Postępowania 2022


Postępowanie Miasta i Gminy Pleszew w trybie podstawowym WI.271.15.2022

Zamówienie pn. "Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2022/2023"

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na miniPortalu UZP

Lista wiadomości
Dostawa i montaż systemu wentylacji w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach. Postępowanie ogłoszone dn. 07.12.2022 r. Termin składania ofert: 16.12.2022 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2022/2023. Postępowanie ogłoszone dn. 02.11.2022 r. Termin składania ofert: 10.11.2022 r. godz. 10:00.
Zakup imiennych biletów miesięcznych dla uczniów dowożonych do szkół/przedszkoli prowadzonych przez Miasto i Gminę Pleszew oraz dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół i przedszkoli specjalnych w roku 2023. Postępowanie ogłoszone dn. 24.10.2022 r. Termin składania ofert: 04.11.2022 r. godz. 10:00.
Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie ogłoszone dn. 18.10.2022 r. Termin składania ofert: 14.11.2022 r. godz. 10:00.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Postępowanie ogłoszone dn. 05.10.2022 r. Termin składania ofert: 02.11.2022 r. godz. 10:00.
Cyfrowa Gmina - rozbudowa serwerowni Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 30.09.2022 r. Termin składania ofert: 28.10.2022 r. godz. 10:00.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 17 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Postępowanie ogłoszone dn. 16.09.2022 r. Termin składania ofert: 14.10.2022 r. godz. 10:00.
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK). Postępowanie ogłoszone dn. 02.09.2022 r. Termin składania ofert: 14.09.2022 r. godz. 10:00.
Przebudowa dróg gminnych w Suchorzewie, Jankowie oraz budowa parkingu w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 18.08.2022 r. Termin składania ofert: 02.09.2022 r. godz. 10:00.
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie ogłoszone dn. 17.08.2022 r. Termin składania ofert: 12.09.2022 r. godz. 10:00.
Zakup specjalistycznego samochodu do selektywnej zbiórki odpadów. Postępowanie ogłoszone dn. 12.08.2022 r. Termin składania ofert: 15.09.2022 r. godz. 10:00. UNIEWAŻNIONE
Zakup komputerów przenośnych (laptopów) w ramach projektu grantowego: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR. Postępowanie ogłoszone dn. 10.08.2022 r. Termin składania ofert: 05.09.2022 r. godz. 10:00.
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie, gmina Pleszew - etap II. Postępowanie ogłoszone dn. 08.08.2022 r. Termin składania ofert: 26.08.2022 r. godz. 10:00.
Urządzenie placów zabaw na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 02.08.2022 r. Termin składania ofert: 19.08.2022 r. godz. 10:00.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 01.08.2022 r. Termin składania ofert: 17.08.2022 r. godz. 10:00.
Dostawa mebli oraz innego wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa i rozbudowa ZSP w Lenartowicach". Postępowanie ogłoszone dn. 08.07.2022 r. Termin składania ofert: 22.07.2022 r. godz. 10:00.
Przebudowa kina Hel w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 29.06.2022 r. Termin składania ofert: 15.07.2022 r. godz. 10:00.
Przebudowa kina Hel w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 09.06.2022 r. Termin składania ofert: 24.06.2022 r. godz. 10:00. UNIEWAŻNIONE
Budowa chodnika i ścieżki rowerowej między ul. Targową a Sienkiewicza. Postępowanie ogłoszone dn. 20.05.2022 r. Termin składania ofert: 10.06.2022 r. godz. 10:00.
Modernizacja budynku szkoły podstawowej w ZSP nr 3 w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 11.05.2022 r. Termin składania ofert: 27.05.2022 r. godz. 10:00.
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Wierzbowej i Szpitalnej w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 27.04.2022 r. Termin składania ofert: 17.05.2022 r. godz. 10:00.
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego i budynku gospodarczego oraz rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych w Pleszewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie". Postępowanie ogłoszone dn. 21.04.2022 r. Termin składania ofert: 13.05.2022 r. godz. 10:00.
Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego w Pleszewie, ul. Krótkiej w Zielonej Łące oraz ul. Stanisława Mikołajczyka w Kowalewie. Postępowanie ogłoszone dn. 21.04.2022 r. Termin składania ofert: 06.05.2022 r. godz. 10:00.
Zapytanie ofertowe pn. Zakup interaktywnych monitorów w ramach projektu "EKO Pleszew"
Budowa i modernizacja parkingów Park & Ride na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 08.04.2022 r. Termin składania ofert: 12.05.2022 r. godz. 10:00.
Zapytania ofertowego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej przy realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn. "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Wierzbowej w Pleszewie" i "Budowa ścieżek rowerowych w Pleszewie - Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Szpitalnej w Pleszewie".
Zapytanie ofertowe pn. Zakup interaktywnych monitorów dla szkół i przedszkoli w ramach projektu "EKO Pleszew"
Budowa oświetlenia w m. Nowa Wieś oraz wykonanie oświetlenia na boisku sportowym w Bronowie. Postępowanie ogłoszone dn. 29.03.2022 r. Termin składania ofert: 20.04.2022 r. godz. 10:00.
Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Wierzbowej i Szpitalnej w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 22.03.2022 r. Termin składania ofert: 08.04.2022 r. godz. 10:00. UNIEWAŻNIONE
Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej drogowej nad realizacją zadań inwestycyjnych Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 17.03.2022 r. Termin składania ofert: 25.03.2022 r. godz. 9:00.
Wielobranżowy nadzór inwestorski nad realizacją zadań pn. "Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie" oraz "Budowa budynku wielorodzinnego na ul. Podgórnej w Pleszewie". Postępowanie ogłoszone dn. 02.03.2022 r. Termin składania ofert: 11.03.2022 r. godz. 10:00.
Budowa drogi wraz z infrastrukturą przy budynkach w zabudowie szeregowej przy ul. Kaliskiej. Postępowanie ogłoszone dn. 24.01.2022 r. Termin składania ofert: 15.02.2022 r. godz. 10:00.
Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 31.01.2022 r. Termin składania ofert: 25.02.2022 r. godz. 10:00.