Ogłoszenia 2022

Wykaz z dnia 13.12.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 12 w Kowalewie na działce oznaczonej nr 50/1 o pow. 828 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00019317/4. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 grudnia 2022 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00036091/8 , oznaczonych ewidencyjnie nr: 67/3 o pow. 0,1292 ha; 67/4 o pow. 0,1391 ha i 67/5 o pow. 0,1517 ha.

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o wyniku przetargu - format pdf
Informacja o wyniku przetargu - format pdf 
Informacja o wyniku przetargu - format pdf

Wykaz z dnia 09.12.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat. Obiekt nr 52/1 - pomieszczenia o łącznej pow. 145,00 m2. Pomieszczenia położone są na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.11.2022

Wykaz dot. pomieszczenia o pow. 170 m2 w obiekcie nr 54/1-2 przy ul. Kubackiego w Pleszewie przeznaczonego do wynajęcia na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.11.2022

Wykaz dot. pomieszczenia o pow. 216 m2 w obiekcie nr 54/3-4 przy ul. Kubackiego w Pleszewie przeznaczonego do wynajęcia na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.11.2022

Wykaz dot. pomieszczenia o pow. 82m2 w obiekcie nr 55/1 przy ul. Kubackiego w Pleszewie przeznaczonego do wynajęcia na działalność gospodarczą wraz z przyległym gruntem.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.11.2022

Wykaz dla działki nr 272/14 położonej w Kuczkowie przeznaczonej do użyczenia.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.11.2022

Wykaz dla działki nr 110/13 położonej w Grodzisku przeznaczonej do użyczenia.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.11.2022

Wykaz dla działki nr 960/7 położonej w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego przeznaczonej do wydzierżawienia.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 18.11.2022

Wykaz dla działki nr 3694 położonej w Pleszewie przy ul. Bogusza 3. Treść: Wykaz dot. pomieszczeń przeznaczonych na działalność usługową przy ul. Bogusza w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.11.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną położoną w Jankowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich tj. dz. nr 184/2 o pow. 0,0621 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00031761/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.11.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną położoną w Pleszewie przy ul. Kaliskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: dz. nr 2110/6 o pow. 0,0106 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00011640/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 07.11.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną położoną w Marszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym: dz. nr 213/1 o pow. 0,0312 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00036319/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.11.2022

Wykaz dotyczy lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.11.2022

Wykaz dotyczący pomieszczenia przy ul. Kubackiego przeznaczonego na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 04.11.2022

Wykaz dotyczący dzierżawy działek nr 2241/1 i 2235/2 położonych w Pleszewie przeznaczonych pod uprawy rolne.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 17.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie przetargu ustnego nirograniczonego działki niezabudowane, połoźone w Kuczkowie:

  • Działka nr 67/3 Pow. 0,1292 ha Księgza wieczysta KZ1P/00036091/8
  • Działka nr 67/4 Pow. 0,1391 ha Księgza wieczysta KZ1P/00036091/8
  • Działka nr 67/5 Pow. 0,1517 ha Księgza wieczysta KZ1P/00036091/8

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.10.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Kuczkowie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.10.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego (obiekt nr 55) na okres 2 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.10.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenie handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 06.10.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenia i wiatę z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego (obiekt 52) na okres 2 lat.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 29.09.2022

Wykaz z dnia 29.09.2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działki niezabudowane położone w Jankowie, przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, dotyczy działek nr 194/21 o pow. 0,0335 ha i 194/22 o pow. 0,0231 ha zapisanych w KW nr KZ1P/00038471/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 5 lat pomieszczenia handlowe położone w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8. Pomieszczenia nr 3 o pow. 11,77 m2 oraz 6 m2 gruntu tzw. wystawki usytuowane na części działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark. m. 33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w życzenie na okres do 3 lat nieruchomość położoną w Suchorzewie oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 20/10 ark. m.26 zapisanej w KW nr KZ1P/00019191/4 o pow. 0.1672 ha z przeznaczeniem pod pasiekę rodzin pszczelich.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 20.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na cele rolne: Sowina - grunt o pow. 0,0201 ha stanowiący część działki nr 110/10 RV, ark. mapy 2, Księga Wieczysta nr KZ1P/00017410/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 09.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat, pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą, położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 55.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 30.08.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym dwa lokale mieszkalne nr 1 i 2, położone w budynku przy ul. Kowalewiec 2 w Kowalewie na działce oznaczonej nr 6/1 o pow. 4.284 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00040698/4. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.08.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie użytkowe położone w Pleszewie przy ul. Kaliskiej 2. Pomieszczenie użytkowe ( piwnica ) o pow. 87,90 m2 usytuowane na części działki nr 1071 o powierzchni całkowitej 0,0460 ha KW KZ1P/00001160/9 (ark. 21).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.08.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Ogrodowej na okres 10 lat z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną. Grunt o pow. 220 m2 stanowiący część działki nr 894 ark. m. 33 KW KZ1P/000033760/8

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 2 lat grunt o łącznej pow. 200m2 położony w Pleszewie przy ul. Kubackiego, oznaczony w ewidencji gruntów jako część działek nr 2497/6 o pow. ok. 50 m2 (pow. całk. 1,0172 ha), KW nr KZ1P/00019712/3 i 2796 o pow. ok. 150m2 ( pow. całk. 0,4556 ha ) ark. m.43, KW nr KZ1P/00002801/2 z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Bógwidze - grunt o pow. 0,11 ha stanowiący działkę nr 23/3 R IIIa. Księga Wieczysta - KZ1P/00037281/4 .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:
Pleszew - działkę nr 3697/5 i działki od nr 3697/17 do nr 3697/34 o pow. łącznej 1.9438 ha  R IVa, Księga Wieczysta - KZ1P/00040293/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne :
Pleszew - grunt o pow. 1.7573 ha stanowiący:

  • działkę nr 2288 o pow. 0.0570 ha - RVI
  • działkę nr 2289 o pow. 0.0200 ha - RVI
  • działkę nr 2291/2 o pow.1.6803 ha - R VI

Księga Wieczysta KZ1P/00040301/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następujący grunt z przeznaczeniem na uprawy rolne: Zawidowice grunt o pow. 0,77 ha (RVI), stanowiący działkę nr 2, ark. m. 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00038465/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 26.07.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następujące nieruchomości rolne położone w Pleszewie przy ul. Lenartowickiej z przeznaczeniem na uprawy rolne:
- działka nr 1806/11 o pow. 0,0902 ha RV,
- działka nr 1806/26 o pow. 0,0152 ha RV,
- działka nr 1806/31 o pow. 0,0242 ha RV,
- działki nr 1806/14-16 o łącznej pow. 0,0636 ha RV,
- działka nr 1806/17 o pow. 0,0160 ha RV,
- działki nr 1806/18-19 o łącznej pow. 0,0267 ha RV,
- działka nr 1806/13 o pow. 0,0335 ha RV,
- działka nr 1806/23 o pow. 0,0144 ha RV,
- działka nr 1806/24 o pow. 0,0131 ha RV,
- działka nr 1806/25 o pow. 0,0466 ha RV,
- działka nr 1806/27 o pow. 0,0574 ha RV,
- działka nr 1806/37 o pow. 0,0300 ha RV.
Ww. działki wpisane są w księdze wieczystej nr KZ1P/00031585/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.07.2022

Wykaz z dnia 11 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedaż nieruchomość zabudowaną położoną w Taczanowie Drugim, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego: dz. nr 201/14 o pow. 0,0700 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00017190/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.07.2022

Wykaz z dnia 11 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedaż nieruchomość zabudowaną położoną w Kuczkowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego: dz. nr 176/5 o pow. 0,0350 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00017194/1.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 11.07.2022

Wykaz z dnia 11 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedaż nieruchomość zabudowaną położoną w Grodzisku, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego: dz. nr 203/2 o pow. 0,0400 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00021119/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 14.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1 położony w Pleszewie przy ul. B. Krzywoustego 2a na działce oznaczonej nr 957/8 o pow. 1 815 m2 zapisanej w Księdze Wieczystej nr KZ1P/00019387/5

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 03.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00036091/8, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 67/1 o pow. 0,1103 ha i 67/2 o pow. 0,1189 ha.

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o wyniku przetargu - format pdf
Informacja o wyniku przetargu - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Ogrodowej 8. Grunt o pow. 78,71 m2 stanowiący część działki nr 822/2 o powierzchni całkowitej 0,6115 ha KW KZ1P/00017491/3 (ark.33).

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat następujące nieruchomości gruntowe położone w Pleszewie przy ul. Michałowskiego z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska:
- działka nr 3104/14 o pow. 0,0030 ha,
- działka nr 3104/15 o pow. 0,0036 ha,
- działka nr 3104/17 o pow. 0,0036 ha.
Ww. działki zapisane są w księdze wieczystej nr KZ1P/00019146/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat. Pomieszczenie nr 4 o pow. 131,48 m2 położone w budynku nr 52na części działki nr 2497/5 o powierzchni 0,4675 ha KW nr KZ1P/00019053/5, ark. m. 39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat budynek użytkowy z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położony w Pleszewie przy ul.Kubackiego. Budynek nr 43 o pow. 557,80 m2 położony na części działki nr 2497/6 o powierzchni 1,0172 ha, KW nr KZ1P/00019712/3, ark. m.39.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie nr 2 o pow. 40,00 m2 przy ul. Kubackiego 47 w Pleszewie z przeznaczeniem na punkt przeładunkowy gołębi pocztowych.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.06.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na drogę dojazdową: Korzkwy - część działki nr 129/1 o pow. 675 m2 ark. mapy 1, KW nr KZ1P/00036592/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 10.05.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku nr 7 przy ul. Parkowej w Kuczkowie na działce oznaczonej nr 66 o pow. 6.400 m2 zapisanej w KW nr KZ1P/00032624/6.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.04.2022

Wykaz nieruchomości - pomieszczenie nr 52-1 przy ul. Kubackiego.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.04.2022

Wykaz nieruchomości - pomieszczenie nr 11 przy ul. Ogrodowej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.04.2022

Wykaz nieruchomości - pomieszczenie nr 55-5 przy ul. Kubackiego .

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 27.04.2022

Wykaz nieruchomości przy ul. Krzywoustego przeznaczonej na poszerzenie siedliska.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 22.04.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną położoną w Pleszewie przy ul. Wielkopolskiej, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. nr 1288/25 o pow. 0,0449 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00036341/6.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 22.04.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość niezabudowaną położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego tj.: dz. nr 49/5 o pow. 0,0105 ha i 3017/22 o pow. 0,0127 ha; zapisane w KW nr KZ1P/00017676/4.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 13.04.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną budynkiem handlowo-usługowym, położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego, oznaczoną ewidencyjnie nr dz. 2440/11 o pow. 0,1996 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00023022/0.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 25.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 1 roku zachodnią część płyty rynku z przeznaczeniem na stoisko handlowe - sprzedaż lodów.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 11.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza zbyć w drodze zamiany działkę niezabudowaną położoną w Nowej Wsi w trybie bezprzetargowym tj. dz. nr 249/10 o pow. 0,2738 ha zapisanej w KW nr KZ1P/00001713/1.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 10.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego na okres 2 lat. Pomieszczenie nr 8/1-5 o pow. 61,60 m2 usytuowane w budynku nr 52 położonym na części działki nr 2497/5 o powierzchni całk. 0.4675 ha KW KZ1P/00019053/5 (ark.39).

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 10.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 2488 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00017841/2 o pow. 1.600m2 zabudowaną dwiema namiotowymi halami sportowymi do tenisa ziemnego o pow. łącznej 1.188m2 pełniącymi funkcję zadaszenia dwóch kortów tenisowych z zapleczem sanitarno-socjalnym wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi o pow. 25,55m2 oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 10.03.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 5 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Aleje Wojska Polskiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 2488 ark. m. 39, KW nr KZ1P/00017841/2 o pow. 1.680 m2 zabudowaną kortem tenisowym wraz z przylegającą do kortu ścianą do nauki gry w tenisa.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 14.02.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną położoną w Kowalewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych: dz. 90/5 o pow. 0,6300 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00017267/4.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 14.02.2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej część działki nr 2986/19 położonej w Pleszewie przy ul. Lipowej, użytkowanej jako staw.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 14.02.2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej pomieszczenie przy ul. Kubackiego - budynek nr 47,  przeznaczone na działalność gospodarczą.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 14.02.2022

Wykaz nieruchomości stanowiącej działkę nr 1806/13 położoną w Pleszewie przeznaczoną do wydzierżawienia na upraw rolne.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 11.02.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną położoną w Pleszewie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego: dz. nr 2438/3, 2438/4, 2440/13 i 2435/3 o pow. łącznej 0,9529 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00017697/7

Pobierz dokument - format  pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 lutego 2022r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sowinie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017410/2, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 138/37 o pow. 0,0937 ha.

Pobierz dokument - format pdf


Informacja o wyniku przetargu - format pdf

Wykaz z dnia 04.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 3034/14, 3034/15, 3034/8, 3034/7, 3040/45 zapisane w KW KZ1P/00019039/1 i działki nr 3034/12, 3034/16 zapisane w KW nr KZ1P/00038313/5 ark. m 37 o łącznej pow. 4259 m2

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 04.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1994 m2.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 04.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36, zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7 o pow. 0.1270 ha.

Pobierz dokument - format  pdf

Wykaz z dnia 04.01.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Sportowej z przeznaczeniem pod "Ptasi Bufet".

Pobierz dokument - format  pdf