Obwieszczenie AU.6733.26.2018 z dnia 16.10.2018

Obwieszczenie AU.6733.26.2018 z dnia 16.10.2018 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ROZBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA UL. SIENKIEWICZA W KOWALEWIE na terenie działek nr 34/6, 51/5, am.12, dz. nr 179/1, am.16, obręb Kowalew, gmina Pleszew.

Pobierz dokument - format pdf