Przetarg nieograniczony Miasta i Gminy Pleszew ZP.271.29.2018

 Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę chodnika przy drodze gminnej w Dobrej Nadziei" - ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówien Publicznych - format pdf

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ z załącznikami - format zip

UWAGA ! Dokumentacja przetargowa została skompresowana do formatu zip. Przed wykorzystaniem zaleca się zapisać pliki na dysku lokalnym i rozpakować.

Informacja z otwarcia ofert z dnia. 09.11.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dokument zamieszczony dn. 30.11.2018 r. - format pdf