Ogłoszenia 2018

Wykaz z dnia 17.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenie oraz grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres do 5 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 1 roku budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Budynek nr 43 o łącznej o pow. 557,80 m2 położony na części działki nr 2497/6 o powierzchni 1,0172 ha, KW nr KZ1P/00019712/3, ark. m.39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.07.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku nr 2 w Korzkwach na działce oznaczonej nr 135/14 o pow.1.752 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00024138/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić  na okres do 5 lat n/w grunt położony w Taczanowie Drugim z przeznaczeniem pod uprawy rolne,
-  część działki nr 213 o pow. 1.6800 ha, KW KZ1P/00037129/1, (RIIIa-1.6800 ha), całkowita pow. działki 2.1400 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.06.2018

Wykaz nieruchomości zabudowanej, położonej w Pleszewie przy ulicy Glinki, przeznaczonej do sprzedaży.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 21.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8. - pomieszczenie nr 6 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2, usytuowane na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark.33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 1 roku następujące nieruchomości gruntowe położone w Pleszewie przy ul. Michałowskiego z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska:

 • działka nr 3104/14 o pow. 0,0030 ha,
 • działka nr 3104/15 o pow. 0,0036 ha,
 • działka nr 3104/17 o pow. 0,0036 ha.

Ww. działki zapisane są w księdze wieczystej nr KZ1P/00019146/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.06.2018

Burmistrz  Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (po uwzględnieniu zmiany terminu przetargu) na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie przy ulicy Samulskiego, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Działka nr 2393/4    Pow.0,0677 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1
 • Działka nr 2393/5    Pow.0,1126 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1
 • Działka nr 2393/6    Pow.0,1595 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić następujące nieruchomości zabudowane położone w Pleszewie i Brzeziu na okres 3 lat z przeznaczeniem pod działalność kulturalną:

 • ul. Poznańska 35 działka   nr 743/5 o pow.  0.0319 ha  KW KZ1P/00007668/2, ark. mapy 20,
 • ul. Bogusza 1 działka nr 744/3 KW nr KZ1P/00021638/7, 743/4, 743/6 KW nr KZ1P/00017517/2 o łącznej pow. 0.0693 ha,  ark. mapy 20,
 • Brzezie ul. Stawiszyńska 1 działka nr 57/5 KW nr KZ1P/00006540/2 o pow. 1,3031 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Ogłasza II  przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż  działki  gruntowej  zabudowanej,  położonej w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś,  będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 85/7 o pow. 0,7691 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00031561/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres jednego roku nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36 zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7  o pow. 0.1270 ha

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 06.06.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Pleszewie przy ulicy Samulskiego, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Działka nr 2393/4    Pow.0,0677 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1
 • Działka nr 2393/5    Pow.0,1126 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1
 • Działka nr 2393/6    Pow.0,1595 ha    Nr KW KZ1P/00034069/1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na czas nieokreślony nieruchomość położoną w Kuczkowie oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 179/13,  zapisaną w KW nr KZ1P/00034913/3 o pow. 0.8883 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 29.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ulicy Bolesława Chrobrego, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Działka nr 150/6             Pow. 0,1024 ha   Nr KW KZ1P/00032361/4
 • Działka nr 150/7             Pow. 0,0886 ha   Nr KW KZ1P/00032361/4
 • Działka nr 150/13           Pow. 0,1165 ha   Nr KW KZ1P/00032361/4

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat n/w grunt położony w Kuczkowie z przeznaczeniem na cele rolnicze: - działka nr 63/2 o pow. 0.5000 ha, KW KZ1P/00034410/0, zapisana w operacie ewidencji gruntów jako rola klasy IVa.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat grunty położone w Sowinie Błotnej z przeznaczeniem na cele rolnicze.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Zielona Łąka, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

 • Działka nr 101/4               Pow. 0,0669 ha Nr KW KZ1P/00018955/1
 • Działka nr 102/1               Pow. 0,0473 ha Nr KW KZ1P/00035122/8
 • Działka nr 103/2               Pow. 0,0051 ha Nr KW KZ1P/00018956/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.05.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat grunt z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Niepodległości.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.05.2018

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew  zamierza  oddać  w  użyczenie  na  czas nieokreślony  nieruchomość  położoną  w  Sowinie  Błotnej oznaczoną  w  ewidencji  gruntów jako działka nr  77/6 ark. m.1 , zapisaną w KW nr KZ1P/00032567/8 o pow. 0.2027 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać:

 • Działkę nr: 2393/4 o pow. 677 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00034069/1
 • Działkę nr: 2393/5 o pow. 1.126 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00034069/1
 • Działkę nr: 2393/6 o pow. 1.595 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00034069/1

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :

 • Pleszew - część działki nr 2374 o pow. 0,1900 ha RVI, Księga Wieczysta KZ1P/00017576/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.04.2018

Burmistrz   Miasta   i Gminy    Pleszew  zamierza   wydzierżawić na okres 3 lat  następujące grunty rolne położone w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej z przeznaczeniem na cele rolnicze :

 • działka nr 1855 o pow. 0,0589 ha RV, KW brak,
 • działka nr 1854/1 o pow. 0,8146 ha RIVb, RV, RVI, KW KZ1P/00017022/5,
 • działka nr 1854/2 o pow. 0,0743 ha RV, KW KZ1P/00017022/5,
 • dzialka nr 1806/26 o pow. 0,0152 ha RV KZ1P/00031585/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać:

 • Działkę nr: 150/13 o pow. 1.165 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00032361/4
 • Działkę nr: 150/6 o pow. 1.024 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00032361/4
 • Działkę nr: 150/7 o pow. 886 m2 zapisaną w KW nr KZ1P/00032361/4

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 29, położony w Pleszewie przy ul. Osiedlowej 4 na działce oznaczonej nr 376/2 o pow. 355 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00012089/7.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 05.04.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 12 położony w Pleszewie przy ul. Zielonej 10 na działce oznaczonej nr 372/3 o pow. 351 m2 zapisanej w KW KZ1P/00017651/3.

Pobierz dokument - format pdf

 

Wykaz z dnia 28.03.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.03.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 miesięcy grunt z przeznaczeniem na stoisko handlowe sprzedaż lodów usytuowane w Pleszewie przy ul. Rynek.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.03.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 10 lat nieruchomość zabudowaną położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2492/6 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00032511/1 zabudowana dwoma budynkami: budynkiem byłej przepompowni (nr 14) o pow. 125m2 i budynkiem internatu o pow. 3.166m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 28.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat grunt, położony w Pleszewie przy ul. Makowskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następujące nieruchomości rolne z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew grunt stanowiący działki 2164/4 (R IIIa 0,1784 ha, R IVa 0,5206 ha, R V 0,0357 ha, R VI 0,0245 ha) KW nr KZ1P/00003993/1 ark. m. 29, 2240/2 (R V 0,1304 ha, R VI 0,1747 ha) KW nr KZ1P/00017254/0 ark. m. 27 o łącznej powierzchni 1,0643 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 01.02.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne: Pleszew grunt stanowiący działkę 2243/4 (R V 1,1714 ha, R VI 1,3968 ha) KW nr KZ1P/00020791/0 ark. m 26 o powierzchni 2,5682 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Zielona Łąka, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg  ustny nieograniczony  na sprzedaż  działki  gruntowej  zabudowanej,  położonej w miejscowości Baranówek obręb Nowa Wieś,  będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 85/7 o pow. 0,7691 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00031561/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat grunt położony w Sowinie Błotnej o pow. 60m2 stanowiący część działki nr 76/1 o pow. 0,1880 ha, KW nr KZ1P/00032511/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 19.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 1 roku grunt położony w Pleszewie przy ul. Kaliskiej o pow. 0,0909 ha RV stanowiący działkę nr 1904/1 (ark. m. 24) RV, księga wieczysta nr KZ1P/00019821/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat dwa pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat trzy pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf