Ogłoszenia 2023

Wykaz z dnia 15.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt z przeznaczeniem na parking położony w Pleszewie pr zy ul. Aleje Mickiewicza na okres 10 lat

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 15.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

  • Pleszew - grunt o pow. 0,2320 ha R VI, stanowiący działkę nr 2361, ark. m.40. Księga Wieczysta KZ1P/00034534/2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 08.03.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać nieruchomość zabudowaną częścią budynku niemieszkalnego, położoną w Brzeziu, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym tj. dz. nr 60/1 o pow. 0,0162 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00034391/7.

Pobierz dokument - format pdf

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 8 marca 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00036091/8, oznaczonych ewidencyjnie jako działki nr: 67/4 o pow. 0,1391 ha i 67/5 o pow. 0,1517 ha.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres jednego roku staw położony w Pleszewie przy ul. Lipowej. Staw położony jest na części działki nr 2986/19 o powierzchni 0.2721 ha ( pow. całkowita działki 0.3274 ha ) KW nr KZ1P/00016778/2, ark. m.34.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza użyczyć na okres do dwóch lat pomieszczenie przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na naprawę sprzętu pływającego. Budynek nr 47 pomieszczenie nr 3 o powierzchni 40,00 m2. Pomieszczenie położone jest na części działki 2497/6 ark. m 39, KW KZ1P/00019712/3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 10 lat grunt z przeznaczeniem na reklamę położony w Kowalewie. Grunt o pow. 3,00 m2 stanowi część działki nr 271 o powierzchni całkowitej 0.0504 ha KW KZ1P/00020603/6 ark. m.3.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 24.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na uprawy rolne: Zawidowice grunt o pow. 0.7400 ha, stanowiący działkę nr 41 RV, RVI Księga Wieczysta nr KZ1P/00018222/4.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 2 lat pomieszczenie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego. Pomieszczenie nr 6 o pow. 216,15 m2 położone jest w budynku przy ul. Kubackiego 54 na części działki nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha KW nr KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowane nieruchomości położone w Pleszewie przy ul. św. Brata Alberta oznaczone w ewidencji gruntów jako część działek nr 2186/3, 2183/1, 2199/3 zapisanych w KW KZ1P/00010458/1 i działek nr 2185/3, 2184/3 zapisanych w KW nr KZ1P/00012012/7 ark. m.27, o łącznej pow. 1994 m2.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  5 lat grunt o łącznej pow. 0.0290 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki : nr 762/12 - KW KZ1P/00024067/4 i nr 748/42 - KW KZ1P/00009924/9 będące własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat nieruchomość o pow. 0.0300 ha położoną w Pleszewie przy ul.70 Pułku Piechoty, oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 3697/28 ark. m.18, zapisaną w księdze wieczystej KW nr KZ1P/00040293/5.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz z dnia 02.01.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36, zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7 o pow. 0.1270 ha.

Pobierz dokument - format pdf