Obwieszczenie AU.6733.22.2018 z dnia 15.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.22.2018 z dnia 15.10.2018 Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew o zakończeniu postępowania administracyjnego i ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: Rozdzielenie kanalizacji na kanalizację sanitarną i deszczową w ciągu ul. Szenica i ul. Bałtyckiej w Pleszewie w ramach zadania Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta Pleszewa na terenie działki nr 38, am.3, obręb Korzkwy, gmina Pleszew

Pobierz dokument - format pdf