Jesteś tutaj:   

Wybory, referenda

Link do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Link do strony Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

 

Funkcję urzędnika wyborczego na terenie Miasta i Gminy Pleszew pełni:

IZABELA BORZYMOWSKA 

 

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1,

II piętro, pokój 207a

Tel. 62 580-11-89

Kom. 789-286-816

Fax 62 742-83-01

e-mail: urz-302006-1@pkw.gov.pl

DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO

w miesiącu wrześniu 2018 roku:

środa: godziny 1200 - 1400

piątek: godziny 1200 - 1400

Zakres zadań urzędnika wyborczego:

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizac ję, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego.

Uchwała nr 3/2019 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019

Uchwała nr 3/2019 Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019 w sprawie powołania pełnomocników Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 15 kwietnia 2019 o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 kwietnia 2019

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 kwietnia 2019 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pleszew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 marca 2019

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 marca 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 marca 2019

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja  o warunkach udziału  obywateli polskich  w głosowaniu w obwodach głosowania  utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w wyborach  do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień  26 maja 2019 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału  obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami  polskimi w wyborach  do Parlamentu Europejskiego  w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

 

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 27 lutego 2019

Informacja z dnia 27 lutego 2019 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu wyborów do Europarlamentu.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Europarlamentu

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 5 lutego 2019 r. o miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych, z obszaru działania Komisarza Wyborczego w Kaliszu I, uczestniczących w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11.12.2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11.12.2018 r. w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce radnego Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 31.10.2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 31.10.2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2018 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2018 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24 października 2018 r. o zbiorczych wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego.

Pobierz dokument - format pdf

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 października 2018 r. w sprawie w zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania  Nr 1 w gminnie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 18 października 2018 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 18 października 2018 r. o pełnionych dyżurach.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 8 października 2018 r.

Uchwała nr 7/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia listy kandydatów na Burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 6/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 8 października 2018 r.

Uchwała nr 6/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie oraz w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zarządzonych na dzień 21 paźdzeirnika 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załączniki - format pdf

Spoty edukacyjno-informacyjne dotyczące wyborów samorządowych

Spoty są publikowane we wszystkich serwisach internetowych PKW (pkw.gov.plwybieramwybory.plwybory2018.pkw.gov.pl) oraz na profilach PKW w mediach społecznościowych (Facebook - PKWFacebook - Wybieram WyboryTwitterYouTube).

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 4 października 2018 r

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz załącznik - format pdf

OBWIESZCZENIE (WYCIĄG) Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 3 października 2018 r

OBWIESZCZENIE (WYCIĄG) Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz załącznik 1 - format pdf

Pobierz załącznik 2 - format pdf

Postanowienie nr 230/I/14/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 1 października 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 1 października 2018 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 1 października 2018 r.

Uchwała nr 5/2018 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 1 października 2018 r. w sprawie przyznania numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 września 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 września 2018 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Pleszewie zarządzonych na dzień 21 października2018 r.

Pobierz dokument -  format pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 28 września 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 28 września 2018 o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 27.09.2018

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 27.09.2018 o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie, powołanej postanowieniem nr 197/I/2018 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2018 r. do przeprowadzenia wyborów do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. oraz o siedzibie Komisji i pełnionych dyżurach.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 27.09.2018

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 27.09.2018 o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 września 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 września 2018 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 września 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 września 2018 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do wymienionych komisji wyborczych oraz o dacie losowania członków komisji wyborczych  - format pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 19 września 2018 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 19 września 2018 r. - format pdf

Tryb postępowania w sprawie odpłatnego umieszczania plakatów reklamowych na latarniach ulicznych podczas kampanii wyborczych

Tryb postępowania w sprawie odpłatnego umieszczania plakatów reklamowych na latarniach ulicznych podczas kampanii wyborczych - format pdf

Wniosek dotyczący plakatów wyborczych umieszczanych na latarniach ulicznych - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 19 września 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 19 września 2018 w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14 września 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 września 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXV/405/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 13 września 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXV/404/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 września 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 września 2018 r. o nieprzeprowadzeniu wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pleszewie w okręgu wyborczym nr 3 - pobierz dokument - format pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 12 września 2018 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 12 września 2018 r. - format pdf

Postanowienie nr 197/I/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2018

Postanowienie nr 197/I/18 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2018 w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - format pdf

KOMUNIKAT

 W związku z otrzymaną opinią Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie możliwości dopisania się do spisu wyborców uprzejmie informujemy, iż w zaplanowanych na dzień 21 października 2018 r. wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego brak możliwości dopisania się do spisu osób, które nie będą ujęte w rejestrze wyborców Gminy Pleszew. Dlatego sprawdź czy jesteś w REJESTRZE WYBORCÓW.

Pobierz dokument - pismo - format pdf

Pobierz dokument - wyjasnienie - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o możliwości sprawdzenia spisu wyborców

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o możliwości sprawdzenia spisu wyborców - format pdf

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych

Informacja dla wyborców niepełnosprawnych - format pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego - format pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - format pdf

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew o prawie do uzyskania informacji o wyborach przez osoby niepełnosprawne

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 22 sierpnia 2018 o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 sierpnia 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 sierpnia 2018 w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 sierpnia 2018 w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 176/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018

Zarządzenie Nr 176/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych..

Pobierz dokument - format pdf

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz dokument - format pdf

 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 sierpnia 2018 o liczbie mieszkańców w gminach z zakresu właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego w Kaliszu I według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Pobierz dokument - format pdf

 

 

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy - format pdf

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pobierz dokument - format pdf

Wniosek sołectwa Zawidowice z dnia 30.07.2018

Wniosek z dnia 30.07.2018 w sprawie zmiany lokalizacji lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych w miejscowości Zawidowice.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/390/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr XXXIV/389/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r.

Uchwała Nr XXXIV/389/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i umerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 1 czerwca 2018 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXII/378/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i II z dnia 16 maja 2018 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I i II z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 kwietnia 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXXI/363/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Miasta i Gminy Pleszew, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczyc.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 28 marca 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości uchwałę Nr XXX/355/2018 Rady  Miejskiej w Pleszewie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r.

Uchwała nr XXX/355/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r.

Zarządzenie nr 56/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Pobierz dokument - format pdf

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 lutego 2018 r.

INFORMACJA Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu z dnia 22 lutego 2018 r o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu z dnia 14 czerwca 2017

Informacja Dyrektora Delegatury KBW w Kaliszu z dnia 14 czerwca 2017 ws. konsultacji kart do głosowania w wyborach samorządowych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja rejestr wyborców

Pobierz ulotkę - format pdf