

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Kowalewie przy ulicy Mickiewicza przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 19-07-2012r.

Wykaz nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem hydroforni oraz nieczynną studnią głębinową, położonej w miejscowości Baranówek (obręb Nowa Wieś) przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 10-07-2012r.

Ogłoszenie  z dnia 10-07-2012r. - II przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat kortu tenisowego wraz z przylegającą do kortu ścianą do nauki gry w tenisa położonego w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego.

Pobierz dokument - format pdf

 

Wykaz z dnia 10-07-2012r.

Wykaz z dnia 10-07-2012r. pomieszczeń do wynajęcia w Pleszewie przy ul.Ogrodowej.

pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 10-07-2012r.

Wykaz z dnia 10-07-2012r. pomieszczeń do wynajęcia w Pleszewie przy ul.Kubackiego .

pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 10-07-2012r.

Wykaz z dnia 10-07-2012r. nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (Kowalew działka 13).

pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 10-07-2012r

Wykaz z dnia 10-07-2012r. nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (Kowalew działka 6/8).

pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 10-07-2012r.

Wykaz z dnia 10-07-2012r. nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (Brzezie działka 56/2).

pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 10-07-2012r.

Wykaz z dnia 10-07-2012r. nieruchomości rolnych przeznaczonych do dzierżawy (Pleszew działka 1904/3).

pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 28-06-2012r

Wykaz z dnia 28-06-2012r. nieruchomości rolnej do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne  (działka nr 2201/4).

Pobierz wykaz - format pdf

Wykaz z dnia 05-06-2012r.

Wykaz z dnia 05-06-2012r. pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.

pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 01-06-2012r.

Ogłoszenie  z dnia 01-06-2012r. - przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie na okres 10 lat kortu tenisowego wraz z przylegającą do kortu ścianą do nauki gry w tenisa położonego w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego.

Pobierz dokument - format pdf

 

Ogłoszenie z dnia 24-05-2012r.

Ogłoszenie  z dnia 24-05-2012r. - II rokowania po dwóch przetargach i jednym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej i niezagospodarowanej położonej w Kowalewie przy ulicy Jarocińskiej.

Pobierz dokument - format pdf

 

Ogłoszenie z dnia 16-05-2012r.

Ogłoszenie z dnia 16-05-2012r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych położonych w Kowalewie przy ulicy Kowalewiec.

Pobierz ogłoszenie  - format pdf

 

Wykaz dnia 14-05-2012r.

Wykaz dnia 14-05-2012r. lokal mieszkalny nr 9 położony w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego 2a przeznaczony do sprzedaży

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz dnia 09-05-2012r.

Wykaz dnia 09-05-2012r. - kort tenioswy wraz z przylegającą do kortu ścianą do nauki gry w tenisa położony w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego przeznaczony do dzierżawy

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz dnia 24-04-2012r.

Wykaz dnia 24-04-2012r. - lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 54  w Grodzisku na działce oznaczonej nr 110/19 o pow. 1.693 m2  zapisanej w KW KZ1P/00017071/3 przeznaczony do sprzedaży.

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz dnia 24-04-2012r.

Wykaz dnia 24-04-2012r. - lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku nr 54  w Grodzisku na działce oznaczonej nr 110/19 o pow. 1.693 m2  zapisanej w KW KZ1P/00017071/3 przeznaczony do sprzedaży.

Pobierz tekst wykazu - format pdf

Wykaz z dnia 20-04-2012r.

Wykaz z dnia 20-04-2012r. :  budynek użytkowy wraz przyległym gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8 do wynajęcia na okres 10 lat .

Pobierz tekst wykazu  - format pdf

Ogłoszenie z dnia 14-03-2012

Ogłoszenie z dnia 14-03-2012 o I pierwszych rokowaniach po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż
nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w Jankowie

Pobierz tekst wykazu  - format pdf

Wykaz z dnia 05-03-2012

Wykaz z dnia 05-03-2012 lokalu mieszkalnego nr 19 przeznaczonego do sprzedaży znajdującego się w  Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 7 na działkach  oznaczonych.

Pobierz tekst wykazu  - format pdf

Wykaz z 23-02-2012r

Wykaz z 23-02-2012r. nieruchomości rolnej położonej w Kowalewie do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz - format pdf

Wykaz z 23-02-2012r

Wykaz z 23-02-2012r. nieruchomości rolnej położonej w Pleszewie do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz - format pdf

Wykaz z 13-02-2012

Wykaz z 13-02-2012 gruntu przeznaczonego do dzierżawy położonego w Pleszewie przy ul. Makowskiego.

Pobierz treść wykazu - format pdf

Wykaz z 10-02-2012r.

Wykaz z 10-02-2012 nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz treść wykazu - format pdf

Wykaz z 07-02-2012r.

Wykaz z 07-02-2012r. nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy na okres 3 lat.

Pobierz treść wykazu - format pdf

Ogłoszenie z dnia 07-02-2012r

Ogłoszenie z dnia 07-02-2012r  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych położonych w Kowalewie przy ul. Kowalewiec

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz mapę - format pdf 

Ogłoszenie z dnia 26-01-2012r.

Ogłoszenie z dnia 26-01-2012r. o I rokowaniach po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej i niezagospodarowanej położonej w Grodzisku, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 155 o pow. 5.200m², zapisanej w KW nr KZ1P/00022709/3.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 26-01-2012r.

Ogłoszenie z dnia 26-01-2012r. o I rokowaniach po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Grodzisku, będącej własnością Miasta  i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 132 o pow. 4.000 m² zapisanej  w KW  nr KZ1P/00022709/3.

Pobierz - format pdf

Ogłoszenie z dnia 25-01-2012r.

Ogłoszenie z dnia 25-01-2012r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej położonej w miejscowości Janków, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017256/4

Pobierz  tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z 23-01-2012

Wykaz z 23-01-2012 pomieszczeń do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 .

Pobierz treść wykazu - format pdf

Ogłoszenie z dnia 19-01-2012r

Ogłoszenie z dnia 19-01-2012r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w  Pleszewie w rejonie ulicy Prokopowskiej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017181/7

Pobierz tekst ogłosznia - format pdf

Ogłoszenie z dnia 17-01-2012r

o I rokowaniach po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej i niezagospodarowanej położonej w Kowalewie przy ul. Jarocińskiej, będącej własnością Miasta  i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki: 4   o pow. 15.100 m² zapisanej  w KW  nr KZ1P/00008780/0.

Pobierz ogłoszenie - format pdf

 

Wykaz z dnia 03-01-2012r.

Wykaz z dnia 03-01-2012r. nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy położonej w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 7n.

Pobierz - format pdf