Oświadczenia inne

Oświadczenie P.Piotra Hasińkiego z dnia 26-07-2005

Oświadczenia zgodnie z artykułem 24j ustawy o samorządzie lokalnym

 
  1. Oświadczenia, o których mowa w art. 24j. ust.1 ustawy o samorządzie gminnym złożyli:
 
 
  1. Informacje, o których mowa w art. 24j. ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym złożyli:
 
-    Ryszard Borkiewicz - o zatrudnieniu córki Magdaleny Borkiewicz w Zespole Szkół Publicznych Nr 2 w Pleszewie
-    Andrzej Borkowski - o zatrudnieniu z dniem 02-03-2004  brata Krzysztofa w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z O.O. w Pleszewie