Postępowania aktualne


Lista wiadomości
"Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie", postępowanie wszczęte 13.06.2019 r. Termin składania ofert 2.07.2019 r.
"Wyposażenie nowej siedziby Domu Kultury w Pleszewie, w ramach zadania inwestycyjnego >Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto<", postępowanie wszczęte 28 maja 2019 r. TERMIN OTWARCIA OFERT 11 czerwca 2019 r.
"Budowa i przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej", postępowanie wszczęte 30 maja 2019 r. Termin składania ofert 14 czerwca 2019 r.
"Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo", postępowanie wszczęte 15.05.2019 r. Termin składania ofert 30.05.2019 r.
"Remonty nawierzchni z kostki betonowej", postępowanie wszczęte 8 maja 2019 r. Termin składania ofert 23.05.2019 r., godzina 10:00.
Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera w Pleszewie, postępowanie wszczęte 19 kwietnia 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13 maja 2019 r., godzina 10:00.
Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem, postępowanie wszczęte 19 kwietnia 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 maja 2019 r., godzina 10:00.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie wszczęte 5 kwietnia 2019 r.
"Remonty nawierzchni z kostki betonowej"
"Remont pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku byłej biblioteki w Pleszewie, ul. Słowackiego 19A" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku biblioteki"
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku do właściwego organu o udzielenie decyzji na budowę budynku mieszkalno-użytkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym między innymi instalacje, przyłącza) i zagospodarowaniem terenu, oraz wniosku o udzielenie decyzji na rozbiórkę budynków istniejących w miejscu przeznaczenia nowego budynku dla zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie?
Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego
"Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew"