Protokoly od XI 2006

Protokół Nr XII/2007 z XII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu z dnia 25 października 2007r.

Protokół Nr XII/2007 z XII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu z dnia 25 października 2007r.- format pdf

Lista wiadomości