VIII Kadencja

Obwieszczenie nr LVI/6/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r.

Obwieszczenie nr LVI/6/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Pleszew oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr LIII/5/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r.

Obwieszczenie nr LIII/5/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie: Statutu Domu Kultury w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr XLIII/4/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r.

Obwieszczenie nr XLIII/4/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz ich wartości punktowej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr XXXIV/3/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r

Obwieszczenie nr XXXIV/3/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 rw sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr XXVII/2/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r

Obwieszczenie nr XXVII/2/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie nr XXIV/1/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r

Obwieszczenie nr XXIV/1/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf