Jesteś tutaj:   

Wybory, referenda

Link do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Link do strony Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

 

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf

 

 

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy - format pdf

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pobierz dokument - format pdf

Wniosek sołectwa Zawidowice z dnia 30.07.2018

Wniosek z dnia 30.07.2018 w sprawie zmiany lokalizacji lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Zawidowice.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/389/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/389/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i umerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXII/378/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i II z dnia 16 maja 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i II z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczyc.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXX/355/2018 Rady  Miejskiej w Pleszewie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r.

Uchwała nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz dokument - format pdf

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 lutego 2018 r.

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 lutego 2018 r o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu z dnia 14 czerwca 2017

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu z dnia 14 czerwca 2017 ws. konsultacji kart do głosowania w wyborach samorządowych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja rejestr wyborców

Pobierz ulotkę - format pdf