Protokoly od XI 2006

Protokół Nr XIII/2007 z XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu z dnia 29 listopada 2007r.

Protokół Nr XIII/2007 z XIII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu z dnia 29 listopada 2007r. - format pdf

Lista wiadomości