Postępowania 2024


Lista wiadomości
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Pleszew. Postępowanie ogłoszone dn. 06.03.2024 r. Termin składania ofert: 28.03.2024 r. godz. 10:00.
Modernizacja ratusza w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 01.03.2024 r. Termin składania ofert: 05.04.2024 r. godz. 10:00.
Przebudowa ul. Zygmunta Starego w Pleszewie. Postępowanie ogłoszone dn. 15.02.2024 r. Termin składania ofert: 08.03.2024 r. godz. 10:00.