Obwieszczenie AU.6733.25.2018 z dnia 16.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.25.2018 z dnia 16.10.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowie linii kablowej średniego napięcia w ramach inwestycji "Przebudowa odtworzeniowa linii SN 15 kV GPZ Pleszew - Chocz odgałęzienie Broniszewice za odł. 975 gm. Czermin" na terenie działek nr 38, 32, 39/4, AM.15, obręb Pacanowice, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf