Protokoly od XI 2006

Protokół nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2006r.

Protokół nr I/2006 z I Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 24 listopada  2006r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.
Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnej sesji Rady Miejskiej
Lista wiadomości