V Kadencja - 2009

Uchwała Nr XXXII/295/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/295/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.w sprawie: wniesienia wkładu rzeczowego dla spółki Sport Pleszew Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/294/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/294/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: wniesienia wkładu rzeczowego do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/293/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/293/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zatwierdzenia "Planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2010"

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/292/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/292/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXI/279/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych przedsiębiorcom w roku 2010.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/291/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/291/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/34/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia gminnej jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/290/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/290/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/289/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/289/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/288/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr. XXXII/287/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr. XXXII/287/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu na 2010 rok

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/286/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/286/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 rok.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/284/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/284/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIV/193/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr XXXII/283/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: zmiany uchwały NR XXIV/192/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr. XXXII/282/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr. XXXII/282/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr. XXXII/281/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr. XXXII/281/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie: w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr. XXXII/280/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r.

Uchwała Nr. XXXII/280/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/246/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXI/279/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXI/279/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: określenia liczby przeznaczonych do wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych przedsiębiorcom w roku 2010.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXI/278/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXI/278/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXI/277/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009 r.

Uchwała Nr XXXI/277/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXI/276/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r.

Uchwała Nr  XXXI/276/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie : Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXI/275/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXI/275/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/169/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta i Gminy dla niepublicznych placówek oświatowych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXI/274/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r.

Uchwała Nr  XXXI/274/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXI/273/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXI/273/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXI/272/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXI/272/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lenartowice.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Uchwała Nr XXXI/271/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXI/271/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/254/2005 z dnia 27 października 2005 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/270/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/270/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania stypendium uzdolnionym uczniom i absolwentom szkół gimnazjalnych za rok szkolny 2007/2008 dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/269/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/269/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie udzielenia przez Powiat Pleszewski pomocy Miastu i Gminie Pleszew na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku  ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie".

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/268/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/268/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa ciągu komunikacyjnego na odcinku ulic Komunalnych, Polnej i Wschodniej w Pleszewie".

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/267/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/267/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/266/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/266/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXIII/179/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/265/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/265/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXII/160/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Pleszew do Lokalnej Grupy Działania "Wspólnie dla Przyszłości" z siedzibą w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: przejęcia działki nr 179/13 położonej w Kuczkowie od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem pod budowę wiejskiego boiska sportowego.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/263/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/263/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia z Województwem Wielkopolskim w celu realizacji projektu informatycznego pt. "Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego".

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/261/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/261/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: likwidacji Związki Gmin Ziemi Pleszewskiej.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/ 260 /2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr  XXX/ 260 /2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/259/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/259/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXX/258/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r.

Uchwała Nr XXX/258/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie: skargi Pani Krystyny Szkotnickiej.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/257/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pleszewie

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXIX/256/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/256/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia Sport Pleszew Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Pleszewie

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXIX/255/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/255/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie sprawie przystąpienia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXIX/254/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/254/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiacych własność Miasta i Gminy Pleszew, położonych w Pleszewie przy ulicy Lipowej i Targowej

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXIX/253/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009r.

Uchwała Nr XXIX/253/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w miejscowości Dobra Nadzieja

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXIX/252/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/252/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości zabudowanej wraz z budynkiem mieszkalnym na rzecz najemcy

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXIX/251/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/251/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew - dla części wsi Sowina.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXIX/250/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009r.

Uchwała Nr XXIX/250/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Pleszwe na lata 2006-2013.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXIX/249/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/249/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/226/2001 Rady Miejskiej w Pleszew z dnia 18 stycznia 2001r. w sprawie przyjęcia i realizacji Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pleszew 2001-2015

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/248/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie zawarcia porozumienia z GeneralnąDyrekcją Dróg Karajowych i Autostrad w Poznaniu w sprawie wspólnego przygotowania zadania inwestycyjnego budowy obwodnicy Pleszewa w ciągu drogi krajowej nr 12 w zakresie wykonania "Opracowań projektowych dla potrzeb uzyskania Decyzji o Środowiskowych (DŚU) wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/247/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/247/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/260/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wprowadzenia opłat z parkowanie poajzdów samochodowych w strefie i sposobu ich pobierania.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/246/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009r.

Uchwała Nr XXVIII/246/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/245/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/245/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/52/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/244/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/244/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/70/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 marca 1999r. w sprawie założenia Publicznego Gimnazjum w Taczanowie.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/243/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/243/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/173/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 września 2008r. w sprawie ustalenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/242/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/242/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marszew

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/241/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/241/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pleszewie

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/240/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Miasta i Gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/239/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/239/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/238/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/238/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finasowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Miasto i Gminę Pleszew

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/237/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/237/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2008r.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/236/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/236/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2008r.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/235/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/235/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finasowego Domu Kultury w Pleszewie za 2008r.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/234/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/234/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/203/2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/233/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/233/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie przyjęcia w Statucie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/232/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/232/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejsko Gminnego Ośrdoka Pomocy Społecznej w Pleszewie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/231/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/231/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zadani pod nazwą "Budowa chodnika w miejscowościach Zielona Łąka i Dobra Nadzieja przy drodze krajowej Nr 11".

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/230/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/230/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z placów gier i zabaw znajdujących się na terenie Miasta i Gminy Pleszew

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/229/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/229/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Pleszewie

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/228/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r.

Uchwała Nr XXVIII/228/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Pleszewie

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVIII/227/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009r.

Uchwała Nr XXVIII / 227 /2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009

pobierz - format pdf

Uchwała Nr XXVII/226/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009r.

Uchwała Nr XXVII/226/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/209/2009 Rady Mijeksiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew Aa GminąGołuchów w sprawie przebudowy drogi gminnej w Kuczkowie. 
 

Uchwała Nr XXVII/225/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009r.

Uchwała Nr XXVII/225/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawiezmiany uchwały Nr XXIX/187/225/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i zasad sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczystenieruchomości lokalowych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.
 

Uchwała Nr XXVII/224/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009r.

Uchwała Nr XXVII/224/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew
 

Uchwała Nr XXVI/223/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/223/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie likwidacji Publicznego Przedszkola w Grodzisku

Uchwała Nr XXVI/222/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/222/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie Statutu Zwiazku Gmin Ziemi Pleszewskiej

Uchwała Nr XXVI/221/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/221/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawi zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko

Uchwała Nr XXVI/220/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/220/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sowina Błotna

Uchwała Nr XXVI/219/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/219/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Grodzisko

Uchwała Nr XXVI/218/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/218/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. zmiany zatwierdzenia "Planu przychdów i wyadtków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pleszewie na rok 2009"

Uchwała Nr XXVI/217/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/217/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. zmiany uchwały Nr XXIV/193/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2009.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXVI/216/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/216/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. zmiany uchwały Nr XXIV/192/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXVI/215/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/215/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/325/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie osiągnięcia w sporcie kwalifikowanym.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXVI/214/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/214/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/324/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXVI/213/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVI/213/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 31 marca 2009r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2009.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXV/212/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXV/212/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Grodzisku.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXV/211/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXV/211/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXV/210/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXV/210/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXIV/202/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXV/209/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXV/209/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie porozumienia pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew a Gminą Gołuchów w sprawie przebudowy drogi gminnej w Kuczkowie.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXV/208/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r

Uchwała Nr XXV/208/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXV/207/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXV/207/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/197/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia taryf i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków.

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXV/206/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXV/206/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/186/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie wydania opinii dotyczącej wniesienia aportu rzeczowego do majątku spółki pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością w Pleszewie

Pobierz tekt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXV/205/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r.

Uchwała Nr XXV/205/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew - dla części wsi Kuczków.

Pobierz tekt uchwały - format pdf