Jesteś tutaj:   

Wybory, referenda

Link do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Link do strony Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

 

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO

 

PANI IZABELI BORZYMOWSKIEJ

12.09.2019 - czwartek: godz. 9:00 - 15:30

13.09.2019 - piątek: godz. 9:00 - 14:30

 

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1, 63-300 Pleszew

II piętro, pokój 213

Tel. 62 580-11-83

Kom. 789-286-816

Fax 62 742-83-01

e-mail: urz-302006-1@pkw.gov.pl

 

Zakres zadań urzędnika wyborczego:

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizac ję, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

Wyniki głosowania - wybory do Sejmu i Senatu

Protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 36 na listy kandydatów na posłów

Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 36

Załącznik do protokołu wyników wyborów w okręgu nr 36

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów senatora w okręgu wyborczym nr 96

Postanownienie nr 689/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 13 października 2019

Postanownienie nr 689/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 13 października 2019 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Postanownienie nr 637/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 października 2019

Postanownienie nr 637/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 października 2019 w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 23 w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Postanownienie nr 606/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 września 2019

Postanownienie nr 606/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 września 2019 w sprawie zmian składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 16 września 2019

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 96 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 16 września 2019

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Nr 586/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 23 września 2019

Postanowienie Nr 586/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 23 września 2019 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r..

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Nr 536/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 23 września 2019

Postanowienie Nr 536/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 23 września 2019 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 16 września 2019

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 16 września 2019 o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 września 2019 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2019

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2019 dla wyborców niepełnosprawnych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2019

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 sierpnia 2019 o udostępnieniu spisu wyborców.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019

Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Pobierz załącznik - format doc

Wzór zgłoszenia dla wyborcy indywidualnego

Pobierz załącznik - format doc

Uchwała nr 3/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2019

Uchwała nr 3/2019 Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2019 w sprawie powołania pełnomocników Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2019

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 26 sierpnia 2019 o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

Pobierz dokument - format pdf

Postanownienie nr 473/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 sierpnia 2019

Postanownienie nr 473/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 sierpnia 2019 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pleszew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Postanownienie nr 468/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 sierpnia 2019

Postanownienie nr 468/2019 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 sierpnia 2019 w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 149/VIII/2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019

Zarządzenie Nr 149/VIII/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 sierpnia 2019 w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz dokument - forma pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Pobierz dokument - format pdf

Informacja rejestr wyborców

Pobierz ulotkę - format pdf