Protokoly od XI 2006

Protokół Nr XVII/2008 z XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu z dnia 27 marca 2008r.

Protokół Nr XVII/2008 z XVII Sesji Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 marca 2008r. - format pdf

Lista wiadomości