Europarlament 2024

Postanowienie nr 792/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 7 maja 2024 r.

Postanowienie nr 792/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie zwołania pienvszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz załącznik - format pdf

Postanowienie nr 790/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 7 maja 2024 r.

Postanowienie nr 790/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czemca 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf
Pobierz załącznik - format pdf

Uchwała nr 266/2024 PKW z dnia 16 maja 2024 r.

Uchwała nr 266/2024 PKW z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych dotyczących sprawdzenia w systemie teleinformatycznym zgodności arytmetycznej danych zawartych w projektach protokołów głosowania i w protokołach głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 13 maja 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 13 maja 2024 r. o terminie dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2024 roku

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 kwietnia 2024 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.:

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr217/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r.

Uchwała nr217/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 kwietnia 2024 r. w sprawie regulaminów okręgowych, rejonowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

Pobierz dokument - format pdf

Zaświadczenie dla Męża Zaufania

Zaświadczenie dla Męża Zaufania.

Pobierz - format pdf

Pobierz - format docx

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zakazu umieszczania reklam na ścianach budynków oraz ogrodzeniach nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej nr 16 w Kaliszu z dnia 25 kwietnia 2024 r. składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

Pobierz dokument - format pdf

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.- format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 kwietnia 2024 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 marca 2024 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lutego 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat (Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024 r.)

Załączniki

Pismo ZKF.624.116.2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024r.

WYJAŚNIENIA dotyczące zasad prowadzenia i finansowania agitacji wyborczej w czasie  równoczesnego trwania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023

Uchwała nr 71/2023 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senahi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Pobierz dokument - format pdf