Wybory Samorządowe 2024

Mapa gminy - obwody do głosowania - wybory samorządowe 2024

 

Link do informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Link do strony Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu

Zakres zadań urzędnika wyborczego:

Uchwała Nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej nr 265/2024 z dnia 16 maja 2024 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej nr 265/2024 z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych oraz terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych, dotyczących przygotowania i przeprowadzania wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w toku kadencji w latach 2024-2029

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej nr 264/2024 PKW z dnia 16 maja 2024 r.

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej nr 264/2024 PKW z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów urzędowych formularzy oraz druków wyborczych stosowanych w wyborach ponownych, uzupełniających, przedterminowych, wyborach do nowych rad oraz w wyborach przedterminowych i wyborach ponownych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, przeprowadzanych w toku kadencji w latach 2024-2029

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 24 kwietnia 2024 r. o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych z obszaru powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, pleszewskiego oraz miasta na prawach powiatu: Kalisz, uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego.

Pobierz dokument - format pdf

WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH W GMINIE PLESZEW NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KALISZU

WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH W GMINIE PLESZEW NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W KALISZU

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie nr 526/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 27 marca 2024 r.

Postanowienie nr 526/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 21 w gminie Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie nr 481/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 27 marca 2024 r.

Postanowienie nr 481/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w gminie Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Informacja DKL.791.67.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu z dnia 25 marca 2024 r.

Informacja DKL.791.67.2024 z dnia 25 marca 2024 r. o dostępności w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu materiału informacyjnego Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r., sporządzony w alfabecie Braille'a, o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z informacją o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., o którym mowa w art. 37b § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2023 r., poz. 2408/ - materiał przekazywany będzie na życzenie zainteresowanego wyborcy.

SZKOLENIE SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMSJI WYBORCZYCH

SZKOLENIE DLA PEŁNYCH SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMSJI WYBORCZYCH Z TERENU MIASTA I GMINY PLESZEW ODBĘDZIE SIĘ 27 MARCA 2024 R. O GODZ. 12.00 W ZAJEZDNI KULTURY W PLESZEWIE, UL. KOLEJOWA 3.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

Uchwała nr 7/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 21 marca 2024 r.

Uchwała nr 7/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia formatu i treści  karty do głosowania w wyborach Burmistrza Pleszewa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała nr 6/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 21 marca 2024 r.

Uchwała nr 6/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ustalenia formatu i treści kart do głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 20 marca 2024 r.

Uchwały Obwodowych Komisji Wyborczych z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie wyboru przewodniczących i zastępców przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie nr 401/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 marca 2024 r.

Postanowienie nr 401/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w gminie Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Kodeks Wyborczy - wyciąg - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego

Kodeks Wyborczy - wyciąg - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego - format pdf

Postanowienie nr 388/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 marca 2024 r.

Postanowienie nr 388/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie nr 387/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 marca 2024 r.

Postanowienie nr 387/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 26 w gminie Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie nr 386/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 marca 2024 r.

Postanowienie nr 386/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 22 w gminie Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 20 marca 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 20 marca 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 20 marca 2024 r.

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 20 marca 2024 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy

Postanowienie nr 371/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 marca 2024 r.

Postanowienie nr 371/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Postanowienie nr 369/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 marca 2024 r.

Postanowienie nr 369/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pobierz załącznik - format pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 15 marca 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 14 marca 2024 r.

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 14 marca 2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 14 marca 2024 r.

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 14 marca 2024 r. o terminie i miejscu oraz zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 marca 2024 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 14 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu w Pleszewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 14 marca 2024 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wezwania zarejestrowanych komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na burmistrza w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Pismo ZKF.624.116.2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024r.

WYJAŚNIENIA dotyczące zasad prowadzenia i finansowania agitacji wyborczej w czasie  równoczesnego trwania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. i kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

Apel Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024r.

Apel Państwowej komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024 r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024 r.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2024 r. o wylosowanych jednolitych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 marca 2024

Burmistrz  Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości zarządzenie Nr 35/IX/2024 z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 marca 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 11 marca 2024 r.  o terminie dokoniania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych oraz o terminie przeprowadzenia losowania.

Pobierz dokument - format pdf

Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji wyborczej w Pleszewie z dnia 4 marca 2024 r.

Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji wyborczej w Pleszewie z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wezwania osoby zgłaszającej listę kandydatów komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WSPÓLNIE DLA PLESZEWA w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. do usunięcia wady zgłoszenia.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie nr 341/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 29 lutego 2024 r.

Postanowienie nr 341/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Mieście i Gminie Pleszew w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument -  format pdf

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - format pdf

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 5/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie zakazu umieszczania reklam na ścianach budynków oraz ogrodzeniach nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Pleszew

Pobierz dokument - format pdf

Informacje Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie o składzie, siedzibie i dyżurach

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurachdla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych - format pdf

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurachdla przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na burmistrza - format pdf

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2024 r.

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu z dnia 28 lutego 2024 r.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej?

WYBORY SAMORZĄDOWE 2024  

Zadania obwodowej komisji wyborczej

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

- przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
- czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
- ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
- przekazanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Dieta za pracę w komisji

Za udział w pracach i szkoleniach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego przysługuje dieta. Przewodniczący komisji otrzymają 900 zł, zastępcy przewodniczącego 800 zł, a członkowie komisji 700 złotych. W przypadku głosowania ponownego w wyborach wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (tzw. II tury), członkom komisji przysługują zryczałtowane diety w połowie wskazanej wyżej wysokości.

Kto może być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:

1. jest obywatelem polskim;
2. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

Uwaga! Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest ujęta w Centralnym Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania w jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Kandydatem do składu komisji nie może być:

1. kandydat w wyborach;
2. pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
3. pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
4. komisarz wyborczy;
5. urzędnik wyborczy;
6. mąż zaufania;
7. obserwator społeczny;
8. osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:
a) małżonkiem,
b) wstępnym,
c)  zstępnym,
d) rodzeństwem,
e) małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
f)  osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
- jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja;
- w przypadku wyborów wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli kandydat kandyduje na obszarze gminy, dla której właściwa jest dana komisja;
9. pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Co zrobić, aby zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym. Możesz też samodzielnie zgłosić swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy lub komisarzowi wyborczemu, wtedy w przypadku konieczności uzupełnienia składu komisji przez komisarza wyborczego Twoja kandydatura może zostać wykorzystana.  Zgłoszenia kandydatów na członków komisji dokonywane przez pełnomocników komitetów wyborczych przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy (w Warszawie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędów dzielnic m.st. Warszawy, właściwych dla siedziby danej komisji).

Nie przegap terminu

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa 8 marca 2024 roku. Obwodowe komisje wyborcze powołane zostaną do dnia 18 marca 2024 roku.

Uwaga!

Należy zauważyć, że:

- samo zgłoszenie kandydata na członka komisji nie gwarantuje, że dana osoba zostanie powołana w skład komisji,
- przepisy Kodeksu wyborczego nie wiążą w żaden sposób kwestii zgłoszenia kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej z zebraniem przez tę osobę podpisów popierających określoną listę kandydatów na radnych,
- przepisy Kodeksu wyborczego nie regulują kwestii udzielania osobom zbierającym podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów na radnych obietnicy zgłoszenia ich jako kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, jednakże w ocenie Państwowej Komisji Wyborczej osoby te powinny być uprzednio informowane, że samo zgłoszenie nie gwarantuje powołania w skład komisji,
- do oceny naruszenia przepisów karnych Kodeksu wyborczego uprawnione są tylko organy ścigania i sądy,
- zgodnie z art. 106 § 3 Kodeksu wyborczego, zbieranie lub składanie podpisów w zamian za korzyść majątkową lub osobistą jest zabronione, a zatem naruszenie wskazanego przepisu wiąże się z naruszeniem przepisu karnego Kodeksu wyborczego.

Chcesz wiedzieć więcej?

Zapoznaj się z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej.

Postanowienie nr 306/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 lutego 2024 r.

Postanowienie nr 256/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie zwołania pienvszego posiedzenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Postanowienie nr 256/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 lutego 2024 r.

Postanowienie nr 256/2024 Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf  
Pobierz załącznik - format pdf

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22 lutego 2024 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 22lutego 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych oraz miejscu, dacie i godzinie losowania kandydatów do składów tych komisji.

Pobierz dokument - format pdf

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Uchwała nr 44/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r.

Uchwała nr 44/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia wzorów potwierdzeń zgłoszenia do rejestracji listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów rejestracji listy kandydatów na radnych oraz wzoru potwierdzenia zgłoszenia do rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta i wzoru protokołu rejestracji kandydata na wójta, burmistrza i prezydenta miasta

Uchwała nr 43/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r.

Uchwała nr 43/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie regulaminów terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała nr 42/2024 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r.

Uchwała nr 42/2024 PKW z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 6 lutego 2024 roku

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 lutego 2024 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacje na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - link

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacje na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - link 

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach na dzień 7 kwietnia 2024 r

Zarządzenie Nr 15/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zarządzenie Nr 15/IX/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

Pobierz dokument - format pdf

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców w wyborach na dzień 7 kwietnia 2024 r

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców i rad dzielnic m.st. Warszawy zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

ZAŁĄCZNIKI

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Załączniki :

Informacje na stronie Państwowej Komisji Wyborczej - link

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Pobierz dokument - format pdf

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 30 stycznia 2024 r. o liczbie mieszkańców w gminach/miastach, miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, o przyjmowaniu zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego oraz składaniu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych,

Pobierz dokument - format pdf

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Pobierz dokument - format pdf

Zarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r.

Zarządzenie Nr 621/2023 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin i rad powiatów w województwie wielkopolskim oraz do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Pobierz dokument - format pdf

MIASTO I GMINA PLESZEW - Archiwum wyborów