IX Kadencja

Uchwała nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/22/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/21/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024 - 2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/19/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/328/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew na lata 2023 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/18/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/165/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu elektrowni wiatrowych w gminie Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/17/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/17/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie wniesienia aportu do Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Wielkopolska" Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej nr 4 stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Kaliszu przy ul. Młynarskiej 13

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/15/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/15/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Zielonej Łące

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do projektu w ramach programu LIFE

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia i przystąpienia przez Miasto i Gminę Pleszew do spółdzielni energetycznej o nazwie "Pleszewska Spółdzielnia Energetyczna"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie diet radnych Rady Miejskiej w Pleszewie oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/4/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/8/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/8/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie ważności uchwał podjętych na zebraniu wiejskim wsi Brzezie w dniu 8 maja 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr III/7/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r.

Uchwała nr III/7/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024-2039"

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r.

Uchwała nr II/6/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew na rok 2024

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r.

Uchwała nr II/5/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2024 - 2039

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/4/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2024 r.

Uchwała nr I/4/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2024 r.

Uchwała nr I/3/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/2/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2024 r.

Uchwała nr I/2/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr I/1/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2024 r.

Uchwała nr I/1/2024 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf