Ogłoszenia 2021

Wykaz z dnia 08.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza użyczyć  na okres 2 miesięcy  pomieszczenie z przeznaczeniem na naprawę sprzętu pływającego  położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54.
Obiekt nr 54 pomieszczenie nr 1 o pow. 70m2  położone jest na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2, ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pmieszczenie handlowe wraz z częścią gruntu położone przy ul. Ogrodowej 8 w Pleszewie. Pomieszczenie handlowe nr 12 o pow. 11,77 m2 wraz z przyległym gruntem tzw. wystawką o pow. 3,00 m2, stanowiące część działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW nr KZ1P/00017491/3 (ark.33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 3 lat  nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. Malińskiej oznaczone w ewidencji gruntów jako działka nr 3014/16 o pow.0,0353 ha , KW KZ1P/00022070/4 i działka nr 3029/11 o pow.0,0547 ha KW KZ1P/00017535/4 ark. m.34  o pow. łącznej 0,0900 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.02.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 1 roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej.Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m.34.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza w dniu 1 marca 2021r. (poniedziałek) III rokowania po dwóch przetargach i dwóch rokowaniach zakończonych wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Borucin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako:

  • Nr działki: 80/1 Pow. działki: 0,1298 ha KW nr: KZ1P/00017377/8 Cena: 36.344,00 zł godz. rokowań: 10°°   (Kwota podlegają zwolnieniu z podatku VAT)
  • Nr działki: 80/2 Pow. działki: 0,1297 ha KW nr: KZ1P/00017377/8 Cena: 36.316,00 zł godz. rokowań: 11°°    (Kwota podlegają zwolnieniu z podatku VAT)

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 18.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.
Przedmiotem sprzedaży są:

  • Działka nr    63/3    Pow.    893 m2    Nr KW    KZ1P/00034410/7
  • Działka nr    63/4    Pow.    807 m2    Nr KW    KZ1P/00034410/7
  • Działka nr    63/5    Pow.    812 m2    Nr KW    KZ1P/00034410/7
  • Działka nr    63/6    Pow.    806 m2    Nr KW    KZ1P/00034410/7

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 15.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek gruntowych, niezabudowanych, położonych w miejscowości Kowalew przy ul. Kowalewiec, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 10 lat grunt  położony w Sowinie Błotnej gm. Pleszew stanowiący część działki nr 49 o pow. 1.1450 ha,  KW KZ1P/00034287/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat grunt o powierzchni 0,4218 ha położony w Pleszewie przy ul. Solskiego stanowiący działkę nr 3436/2 ark.mapy 5 o pow. 0.4218 Kw KZ1P/00016854/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dani 11.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

  • Zielona Łąka - grunt o pow. 0.9600 ha stanowiący część działki nr 248/3 R V ark. m. 1. Księga Wieczysta KZ1P/00000462/9.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 1 roku zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako  część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7  ark. m.27,  o łącznej pow. 1994m2

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  do 1 roku zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36, zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7  o pow. 0.1270 ha

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres 3 lat grunt położony w Sowinie Błotnej o pow. 60m2 stanowiący część działki nr 76/1 o pow. 0,1880 ha, KW nr KZ1P/00032511/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.01.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:
- Pomieszczenie nr 5/1, 5/2 i 5/3 o pow. łącznej 151,00 m2, położone  na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha  KW KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf