Postępowania 2023


Lista wiadomości
"Przebudowa ulicy Magnoliowej w Marszewie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie". Postępowanie ogłoszone dn. 19.12.2023 r. Termin składania ofert: 12.01.2024 r. godz. 10:00.
Obsługa bankowa budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem linii kredytowej w okresie od dn. 01.02.2024 r. do dn. 31.01.2027 r. Postępowanie ogłoszone dn. 11.12.2023 r. Termin składania ofert: 22.12.2023 r. godz. 9:00.
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie w latach 2024-2026. Postępowanie ogłoszone dn. 22.11.2023 r. Termin składania ofert: 01.12.2023 r. godz. 10:00.
Dowóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Pleszew do szkół specjalnych w roku 2024. Postępowanie ogłoszone dn. 3.11.2023 r. Termin składania ofert: 17.11.2023 r. godz. 10:00.
Zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników, ścieżek rowerowych i placów na terenie Miasta i Gminy Pleszew w okresie zimy 2023/2024. Postępowanie ogłoszone dn. 24.10.2023 r. Termin składania ofert: 03.11.2023 r. godz. 11:00.
Budowa boiska w Taczanowie Drugim. Postępowanie ogłoszone dn. 06.10.2023 r. Termin składania ofert: 03.11.2023 r. godz. 10:00.
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego. Postępowanie ogłoszone dn. 26.09.2023 r. Termin składania ofert: 23.10.2023 r. godz. 10:00.
Przebudowa drogi powiatowej - ul. Dworcowej w Kowalewie w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu przy dworcu PKP w m. Kowalew". Postępowanie ogłoszone dn. 09.08.2023 r. Termin składania ofert: 25.08.2023 r. godz. 10:00.
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew oraz utworzenie i obsługa Stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (SPSZOK). Postępowanie ogłoszone dn. 09.08.2023 r. Termin składania ofert: 04.09.2023 r. godz. 10:00.
Remont lokali mieszkalnych na terenie Pleszewa (ul. Krzyżowa 1/3, Malińska 34/6, Poznańska 32/2). Postępowanie ogłoszone dn. 20.06.2023 r. Termin składania ofert: 07.07.2023 r. godz. 10:00.
Remont i przebudowa drogi w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja drogi gminnej nr 639030P w Jankowie". Postępowanie ogłoszone dn. 15.06.2023 r. Termin składania ofert: 30.06.2023 r. godz. 11:00.
Zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 02.06.2023 r. Termin składania ofert: 07.07.2023 r. godz. 11:00.
Remont lokali mieszkalnych na terenie Pleszewa. Postępowanie ogłoszone dn. 09.05.2023 r. Termin składania ofert: 26.05.2023 r. godz. 10:00.
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 14 450 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Pleszew oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Postępowanie ogłoszone dn. 28.04.2023 r. Termin składania ofert: 25.05.2023 r. godz. 10:00.
Compact Lab Pleszew - wielofunkcyjne centrum rozwoju. Postępowanie ogłoszone dn. 10.03.2023 r. Termin składania ofert: 21.04.2023 r. godz. 10:00.
"Przebudowa ulicy Cedrowej w Marszewie" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Cedrowej i ul. Magnoliowej w Marszewie". Postępowanie ogłoszone dn. 10.02.2023 r. Termin składania ofert: 03.03.2023 r. godz. 10:00.