Ogłoszenia 2020

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 20 marca 2020 r. (piątek) o godz. 11:00 I rokowania po dwóch przetargach zakończonych wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w miejscowości Bronów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako: dz. nr 77/6 o pow. 0,1299 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00031940/0. CENA WYWOŁAWCZA - 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Powyższa kwota nie podlega opodatkowaniu.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.02.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31.01.2020

 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ul. Bolesława Chrobrego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat grunt o łącznej pow. 0.0290 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki nr 762/12 KW KZ1P/00024067/4 i 748/42 KW KZ1P/00009924/9 będące własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć budynek użytkowy wraz przyległym gruntem z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8, na okres 7 lat począwszy od 1 lutego 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z 02.01.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać lokal mieszkalny nr 13 położony w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 73 na działce oznaczonej nr 383/4 o pow. 419 m2 zapisanej w KW KZ1P/00018411/6.

Pobierz dokument - format pdf