Postępowania aktualne


Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew nr ZP.271.14.2019

Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r." - ogłoszenie opublikowane dn. 14.08.2019 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia :

SIWZ z załącznikami nr 1-8 i 10 - format zip

Załącznik nr 9 do SIWZ - Klucz publiczny - plik ASC

UWAGA !  SIWZ została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 29.08.2019 r. - format pdf

Zmiana treści SIWZ - dokument zamieszczony dn. 2.09.2019 r. - format pdf

Lista wiadomości
Pleszewska Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego (wraz z usługą dystrybucji) w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Przetarg ogłoszony dn. 14.08.2019 r. Termin składania ofert: 17.09.2019 r. godz. 11:00.
Budowa drogi gminnej nr 628559P w Sowinie. Przetarg ogłoszony dn. 01.08.2019 r. Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godz. 10:00
"Wyposażenie nowej siedziby Domu Kultury w Pleszewie, w ramach zadania inwestycyjnego >Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto<", postępowanie wszczęte 17 lipca 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT 26 lipca 2019 r.
Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów na terenie 6 gmin Powiatu Pleszewskiego na rok 2020. Przetarg ogłoszony dn. 17.07.2019 r. Termin składania ofert 20.08.2019 r. godz. 11.00
Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody, postępowanie wszczęte 15.07.2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT 26.07.2019 r.
"Wyposażenie nowej siedziby Domu Kultury w Pleszewie, w ramach zadania inwestycyjnego >Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto<", postępowanie wszczęte 12 lipca 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT 24 lipca 2019 r.
"Budowa parkingu na ul. Samulskiego w Pleszewie", postępowanie wszczęte 13.06.2019 r. Termin składania ofert 2.07.2019 r.
"Wyposażenie nowej siedziby Domu Kultury w Pleszewie, w ramach zadania inwestycyjnego >Utworzenie nowej siedziby Domu Kultury na terenie dworca PKP Pleszew Miasto<", postępowanie wszczęte 28 maja 2019 r. TERMIN OTWARCIA OFERT 11 czerwca 2019 r.
"Budowa i przebudowa dróg o nawierzchni asfaltowej", postępowanie wszczęte 30 maja 2019 r. Termin składania ofert 14 czerwca 2019 r.
"Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy - bo", postępowanie wszczęte 15.05.2019 r. Termin składania ofert 30.05.2019 r.
"Remonty nawierzchni z kostki betonowej", postępowanie wszczęte 8 maja 2019 r. Termin składania ofert 23.05.2019 r., godzina 10:00.
Remont Przedszkola nr 1 "Bajka" przy ul. Hallera w Pleszewie, postępowanie wszczęte 19 kwietnia 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13 maja 2019 r., godzina 10:00.
Zagospodarowanie terenu przylegającego do dworca PKP w Pleszewie - przebudowa drogi wewnętrznej wraz z oświetleniem, postępowanie wszczęte 19 kwietnia 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14 maja 2019 r., godzina 10:00.
Bieżące utrzymanie zieleni na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Postępowanie wszczęte 5 kwietnia 2019 r.
"Remonty nawierzchni z kostki betonowej"
"Remont pomieszczeń administracyjno-biurowych w budynku byłej biblioteki w Pleszewie, ul. Słowackiego 19A" w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku biblioteki"
Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze złożeniem wniosku do właściwego organu o udzielenie decyzji na budowę budynku mieszkalno-użytkowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (w tym między innymi instalacje, przyłącza) i zagospodarowaniem terenu, oraz wniosku o udzielenie decyzji na rozbiórkę budynków istniejących w miejscu przeznaczenia nowego budynku dla zadania inwestycyjnego pn.: ?Budowa budynku mieszkalno-użytkowego u zbiegu ulic Poznańskiej i Bogusza w Pleszewie?
Remont Przedszkola nr 3 "Słoneczne" przy ul. Wojska Polskiego
"Remonty cząstkowe dróg i ulic gminnych na terenie Miasta i Gminy Pleszew"