VI kadencja

Uchwała nr XXXVIII/489/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/489/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działek nr 677/1, 677/2, 677/3, 677/4, 666/2, 682, 683, 678/1 położonych w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/488/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic: Prokopowska i Glinki w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/487/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/487/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przejęcie od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zadania dotyczącego utrzymania chodników położonych przy drogach krajowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/486/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/486/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przystąpienia zmiany miejscowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Marszew - Wschód" dla części wsi Marszew gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/485/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Prokopowie mienia komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/484/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/484/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie przekazania do zarządu na rzecz sołectwa w Rokutowie mienia komunalnego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/483/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/483/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/482/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/482/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/481/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/481/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVIII/480/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r.

Uchwała nr XXXVIII/480/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 6 listopada 2014r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia w zamian dodatkowych 2 udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/479/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/479/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: 70 Pułku Piechoty i Armii Poznań w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

 

Uchwała nr XXXVII/478/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/478/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie udzielenia Powiatowi Pleszewskiemu pomocy finansowej w 2015 roku.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/477/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/477/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie realizacji projektu "Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kowalewie".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/476/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/476/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/371/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/475/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/475/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Miasta i Gminy Pleszew oraz ich wyposażenia.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/474/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/474/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/473/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/473/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/472/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/472/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Marszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/471/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/471/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/470/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/470/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany siedziby Obwodowej KOmisji Wyborczej nr 21 i nr 22 w Pleszewie w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. .

Pobierz dokument - format pdf