Sesje IX Kadencji

Porządek obrad II sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 5 czerwca 2024 r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024- 2039
b) zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024
4. Zamknięcie obrad.

Porządek obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie w dniu 7 maja 2024 r.

1. Otwarcie I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Złożenie ślubowania przez burmistrza.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
6. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie.
7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pleszewie.
9. Zakończenie obrad I sesji Rady Miejskiej w Pleszewie.