Postępowania 2023


Lista wiadomości
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 02.06.2023 r. Termin składania ofert: 30.06.2023 r. godz. 10:00.
Remont lokali mieszkalnych na terenie Pleszewa. Postępowanie ogłoszone dn. 09.05.2023 r. Termin składania ofert: 26.05.2023 r. godz. 10:00.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 14 450 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Postępowanie ogłoszone dn. 28.04.2023 r. Termin składania ofert: 25.05.2023 r. godz. 10:00.
Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju. Postępowanie ogłoszone dn. 10.03.2023 r. Termin składania ofert: 21.04.2023 r. godz. 10:00.
"Przebudowa ulicy Cedrowej w Marszewie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie". Postępowanie ogłoszone dn. 10.02.2023 r. Termin składania ofert: 03.03.2023 r. godz. 10:00.