Zarządzenie Nr 235/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2018

Zarządzenie Nr 236/VII/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 19 października 2018 w sprawie upoważnienia Pani Anny Marii Siereckiej dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Lenartowicach do składania oświadczeń woli w imieniu gminy Pleszew w zakresie realizacji zadania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkole podstawowej.

Pobierz dokument - format pdf