Protokoly od XI 2006

Protokół Nr XIV/2007 z XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu z dnia 28 grudnia 2007r.

Protokół Nr XIV/2007 z XIV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu z dnia 28 grudnia 2007r. - format pdf.

Lista wiadomości