Protokoly od XI 2006

Protokół Nr XV/2008 z XV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu z dnia 31 stycznia 2008r.

Protokół Nr XV/2008 z XV Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu z dnia 31 stycznia 2008r. - format pdf

Lista wiadomości