VI kadencja

Uchwała nr XXXVII/469/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/469/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/468/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/468/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/467/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/467/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/425/2014 z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej - ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/466/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/466/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie skargi Pana Edwina Andrzejczaka.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/465/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/465/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie trybu przyznawania wyróżnień honorowych Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/464/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/464/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXI/246/2012 Rady Miejskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie Statutu Domu Kultury w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/463/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/463/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały XXIII/281/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/462/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/462/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/461/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/461/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/460/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/460/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie przekazania do spółki Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o.o. w Pleszewie środków finansowych w formie dopłaty.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/459/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/458/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/458/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/335/2013 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 18 września 2013r. w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Pleszew z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/457/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/457/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej i rzeczowej Powiatowi Pleszewskiemu.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVII/456/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r.

Uchwała nr XXXVII/456/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/423/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 15 maja 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pleszewskiemu na realizację zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu pleszewskiego".

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/455/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r.

Uchwała nr XXXVI/455/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasad nabywani, zbywania i obciązania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowaniwa na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/454/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r.

Uchwała nr XXXVI/454/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie przeniesienia własności nieruchomości zabudowanej w drodze darowizny na rzecz Spółdzielni Miezkaiowo - Admiistracyjnej w Taczanowie Drugim i jej ewentualnych następców prawnych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/453/2014/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r.

Uchwała nr XXXVI/453/2014/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2014.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/452/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r.

Uchwała nr XXXVI/452/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Pleszew na lata 2014-2032

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXVI/451/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r.

Uchwała nr XXXVI/451/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 sierpnia 2014r. w sprawie przyjęcia środków z Funduszu Spójności z Priorytetu IX - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach działania 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiS/9.3/2013)

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXXV/450/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r.

Uchwała nr XXXV/450/2014 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Pobierz dokument - format pdf