Ogłoszenia 2017

Wykaz z dnia 12.10.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość w Kuczkowie nr księgi wieczystej KZ1P/00019063/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.10.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym, nieruchomość zabudowaną o pow. 3.200 m2 stanowiącą basen kąpielowy otwarty wraz z budynkiem do jego obsługi o pow. użytk. 388,70 m2, zapisaną w ewidencji gruntów, jako część działki nr 2487, ark. m 39, KW KZ1P/00017841/2 położoną w Pleszewie przy ul. Al. Mickiewicza 6, na okres 10 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.10.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działki znajdują się u zbiegu ulic Malinowej i Piaskowej, na terenie miejscowości Zielona Łąka.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.10.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny położony w Pleszewie przy ul. Rynek nr 10 na działkach oznaczonych nr 1036/1 o pow. 422 m2 i 1036/2 o pow. 492 m2 KW nr KZ1P/0007809/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.10.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku pmieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.10.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Sowina -grunt o pow. 0,6300 ha stanowiący działkę nr 33 RV, ark. mapy 2, Księga Wieczysta nr KZ1P/00038602/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.10.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową, niezabudowaną położoną w Kuczkowie (Działka nr: 176/8 o  pow. 2.296 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00019063/).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.10.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27.09.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza III rokowania po dwóch  przetargach i dwóch rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1071 o powierzchni  0,0460 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00001160/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.09.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.09.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Pleszew działka nr 1904/3 o pow. 1,8780 ha (RIIIa 0,0247 ha, RIVa 0,2644 ha, RV 1,5889 ha) , Księga Wieczysta nr KZ1P/00019821/0, ark. mapy 24.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku nieruchomość rolną położoną w Nowej Wsi z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

Pobierz wykaz - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23.08.2017

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Zawidowice, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 2 o pow. 0,7700 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00038465/5. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w sąsiedztwie zabudowy zagrodowej. W ewidencji gruntów zapisana jako grunty orne klasa RVI. Działka położona przy drodze z Lenartowic do Grodziska, ma kształt wydłużonego prostokąta.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 23.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 7 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 55 na działkach oznaczonych nr 768/1 i 768/2 o łącznej pow. 869 m2 zapisanej w KW KZ1P/00018413/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 20 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 73 na działce oznaczonej nr 383/4 o pow. 419 m2 zapisanej w KW KZ1P/00018411/6.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00000462/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 245/3 o pow. 3000 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 4 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Lipowej, z przeznaczeniem pod drogę dojazdową. Grunt o łącznej pow. 682 m2 stanowi działkę nr 2986/19 (553 m2) KW nr KZ1P/00016778/2 oraz część działki nr 2988 (129 m2) KW nr KZ1P/00035289/6, ark. m. 34.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na cele rolnicze : Nowa Wieś - część działki nr 9 o powierzchni 1,6378 ha ( RV 1,1538 ha i RIVb 0,4840 ha), KW nr KZ1P/00030717/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.08.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt o łącznej pow. 200m2 położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego, oznaczony w ewidencji gruntów jako część działek nr 2497/6 o pow. ok. 50 m2 (pow. całk. 1,0172 ha), KW nr KZ1P/00019712/3, i 2796 o pow. ok. 150m2 ( pow. całk. 0,4556 ha ), ark. m.43, KW nr KZ1P/00002801/2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.07.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 miesiąca grunt z przeznaczeniem na stoisko handlowe usytuowane w Pleszewie przy ul. Rynek.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.07.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Dobra Nadzieja grunt o pow. 1,35 ha, stanowiący część działki nr 19/22 R V 0,4889 ha, R VI 0,8611 ha, ark.m. 1, księga wieczysta nr KZ1P/00015749/3.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.07.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Zielona Łąka, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działek 208/3 o pow. 0,1600 ha; 208/4 o pow. 0,0600 ha; 208/5 o pow. 0,1100 ha zapisanych w KW nr KZ1P/00000456/4. W ewidencji gruntów figurują jako tereny mieszkaniowe.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.07.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 1A dla której prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00018708/5, położonej w Pleszewie przy ul. Daszyńskiego 1 na działce oznaczonej nr 691 o pow. 551 m2 zapisanej w KW KZ1P/00003056/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pleszewie IV Wydział Ksiąg Wieczystych.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.06.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu : 4 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz.10°° III rokowania po dwóch przetargach i dwóch rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zawidowicach oznaczonej w ewidencji gruntów gminy Pleszew numerem działki 63/4 o powierzchni 1,2538 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00031766/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat pmieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie nr 2 o pow. 40,00 m2 przy ul. Kubackiego 47 w Pleszewie z przeznaczeniem na siedzibę Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Budynek nr 43 o łącznej o pow. 557,80 m2 położony na części działki nr 2497/6 o powierzchni 1,0172 ha, KW nr KZ1P/00019712/3, ark. m.39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, lokal mieszkalny nr 1 A dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KZ1P/00018708/5, położony w Pleszewie przy ul. Daszyńskiego 1 na działce oznaczonej nr 691 o pow. 551 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017281/8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 24.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu : 18 sierpnia 2017 r. (piątek) o godz.10°° II rokowania po dwóch przetargach i jednym rokowaniu zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1071 o powierzchni 0,0460 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00001160/9.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 22.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Prokopów, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 30 o pow. 0,0600 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00020943/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.05.2017

Wykaz nieruchomości gruntowych, niezabudowanych położonych w Zielonej Łące, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 16.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. Marszewskiej 40 na działkach oznaczonych nr 1450 i 1451/1 o łącznej pow. 1 565 m2 zapisanych w KW nr KZ1P/00015852/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku nr 36a przy ul. Bolesława Chrobrego w Kowalewie na działce oznaczonej nr 72/1 o pow.2.735 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00018631/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 9 położony w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4 na działce oznaczonej nr 376/2 o pow. 355 m2  zapisanej w KW  KZ1P/00012089/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Korzkwy działka nr 14/2 o pow. 0,15 ha R IIIa, ark. m 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035999/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Korzkwy działka nr 121/2 o pow. 0,15 ha R IIIa, ark. m 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00035999/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Sowina działka nr 19 o pow. 0,49 ha R IIIa 0,32 ha, RV 0,17 ha, ark. m 2. Księga Wieczysta nr KZ1P/00038602/8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 3 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.05.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat trzy pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.04.2017 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w obrębie Zawidowice, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 2 o pow. 0,7700 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00038465/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w drodze bezprzetargowej na okres 10 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Wierzbowej o pow. 0,5167 ha, stanowiący działkę nr 222/5 (ark. m. 17) RIVa 0,2148 ha, R V 0,2269 ha, Ł VI 0,0750 ha, księga wieczysta nr KZ1P/00017013/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.04.2017

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Prokopowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.04.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie przy ul. Samulskiego na okres 1 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.04.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 miesięcy następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne : Pleszew działka nr 1904/3 o pow. 1,8780 ha (RIIIa 0,0247 ha, RIVa 0,2644 ha, RV 1,5889 ha), Księga Wieczysta nr KZ1P/00019821/0, ark. mapy 24.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie z dnia 28-03-2017r.

Ogłoszenie z dnia 28-03-2017r. o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 245/3 o pow. 3000 m².

Pobierz  pełen tekst ogłoszenia - format pdf

Wykaz z dnia 08.03.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 7 lat budynek użytkowy wraz z przyległym gruntem położony przy ul. Kubackiego 65 w Pleszewie z przeznaczeniem na klub motocyklowy.
 

Wykaz z dnia 28.02.2017

Wykaz nieruchomości położonej w miejscowości Kuczków przy ulicy Parkowej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.02.2017

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Zawidowicach, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 13.02.2017

Wykaz nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w miejscowości Zielona Łąka, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.02.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Gminy i Pleszew z dnia 09-01-2017r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu : 24 marca 2017 r. (piątek) o godz.10°° I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Pleszewie przy ulicy Kaliskiej 2, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki 1071 o powierzchni 0,0460 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00001160/9.
 

Wykaz z dnia 03.01.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat cztery pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.