Jesteś tutaj:   

Archiwum

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 13 października 2023 r.

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 13 października 2023 r. o dokonanym unieważnieniu listy i nowym brzmieniu karty do głosowania.

Pobierz dokument - format pdf

 

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 13 października 2023 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 13 października 2023 r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosu oddanego na karcie do głosowania z unieważnioną listą w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

 

Postanowienie nr 329/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 9 października 2023 r.

Postanowienie nr 329/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 9 października 2023 r. w  sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Pleszew..

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Nr 305/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 4 października 2023 r.

Postanowienie Nr 305/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 4 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Pleszewie

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 96 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r.

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 20 września 2023 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 36 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie NR 268/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 25 września 2023 r.

Postanowienie NR 268/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz załącznik - format pdf

Postanowienie nr 267/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 września 2023 r.

Postanowienie nr 267/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 września 2023 r. sprawie unieważnienia losowania kandydatów do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 15 w Pleszewie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 18 września 2023

Komisarz Wyborczy w Kaliszu I informuje, że w dniu 20 września 2023 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w  komisjach wyborczych od 1 - 30.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.09.2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 14.09.2023 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 września 2023

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 września 2023 o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie nr 262/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2023 r.

Postanowienie nr 262/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 września 2023 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pleszew w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy - format pdf

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 2023

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Kaliszu z dnia 30 sierpnia 2023 - format pdf

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania z dnia 28 sierpnia 2023

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych z dnia 28 sierpnia 2023

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Wzór zgłoszenia indywidualnego wyborcy jako kandydata do obwodowej komisji wyborczej

Wzór zgłoszenia indywidualnego wyborcy jako kandydata do obwodowej komisji wyborczej - format docx

Uchwała nr 107/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023

Uchwała nr 107/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 sierpnia 2023 w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 sierpnia 2023 r

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 sierpnia 2023 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Informacje dotyczące członków obwodowej komisji wyborczej

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej

Uchwała nr 67/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023

Uchwała nr 67/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 w sprawie wzoru zaświadczenia usprawiedliwiającego nieobecność w pracy wykonywaniem zadań męża zaufania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 66/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023

Uchwała nr 66/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 w sprawie wzoru zaświadczenia dla obserwatora społecznego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 65/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023

Uchwała nr 65/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania.

Pobierz dokument - format pdf

Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wyjaśnienia związane z przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r..

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023

Uchwała nr 50/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 sierpnia 2023 zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - format pdf

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - format pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania - format pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania - format pdf

Postanowienie nr 205/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 sierpnia maja 2023 r.

Postanowienie nr 205/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 sierpnia maja 2023 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie nr 103/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2023

Zarządzenie nr 103/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 9 sierpnia 2023 w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 09.08.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 103/VIII/2023 z dnia 9 sierpnia 2023 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja PKW z dnia 8 sierpnia 2023

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Postanowienie nr 165/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 maja 2023 r.

Postanowienie nr 165/2023 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Pobierz dokumernt  - format pdf

Postanowienie nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 Marca 2020 r.

Postanowienie nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 Marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 marca 2020

Postanowienie nr 23/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Miasta i Gminy Pleszew na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 04.06.2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 128/VIII/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 128/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2020

Zarządzenie Nr 128/VIII/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie: zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 czerwca 2020

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 8 czerwca 2020 w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.doc

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.doc

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. doc

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 kwietnia 2020

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 kwietnia 2020 dotycząca możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Zgłoszenie wyborcy na członka Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszenie wyborcy na członka Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz dokument - format doc

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

Załącznik nr 1 do Informacji 1-51-20 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W KRAJU.doc

Załącznik nr 2 do Informacji 1-51-20 - ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO ZA GRANICĄ.doc

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - format pdf

 

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - format pdf

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - format pdf

Postanowienie nr 66/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 czerwca 2020

Postanowienie nr 66/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 10 czerwca 2020 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pleszew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Spis wyborców Wybory Prezydenta RP 2020

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-prezydenta-rp-2020-zaswiadczenie-o-prawie-do-glosowania-spot-pkw

Obwieszczenie Państwowej Komisji wyborczej z dnia 12 czerwca 2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 czerwca 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Głosowanie korespondencyjne Wybory Prezydenta RP 2020

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/wybory-prezydenta-rp-2020-jak-zaglosowac-korespondencyjnie-w-kraju-nowa-kampania-edukacyjna-pkw

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 czerwca 2020

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 12 czerwca 2020 o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15 czerwca 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - format pdf

Wniosek o dopisanie do spisu w lokalu dostosowanym dla potrzeb osób niepełnosprawnych - format pdf

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa - format pdf

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - format pdf

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - format pdf

Postanowienie nr 84/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020 r.

Postanowienie nr 84/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Załącznik do postanowienia - składy komisji wyborczych - format pdf

Postanowienie nr 99/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020

Postanowienie nr 99/2020 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 czerwca 2020 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z obszaru Miasta i Gminy Pleszew w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44 w Kaliszu z dnia 16 czerwca 2020

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44 w Kaliszu z dnia 16 czerwca 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44 w Kaliszu z dnia 16 czerwca 2020.

Uchwała nr 3/2020 Okręgowej Komisji Wyborczej nr 44 w Kaliszu z dnia 16 czerwca 2020.

Pobierz dokument - format pdf

Materiał instruktażowy dla członków obwodowych komisji wyborczych

Poniżej materiały instruktażowe dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej.

 

Prezentacja - format ppt

Prezentacja 2 - format ppt

Protokół szkoleniowy - format pdf

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/komunikat-dla-wyborcow-dotyczacy-ponownego-glosowania

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 dotyczące II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Wnioski online

Na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:

  • Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców ? usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
  • Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Usługi te dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-uslugi-wyborczej (po skorzystaniu z wizardu można przejść do wybranej usługi).

Dodatkowo - w związku ze zmianami legislacyjnymi dotyczącymi głosowania korespondencyjnego - uruchomiono nową usługę:

  • Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce).

Usługa jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych - format pdf

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - format pdf

Wzór zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach - format doc

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 lutego 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 lutego 2020 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 10 lutego 2020

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 28/VIII/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Pobierz dokument - format pdf

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Wykaz urzędników wyborczych powołanych w poszczególnych gminach na obszarze właściowści delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.