Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe PTBS/5015/2023

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pleszewie ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS na okres od 1 stycznia 2024 do 30 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt umowy - format pdf

Pobierz formularz ofertowy - format odt


Protokół z wyboru oferty - format pdf

 

Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pleszewie ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS na okres od 1 listopada 2023 do 31 grudnia 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt umowy - format pdf

Pobierz formularz ofertowy - format odt


Protokół z wyboru oferty - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/3988/2023

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2023/2024 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o.

SIWZ - format pdf

Projekt umowy - format odt

Formularz cenowy - format ods


Protokół z wyboru oferty - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/3413/2023

Informacja z dnia 26.09.2023 dotycząca zapytania ofertowego na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf


Zapytanie ofertowe PTBS/3413/2023 na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/3194/2023

Zapytanie ofertowe na termomodernizację ściany zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

SWZ - format pdf

Rysunek elewacji - format pdf

Specyfikacja - format pdf

Przedmiar robót - format pdf

Informacja z dnia 28.08.2023 - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS /3033/2023

Informacja z dnia 22.08.2023 dotycząca zapytania ofertowego na termomodernizację ściany zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

Pobierz dokument - format pdf


Zapytanie ofertowe na termomodernizację ściany zachodniej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

SWZ - format pdf

Rysunek elewacji - format pdf

Specyfikacja - format pdf

Przedmiar robót - format pdf

Aukcja na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

Szanowni Państwo,

Zapraszam do udziału w aukcji na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej na cele budowlane znajdujących się przy ulicy Edwarda Horoszkiewicza w Pleszewie. Łączna powierzchnia działek będących przedmiotem aukcji wynosi 5 197 metrów kwadratowych.

Działki są uzbrojone w instalację wodną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Gazociąg wykonano na całej długości ul. Edwarda Horoszkiewicza.

Termin złożenia ofert wstępnej to 31.08.2023 r. Wraz z ofertą wstępną należy wpłacić wadium w kwocie 20 000 zł.

Aukcja odbędzie się w terminie do 7 dni od dnia składania ofert wstępnych w siedzibie Spółki. Sprzedający powiadomi o terminie aukcji tych oferentów, którzy spełniają warunki przystąpienia do aukcji na nie mniej niż 5 dni przed terminem aukcji, podając jednocześnie godzinę rozpoczęcia aukcji.

Z poważaniem
Artur Stańczyk
Prezes Zarządu

Załączniki:

Zaproszenie do składania ofert - format pdf

Decyzja podziałowa - format pdf

Decyzja podziałowa, część graficzna - format pdf

Pozwolenie na budowę - format pdf

Formularz oferty wstępnej - format docx

Zapytanie ofertowe PTBS/3987/2022

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2022/2023 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o.

SIWZ - format pdf

Projekt umowy - format odt

Formularz cenowy - format ods

Zapytanie ofertowe PTBS/3218/2022

Zapytanie ofertowe PTBS/3218/2022 na termomodernizację ściany południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy.

Pobierz SWZ - format pdf

Pobierz załączniki - format zip

 

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zarządca nieruchomości wspólnej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy informuje, że w postępowaniu PTBS/3218/2022 dotyczącym wykonania termomodernizacji ściany południowej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 12 w Dobrzycy, zmienia się zakres robót tj. dopisuje się następujące pozycje:

1. Demontaż daszku nad drzwiami wejściowymi od strony południowej.

2. Montaż nowego daszku, który zostanie zakupiony przez Inwestora.


Informacja z dnia 21.09.2022 - format pdf


Protokół postępowania o udzielenie zamówienia - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS / 2942/ 2022

Zapytanie ofertowe  PTBS / 2942/ 2022 na wykonanie rozbiórki budynków gospodarczych oraz utwardzenie terenu łącznie z wykonaniem stóp fundamentowych pod blaszane pomieszczenia gospodarcze na terenie nieruchomości przy ulicy Marszewskiej 40A w Pleszewie.

SIWZ - format pdf

Pobierz załączniki - format zip

Zapytanie ofertowe PTBS/609/2022

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2021 i sporządzenie z tego badania sprawozdania.

Pobierz treść zapytania - format docx


Informacja z dnia 18.02.2022 - format pdf

 

Zapytanie ofertowe PTBS/309/2022

Zapytanie ofertowe na wymianę stolarki okiennej w lokalach będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz specyfikację warunków zamówienia - format pdf

Pobierz specyfikację techniczną - format pdf

Pobierz wzór umowy - format pdf

Pobierz zestawienie okien - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/308/2022

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku wraz z przebudową rampy dla oób niepełnosprawnych.

Pobierz treść zapytania - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/307/2022

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę 9 wiat śmietnikowych przy ul. Osiedlowej w Pleszewie.

Pobierz treść zapytania - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/205/2022

Zapytanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego Zamawiającego za rok 2021 i sporządzenie z tego badania sprawozdania.

Pobierz treść zapytania - format docx

 


Informacja z dnia 01.02.2022- format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/4551/2021

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2021/2022 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o.

SIWZ - format pdf

Projekt umowy - format odt

Wykaz powierzchni chodników - format ods

Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o w Pleszewie ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę w sezonie 2021/2022r. paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt umowy - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/3813/2021

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o.

Pobierz dokument - format pdf


Szanowni Państwo!

 

Informuję, że termin składania ofert w postępowaniu PTBS/3813/2021 na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o. zostaje przesunięty na dzień 24 września 2021 r. na godzinę 12:00.


 

Informacja z dnia 27.09.2021 - format pdf

Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie   Towarzystwo  Budownictwa   Społecznego   Sp. z o. o   w    Pleszewie  ul. Malinie 6/25 zaprasza do złożenia oferty na dostawę w sezonie 2021/2022r. paliw stałych do   kotłowni  zarządzanych  przez  Pleszewskie  TBS.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz projekt umowy - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/2519/2021

Zapytanie ofertowe na wymianę drewnianej stolarki okiennej w lokalach będących własnością MiG Pleszew.

SIWZ - format pdf

Specyfikacja techniczna - format pdf

Zestawienie okien - format pdf

Projekt umowy - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/1740/2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie badań i pomiarów kontrolnych urządzeń elektrycznych w budynkach PTBS, Miasta i Gminy Pleszew oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzaniu PTBS.

SIWZ - format pdf

Lista nieruchomości - format pdf

Projekt umowy - format pdf

Formularz ofertowy - format pdf

Formularz cenowy - format ods

Klauzula RODO - format pdf


Informacja z dnia 17.05.2021 - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/1586/WM/2021

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu elewacji frontowej, termomodernizacji elewacji szczytowej i podwórzowej budynku przy ul. Kilińskiego 9 w Pleszewie.

SIWZ - format pdf

Projekt umowy - format pdf

Kosztorys zerowy - format pdf

Klauzula RODO - format pdf


Protokół z dnia 05.05.2021 - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS/1285/WM/2021

Zapytanie ofertowe na "Wykonanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Prokopowskiej 52 w Pleszewie".

SIWZ - format pdf

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac - format pdf

Projekt budowlany - format pdf

Plan zagospodarowania - format pdf

Kosztorys zerowy  - format pdf

Załączniki 1-5 - format pdf


Informacja z dnia 15.04.2021 - format pdf


Protokół z dnia 05.05.2021 - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS /4407/ 2020

Zapytanie ofertowe na zimowe utrzymanie chodników przy budynkach i dojazdach do budynków na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2020/2021 w budynkach zarządzanych przez Pleszewskie TBS Sp. z o.o.

SIWZ - format pdf 

SIWZ - format docx

Projekt umowy - format odt

Wykaz powierzchni chodników - format ods


Informacja z dnia 09.12.2020 - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS / 05 / I / 3185 / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie rozbiórki budynku oficyny oraz budynków gospodarczych na działce 2427 w Pleszewie.

 

SIWZ - format pdf

Dokumentacja projektowa - format zip

UWAGA! Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest usunięcie drzew i wyposażenia placu zabaw. Proszę nie wyceniać pozycji nr 33-40 oraz 45 przedmiaru "Rozbiórka budynków gospodarczych działka nr 2427 ul. Sienkiewicza 35 w Pleszewie".

Termin składania ofert zostaje przesunięty na dzień 17 września 2020 na godz. 14:00

Informacja z dnia 07.10.2020 -  format pdf

Informacja z dnia 16.10.2020 - format pdf

Zaproszenie do składania ofert - opał

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zaprasza do złożenia oferty na dostawę w sezonie 2021/2022 paliw stałych do kotłowni zarządzanych przez Pleszewskie TBS.

Pobierz dokument -  format pdf


Sprostowanie do ogłoszenia - format pdf

Projekt umowy - format pdf

Oświadczenie - format pdf

Zapytanie ofertowe PTBS / 2576 / WM / 2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej oraz termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sienkiewicza 40 w Pleszewie.

Termin składania ofert 14 sierpnia 2020 do godz. 12:00

SIWZ - format pdf

Przedmiar - instalacja gazowa - format pdf

Rysunek 1 - instalacja gazowa - format pdf

Rysunek 2 - instalacja gazowa - format pdf

Rysunek 3 - instalacja gazowa - format pdf

Rysunek 4 - instalacja gazowa - format pdf

Przedmiar - termoizolacja - format pdf

 

Przetarg nieograniczony PTBS / 04 / I / 2563 / 2020

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka".

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx


Informacja z dnia 14.08.2020 - format pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - format pdf


 Informacja z dnia 19.08.2020 - format pdf


Informacja z dnia 09.09.2020 o wyborze najkorzystniejszej oferty - format pdf

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 2296 / 2020

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 2296 / 2020 - Zaprojektowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u  zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx

Załączniki: Projekt umowy - format docx

Opinia geologiczna - format zip

Program funkcjonalno użytkowy - format zip

Wizualizacje - format zip

Klucz publiczny - format asc


Informacja z dnia 15.07.2020 - format pdf

Decyzja o warunkach zabudowy - format pdf


Informacja z dnia 17.07.2020 - format pdf


Informacja z dnia 22.07.2020 - format pdf


Informacja z dnia 13.08.2020 - format pdf

 

Przetarg nieograniczony PTBS / 02 / I / 1340 / 2020

Przetarg nieograniczony PTBS / 02 / I / 1340 / 2020 - Zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z parkingiem wielopoziomowym w Pleszewie, u zbiegu ulic Mieszka I, Stanisława Augusta Poniatowskiego i Władysława Warneńczyka

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx

Załączniki:

Projekt umowy - format docx

Opinia geologiczna - format zip

Harmonogram - format xlsx

Program funkcjonalno użytkowy - format zip

Wizualizacje - format zip

Klucz publiczny - format asc


Informacja z dnia 11.05.2020 - format pdf


Ogłoszenie  z dnia 21.05.2020 - format pdf

Informacja z dnia 21.05.2020 - format pdf

Zmiana zagospodarowania terenu - format pdf

Harmonogram - format xlsx


Informacja z dnia 25.05.2020 - format pdf


Informacja z dnia 29.05.2020 - format pdf

Projekt umowy po zmiananch - format pdf

Ogłoszenie z dnia 01.06.2020 - format pdf


Informacja z dnia 12.06.2020 - format pdf


Informacja z dnia 18.06.2020 - format pdf


Informacja z otwarcia ofert z dnia 23.06.2020 - format pdf


Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 29.06.2020 - format pdf

Przetarg nieograniczony PTBS / 521 / WM / 2020

Informacja z dnia 06.03.2020 - format pdf


Ogłoszenie z dnia 28.02.2020 - format pdf


Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 10 i 10a w Pleszewie

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: SIWZ do pobrania - format docx

Załączniki - format zip

Zapytanie ofertowe L.Dz.PTBS/281/WM/2020

Zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji gazowej oraz termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Poznańskiej 55 w Pleszewie. Termin składania ofert: 14 lutego 2020 r. Zamówienie nie jest zamówieniem publicznym.

SIWZ- pobierz format pdf

Dokumentacja - pobierz format zip

Przetarg nieograniczony PTBS / 01 / I / 232 / 2020

Informacja z dnia 15 lipca 2020 - format pdf


 

Informacja z dnia 17.02.2020 - format pdf


 

Ogłoszenie z dnia 12.02.2020 - format pdf


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540024405-N-2020 z dnia 10-02-2020 r.

Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 10 lutego 2020 r.


 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540016719-N-2020 z dnia 29-01-2020 r. 

Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 29 stycznia 2020 r.


 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ do pobrania - format docx

załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu - format zip

załącznik 8.2. STWiOR - format zip

załącznik 8.3. projekt budowlany - format zip

załącznik 8.4. projekt wykonawczy - format zip

załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary - format zip

załącznik 8.6. charakterystyki energetyczne - format zip

załącznik 8.7 zestawienie segmentów - format xslx

załącznik 8.8 pozwolenie na budowę - format pdf

Klucz publiczny - formac asc

 

 

Przetarg nieograniczony PTBS / 03 / I / 3595 / 2019

Informacja o unieważnieniu postępowania do pobrania: pismo z dnia 23 grudnia 2019 r.


Informacja, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, do pobrania: zestawienie ofert z dnia 2 grudnia 2019 r.


Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 27 listopada 2019 r.


Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 22 listopada 2019 r.

Kosztorysy do pobrania: kosztorysy w formacie .ATH (plik .ZIP).


Odpowiedź na zapytanie do pobrania: pismo z dnia 20 listopada 2019 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do pobrania: ogłoszenie nr 540250651-N-2019 z dnia 20 listopada 2019 r.


 

Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

SIWZ do pobrania - format docx

załącznik 8.1. zagospodarowanie terenu - format zip

załącznik 8.2. STWiOR - format zip

załącznik 8.3. projekt budowlany - format zip

załącznik 8.4. projekt wykonawczy - format zip

załącznik 8.5. kosztorysy i przedmiary - format zip

załącznik 8.6. charakterystyki energetyczne - format zip

 

 

Zapytanie ofertowe L.Dz.PTBS/2810/2019

Zapytanie ofertowe na usuwanie awarii oraz wykonywanie prac konserwacyjnych i remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiących własność oraz zarządzanych przez PTBS Sp. z o.o., tzw. "obsługa". Termin składania ofert: 18 września 2019 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 28 sierpnia 2019 r. - POBIERZ

Informacja z dnia 23 września 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ

Zapytanie ofertowe na dostawę opału

Zapytanie ofertowe.

Projekt umowy.

Oświadczenie.

Odpowiedź na zapytanie z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Przetarg z dnia 11.04.2019 r.

Informacja o wyniku postępowania: Informacja z dnia 8 maja 2019 r. o wyborze oferty najkorzystniejszej (format pdf).

 


Informacja z art. 86 ust. 5: Zestawienie ofert złożonych w dniu 26 kwietnia 2019 r. (format pdf).

 


Odpowiedzi na zapytania: Odpowidzi na zapytania z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

SIWZ: zmodyfikowana SIWZ z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540078217-N-2019 z dnia 19 kwietnia 2019 r. (format pdf).

 


Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie" EDYCJA II

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 536211-N-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

 1. SIWZ z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf),
 2. dokumentacja projektowa (format zip),
 3. kosztorysy w formacie ATH,
 4. edytowalne załączniki nr 1, 4-7 i 9 do SIWZ (format docx).

Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie" EDYCJA II

 

Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 536211-N-2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

 1. SIWZ z dnia 11 kwietnia 2019 r. (format pdf),
 2. dokumentacja projektowa (format zip),
 3. kosztorysy w formacie ATH,
 4. edytowalne załączniki nr 1, 4-7 i 9 do SIWZ (format docx).

Przetarg nieograniczony na dokończenie inwestycji pn. "Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego przy Pl. Powstańców Wielopolskich Nr 2 w Pleszewie"

Informacja o unieważnieniu postępowania: Informacja z dnia 10 kwietnia 2019 r. (format pdf).


Odpowiedzi na zapytania: Odpowiedzi z dnia 1 kwietnia 2019 r. (format pdf).

Kosztorysy w formacie ath: kosztorysy ATH (format zip).

 


Ogłoszenie o zamówieniu: Ogłoszenie nr 528488-N-2019 z dnia 22 marca 2019 r. (format pdf)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ):

 1. SIWZ z dnia 22 marca 2019 r. (format pdf),
 2. dokumentacja projektowa (format zip),
 3. edytowalne załączniki do SIWZ nr 1, 4-7 i 9 (format docx)

Ogłoszenie nr 552524-N-2018 z dnia 2018-04-30 r.

Informacja z dnia 27-06-2018 - format pdf


 

Informacja z dnia 18-06-2018 - format pdf


 

Informacja z dnia 07-06-2018 - format pdf

Załączniki do informacj z dnia 07-06-2018 - zip


 

Informacja z dnia 30-05-2018 - dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa mieszkań w zabudowie szeregowej w Pleszewie ul. Kaliska" - format pdf

 

Ogłoszenie nr 500122397-N-2018 z dnia 30-05-2018 r. - format pdf


 

Informacja z dnia 25-05-2018 - dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn.: "Budowa mieszkań w zabudowie szeregowej w Pleszewie ul. Kaliska". - format pdf

 

Ogłoszenie nr 500116876-N-2018 z dnia 25-05-2018 r. - format pdf


 

Ogłoszenie nr 552524-N-2018 z dnia 2018-04-30 r. przetarg nieograniczony "Budowa mieszkań w zabudowie szeregowej w Pleszewie ul. Kaliska".

 

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz SIWZ - format pdf

Pobierz załączniki 1,2,3,4,6 - format zip

Pobierz dokumentację projektową - format zip

Ogłoszenie nr 629737-N-2017 z dnia 2017-12-08 r.

Informacja z dnia 07.02.2018 - format pdf


 Informacja z dnia 26.01.2018 - format pdf


Informacja z dnia 19.01.2018 - format pdf

Kosztorys ślepy - aneks- budynek W3 - format pdf

Kosztorys ślepy - aneks- budynek W4 - format pdf


 

Ogłoszenie nr 629737-N-2017 z dnia 2017-12-08 r. przetarg nieograniczony "Budowa mieszkań w zabudowie szeregowej w Pleszewie ul. Kaliska"

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz SIWZ - format pdf

Pobierz załączniki 1,2,3,4,6 - format zip

Pobierz dokumentację projektową - format zip

Ogłoszenie nr 595632-N-2017 z dnia 2017-10-12 r.

Informacja z dnia 06.11.2017 - format pdf


 

Informacja z dnia 30.10.2017 - format pdf

 


 

Ogłoszenie nr 595632-N-2017 z dnia 2017-10-12 r. przetarg nieograniczony "Budowa mieszkań w zabudowie szeregowej w Pleszewie ul. Kaliska"

 

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

 

Pobierz SIWZ - format pdf

 

Pobierz załączniki 1,2,3,4,6 - format zip

 

Pobierz dokumentację projektową - format zip

Ogłoszenie nr 563695-N-2017 z dnia 2017-08-04 r.

Informacja z dnia 22 września 2017 - format pdf

Informacja z dnia 06 września 2017 - format pdf

Informacja z dnia 01 września 2017 - format pdf

Informacja z dnia 28 sierpnia 2017 - format pdf

Załącznik nr 4 - format pdf

Załącznik nr 4 - format docx

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na stronach BZP

 


 

 

Informacja z dnia 25 sierpnia 2017 - format pdf

 


 

Informacja z dnia 16 sierpnia 2017  - format pdf

 


 

Ogłoszenie nr 563695-N-2017 z dnia 2017-08-04 r. przetarg nieograniczony "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie Nr 4 w Pleszewie"

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz SIWZ - format pdf


Pobierz załączniki 1,2,3,4,6 - format zip

Pobierz dokumentację projektową (załącznik 5) - format zip

Ogłoszenie nr 543159-N-2017 z dnia 2017-07-07 r.

Informacja z dnia 04 sierpnia 2017 - unieważnienie przetargu - format pdf

 


 

Informacja z dnia 25 lipca 2017 - wynik przetargu - format pdf

 


Ogłoszenie nr 543159-N-2017 z dnia 2017-07-07 r. przetarg nieograniczony "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie Nr 4 w Pleszewie"

 

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

 

Pobierz SIWZ - format pdf

 

Pobierz załączniki 1,2,3,4,6 - format zip

 

Pobierz dokumentację projektową - format zip

Ogłoszenie nr 319365 - 2016 z dnia 2016-10-07r.

Informacja z dnia 7 listopada 2016 - wynik przetargu - format pdf


25-10-2016r - informacja o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP

Pobierz  odpowiedzi - format pdf

Informacja z dnia 20-10-2016r - odpowiedzi na pytania.

Pobierz  odpowiedzi - format pdf

Zmodyfikowany załącznik 1a

Załącznik 1a - format ods

Załączink 1a - format xls

 


 

Informacja z dnia 14-10-2016r - odpowiedzi na pytania.

Pobierz  odpowiedzi - format pdf

 


Ogłoszenie nr 319365 - 2016 z dnia 2016-10-07r. Budowa budynku mieszkalno-usługowo-handlowego i budynku mieszkalnego wraz z rozbiórką budynków byłego dworca przy Pl.Powstańców Wlkp. Nr 2 w Pleszewie.

Tekst ogłoszenia - format pdf

SIWZ - format pdf

Załączniki 1 do 8 - format zip

Załączniki należy pobrać i rozpakować programem np. 7zip lub innym.

Zapytanie ofertowe z 04-03-2016

Zapytanie ofertowe z 04-03-2016 - nadzór inwestorski.

Pobierz tekst ogłoszenia- format pdf

Pobierz wzrór umowy - format pdf

Ogłoszenie PTBS Sp z o.o. Nr 9097-2016 z dnia 26-01-2016

Informacja z dia 2016-03-09 w wynikach postępowania

Pobierz dokument - format pdf

Informacja z dnia  2016-02-11:

Odpowiedzi na zgłoszone pytania - pobierz - format pdf

Zaktualizowany kosztorys - format ath

Zaktualizowany kosztorys - format pdf

 


Informacja z dnia  2016-02-09:

Ogłoszenie 13291 - 2016 o zmianie ogłoszenia - pobierz - format pdf

Odpowiedzi na zgłoszone pytania - pobierz - format pdf

Pobierz załączik nr 1  - format pdf

Pobierz załącznik nr 2 - format pdf

 


 

Informacja z dnia  2016-02-03:

ogłoszenie 11801 - 2016 o zmianie ogłoszenia - pobierz - format pdf

odpowiedź na zgłoszone pytania - pobierz - format pdf

 


Pleszew: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie Nr 3 w Pleszewie

Numer ogłoszenia: 9079 - 2016; data zamieszczenia: 26.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7428365, faks 062 7428365.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ptbs.pleszew.pl/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie Nr 3 w Pleszewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: jednego 32 lokalowego budynku mieszkalnego. Budynek został zaprojektowany jako jednobryłowy, pięciokondygnacyjny (w tym poddasze użytkowe) w całości podpiwniczony. W części piwnicznej przewidziano 13 garaży, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz komórki lokatorskie. Mieszkania wyposażone w balkony. 2. Zamówienie swym zakresem obejmuje roboty budowlane, wykonanie instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłej wody, centralnego ogrzewania, elektrycznej, gazowej w kotłowni, telewizji kablowej, domofonowej, telefonicznej, roboty drogowe, wykonanie przyłączy: wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przygotowanie placu budowy tj. przygotowanie terenu budowy, wykonanie zasilania placu budowy w energię elektryczną. Wykonać należy także dokumentację powykonawczą i świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączonej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej, kosztorysach ślepych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Część zamieszczonej dokumentacji technicznej dotyczy całości zaplanowanej inwestycji tj. budowy dwóch budynków mieszkalnych - patrz plan zagospodarowania terenu. Wybrany, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wznieść nowy budynek mieszkalny zgodnie z tą dokumentacją, w zakresie budowy budynku NR 2 z  infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu określonym w załączonym do niniejszej SIWZ planie sytuacyjnym - etap 1, z zakreślonym obszarem do wykonania..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.13.40-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w kwocie 60 000,00 zł w następujących formach: - w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), - sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (w  tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. - Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. - Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty przynajmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wzniesieniu nowego, przynajmniej 12-sto mieszkaniowego budynku mieszkalnego. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, a w szczególności: (a) dysponowania wolnymi środkami lub zdolnością kredytową w kwocie minimum 500 000,00 zł, (b) posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca załącza do oferty kosztorysy w wersji uproszczonej z podaniem na stronie tytułowej kosztorysów poszczególnych składników ceny tj.: kosztu 1 rg w zł, % narzutu kosztów pośrednich NP, narzutu % kosztów zakupu - Kz, narzutu % zysku i % wysokości podatku VAT do poszczególnych elementów robót, doliczonego do wartości netto w zbiorczym zestawieniu planowanych kosztów, tzw. tabeli elementów scalonych.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 2. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Stosowne oświadczenie o braku powstania obowiązku podatkowego, o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składa na druku oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 94
 • 2 - Okres gwarancji - 6

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: patrz poniżej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa- spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html lub w siedzibie PTBS Pleszew Sp. z o.o..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.02.2016 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., sekretaria.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie - pobierz format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  - pobierz SIWZ format pdf

Załączniki 1 do 4 - pobierz format zip

Załacznik 5 plan sytuacyjny - pobierz format pdf

Załacznik 6 kosztorysy - pobierz format zip

Załącznik 7 projekt budowlany - pobierz format zip

Załacznik 8  - projekt wykonawczy - pobierz format zip

Załacznik 9  - specyfikacja techniczna - pobierz format pdf

 

 

Uwaga!! Ze względu na duże rozmiary załaczniki zostały skompresowane do formatu ZIP. Prosimy pobrac na dysk lokalny i rozpakować. 

Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego

Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej wieloletni najem pomieszczeń w budynku przy ul. Kaliskiej nr 2 w Pleszewie.

Pobierz treść ogłoszenia - format pdf

Załącznik nr 1 - format zip

Załącznik nr 2 - format docx

Zaproszenie do składania ofert na wieloletni najem pomieszczeń

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o. o.

ul. Malinie 6/25,  63-300 Pleszew

NIP 617-18-59-287     REGON 250909975

tel. /fax 62 742 83 65    ptbspleszew@post.pl

_________________________________________

 

zaprasza

do składania ofert na wieloletni najem pomieszczeń 

(przewidzianych do przebudowy na działalność usługową)

w budynku przy ul. Kaliskiej nr 2 w Pleszewie

 

Konkurs ofert obejmuje wynajem pomieszczeń o pow. użytkowej:

1) 149,74 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (np. PUB, winiarnia itp.), usytuowanych w piwnicy;

2) 501,99 m2  w tym:

      – 189,04 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną – (kawiarnia, restauracja) - usytuowanych na parterze i

      – 312,95 m2 z przeznaczeniem na działalność hotelarską - usytuowanych  na I piętrze i poddaszu.

Oferty należy składać w siedzibie organizatora konkursu w terminie  do dnia  30.06.2015r.

do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie www.ptbs.pleszew.pl, i bip Pleszew /zamówienia publiczne/spółki gminne/Pleszewskie TBS.

Szczegółowych informacji związanych z konkursem udziela Alicja Błaszczyk – Prezes Zarządu Pleszewskiego TBS Sp. z o.o.  Tel. 62 742 83 65, e-mail ptbspleszew@post.pl .

Z pomieszczeniami będącymi przedmiotem konkursu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem konkursu.

 

I.  Opis nieruchomości i warunków zawarcia umowy.

1.  Przedmiotem najmu są pomieszczenia  w budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie usytuowanym na działce nr 1071 (KW nr KZ1P00001160/9)  o powierzchni 0.0460 ha stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, z prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane tj. przebudowę budynku na działalność usługową, pozostające w zarządzaniu Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. Budynek usytuowany jest w centrum Pleszewa w odległości ok.  25  metrów od budynku Ratusza (orientacyjna lokalizacja budynku na załączniku graficznym).

2. Szczegółowy plan wynajmowanych pomieszczeń zawarty jest w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).

3.  Oferent może złożyć ofertę na wynajem zespołu pomieszczeń znajdujących się:

a)  w piwnicy budynku,

b)  na parterze, I piętrze i poddaszu,

c)  lub na wynajem wszystkich pomieszczeń w budynku.

4. Najemca zobowiązany jest przeprowadzić przebudowę zespołu pomieszczeń w budynku zgodnie z posiadaną przez PTBS dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę, na własny koszt. Koszty przebudowy nie będą zwracane po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Uzyskanie wszelkich koniecznych zezwoleń niezbędnych na użytkowanie przedmiotu najmu spoczywa na najemcy. Harmonogram robót wymaga uzyskania pozytywnej opinii Wynajmującego.

5. Przebudowę przedmiotu najmu należy przeprowadzić w terminie do 9 miesięcy (preferowany termin – 6 miesięcy) od dnia przekazania przedmiotu najmu, potwierdzonego protokołem przekazania.

6. Na wynajętej powierzchni najemca będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych (PKD 56.10.A) lub gastronomicznych i hotelowych (PKD 55.10.Z). W okresie związania umową zakazuje się zmiany profilu działalności na inny niż określony w umowie najmu. Ewentualna zmiana profilu działalności wymagać będzie zgody Wynajmującego.

7. Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany projektu technicznego  przez oferenta. W tym przypadku koszty tych zmian ponosi oferent, bez prawa rozliczeń z poniesionymi nakładami na przebudowę.

8. Oferent, który wygrał konkurs zobowiązany jest zawrzeć umowę najmu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

9. Jeśli oferent, który wygrał konkurs  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator konkursu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem wniesienia przez najemcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 miesięcznego wylicytowanego czynszu brutto na wypadek nienależytego wykonania umowy.

11. Przedmiot najmu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.

12. W okresie związania umową zakazuje się podnajmu oraz oddania do użyczenia przedmiotu najmu innym podmiotom bez zgody Wynajmującego.

13. Umowa zostanie zawarta na okres do 10 lat (z możliwością przedłużenia).

II. Czynsz dzierżawny

1. Oczekiwana przez Wynajmującego  miesięczna stawka czynszu najmu netto za najem 1 m2 powierzchni użytkowej powinna wynosi minimum 15 zł netto.

2.   Do  czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT w ustawowo obowiązującej stawce.

3. Poza czynszem najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat bieżących za media, tj. wodę i ścieki, energię elektryczną, gaz itp. na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami oraz podatku od nieruchomości i i opłat za gospodarowanie odpadami.

4. Czynsz najmu będzie naliczany od dnia przekazania przedmiotu najmu do użytkowania zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie przez Najemcę.

5. Czynsz najmu będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 kwietnia  o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.

6. Zakres niezbędnych prac do wykonania przebudowy pomieszczeń jest określony w załączniku Nr 3 do ogłoszenia. 

7. Nakłady poniesione na przebudowę w wysokości określonej w ofercie będą zaliczane na poczet opłat czynszowych w okresie najmu maksymalnie 10 lat.

8. W okresie rozliczania poniesionych nakładów najemca będzie zobowiązany  część stawki czynszu miesięcznego przeznaczyć na opłaty (w formie zaliczki), na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.

9. Rozwiązanie umowy najmu przez Najemcę przed rozliczeniem nakładów nie stanowi podstawy roszczeń  Najemcy o zwrot nakładów przez Wynajmującego.

III. Forma konkursu

Konkurs jest prowadzony w formie  pisemnych ofert.

 

IV. Wadium

1.  W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wniosą wadium w wysokości 5 000,00zł. w terminie do dnia 30.06.2015r. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy PTBS NR:  PKO BP SA 62 1020 2212 0000 5402 0285 3042

2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

3. Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie wyłoniony jako najemca podlega zaliczeniu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu konkursu.

V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie organizatora konkursu przy ul. Malinie 6/25 w Pleszewie w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta konkursowa  na  wieloletni najem pomieszczeń przewidzianych do przebudowy na działalność usługową w budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie” w terminie do dnia 30.06.2015r. do godz. 12.00.

2.  Otwarcie ofert (część jawna konkursu) odbędzie się w dniu 30.06.2015r. o godz. 12.15.

 VI. Sposób przygotowania oferty

1. Pisemna oferta (formularz oferty załącznik nr 4) powinna zawierać:

·      Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

·      Datę sporządzenia oferty,

·      Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

·      Oświadczenie o zamiarze prowadzenia na wynajętej powierzchni działalności gastronomicznej lub hotelowej,

·      Oświadczenie, że oferent dokona przebudowy pomieszczeń w co najmniej wymaganym terminie ( 9 miesięcy),

·      Oświadczenie, że oferent wniósł wadium i w jakiej formie,

·      Oferowaną stawkę miesięcznego czynszu najmu netto i brutto za najem 1 m2 powierzchni użytkowej,

·      Oferowane nakłady finansowe na przebudowę pomieszczeń

·      Wymagane załączniki.

2. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub przez upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę (pełnomocnictwo).

VII. Kryterium wyboru ofert

1. Kryterium wyboru ofert stanowić będzie:

    a) stawka  miesięcznego czynszu najmu brutto  za najem 1 m2 powierzchni użytkowe- 70%

    b) wartość nakładów - 30%

2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która otrzyma najwięcej punktów:

 

a) przy najwyższej stawce czynszu – najwięcej punktów,

 

b) przy najniższej wartości nakładów – najwięcej punktów.

 

 

VIII. Oględziny nieruchomości i kontakt z osobami upoważnionymi

Szczegółowych informacji w zakresie merytorycznym udziela Alicja Błaszczyk
tel. 62742 83 65. Oględzin można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

IX. Wynajmujący ma prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

X. Załączniki do ogłoszenia:

 1. Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa - format zip
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy - format zip
 3. Załącznik nr 3 - zakres robót remontowych zgodnie z załączonym przedmiarem - format zip
 4. Załącznik nr 4 - formularz ofertowy - format zip
 5. Orientacyjna lokalizacja budynku - format jpg

 

Prezes Zarządu

 

Alicja Błaszczyk

 

Pleszew dnia 27.05.2015r.

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Nr 74075-2015 z dnia 2015-05-22

Informacja z dnia 06.07.2015

Informacja z dnia 06-07-2015 r. o wynikach postępowania - format pdf

Aktualizacja 29.05.2015

Informacja z dnia 29 maja 2015 r. - format pdf

Mapa do celów projektowych - format pdf

 

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o.  Nr 74075-2015  z dnia 2015-05-22 - zaprojektowanie budynku mieszkalno-usługowo-handlowego na nieruchomości przy Pl.Powstańców Wlkp. w Pleszewie.

Tekst ogłoszenia - format pdf

SIWZ - format pdf

Załącznik Nr 1 - format doc

Załącznik Nr 2 - format pdf

Załącznik Nr 3 - format pdf

Załącznik Nr 4 - format doc

Załącznik Nr 5 - format pdf

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Nr 63417-2015 z dnia 2015-05-04

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o.  Nr 63417-2015  z dnia 2015-05-04 - zaprojektowanie kompleksu budynków mieszkalnych na nieruchomości przy ul. Malinie w Pleszewie - działki nr: 3003/5, 3002/5, 3001/5, 3000/5, 2993/7 i 2986/43 obręb nr 0001, miasto Pleszew

 

Informacja z dnia 17-06-2015 o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


 

Informacja z dnia 18-05-2015 na temat numeru konta - format pdf


Odpowiedzi na pytania do przetargu 15.05.2015 - format pdf


Odpowiedzi na pytania do przetargu 14.05.2015 - format pdf


Odpowiedzi na pytania do przetargu 12.05.2015 - format pdf

Załącznik 1 i 4 - format docx


Odpowiedzi na pytania do przetargu 07.05.2015 - format pdf


Tekst ogłoszenia - format pdf

SIWZ - format pdf

Załącznik Nr 1 - format pdf

Załącznik Nr 2 - format pdf

Załącznik Nr 3 - format pdf

Załącznik Nr 4 - format pdf

Załącznik Nr 5 - format zip

Załącznik Nr 6 - format pdf

Załącznik Nr 7 - format zip

Zaproszenie do składania ofert na wieloletni najem pomieszczeń

Informacja z dnia 04-05-2015 - zmiany w treści ogłoszenia

 
 

Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa  Społecznego Sp. z o. o.

ul. Malinie 6/25,  63-300 Pleszew

NIP 617-18-59-287     REGON 250909975

tel. /fax 62 742 83 65    ptbspleszew@post.pl

zaprasza

do składania ofert na wieloletni najem pomieszczeń

(przewidzianych do przebudowy na działalność usługową)

w budynku przy ul. Kaliskiej nr 2 w PleszewieKonkurs ofert obejmuje wynajem pomieszczeń o pow. użytkowej:
 1. 149,74 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (np. PUB, winiarnia itp.), usytuowanych w piwnicy;
 2. 501,99 m2  w tym:
 • 189,04 m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną – (kawiarnia, restauracja) - usytuowanych na parterze i
 • 312,95 m2 z przeznaczeniem na działalność hotelarską - usytuowanych  na I piętrze i poddaszu.
 
Oferty należy składać w siedzibie organizatora konkursu w terminie  do dnia  25.05.2015r. do godz. 12.00.

Ogłoszenie o konkursie znajduje się na stronie www.ptbs.pleszew.pl, i bip Pleszew /zamówienia publiczne/spółki gminne/Pleszewskie TBS. Szczegółowych informacji związanych z konkursem udziela Alicja Błaszczyk – Prezes Zarządu Pleszewskiego TBS Sp. z o.o.  Tel. 62 742 83 65, e-mail ptbspleszew@post.pl. Z pomieszczeniami będącymi przedmiotem konkursu można zapoznać się po uprzednim uzgodnieniu terminu z organizatorem konkursu.

I.  Opis nieruchomości i warunków zawarcia umowy.
 1. Przedmiotem najmu są pomieszczenia w budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie usytuowanym na działce nr 1071 (KW nr KZ1P00001160/9)  o powierzchni 0.0460 ha stanowiącej własność Miasta i Gminy Pleszew, z prawem dysponowania nieruchomością na cele budowlane tj. przebudowę budynku na działalność usługową, pozostające w zarządzaniu Pleszewskiego TBS Sp. z o.o. Budynek usytuowany jest w centrum Pleszewa w odległości ok.  25  metrów od budynku Ratusza (orientacyjna lokalizacja budynku na załączniku graficznym).
 2. Szczegółowy plan wynajmowanych pomieszczeń zawarty jest w dokumentacji projektowej (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia).
 3. Oferent może złożyć ofertę na wynajem zespołu pomieszczeń znajdujących się:
 1. w piwnicy budynku,
 2. na parterze, I piętrze i poddaszu,
 3. lub na wynajem wszystkich pomieszczeń w budynku.
 1. Najemca zobowiązany jest przeprowadzić przebudowę zespołu pomieszczeń w budynku zgodnie z posiadaną przez PTBS dokumentacją techniczną i pozwoleniem na budowę, na własny koszt. Koszty przebudowy nie będą zwracane po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy. Uzyskanie wszelkich koniecznych zezwoleń niezbędnych na użytkowanie przedmiotu najmu spoczywa na najemcy. Harmonogram robót wymaga uzyskania pozytywnej opinii Wynajmującego.
 2. Przebudowę przedmiotu najmu należy przeprowadzić w terminie do 9 miesięcy (preferowany termin – 6 miesięcy) od dnia przekazania przedmiotu najmu, potwierdzonego protokołem przekazania.
 3. Na wynajętej powierzchni najemca będzie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych (PKD 56.10.A) lub gastronomicznych i hotelowych (PKD 55.10.Z). W okresie związania umową zakazuje się zmiany profilu działalności na inny niż określony w umowie najmu. Ewentualna zmiana profilu działalności wymagać będzie zgody Wynajmującego.
 4. Wynajmujący dopuszcza możliwość zmiany projektu technicznego  przez oferenta. W tym przypadku koszty tych zmian ponosi oferent, bez prawa rozliczeń z poniesionymi nakładami na przebudowę.
 5. Oferent, który wygrał konkurs zobowiązany jest zawrzeć umowę najmu, której wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 6. Jeśli oferent, który wygrał konkurs  nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator konkursu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 7. Umowa zostanie zawarta pod warunkiem wniesienia przez najemcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 miesięcznego wylicytowanego czynszu brutto na wypadek nienależytego wykonania umowy.
 8. Przedmiot najmu nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie jest przedmiotem zobowiązań wobec osób trzecich.
 9. W okresie związania umową zakazuje się podnajmu oraz oddania do użyczenia przedmiotu najmu innym podmiotom bez zgody Wynajmującego.
 10. Umowa zostanie zawarta na okres do 10 lat (z możliwością przedłużenia).

II. Czynsz dzierżawny
 1. Oczekiwana przez Wynajmującego  miesięczna stawka czynszu najmu netto za najem 1 m2 powierzchni użytkowej powinna wynosi minimum 15 zł netto.
 2. Do  czynszu najmu zostanie doliczony podatek VAT w ustawowo obowiązującej stawce.
 3. Poza czynszem najemca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat bieżących za media, tj. wodę i ścieki, energię elektryczną, gaz itp. na podstawie odrębnych umów zawartych z dostawcami oraz podatku od nieruchomości i i opłat za gospodarowanie odpadami.
 4. Czynsz najmu będzie naliczany od dnia przekazania przedmiotu najmu do użytkowania zgodnie z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie przez Najemcę.
 5. Czynsz najmu będzie waloryzowany corocznie z dniem 1 kwietnia  o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez GUS.
 6. Zakres niezbędnych prac do wykonania przebudowy pomieszczeń jest określony w załączniku Nr 3 do ogłoszenia.
 7. Nakłady poniesione na przebudowę w wysokości określonej w ofercie będą zaliczane na poczet opłat czynszowych w okresie najmu maksymalnie 10 lat.
 8. W okresie rozliczania poniesionych nakładów najemca będzie zobowiązany  część stawki czynszu miesięcznego przeznaczyć na opłaty (w formie zaliczki), na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.
 9. Rozwiązanie umowy najmu przez Najemcę przed rozliczeniem nakładów nie stanowi podstawy roszczeń  Najemcy o zwrot nakładów przez Wynajmującego.
III. Forma konkursu
Konkurs jest prowadzony w formie  pisemnych ofert.

IV. Wadium
 1. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wniosą wadium w wysokości 5 000,00zł. w terminie do dnia 25.05.2015r. Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy PTBS NR:  PKO BP SA 62 1020 2212 0000 5402 0285 3042
 2. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
 3. Wadium wpłacone przez oferenta, który zostanie wyłoniony jako najemca podlega zaliczeniu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy, natomiast pozostałym osobom zostanie zwrócone po zakończeniu konkursu.

V. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie organizatora konkursu przy ul. Malinie 6/25 w Pleszewie w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta konkursowa  na  wieloletni najem pomieszczeń przewidzianych do przebudowy na działalność usługową w budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie” w terminie do dnia 25.05.2015r. do godz. 12.00.
 2. Otwarcie ofert (część jawna konkursu) odbędzie się w dniu 25.05.2015r. o godz. 12.15.

VI. Sposób przygotowania oferty
 1. Pisemna oferta (formularz oferty załącznik nr 4) powinna zawierać:
 • Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,
 • Datę sporządzenia oferty,
 • Oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • Oświadczenie o zamiarze prowadzenia na wynajętej powierzchni działalności gastronomicznej lub hotelowej,
 • Oświadczenie, że oferent dokona przebudowy pomieszczeń w co najmniej wymaganym terminie ( 9 miesięcy),
 • Oświadczenie, że oferent wniósł wadium i w jakiej formie,
 • Oferowaną stawkę miesięcznego czynszu najmu netto i brutto za najem 1 m2 powierzchni użytkowej,
 • Oferowane nakłady finansowe na przebudowę pomieszczeń
 • Wymagane załączniki.
 1. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub przez upoważnionego przedstawiciela. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia składającego ofertę (pełnomocnictwo).

VII. Kryterium wyboru ofert

1. Kryterium wyboru ofert stanowić będzie:
    a) stawka  miesięcznego czynszu najmu brutto  za najem 1 m2 powierzchni użytkowe- 70%
    b) wartość nakładów - 30%
2. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która otrzyma najwięcej punktów:
a) przy najwyższej stawce czynszu – najwięcej punktów,
b) przy najniższej wartości nakładów – najwięcej punktów.

VIII. Oględziny nieruchomości i kontakt z osobami upoważnionymi
Szczegółowych informacji w zakresie merytorycznym udziela Alicja Błaszczyk tel. 62742 83 65. Oględzin można dokonać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

IX. Wynajmujący ma prawo zamknięcia konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

X. Załączniki do ogłoszenia:
 1. Załącznik nr 1 - dokumentacja projektowa - pobierz archiwum zip
 2. Załącznik nr 2 - projekt umowy - pobierz archiwum zip
 3. Załącznik nr 3 - zakres robótremontowych zgodnie z załączonym przedmiarem - pobierz archiwum zip
 4. Załącznik nr 4 - formularz ofertowy - pobierz archiwum zip
 5. Orientacyjna lokalizacja budynku - format jpg

Prezes Zarządu

Alicja Błaszczyk

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Nr 116947 -2014 z dnia 2014-05-30

Infomacja z dnia  25-06-2014r. - o wynikach postępowania - format pdf

 

Infomacja z dnia  16-06-2014r. - zmiana SIWZ - format pdf

Informację opublikowano rówież w formie ogłoszenia o nr 129127 w Biuletynie Zamówień Publicznych --->   (czytaj więcej )

 

Infomacja z dnia  06-06-2014r. - odpowiedzi na pytania - format pdf

   

Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie
Numer ogłoszenia: 116947 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7428365, faks 062 7428365.

    Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ptbs.pleszew.pl/
    Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie. Budynek położony jest w granicach obszaru podlegającego ochronie konserwatorskiej (zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym).
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączonej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej, kosztorysach zerowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wybrany, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane zgodnie z tą dokumentacją.
 3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 4. Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4, 45.44.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w kwocie 8 000,00 zł w następujących formach: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 lub w jednej z poniżej podanych form:

1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), 2. sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty
W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca załącza do oferty: kosztorys w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem każdej pozycji nakładów i cen robocizny, materiałów i sprzętu; kosztorys musi zawierać również tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: PATRZ PONIŻEJ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa- spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html lub w siedzibie PTBS Pleszew Sp. z o.o.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie - pobierz format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  - pobierz SIWZ format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki 1 do 4 - pobierz format zip 

Załacznik 5 projekt budowlany - pobierz format zip

Załacznik 6 specyfikacja techniczna - pobierz format pdf

Załacznik 7  - przedmiary i kosztorysy - pobierz format zip

 

Uwaga!! Ze względu na duże rozmiary załaczniki zostały skompresowane do formatu ZIP. Prosimy pobrac na dysk lokalny i rozpakować. 

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Nr 102815-2014 z dnia 2014-05-13

  Informacja z dnia 29-05-2014 - wynik postępowania - pobierz format pdf

 

  Informacja z dnia 19-05-2014 - zmiany w SIWZ - pobierz format pdf

 

Pleszew: Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie
Numer ogłoszenia: 102815 - 2014; data zamieszczenia: 13.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Pleszewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. , ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 062 7428365, faks 062 7428365.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ptbs.pleszew.pl/
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: NIE DOTYCZY

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji frontowej budynku przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie. Budynek położony jest w granicach obszaru podlegającego ochronie konserwatorskiej (zgodnie z zapisem w projekcie budowlanym). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączonej do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej, kosztorysach zerowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wybrany, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane zgodnie z tą dokumentacją. 3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 4. Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu będzie wynagrodzeniem kosztorysowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4, 45.44.30.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w kwocie 8 000,00 zł w następujących formach: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), 2. sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w szczególności wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonych do oferty dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca załącza do oferty: kosztorys w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem każdej pozycji nakładów i cen robocizny, materiałów i sprzętu; kosztorys musi zawierać również tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: PATRZ PONIŻEJ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa- spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html lub w siedzibie PTBS Pleszew Sp. z o.o..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2014 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania 

 

 

Ogłoszenie - pobierz format pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz załączniki 1 do 4 - pobierz format zip

Załacznik 5 projekt budowlany - pobierz format zip

 

Załacznik 6 specyfikacja techniczna - pobierz format pdf

Załacznik 7  - przedmiary i kosztorysy - pobierz format zip

 

 

Uwaga!! Ze względu na duże rozmiary załaczniki zostały skompresowane do formatu ZIP. Prosimy pobrac na dysk lokalny i rozpakować. 

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 35315 - 2014 z dnia 21.02.2014

Informacja z dnia 27-03-2014 o wynikach postępowania - pobierz informację w formacie pdf

 

Pleszew: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69
Numer ogłoszenia: 35315 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 69 w Pleszewie , Ul. Poznańska 69, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 62 742 83 65, faks 62 742 83 65.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69 wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej, kosztorysach zerowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wybrany, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane zgodnie z tą dokumentacją. 3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 4. Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu będzie wynagrodzeniem kosztorysowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w kwocie 8 000,00 zł w następujących formach: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), 2. sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 170 000 zł brutto każda. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia. Dokument będzie oceniany na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom Wykonawca załącza do oferty kosztorys w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem każdej pozycji nakładów i cen robocizny, materiałów i sprzętu; kosztorys musi zawierać również tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: PATRZ PONIŻEJ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa- spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html lub w siedzibie PTBS Pleszew Sp. z o.o.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2014 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Pleszewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

Ogłoszenie - pobierz format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - pobierz format pdf

Załaczniki - pobierz format zip

 

Uwaga!! Ze względu na duże rozmiary załaczniki zostały skompresowane do formatu ZIP. Prosimy pobrac na dysk lokalny i rozpakować. 

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Nr 323172-2013 z dnia 09.08.2013

Informacja z dnia 06-09-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz format pdf

 


Pleszew, dnia 14 sierpnia 2013 r.                             Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy:
przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: Instalacja ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, gazu i technologiczna kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69.

Do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:
1.    Załącznik nr 1 – dotyczy danych adresowych
       ODPOWIEDŹ: Wystąpił błąd w formularzu ofertowym. W załączeniu poprawiona treść formularza ofertowego.

Pobierz poprawiony formularz ofertowy - format pdf

Pobierz poprawiony formularz ofertowy - format doc


2.    Czy jest możliwość załączenia specyfikacji kosztorysów w wersji ath?
         ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie dysponuje kosztorysami zerowymi w formacie *.ath, więc nie ma możliwości udostępnienia ich.
 

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. Nr 323172-2013 z dnia 09.08.2013.

Przetarg nieograniczony: Instalacja ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, gazu i technologiczna kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pleszewie przy ul. Poznańskiej 69

Pobierz tekst ogłoszenia - format pdf

Pobierz  SIWZ - format pdf

Pobierz załaczniki - format zip

Ogłoszenie PTBS Sp z.o.o Nr.310438-2013 zdnia 02.08.2013

Informacja z dnia 27-08-2013

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz - format pdf

 


 

Pleszew: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. B. Chrobrego 36a w Kowalewie
Numer ogłoszenia: 310438 - 2013; data zamieszczenia: 02.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Chrobrego 36a, Kowalew , Kowalew, Chrobrego 36a, 63-300 Pleszew, woj. wielkopolskie, tel. 62 74 28 365, faks 62 74 28 365.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. B. Chrobrego 36a w Kowalewie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. B. Chrobrego 36a w Kowalewie wraz z towarzyszącymi robotami budowlanymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest przedstawiony w załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacji projektowej, kosztorysach zerowych oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wybrany, w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty budowlane zgodnie z tą dokumentacją. 3. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. 4. Wynagrodzenie w niniejszym postępowaniu będzie wynagrodzeniem kosztorysowym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.13.40-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wnosi wadium w kwocie 5 000,00 zł w następujących formach: 1. w pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego numer rachunku 60 1020 2212 0000 5102 0024 7320 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach lub gwarancjach bankowych, 2) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 3) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824), 2. sposób przekazania poręczeń lub gwarancji: Dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego (w tym przypadku do oferty należy załączyć kopie dokumentów wraz z potwierdzeniem odbioru) lub oryginały załączyć do oferty. 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, a w szczególności wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania oferty przynajmniej dwóch robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 120 000 zł brutto każda

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności dysponowania osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie załączonego do oferty oświadczenia. Dokumenty będą oceniane na zasadzie spełnia / nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  kosztorys w wersji szczegółowej z wyszczególnieniem każdej pozycji nakładów i cen robocizny, materiałów i sprzętu; kosztorys musi zawierać również tabele elementów scalonych oraz zestawienie materiałów, sprzętu i robocizny

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp informacja nt. przewidywanych istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: PATRZ PONIŻEJ
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.pleszew.pl/pleszewm/bip/spolki-gminne/pleszewskie-towarzystwo-budownictwa-spolecznego-sp.-z-o.o./zamowienia-publiczne2.html lub w siedzibie TBS Pleszew Sp. z o.o..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Siedziba TBS Pleszew Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5, 63-300 Pleszew - sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: NIE DOTYCZY.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Specyfikacja istotnych zarunków zamówienia (format pdf) - pobierz

Pobierz załaczniki 1- 6 (formularze ofertowe, dokumentacja techniczna i  inne, format zip) pobierz załaczniki.

Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 227605-2012 z dnia 26-10-2012r.

Informacja z dnia 30-11-2012

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz - format pdf


Informacja z dnia 08-11-2012

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie”

pobierz dokument - format pdf 


Informacja z dnia 06-11-2012

Odpowiedzi na zadane pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą: „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie”

pobierz dokument - format pdf
Ogłoszenie PTBS Sp. z o.o. 227605-2012 z dnia 26-10-2012r. roboty budowlane: budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 6 w Pleszewie.

Pobierz teskt ogłoszenia - format pdf
 
Pobierz SIWZ - format pdf
 
Pobierz dodatki:

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy - format pdf

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - format pdf

Załącznik nr 3 - wzór umowy - format pdf

ZAŁĄCZNIK NR 4 - BRANŻA BUDOWLANA - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 5 - BRANŻA DROGOWA - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 6 - BRANŻA ARCHITEKTURA I KOLORYSTYKA ELEWACJI - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 7 - BRANŻA KONSTRUKCYJNA - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 8 - BRANŻA SANITARNA - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 9 - BRANŻA ELEKTRYCZNA - format zip

ZAŁĄCZNIK NR 10 - ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW ZEROWYCH - format zip

Ogłoszenie 193103-2012 z dnia 07-09-2012

Informacja z dnia 08-10-2012 o wyniku postępowania

Pobierz tekst informacji - format pdf

 

Informacja z dnia 14-09-2012 dotycząca zmian w SIWZ

Pobierz tekst informacji - format pdf

Pobierz dodatek nr 8 - format zip

 

Ogłoszenie 193103-2012 z dnia 07-09-2012 - roboty budowlane: zmiana sposobu użytkowania i przebudowa pomieszczeń byłej przychodni w Sowinie Błotnej na mieszkania.

Pobierz teskt ogłoszenia - format pdf

Pobierz SIWZ - format pdf

Pobierz dodatki - format zip

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r.

Informacja z dnia 12-09-2011 o wynikach przetargu

pobierz - format pdf

 

 

Ogłoszenie Nr 218387-2011 z 12-08-2011r. o przetargu nieograniczonym pn "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Marszewskiej 40 w Pleszewie".

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie (format pdf)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ  (format pdf)

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - (pobierz - format pdf)

Załącznik nr 2 - oświadczenia o niewykluczeniu - (pobierz - format pdf)

Załącznik nr 3 - projekt umowy - pobierz - (format pdf)

Załącznik nr 4 - projektu budowlany - (pobierz - format zip)

Załącznik nr 5 - specyfikacje techniczne - (pobierz - format zip)

Załącznik nr 6 - kosztorysy zerowe - (pobierz - format zip)

 

 

Pełna dokumentacja przetargowa, budowlana oraz techniczna zawierająca podane wyżej informacje w jednym skompresowanym pliku w formacie zip - Pobierz dokumentacje - format zip

Ogłoszenie Nr 199589-2011 z 22-07-2011r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dnia 30.08.2011r - format pdf 

 

Informacja z dnia 2011-08-04 - wyjaśnienia i odpowiedzi na zadanie pytania

Pobierz - format pdf


Informacja z dnia 2011-08-03 - zmiana SIWZ

Pobierz - format pdf


Informacja z dnia 2011-08-01 wyjasnienia i odpowiedzi na zadane pyatania 

Pobierz - format pdf  

 

Informacja z dnia 26-07-2010r. PTBS/I/2087/2011 o dokonanych zmianach w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pobierz tekst informacji - format pdf

Nie zamieszczony do Załącznika NR 4 projekt budowlany - format pdf

Ogłoszenie Nr  199589-2011 z 22-07-2011r. o przetargu nieograniczonym pn "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 7 w Pleszewie" 

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie - format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ - format pdf

Załączniki do SIWZ:

"Formularz oferty" - załącznik nr 1 - format pdf

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 2 - format pdf

Projekt umowy - załącznik nr 3 - format pdf

Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze wzgledu na obszenośc dokuemntajci została ona podzielona na częsci. POszczególne częsci zostały skompresowane do formaty zip. Dokumetancję należy pobrac na swój komputer a następnie rozpakować.

Branża budowlana - załącznik nr 4 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa - załącznik nr 5 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji - załącznik nr 6 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna - załącznik nr 7 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna - załącznik nr 8 - pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna - załącznik nr 9 - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych - załącznik nr 10 - pobierz dokumentację plik *.zip

Informacja z dnia 08-11-2010r.

Informacja z dnia 08-11-2010r. PTBS/G/I/2937/2010 o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. "Remont dachu i  rekonstrukcja portyku budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie”

Pobierz tekst informacji - format pdf

Przetarg nieograniczony Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r

Ogłoszenie nr 285997 - 2010; z dnia 14.10.2010r 

Ogłoszenie o zamówieniu na Remont dachu i rekonstrukcja portyku budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 2 w Pleszewie- zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dn. 14.10.2010 r. - format pdf 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 

SIWIZ - format pdf 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy  - format pdf 

Załącznik nr 2  - format pdf 

Załącznik nr 3  - format pdf 

Załącznik nr 4 - format zip 

UWAGA ! Załącznik nr 4, ze względu na rozmiary, został skompresowany do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować
 

Ogłoszenie nr 220183 - 2010 z dnia 13.08.2010

 o przetargu na wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, centralnego ogrzewania, gazu i technologiczna kotłowni gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Pleszewie przy ul. Zielonej 8

Odpowiedzi na pytania oferentów  z dnia 25.08.2010r - pobierz treść odpowiedzi - format pdf

Załącznik do odpowiedzi nr 1 zestawienie materiałw - pobierz treść załącznika - format pdf 

Załącznik do odpowiedzi nr 2 przedmiar ogólnobudowlany- pobierz treść załącznika - format pdf 

 

Ogłoszenie nr  220183 - 2010 z dnia 13.08.2010 -  format pdf

Ogłoszenie nr  220195 - 2010 z dnia 13.08.2010 - format pdf

Specyfikacja istatonych warunków zamówienia - format pdf

Załacznik nr 4 dokumentacja projektowa - format zip

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - pismo z dn. 2.09.2010 r. - format pdf

Ogłoszenie Nr 117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym

Informacja z dnia 17-06-2010 o wyniku postępowania  pobierz - format pdf

Ogłoszenie Nr  117427-2010 z 11-05-2010 o przetargu nieograniczonym pn "Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Malinie 8 w Pleszewie" 

 

Odpowiedzi z dnia 25-05-2010r na pytania oferentów - pobierz treść odpowiedzi - format pdf 

 

Ogłoszenie z dnia 12-05-2010r o zmianie ogłoszenia 117427-2010 z 11-05-2010r. - pobierz ogłoszenie - format pdf

 

Ogłoszenie o przetargu - Pobierz ogłoszenie -format pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - Pobierz SIWZ - format pdf

Dokumentacja techniczna: 

Uwaga!! Ze wzgledu na obszenośc dokuemntajci została ona podzielona na częsci. POszczególne częsci zostały skompresowane do formaty zip. Dokumetancję należy pobrac na swój komputer a następnie rozpakowac.

Branża budowlana (ok 54 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża drogowa (ok 24 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża architektura i kolorystyka elewacji (ok 11 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża konstrukcyjna (ok 18 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża sanitarna (ok 25 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip

Branża elektryczna (ok 5 MB) - pobierz dokumentację plik *.zip

Zestawienie kosztorysów zerowych (ok 2 MB)- pobierz dokumentację plik *.zip