Ogłoszenia 2013

Wykaz z dnia 02.12.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku nieruchomość rolną położoną w Pleszewie z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 

Wykaz z dnia 02.12.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt położony w Pleszewie przy ul. Malińskiej 42 na okres 5 lat.
 

Wykaz z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną położoną w Pleszewie z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 

Wykaz z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną położoną w Pleszewie z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 

Wykaz z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną położoną w Pleszewie z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 

Wykaz z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną położoną w Brzeziu z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 

Wykaz z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość rolną położoną w Zawidowicach z przeznaczeniem na uprawy rolne.
 

Wykaz z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 5 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 na okres 1 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 na okres 1 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 na okres 1 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Prokopowie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00020943/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 30 o pow. 0,0600 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017181/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 1497/46 o pow. 0,2814 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy w Pleszewie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Piekarzewie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00021563/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 83 o pow. 1,4300 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00018956/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 110/4 o pow. 0,2026 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00031940/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 77/9 o pow. 0,0668 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bronów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00031940/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 77/2 o pow. 0,1233 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Dobra Nadzieja, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017568/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 22/9 o pow. 0,1200 ha.
 

Ogłoszenie z dnia 28.11.2013

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej położonej w miejscowości Dobra Nadzieja, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00015749/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 20/4 o pow. 0,2317 ha.
 

Wykaz z dnia 29.11.2013

Wykaz z dnia 29.11.2013 -  sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 5.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 23-10-2013

BURMISTRZ MIASTA i GMINY PLESZEW ogłasza w dniu : 8 stycznia 2014 r. (środa) o godz. 10°° I rokowania po trzech przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej oznaczonej w ewidencji gruntów miasta PLESZEW numerami działek: 870, 865/5, 868/2 i 869 o łącznej pow. 6.765m², zapisanej w KW nr KZ1P/00016895/8.
 

Wykaz z dnia 18.10.2013

Wykaz z dnia 18.10.2013 niewruchomości do sprzedaży na rzecz najemcy położonego w Pleszewie przy ul. Zielonej 10.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.10.2013

Wykaz z dnia 17.10.2013 - pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14-10-2013r.

Wykaz z dnia 14-10-2013r. pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08-10-2013r.

Wykaz z dnia 08-10-2013r. pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08-10-2013r.

Wykaz z dnia 08-10-2013r.pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 07-10-2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07-10-2013 o sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Bógwidze, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00024126/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 14/12 o powierzchni 959 m².
 

Ogłoszenie z dnia 07-10-2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 07-10-2013 o sprzedaży nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Bógwidze, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00024126/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 14/11 o powierzchni 966 m².
 

Wykaz z dnia 01.10.2013

Wykaz z dnia 01.10.2013 nieruchomości niezabudowanej położonej w Piekarzewie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 02-10-2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.10.2013 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. A. F. Modrzewskiego, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00010089/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 744/35 o powierzchni 48 m².

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 02-10-2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 02.10.2013 o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Kowalewie przy ul. Wolności, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017445/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 201/1 o powierzchni 104 m².

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.09.2013

Wykaz z dnia 18.09.2013 - dzierżawa na okres 3 lat cztery pomieszczenia handlowego położonego w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument -format pdf

Wykaz z dnia 24.09.2013

Wykaz z dnia 24.09.2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy, położonej w Pleszewie przy ulicy Osiedlowej 4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.09.2013

Wykaz z dnia 24.09.2013 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy, położonej w Pleszewie przy ulicy Lipowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.09.2013

Wykaz z dnia 18.09.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w Lenartowicach.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.09.2013

Wykaz z dnia 19.09.2013 nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Dobra Nadzieja przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 

Wykaz z dnia 19.09.2013

Wykaz z dnia 19.09.2013 nieruchomości niezabudowanej położonej w Prokopowie przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.09.2013

Wykaz z dnia 19.09.2013 nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bronów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.09.2013

Wykaz z dnia 19.09.2013 nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Bronów przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 

Wykaz z dnia 19.09.2013

Wykaz z dnia 19.09.2013 nieruchomości zabudowanej budynkiem dawnej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej położonej w miejscowości Dobra Nadzieja przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.09.2013

Wykaz z dnia 19.09.2013 nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego  nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.09.2013

Wykaz z dnia 19.09.2013 nieruchomości niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Prokopowskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu  ustnego  nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.08.2013

Wykaz z dnia 26.08.2013 - Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny położony w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10 na działkach oznaczonych nr 1036/1 o pow. 422 m2 KW 17809 i 1036/2 o pow. 492 m2 KW KZ1P/0007809/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.08.2013

Wykaz z dnia 29.08.2013 - wynajem na okres trzech lat pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.08.2013

Wykaz z dnia 21.08.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w miejscowości Bógwidze.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2013

Wykaz z dnia 08.08.2013 - dzierżawa na okres 3 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w miejscowości Pleszew.
 

Wykaz z dnia 08.08.2013

Wykaz z dnia 08.08.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w miejscowości Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2013

Wykaz z dnia 08.08.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w miejscowości Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.08.2013

Wykaz z dnia 08.08.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w miejscowości Kuczków.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 05-08-2013r.

Ogłoszenie z dnia 05-08-2013r. w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek gruntowych niezabudowanych położonych w Kowalewie przy ul. Kowalewiec będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00018632/1.
 

Ogłoszenie z dnia 31-07-2013

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Bógwidze, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00024126/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 14/12 o powierzchni 959 m².
 

Ogłoszenie z dnia 31-07-2013

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Bógwidze, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00024126/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 14/11 o powierzchni 966 m².
 

Ogłoszenie z dnia 31-07-2013

Ogłoszenie w sprawie III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00016895/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Jarocinie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pleszewie, oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerami działek 870, 865/5, 868/2 i 869 o powierzchni łącznej 6.765 m².
 

Wykaz z dnia 23.07.2013

Wykaz z dnia 23.07.2013 nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Kowalew przeznaczonej do sprzedaży.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.07.2013

Wykaz z dnia 23.07.2013 nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ul. A. F. Modrzewskiego przeznaczonej do sprzedaży.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w miejscowości Korzkwy.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w miejscowości Zielona Łaka.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.07.2013r.

Wykaz z dnia 09.07.2013 pomieszczenia do wynajęcia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonej w Pleszewie przy ul.Kubackiego 47

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w Kuczkowie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Kubackiego.
 

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonej w Korzkwach.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w Pleszewie. 

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w Pleszewie. 

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w Pleszewie. 

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem  na uprawy rolne położonej w Pleszewie. 

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa na okres 5 lat nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne położonej w Pleszewie. 

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.07.2013

Wykaz z dnia 18.07.2013 - dzierżawa nieruchomości rolnej z przeznaczeniem na uprawy rolne, położonej w Pacanowicach na okres 5 lat. 

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.07.2013

Wykaz z dnia 10.07.2013 pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.06.2013

Wykaz z dnia 14.06.2013 działek gruntowych, niezabudowanych położonych w miejscowości Kowalew przy ulicy Kowalewiec (gmina Pleszew), przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.06.2013

Wykaz z dnia 06.06.2013 - dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych na czas budowy położonego w Pleszewie przy ul. Malinie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.06.2013

Wykaz z dnia 06.06.2013 - dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Kolejowej na okres 1 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.06.2013

Wykaz z dnia 06.06.2013 - dzierżawa gruntu na poszerzenie sąsiedniej działki położonego w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej na okres 5 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.06.2013

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Lenartowickiej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.06.2013

Wykaz nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Kowalew, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.06.2013

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Dobra Nadzieja, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.06.2013

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Bógwidze, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.06.2013

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Bógwidze, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.06.2013

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Bógwidze, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.05.2013

Wykaz z dnia 08.05.2013 pomieszczeń z przeznaczeniem do wynajęcia na okres 7 miesiecy, położonego w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 13 budynek nr 3

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.05..2013 r.

Wykaz z dnia 08.05.2013 pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego  55/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.04.2013 r.

Wykaz z dnia 19.04.2013 - wydzierża gruntu na urządzenie pasa zieleni położonego w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 8 na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04-04-2013r.

Wykaz z dnia 04.04.2013 - dzierżawa stawu, położonego w Pleszewie przy ul. Lipowej na okres 1 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04-04-2013r.

Wykaz z dnia 04.04.2013 - dzierżawa gruntu z przeznaczeniem na letni ogródek piwny, położonego w Pleszewie przy ul. Rynek na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04-04-2013r.

Wykaz z dnia 04.04.2013 gruntu z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Sportowej 1 na okres 10 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04-04-2013r.

Wykaz z dnia 04.04.2013 - dzierżawa kortu tenisowego wraz z przylegającą do kortu ścianą do nauki gry w tenisa, położonego w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego na okres 10 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14-03-2013r.

Wykaz z dnia 14-03-2013r. nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Lenartowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07-03-2013r.

Wykaz z dnia 07-03-2013r. - wynajem na okres 6 miesięcy pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Ogrodowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07-03-2013r.

Wykaz z dnia 07-03-2013r. wynajmu pomieszczeń na okres 1 roku z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Ogrodowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07-03-2013r.

Wykaz z dnia 07-03-2013r. - wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonego w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07-03-2013r.

Wykaz z dnia 07-03-2013r. wynajmu pomieszczeń na okres 3 lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położonych w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25-02-2013r.

Wykaz z dnia 25-02-2013r. nieruchomości na której znajduje się trafostacja przeznaczonejdo dzierżawy na okres 3 lat położonej przy w Kowalewie

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25-02-2013r.

Wykaz z dnia 25-02-2013r. nieruchomości na której znajduje się trafostacja przeznaczonej do dzierżawy na oreks 3 lat położonej przy ul. Modrzewskiego w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25-02-2013r.

Wykaz z dnia 25-02-2013r. nieruchomości rolnej przeznaczonej do dzierżawy z przeznaczeniem na uprawy rolne (działka nr 1806/28 o pow. 0,0133 ha RV połozozna w Pleszewie)

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21-02-2013r.

Wykaz z dnia 21-02-2013r. nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lenartowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 11-02-2013r.

Ogłoszenie w sprawie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ul. Ogrodowej, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00016895/8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 11-02-2013r.

Ogłoszenie w sprawie I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Kowalewie przy ul. 24 Stycznia, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00020603/6.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 11-02-2013r.

Ogłoszenie z dnia 11-02-2013r. - I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Kowalew przy ulicy Mickiewicza.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 11-02-2013r.

Ogłoszenie z dnia 11-02-2013r. - I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem hydroforni oraz nieczynną studnią głębinową położonej w miejscowości Baranówek.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06-02-2013r.

Wykaz z dnia 06-02-2013r. pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej położonego w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06-02-2013r

Wykaz z dnia 06-02-2013r. pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej położonego w Pleszewie przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06-02-2013r.

Wykaz z dnia 06-02-2013r. gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej położonego w Pleszewie na okres 3 lat.  

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06-02-2013r.

Wykaz z dnia 06-02-2013r. nieruchomości rolnych z przeznaczeniem na uprawy rolne położonych w Kuczkowie na okres 4 lat.  

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08-01-2013r.

Wykaz z dnia 08-01-2013r. grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Sportowej 1 na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf