Postępowania 2021


Zapytanie ofertowe nr WI.7013.20.2.2021.KN

Informacja o wyborze najkorzysteniej oferty

Pobierz dokument - format pdf


Zapytanie ofertowe na Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie" - zapytanie wraz z załącznikami - format zip

Lista wiadomości
Przebudowa dróg na osiedlu Kossaka w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 30.12.2021 r. Termin składania ofert: 14.01.2022 r. godz. 11:00.
Budowa drogi 1KDD łączącej drogę powiatową 4335P z drogą gminną. Postępowanie ogłoszone dn. 20.12.2021 r. Termin składania ofert: 04.02.2022 r. godz. 10:00.
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli specjalnych w roku 2022. Postępowanie ogłoszone dn. 01.12.2021 r. Termin składania ofert: 10.12.2021 r. godz. 12:00.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w latach 2022-2023. Postępowanie ogłoszone dn. 24.11.2021 r. Termin składania ofert: 08.12.2021 r. godz. 10:00.
Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - etap II. Postępowanie ogłoszone dn. 22.11.2021 r. Termin składania ofert: 10.12.2021 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2021/2022 - Część V. Postępowanie ogłoszone dn. 09.11.2021 r. Termin składania ofert: 17.11.2021 r. godz. 10:00.
Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 21.10.2021 r. Termin składania ofert: 05.11.2021 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2021/2022. Postępowanie ogłoszone dn. 19.10.2021 r. Termin składania ofert: 27.10.2021 r. godz. 10:00.
"Rozbiórka dwóch budynków usługowych" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku mieszkalno - użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie". Postępowanie ogłoszone dn. 12.10.2021 r. Termin składania ofert: 29.10.2021 r. godz. 10:00.
Montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP Kowalew.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Przetarg został ogłoszony dn. 20.09.2021 r. Termin składania ofert: 18.10.2021 r. godz. 10:00.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 10.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę zobowiązań. Postępowanie ogłoszone dn. 13.08.2021 r. Termin składania ofert: 07.09.2021 r. godz. 10:00.
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 11.08.2021 r. Termin składania ofert: 01.09.2021 r. godz. 10:00.
Budowa drogi na ulicy Grunwaldzkiej w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 04.08.2021 r. Termin składania ofert: 25.08.2021 r. godz. 10:00.
Przeprowadzenie lekcji pokazowych o tematyce ekologicznej, zawierających elementy warsztatów metodologicznych - skierowanych do nauczycieli i uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - uczestników projektu "EKO Pleszew"
Przeprowadzenie lekcji pokazowych o tematyce ekologicznej, zawierających elementy warsztatów metodologicznych - skierowanych do nauczycieli i dzieci uczęszczających do przedszkoli miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew - uczestników projektu "EKO Pleszew"
Przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu ekologii realizowanych na terenie ogródków ekologicznych przy przedszkolach miejskich, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Pleszew, dla uczestników projektu "EKO Pleszew"
Rozbudowa i przebudowa basenów zewnętrznych w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 23.07.2021 r. Termin składania ofert: 24.08.2021 r. godz. 10:00.
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK). Przetarg został ogłoszony dn. 14.07.2021 r. Termin składania ofert: 09.08.2021 r. godz. 10:00.
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie" - "Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej"
Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach - etap I. Postępowanie ogłoszone dn. 30.06.2021 r. Termin składania ofert: 16.07.2021 r. godz. 10:00.
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew w roku 2021. Postępowanie ogłoszone dn. 30.06.2021 r. Termin składania ofert: 14.07.2021 r. godz. 10:00.
Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka drogowego w ramach projektu EKO Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 11.06.2021 r. Termin składania ofert: 21.06.2021 r. godz. 10:00.
"Dostawa i montaż wyposażenia w budynku szkoły podstawowej ZSP Nr 3 w Pleszewie" w ramach zadania pn. "Zakup materiałów i wyposażenia". Postępowanie ogłoszone dn. 28.05.2021 r. Termin składania ofert: 11.06.2021 r. godz. 10:00.
Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Przebudowa ulicy Lipowej polegająca na budowie ścieżki rowerowej. Postępowanie ogłoszone dn. 25.05.2021 r. Termin składania ofert: 14.06.2021 r. godz. 10:00.
"Opracowanie dokumentacji technicznej (woda opadowa)". Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane 10.05.2021 r. Otwarcie ofert planowane na 18.05.2021 r.
Nadzór inwestorski w branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie"
Nadzór inwestorski w branży drogowej nad realizacją zadania pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie"
"Utworzenie ekologicznego miasteczka drogowego" w ramach zadania inwestycyjnego "EKO Pleszew". Postępowanie ogłoszone dn. 01.04.2021 r. Termin składania ofert: 16.04.2021 r. godz. 12:00.
Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy ul. Lipową a ul. Targową w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 31.03.2021 r. Termin składania ofert: 20.04.2021 r. godz. 13:00.
Ogłoszenie o wszczęciu procedury wstępnych konsultacji rynkowych poprzedzających udzielenie zamówienia publicznego pn. Utworzenie aplikacji ekologicznej na potrzeby korzystania z ekologicznego miasteczka ruchu drogowego.
Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 29.03.2021 r. Termin składania ofert: 14.04.2021 r. godz. 10.00.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 12.03.2021 r. Termin składania ofert: 22.03.2021 r. godz. 10:00.
"Utworzenie ekologicznego miasteczka drogowego" w ramach zadania inwestycyjnego "EKO Pleszew". Postępowanie ogłoszone dn. 02.03.2021 r. Termin składania ofert: 23.03.2021 r. godz. 10:00.
Przebudowa ul. Poniatowskiego w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 15.02.2021 r. Termin składania ofert: 11.03.2021 r. godz. 10:00.
Zarządzanie zabudowanymi nieruchomościami będącymi własnością Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 29.01.2021r. Termin składania ofert: 8.02.2021 r.
Remont budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie. Przetarg ogłoszony dn. 30.12.2020 r. Termin składania ofert: 26.01.2021 r.
Przebudowa drogi gminnej ul. Sienkiewicza w Kowalewie. Przetarg ogłoszony dn. 23.12.2020 r. Termin składania ofert: 19.01.2021 r. godz. 10:00.