V kadencja 2010

Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r.

Uchwała Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 29 grudnia 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała nr XLI/384/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2010r.

Uchwała nr XLI/384/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XLI/383/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2010r.

Uchwała nr XLI/383/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Pleszewa na lata 2005-2013.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XLI/382/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2010r.

Uchwała nr XLI/382/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonych rachunkach.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XLI/381/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2010r.

Uchwała nr XLI/381/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 listopada 2010r. w sprawie zmiany Statutu Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała nr XL/380/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 października 2010r.

Uchwała nr XL/380/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze miasta i Gminy Pleszew w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Pobierz tekst uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/379/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/379/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego z Programu Wieloletniego pn."Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011".

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/378/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/378/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/335/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiem.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/377/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/377/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/334/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/376/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/376/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: zawarcia umowy o partnerstwie z Powiatem Pleszewskim.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/375/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/375/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/374/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/374/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/373/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/373/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: upoważnienia do poręczenia pożyczki zastawem rejestrowym na udziałach Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/372/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/372/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w miejscowości Lenartowice.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/371/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/371/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/370/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/370/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/369/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/369/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Parku w Suchorzewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/368/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/368/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie w Strefie, oraz określenia sposobu ich pobierania.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/367/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/367/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVIII/366/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/366/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie operacji "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVIII/365/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/365/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: nadania nazwy ronda w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVIII/364/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/364/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - komponent regionalny.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVIII/363/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/363/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVIII/362/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/362/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVII/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVIII/361/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/361/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew położonej w Pleszewie przy ul. Armii Poznań.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/360/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: zasad korzystania z gablot reklamowych wiat autobusowych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVIII/359/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r.

Uchwała Nr XXXVIII/359/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 lipca 2010r. w sprawie: określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconych zadań.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/358/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/358/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Pleszewa.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIX/374/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r.

Uchwała Nr XXXIX/374/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 września 2010r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/357/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/357/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie uli: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/356/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/356/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXX/264/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 września 2009r. w sprawie przejęcia działki nr 179/13 położonej w Kuczkowie od Agencji Nieruchomości Rolnej z przeznaczeniem pod budowę wiejskiego boiska sportowego.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/355/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/354/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/354/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25maja 2006r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/353/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/353/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: trybu nad projektem uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/352/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/352/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze danego roku budżetowego.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVI/351/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji, o których mowa w art.3 ust.1,2,3 ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVI/350/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/350/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/310/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawidowice.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/349/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/349/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/309/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Taczanów Drugi.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/348/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/348/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/347/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/347/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dobra Nadzieja.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/346/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/346/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/305/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Brzezie.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/345/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/345/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/304/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bronów.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/344/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/344/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/303/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bógwidze.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/343/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/343/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew za 2009r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/342/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/342/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Regionalnego w Pleszewie za 2009r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/341/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/341/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Domu Kultury w Pleszewie za 2009r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/340/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/340/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/285/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/339/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXII/286/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/338/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXI/276/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/337/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/337/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na 2010.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/336/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/336/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/335/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/335/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/334/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/334/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXVII/333/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r.

Uchwała Nr XXXVII/333/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXV/332/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r

Uchwała Nr XXXV/332/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania na obszarze Miast i Gminy Pleszew zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXV/331/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXV/331/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zprzekazania środków finansowych dla Policji

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXV/330/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie wydatków majątkowych

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r

Uchwała Nr XXXV/329/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.w sprawie udyielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorski lub roboty budowlane  przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXV/328/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXV/328/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.w sprawie wspólnej realizacji z Generalną Dyrekcja Dróg Karajowych i Autostrad oddział w Poznaniu zadania pod nazwą "Budowa chodnika w miejscowościach Janków i Kuczków przy drodze krajowej Nr 11. 

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r

Uchwała Nr XXXV/327/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.w sprawie odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznyh prowadzonyhc przez Miasto i Gminę Pleszew

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXV/326/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXV/326/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie: udzielenia bonifiakty od ceny sprzedaży lokalu oraz udziału w nieruchomości wspólnej na rzecz najemcy 

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXV/325/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/325/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie : szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXV/324/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r.

Uchwała Nr XXXV/324/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/323/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/323/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie nadania prof. zw. dr hab n. med. Tadeuszowi Pisarskiemu tytułu Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/322/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/322/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia projektów współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/321/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/321/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXiV/203/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zbycia nieruchomości stnowiącej własnośc Miasta i Gminy Pleszew, położonej w Pleszewie przy ulicy Ogrodowej

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/320/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/320/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzęcie Miasta i Gminy na rok 2011 środków stabnowiących fundusz sołecki

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/319/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/319/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2010.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/318/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/318/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie udzielenia poręczenia dla stowarzyszenia "Wspólnie dla Przszłości"

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/317/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/317/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.w sprawie zaciągnięcia pozyczki na wyprzedzające finasowanie operacji "Remont sali wiejskiej w Grodzisku i Sowinie Błotnej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/316/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/316/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ohcrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/315/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finasowanie operacji "Budowa knalizacji sanitarnej w Lenartowicach i Zielonej Łące w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/314/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/314/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/313/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie wniosków do Rady Ministrów o dokonanie zmiany granic miasta Pleszewa.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/312/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/312/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Pleszew na stały obwody głosowania.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/311/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.

Uchwała Nr XXXIV/311/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 marca 2010r.w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Pleszew na okregi wyborcze, ich granic numerów i liczby wybieranych radnych w kazdym okręgu oraz dostoswania opisu granic okręgów wyborczych do stanu faktycznego.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/310/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/310/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Zawidowice

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik do uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/309/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/309/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Taczanów Drugi

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik do uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/308/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Suchorzew

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik do uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r

Uchwała Nr XXXIII/307/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Piekarzew

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik do uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/306/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Dobra Nadzieja

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik do uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/305/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/305/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Brzezie

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik do uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/304/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/304/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Bronów

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik do uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/303/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r

Uchwała Nr XXXIII/303/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.w sprawie zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Bógwidze

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Pobierz załącznik do uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/302/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/302/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/301/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/301/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/300/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/300/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/299/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/298/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/298/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/297/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/297/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf

Uchwała Nr XXXIII/296/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Uchwała Nr XXXIII/296/2010 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 11 lutego 2010r.

Pobierz teskt uchwały - format pdf