Protokoly od XI 2006

Protokół nr IV/2007 z IV Sesji Rady Miejskiej w dniu 18 stycznia 2007r.

Protokół nr IV/2007 z IV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 18  stycznia  2007r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy.

Protokół podlega zatwierdzeniu na kolejnej sesji Rady Miejskiej

Pobierz tekst protokołu - format pdf
Lista wiadomości