Informacje organizacyjne

Biuro Rady Miejskiej

Biuro Rady Miejskiej w Pleszewie

tel. +4862 7428 307

email : rada@pleszew.pl

Przewodniczący Rady: Olgierd Wajsnis

Z-ca przewodniczacego: Błażej Kaczmarek

Z-ca przewodniczacego: Renata Garsztka

Skład Rady Miejskiej VII Kadencji

1. Dryjański Dariusz

2. Garsztka Renata   Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie

3. Gawrońska Bernadeta

4. Gil Wiesława

5. Gorzelińki Zdzisław

6. Grobys Tadeusz

7. Grobys Włodzimierz

8. Grygiel Grzegorz

9. Hyla Elżbieta

10. Kaczmarek Błażej       Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie

11. Kowcuń Eryk

12. Kusiakiewicz Piotr

13. Molska Jolanta

14. Noskowski Jan

15. Regulska-Duda Anna

16. Skowroński Czesław

17. Stencel Adam

18. Suska Marian

19. Szehyński Karol

20. Śledzianowska Anna

21. Wajsnis Olgierd          Przewodniczący Rady Miejskiej w Pleszewie

Składy osobowe komisji Rady Miejskiej VII kadencji

KOMISJA REWIZYJNA:
 
Przewodniczący: Czesław Skowroński
Wiceprzewodniczący: Dariusz Dryjański
 Członkowie Eryk Kowcuń
  Piotr Kusiakiewicz
  Marian Suska
KOMISJA BUDŻETU I SPRAW GOSPODARCZYCH:  
Przewodniczący: Zdzisław Gorzeliński
Wiceprzewodniczący: Jolanta Molska
Członkowie:   
Wiesława Gil
  Włodzimierz Grobys
  Eryk Kowcuń
  Karol Szehyński
  Piotr Kusiakiewicz
  Czesław Skowroński

KOMISJA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO,

SPRAW SOCJALNYCH, OPIEKI SPOŁECZNEJ

I ZDROWIA:

 
Przewodniczący: Grzegorz Grygiel
Wiceprzewodniczący: Adam Stencel
Członkowie: Renata Garsztka
  Elżbieta Hyla
  Anna Regulska-Duda
  Bernadeta Gawrońska

KOMISJA WSI, ROLNICTWA I OCHRONY

ŚRODOWISKA:

 
Przewodniczący: Marian Suska
Wiceprzewodniczący: Jan Noskowski
Członkowie:   
Adam Stencel
   
KOMISJA OŚWIATY I KULTURY:  
Przewodniczący:   
Elżbieta Hyla
Wiceprzewodniczący: Anna Śledzianowska
Członkowie: Wiesława Gil
  Grzegorz Grygiel
  Błażej Kaczmarek
  Jolanta Molska
KOMISJA SPORTU I REKREACJI:  
Przewodniczący:   
Bernadeta Gawrońska
Wiceprzewodniczący: Anna Regulska-Duda
Członkowie: Zdzisław Gorzeliński
  Tadeusz Grobys
  Błażej Kaczmarek
  Karol Szehyński
  Anna Śledzianowska

Plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2017

Plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2017.

Pobierz plan pracy Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2017 - format pdf

Pobierz plan pracy Komisji Rwizyjnej Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2017 - format pdf

Plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2016.

Plan pracy Rady Miejskiej oraz komisji Rady Miejskiej w Pleszewie na rok 2016.

Pobierz plan pracy Rady Miejskiej  w Pleszewie na rok 2016

Pobierz plan pracy Komisji Rwizyjnej Rady Miejskiej  w Pleszewie na rok 2016

Kontakt z radnymi

Dane kontaktowe radnych - format pdf